Vạn Giới Tiên Tung

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  441/??
  Năm phát hành:
  2017
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Mỗi bông hoa là 1 thế giới,
  Phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma
  Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm
  Sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt
  Con người có 3 hồn 7 phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới
  Nơi sâu của trời sao, chính là đàn tràng của tiên ma trong truyền thuyết

  Thể loại:
  Harem Shounen Mystery Adventure Action Manhua Truyện Màu
  Cập nhật
  16/12/2021

Danh sách chương

Chapter 440 05/03/2022 Chapter 439 05/03/2022 Chapter 438 05/03/2022 Chapter 437 05/03/2022 Chapter 436 05/03/2022 Chapter 435 16/02/2022 Chapter 434 16/02/2022 Chapter 433 16/02/2022 Chapter 432 16/02/2022 Chapter 431 16/02/2022 Chapter 430 25/01/2022 Chapter 429 25/01/2022 Chapter 428 25/01/2022 Chapter 427 25/01/2022 Chapter 426 25/01/2022 Chapter 425 25/01/2022 Chapter 424 25/01/2022 Chapter 423 30/12/2021 Chapter 422 26/12/2021 Chapter 421 26/12/2021 Chapter 420 26/12/2021 Chapter 419 16/12/2021 Chapter 418 16/12/2021 Chapter 417 16/12/2021 Chapter 416 16/12/2021 Chapter 415 16/12/2021 Chapter 414 16/12/2021 Chapter 413 16/12/2021 Chapter 412 16/12/2021 Chapter 411 16/12/2021 Chapter 410 26/12/2021 Chapter 409 26/12/2021 Chapter 408 16/12/2021 Chapter 407 16/12/2021 Chapter 406 16/12/2021 Chapter 405 16/12/2021 Chapter 404 16/12/2021 Chapter 403 16/12/2021 Chapter 402 16/12/2021 Chapter 401 16/12/2021 Chapter 400 16/12/2021 Chapter 399 16/12/2021 Chapter 398 16/12/2021 Chapter 397 16/12/2021 Chapter 396 16/12/2021 Chapter 395 16/12/2021 Chapter 394 16/12/2021 Chapter 393 16/12/2021 Chapter 392 16/12/2021 Chapter 391 16/12/2021 Chapter 390 16/12/2021 Chapter 389 16/12/2021 Chapter 388 16/12/2021 Chapter 387 16/12/2021 Chapter 386 16/12/2021 Chapter 385 16/12/2021 Chapter 384 16/12/2021 Chapter 383 16/12/2021 Chapter 382 16/12/2021 Chapter 381 16/12/2021 Chapter 380 16/12/2021 Chapter 379 16/12/2021 Chapter 378 16/12/2021 Chapter 377 16/12/2021 Chapter 376 16/12/2021 Chapter 375 16/12/2021 Chapter 374 16/12/2021 Chapter 373 16/12/2021 Chapter 372 16/12/2021 Chapter 371 16/12/2021 Chapter 370 16/12/2021 Chapter 369 16/12/2021 Chapter 368 16/12/2021 Chapter 367 16/12/2021 Chapter 366 16/12/2021 Chapter 365 16/12/2021 Chapter 364 16/12/2021 Chapter 363 16/12/2021 Chapter 362 16/12/2021 Chapter 361 16/12/2021 Chapter 360 16/12/2021 Chapter 359 16/12/2021 Chapter 358 16/12/2021 Chapter 357 16/12/2021 Chapter 356 16/12/2021 Chapter 355 16/12/2021 Chapter 354 16/12/2021 Chapter 353 16/12/2021 Chapter 352 16/12/2021 Chapter 351 16/12/2021 Chapter 350 16/12/2021 Chapter 349 16/12/2021 Chapter 348 16/12/2021 Chapter 347 16/12/2021 Chapter 346 16/12/2021 Chapter 345 16/12/2021 Chapter 344 16/12/2021 Chapter 343 16/12/2021 Chapter 342 16/12/2021 Chapter 341 16/12/2021 Chapter 340 16/12/2021 Chapter 339 16/12/2021 Chapter 338 16/12/2021 Chapter 337 16/12/2021 Chapter 336 16/12/2021 Chapter 335 16/12/2021 Chapter 334 16/12/2021 Chapter 333 16/12/2021 Chapter 332 16/12/2021 Chapter 331 16/12/2021 