Võ Thần

 • Tác giả
  Ôn Nhật Lương

  Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  299/299
  Năm phát hành:
  2015
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Năm AD7067, Trái đất trải qua vô số trận chiến, số dân thế giới giảm xuống còn 500 vạn người, rất nhiều di tích văn hóa bị biến mất, những nguyên liệu chế tạo vũ khí đã dùng hết. Trong thời đại này, những người có tài năng xuất chúng được xưng là Võ thần, Võ thần nào đánh thua Võ thần khác thì sẽ bị cướp mất bộ tộc, vì vậy những người không có được sự bảo vệ của Võ thần, hoặc không cầu xin được sự thu nạp của Võ thần khác thì đặt hy vọng vào quyển sách truyền thuyết của 5000 năm trước - quyển sách ghi chép nhưng văn tự mà không ai hiểu được, chỉ biết âm đọc của quyển sách là địa ngục đạo, tuy không hiểu trong đó viết gì nhưng đời này cứ truyền cho đời kia. Do biết được Võ Nam của Phong tộc, hậu nhân của Võ thần Minh đạo có khả năng giải mã được ngục đạo, nên Võ thần Tam nhãn của bộ tộc Tam nhãn đã tìm cách giết Võ Nam, đây là sự khởi đầu cho cuộc chiến giữa các Võ thần của hai phe Võ thần thiện ác.

  Thể loại:
  Adventure Action Manhua Truyện Màu Martial Arts
  Cập nhật
  21/12/2021

