Vào Ngày Tận Thế Nhặt Được Hệ Thống

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  122/??
  Năm phát hành:
  2020
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Ngày tận thế, mọi người đều gặp nguy hiểm. Quản lý ktx Dương Hạo, bị bọn khốn ép buộc phải ra ngoài để sinh tồn, trong lúc nguy hiểm đã nhặt được một cái “hệ thống thuộc tính”. “Nhặt được thuộc tính sức mạnh, sức mạnh +1; “nhặt được thuộc tính tốc độ, tốc độ +1”. “Nhặt được thuộc tính đột biến, và thức tỉnh máu!”. “Bắt đầu từ ngày hôm nay, thức ăn, mỹ nhân và đất đai dưới chân, hệ thống đều là của tôi!” Dương Hạo điên cuồng hét lên. Kể từ đó, xác chết của những người đột biến, những con thú đang tiến hóa và những chiến binh cổ đại chất đống dưới chân họ đã bắt đầu tạo ra một con đường đi đến cuối cùng.

  Thể loại:
  Adventure Action Manhua Truyện Màu Fantasy
  Cập nhật
  26/12/2021

Danh sách chương

Chapter 121 11/03/2022 Chapter 120 11/03/2022 Chapter 119 02/03/2022 Chapter 118 02/03/2022 Chapter 117 02/03/2022 Chapter 116 02/03/2022 Chapter 115 02/03/2022 Chapter 114 02/03/2022 Chapter 113 02/03/2022 Chapter 112 02/03/2022 Chapter 111 16/02/2022 Chapter 110 16/02/2022 Chapter 109 04/02/2022 Chapter 108 04/02/2022 Chapter 107 04/02/2022 Chapter 106 04/02/2022 Chapter 105 04/02/2022 Chapter 104 04/02/2022 Chapter 103 14/01/2022 Chapter 102 14/01/2022 Chapter 101 07/01/2022 Chapter 100 07/01/2022 Chapter 99 07/01/2022 Chapter 98 07/01/2022 Chapter 97 07/01/2022 Chapter 96 07/01/2022 Chapter 95 07/01/2022 Chapter 94 07/01/2022 Chapter 93 07/01/2022 Chapter 93 26/12/2021 Chapter 92 26/12/2021 Chapter 91 26/12/2021 Chapter 89 26/12/2021 Chapter 88 26/12/2021 Chapter 87 26/12/2021 Chapter 86 26/12/2021 Chapter 85 26/12/2021 Chapter 84 26/12/2021 Chapter 83 26/12/2021 Chapter 82 26/12/2021 Chapter 81 26/12/2021 Chapter 80 26/12/2021 Chapter 79 26/12/2021 Chapter 78 26/12/2021 Chapter 77 26/12/2021 Chapter 76 26/12/2021 Chapter 75 26/12/2021 Chapter 74 26/12/2021 Chapter 73 26/12/2021 Chapter 72 26/12/2021 Chapter 71 26/12/2021 Chapter 70 26/12/2021 Chapter 69 26/12/2021 Chapter 68 26/12/2021 Chapter 67 26/12/2021 Chapter 66 26/12/2021 Chapter 65 26/12/2021 Chapter 64 26/12/2021 Chapter 63 26/12/2021 Chapter 62 26/12/2021 Chapter 61 26/12/2021 Chapter 60 26/12/2021 Chapter 59 26/12/2021 Chapter 58 26/12/2021 Chapter 57 26/12/2021 Chapter 56 26/12/2021 Chapter 55 26/12/2021 Chapter 54 26/12/2021 Chapter 53 26/12/2021 Chapter 52 26/12/2021 Chapter 51 26/12/2021 Chapter 50 26/12/2021 Chapter 49 26/12/2021 Chapter 48 26/12/2021 Chapter 47 26/12/2021 Chapter 46 26/12/2021 Chapter 45 26/12/2021 Chapter 44 26/12/2021 Chapter 43 26/12/2021 Chapter 42 26/12/2021 Chapter 41 26/12/2021 Chapter 40 26/12/2021 Chapter 39 26/12/2021 Chapter 38 26/12/2021 Chapter 37 26/12/2021 Chapter 36 26/12/2021 Chapter 35 26/12/2021 Chapter 34 26/12/2021 Chapter 33 26/12/2021 Chapter 32 26/12/2021 Chapter 31 26/12/2021 Chapter 30 26/12/2021 Chapter 29 26/12/2021 Chapter 28 26/12/2021 Chapter 27 26/12/2021 Chapter 26 26/12/2021 Chapter 25 26/12/2021 Chapter 24 26/12/2021 Chapter 23 26/12/2021 Chapter 22 26/12/2021 Chapter 21 26/12/2021 Chapter 20 26/12/2021 Chapter 19 26/12/2021 Chapter 18 26/12/2021 Chapter 17 26/12/2021 Chapter 16 26/12/2021 Chapter 15 26/12/2021 Chapter 14 26/12/2021 Chapter 13 26/12/2021 Chapter 12 26/12/2021 Chapter 11 26/12/2021 Chapter 10 26/12/2021 Chapter 9 26/12/2021 Chapter 8 26/12/2021 Chapter 7 26/12/2021 Chapter 6 26/12/2021 Chapter 5 26/12/2021 Chapter 4 26/12/2021 Chapter 3 26/12/2021 Chapter 2 26/12/2021 Chapter 1 26/12/2021 Chapter 0 26/12/2021