Chapter 330 16/12/2021 Chapter 329 16/12/2021 Chapter 328 16/12/2021 Chapter 327 16/12/2021 Chapter 326 16/12/2021 Chapter 325 16/12/2021 Chapter 324 16/12/2021 Chapter 323 16/12/2021 Chapter 322 16/12/2021 Chapter 321 16/12/2021 Chapter 320 16/12/2021 Chapter 319 16/12/2021 Chapter 318 16/12/2021 Chapter 317 16/12/2021 Chapter 316 16/12/2021 Chapter 315 16/12/2021 Chapter 314 16/12/2021 Chapter 313 16/12/2021 Chapter 312 16/12/2021 Chapter 311 16/12/2021 Chapter 310 16/12/2021 Chapter 309 16/12/2021 Chapter 308 16/12/2021 Chapter 307 16/12/2021 Chapter 306 16/12/2021 Chapter 305 16/12/2021 Chapter 304 16/12/2021 Chapter 303 16/12/2021 Chapter 302 16/12/2021 Chapter 301 16/12/2021 Chapter 300 16/12/2021 Chapter 299 16/12/2021 Chapter 298 16/12/2021 Chapter 297 16/12/2021 Chapter 296 16/12/2021 Chapter 295 16/12/2021 Chapter 294 16/12/2021 Chapter 293 16/12/2021 Chapter 292 16/12/2021 Chapter 291 16/12/2021 Chapter 290 16/12/2021 Chapter 289 16/12/2021 Chapter 288 16/12/2021 Chapter 287 16/12/2021 Chapter 286 16/12/2021 Chapter 285 16/12/2021 Chapter 284 16/12/2021 Chapter 283 16/12/2021 Chapter 282 16/12/2021 Chapter 281 16/12/2021 Chapter 280 16/12/2021 Chapter 279 16/12/2021 Chapter 278 16/12/2021 Chapter 277 16/12/2021 Chapter 276 16/12/2021 Chapter 275 16/12/2021 Chapter 274 16/12/2021 Chapter 273 16/12/2021 Chapter 272 16/12/2021 Chapter 271 16/12/2021 Chapter 270 16/12/2021 Chapter 269 16/12/2021 Chapter 268 16/12/2021 Chapter 267 16/12/2021 Chapter 266 16/12/2021 Chapter 265 16/12/2021 Chapter 264 16/12/2021 Chapter 263 16/12/2021 Chapter 262 16/12/2021 Chapter 261 16/12/2021 Chapter 260 16/12/2021 Chapter 259 16/12/2021 Chapter 258 16/12/2021 Chapter 257 16/12/2021 Chapter 256 16/12/2021 Chapter 255 16/12/2021 Chapter 254 16/12/2021 Chapter 253 16/12/2021 Chapter 252 16/12/2021 Chapter 251 16/12/2021 Chapter 250 16/12/2021 Chapter 249 16/12/2021 Chapter 248 16/12/2021 Chapter 247 16/12/2021 Chapter 246 16/12/2021 Chapter 245 16/12/2021 Chapter 244 16/12/2021 Chapter 243 16/12/2021 Chapter 242 16/12/2021 Chapter 241 16/12/2021 Chapter 240 16/12/2021 Chapter 239 16/12/2021 Chapter 238 16/12/2021 Chapter 237 16/12/2021 Chapter 236 16/12/2021 Chapter 235 16/12/2021 Chapter 234 16/12/2021 Chapter 233 16/12/2021 Chapter 232 16/12/2021 Chapter 231 16/12/2021 Chapter 230 16/12/2021 Chapter 229 16/12/2021 Chapter 228 16/12/2021 Chapter 227 16/12/2021 Chapter 226 16/12/2021 Chapter 225 16/12/2021 Chapter 224 16/12/2021 Chapter 223 16/12/2021 Chapter 222 16/12/2021 Chapter 221 16/12/2021 Chapter 220 16/12/2021 Chapter 219 16/12/2021 Chapter 218 16/12/2021 Chapter 217 16/12/2021 Chapter 216 16/12/2021 Chapter 215 16/12/2021 Chapter 214 16/12/2021 Chapter 213 16/12/2021 Chapter 212 16/12/2021 Chapter 211 16/12/2021 Chapter 210 16/12/2021 Chapter 209 16/12/2021 Chapter 208 16/12/2021 Chapter 207 16/12/2021 Chapter 206 16/12/2021 Chapter 205 16/12/2021 Chapter 204 16/12/2021 Chapter 203 16/12/2021 Chapter 202 16/12/2021 Chapter 201 16/12/2021 Chapter 200 16/12/2021 Chapter 199 16/12/2021 Chapter 198 16/12/2021 Chapter 197 16/12/2021 Chapter 196 16/12/2021 Chapter 195 16/12/2021 Chapter 194 16/12/2021 Chapter 