Danh sách chương

Chapter 300 22/12/2021 Chapter 299 22/12/2021 Chapter 298 22/12/2021 Chapter 297 22/12/2021 Chapter 296 22/12/2021 Chapter 295 22/12/2021 Chapter 294 22/12/2021 Chapter 293 22/12/2021 Chapter 292 22/12/2021 Chapter 291 22/12/2021 Chapter 290 22/12/2021 Chapter 289 22/12/2021 Chapter 288 22/12/2021 Chapter 287 22/12/2021 Chapter 286 22/12/2021 Chapter 285 22/12/2021 Chapter 284 22/12/2021 Chapter 283 22/12/2021 Chapter 282 22/12/2021 Chapter 281 22/12/2021 Chapter 280 22/12/2021 Chapter 279 22/12/2021 Chapter 278 22/12/2021 Chapter 277 22/12/2021 Chapter 276 22/12/2021 Chapter 275 22/12/2021 Chapter 274 22/12/2021 Chapter 273 22/12/2021 Chapter 272 22/12/2021 Chapter 271 22/12/2021 Chapter 270 22/12/2021 Chapter 269 22/12/2021 Chapter 268 22/12/2021 Chapter 267 22/12/2021 Chapter 266 22/12/2021 Chapter 265 22/12/2021 Chapter 264 22/12/2021 Chapter 263 22/12/2021 Chapter 262 22/12/2021 Chapter 261 22/12/2021 Chapter 260 22/12/2021 Chapter 259 22/12/2021 Chapter 258 22/12/2021 Chapter 257 22/12/2021 Chapter 256 22/12/2021 Chapter 255 22/12/2021 Chapter 254 22/12/2021 Chapter 253 22/12/2021 Chapter 252 22/12/2021 Chapter 251 22/12/2021 Chapter 250 22/12/2021 Chapter 249 22/12/2021 Chapter 248 22/12/2021 Chapter 247 22/12/2021 Chapter 246 22/12/2021 Chapter 245 22/12/2021 Chapter 244 22/12/2021 Chapter 243 22/12/2021 Chapter 242 22/12/2021 Chapter 241 22/12/2021 Chapter 240 22/12/2021 Chapter 239 22/12/2021 Chapter 238 22/12/2021 Chapter 237 22/12/2021 Chapter 236 22/12/2021 Chapter 235 22/12/2021 Chapter 234 22/12/2021 Chapter 233 22/12/2021 Chapter 232 22/12/2021 Chapter 231 22/12/2021 Chapter 230 22/12/2021 Chapter 229 22/12/2021 Chapter 228 22/12/2021 Chapter 227 22/12/2021 Chapter 226 22/12/2021 Chapter 225 22/12/2021 Chapter 224 22/12/2021 Chapter 223 22/12/2021 Chapter 222 22/12/2021 Chapter 221 22/12/2021 Chapter 220 22/12/2021 Chapter 219 22/12/2021 Chapter 218 22/12/2021 Chapter 217 22/12/2021 Chapter 216 22/12/2021 Chapter 215 22/12/2021 Chapter 214 22/12/2021 Chapter 213 22/12/2021 Chapter 212 22/12/2021 Chapter 211 22/12/2021 Chapter 210 22/12/2021 Chapter 209 22/12/2021 Chapter 208 22/12/2021 Chapter 207 22/12/2021 Chapter 206 22/12/2021 Chapter 205 22/12/2021 Chapter 204 22/12/2021 Chapter 203 22/12/2021 Chapter 202 22/12/2021 Chapter 201 22/12/2021 Chapter 200 22/12/2021 Chapter 199 22/12/2021 Chapter 198 22/12/2021 Chapter 197 22/12/2021 Chapter 196 22/12/2021 Chapter 195 22/12/2021 Chapter 194 22/12/2021 Chapter 193 22/12/2021 Chapter 192 22/12/2021 Chapter 191 22/12/2021 Chapter 190 22/12/2021 Chapter 189 22/12/2021 Chapter 188 22/12/2021 Chapter 187 22/12/2021 Chapter 186 22/12/2021 Chapter 185 22/12/2021 Chapter 184 22/12/2021 Chapter 183 22/12/2021 Chapter 182 22/12/2021 Chapter 181 22/12/2021 Chapter 180 22/12/2021 Chapter 179 22/12/2021 Chapter 178 22/12/2021 Chapter 177 22/12/2021 Chapter 176 22/12/2021 Chapter 175 22/12/2021 Chapter 174 22/12/2021 Chapter 173 22/12/2021 Chapter 172 22/12/2021 Chapter 171 22/12/2021 Chapter 170 22/12/2021 Chapter 169 22/12/2021 Chapter 168 22/12/2021 Chapter 167 22/12/2021 Chapter 166 22/12/2021 Chapter 165 22/12/2021 Chapter 164 22/12/2021 Chapter 163 22/12/2021 Chapter 162 22/12/2021 Chapter 161 22/12/2021 Chapter 160 22/12/2021 Chapter 159 22/12/2021 Chapter 158 22/12/2021 Chapter 157 22/12/2021 Chapter 156 22/12/2021 Chapter 155 22/12/2021 Chapter 154 