Switch Mode
She Was Actually My Stepsister ~recently The Sense Of Distance Between Me And My New Stepbrother Is Incredibly Close~
Followed by 17 people
4.2
Trạng thái Ongoing
Loại Manga

She Was Actually My Stepsister ~recently The Sense Of Distance Between Me And My New Stepbrother Is Incredibly Close~

Alternative Titles
Released -
Tác giả Shirai Muku, Sakai Shoukichi
Họa Sĩ Shirai Muku
Đã đăng
Posted On
Updated On

Giới Thiệu Truyện:

Theo dự định, bố tôi định tái hôn cùng với một cô vợ mới. Thoạt đầu tôi cũng định không đồng ý đâu, ai ngờ được lên chức anh trai nên chấp thuận cả hai tay luôn. Cữ ngỡ đứa em nhút nhát, tsun của tôi là con trai, mà nào ngờ em nó lại là nữ!! Không sao, tôi sẽ khiến cho em cảm thấy hạnh phúc dù bất cứ giá nào.

Comment FaceBook