22/12/2021 Chapter 153 22/12/2021 Chapter 152 22/12/2021 Chapter 151 22/12/2021 Chapter 150 22/12/2021 Chapter 149 22/12/2021 Chapter 148 22/12/2021 Chapter 147 22/12/2021 Chapter 146 22/12/2021 Chapter 145 22/12/2021 Chapter 144 22/12/2021 Chapter 143 22/12/2021 Chapter 142 22/12/2021 Chapter 141 22/12/2021 Chapter 140 22/12/2021 Chapter 139 22/12/2021 Chapter 138 22/12/2021 Chapter 137 22/12/2021 Chapter 136 22/12/2021 Chapter 135 22/12/2021 Chapter 134 22/12/2021 Chapter 133 22/12/2021 Chapter 132 22/12/2021 Chapter 131 22/12/2021 Chapter 130 22/12/2021 Chapter 129 22/12/2021 Chapter 128 22/12/2021 Chapter 127 22/12/2021 Chapter 126 22/12/2021 Chapter 125 22/12/2021 Chapter 124 22/12/2021 Chapter 123 22/12/2021 Chapter 121 22/12/2021 Chapter 120 22/12/2021 Chapter 119 22/12/2021 Chapter 118 22/12/2021 Chapter 117 22/12/2021 Chapter 116 22/12/2021 Chapter 115 22/12/2021 Chapter 114 22/12/2021 Chapter 113 22/12/2021 Chapter 112 22/12/2021 Chapter 111 22/12/2021 Chapter 110 22/12/2021 Chapter 109 22/12/2021 Chapter 108 22/12/2021 Chapter 107 22/12/2021 Chapter 106 22/12/2021 Chapter 105 22/12/2021 Chapter 104 22/12/2021 Chapter 103 22/12/2021 Chapter 102 22/12/2021 Chapter 101 22/12/2021 Chapter 100 22/12/2021 Chapter 99 22/12/2021 Chapter 98 22/12/2021 Chapter 97 22/12/2021 Chapter 96 22/12/2021 Chapter 95 22/12/2021 Chapter 94 22/12/2021 Chapter 93 22/12/2021 Chapter 92 22/12/2021 Chapter 91 22/12/2021 Chapter 90 22/12/2021 Chapter 89 22/12/2021 Chapter 88 22/12/2021 Chapter 87 22/12/2021 Chapter 86 22/12/2021 Chapter 85 22/12/2021 Chapter 84 22/12/2021 Chapter 83 22/12/2021 Chapter 82 22/12/2021 Chapter 81 22/12/2021 Chapter 80 22/12/2021 Chapter 79 22/12/2021 Chapter 78 22/12/2021 Chapter 77 22/12/2021 Chapter 76 22/12/2021 Chapter 75 22/12/2021 Chapter 74 22/12/2021 Chapter 73 22/12/2021 Chapter 72 22/12/2021 Chapter 71 22/12/2021 Chapter 70 22/12/2021 Chapter 69 22/12/2021 Chapter 68 22/12/2021 Chapter 67 22/12/2021 Chapter 66 22/12/2021 Chapter 65 22/12/2021 Chapter 64 22/12/2021 Chapter 63 22/12/2021 Chapter 62 22/12/2021 Chapter 61 22/12/2021 Chapter 60 22/12/2021 Chapter 59 22/12/2021 Chapter 58 22/12/2021 Chapter 57 22/12/2021 Chapter 56 21/12/2021 Chapter 55 21/12/2021 Chapter 54 21/12/2021 Chapter 53 21/12/2021 Chapter 52 21/12/2021 Chapter 51 21/12/2021 Chapter 50 21/12/2021 Chapter 49 21/12/2021 Chapter 48 21/12/2021 Chapter 47 21/12/2021 Chapter 46 21/12/2021 Chapter 45 21/12/2021 Chapter 44 21/12/2021 Chapter 43 21/12/2021 Chapter 42 21/12/2021 Chapter 41 21/12/2021 Chapter 40 21/12/2021 Chapter 39 21/12/2021 Chapter 38 21/12/2021 Chapter 37 21/12/2021 Chapter 36 21/12/2021 Chapter 35 21/12/2021 Chapter 34 21/12/2021 Chapter 33 21/12/2021 Chapter 32 21/12/2021 Chapter 31 21/12/2021 Chapter 30 21/12/2021 Chapter 29 21/12/2021 Chapter 28 21/12/2021 Chapter 27 21/12/2021 Chapter 26 21/12/2021 Chapter 25 21/12/2021 Chapter 24 21/12/2021 Chapter 23 21/12/2021 Chapter 22 21/12/2021 Chapter 21 21/12/2021 Chapter 20 21/12/2021 Chapter 19 21/12/2021 Chapter 18 21/12/2021 Chapter 17 21/12/2021 Chapter 16 21/12/2021 Chapter 15 21/12/2021 Chapter 14 21/12/2021 Chapter 13 21/12/2021 Chapter 12 21/12/2021 Chapter 11 21/12/2021 Chapter 10 21/12/2021 Chapter 9 21/12/2021 Chapter 8 21/12/2021 Chapter 7 21/12/2021 Chapter 6 21/12/2021 Chapter 5 21/12/2021 Chapter 4 21/12/2021 Chapter 3 21/12/2021 Chapter 2 21/12/2021 Chapter 1 21/12/2021