193 16/12/2021 Chapter 192 16/12/2021 Chapter 191 16/12/2021 Chapter 190 16/12/2021 Chapter 189 16/12/2021 Chapter 188 16/12/2021 Chapter 187 16/12/2021 Chapter 186 16/12/2021 Chapter 185 16/12/2021 Chapter 184 16/12/2021 Chapter 183 16/12/2021 Chapter 182 16/12/2021 Chapter 181 16/12/2021 Chapter 180 16/12/2021 Chapter 179 16/12/2021 Chapter 178 16/12/2021 Chapter 177 16/12/2021 Chapter 176 16/12/2021 Chapter 175 16/12/2021 Chapter 174 16/12/2021 Chapter 173 16/12/2021 Chapter 172 16/12/2021 Chapter 171 16/12/2021 Chapter 170 16/12/2021 Chapter 169 16/12/2021 Chapter 168 16/12/2021 Chapter 167 16/12/2021 Chapter 166 16/12/2021 Chapter 165 16/12/2021 Chapter 164 16/12/2021 Chapter 163 16/12/2021 Chapter 162 16/12/2021 Chapter 161 16/12/2021 Chapter 160 16/12/2021 Chapter 159 16/12/2021 Chapter 158 16/12/2021 Chapter 157 16/12/2021 Chapter 156 16/12/2021 Chapter 155 16/12/2021 Chapter 154 16/12/2021 Chapter 153 16/12/2021 Chapter 152 16/12/2021 Chapter 151 16/12/2021 Chapter 150 16/12/2021 Chapter 149 16/12/2021 Chapter 148 16/12/2021 Chapter 147 16/12/2021 Chapter 146 16/12/2021 Chapter 145 16/12/2021 Chapter 144 16/12/2021 Chapter 143 16/12/2021 Chapter 142 16/12/2021 Chapter 141 16/12/2021 Chapter 140 16/12/2021 Chapter 139 16/12/2021 Chapter 138 16/12/2021 Chapter 137 16/12/2021 Chapter 136 16/12/2021 Chapter 135 16/12/2021 Chapter 134 16/12/2021 Chapter 133 16/12/2021 Chapter 132 16/12/2021 Chapter 131 16/12/2021 Chapter 130 16/12/2021 Chapter 129 16/12/2021 Chapter 128 16/12/2021 Chapter 127 16/12/2021 Chapter 126 16/12/2021 Chapter 125 16/12/2021 Chapter 124 16/12/2021 Chapter 123 16/12/2021 Chapter 122 16/12/2021 Chapter 121 16/12/2021 Chapter 120 16/12/2021 Chapter 119 16/12/2021 Chapter 118 16/12/2021 Chapter 117 16/12/2021 Chapter 116 16/12/2021 Chapter 115 16/12/2021 Chapter 114 16/12/2021 Chapter 113 16/12/2021 Chapter 112 16/12/2021 Chapter 111 16/12/2021 Chapter 110 16/12/2021 Chapter 109 16/12/2021 Chapter 108 16/12/2021 Chapter 107 16/12/2021 Chapter 106 16/12/2021 Chapter 105 16/12/2021 Chapter 104 16/12/2021 Chapter 103 16/12/2021 Chapter 102 16/12/2021 Chapter 101 16/12/2021 Chapter 100 16/12/2021 Chapter 99 16/12/2021 Chapter 98 16/12/2021 Chapter 97 16/12/2021 Chapter 96 16/12/2021 Chapter 95 16/12/2021 Chapter 94 16/12/2021 Chapter 93 16/12/2021 Chapter 92 16/12/2021 Chapter 91 16/12/2021 Chapter 90 16/12/2021 Chapter 89 16/12/2021 Chapter 88 16/12/2021 Chapter 87 16/12/2021 Chapter 86 16/12/2021 Chapter 85 16/12/2021 Chapter 84 16/12/2021 Chapter 83 16/12/2021 Chapter 82 16/12/2021 Chapter 81 16/12/2021 Chapter 80.5 16/12/2021 Chapter 80 16/12/2021 Chapter 79 16/12/2021 Chapter 78 16/12/2021 Chapter 77 16/12/2021 Chapter 76 16/12/2021 Chapter 75 16/12/2021 Chapter 74 16/12/2021 Chapter 73 16/12/2021 Chapter 72 16/12/2021 Chapter 71 16/12/2021 Chapter 70 16/12/2021 Chapter 69 16/12/2021 Chapter 68 16/12/2021 Chapter 67 16/12/2021 Chapter 66 16/12/2021 Chapter 65 16/12/2021 Chapter 64 16/12/2021 Chapter 63 16/12/2021 Chapter 62 16/12/2021 Chapter 61 16/12/2021 Chapter 60 16/12/2021 Chapter 59 16/12/2021 Chapter 58 16/12/2021 Chapter 57 16/12/2021 Chapter 56 16/12/2021 Chapter 55 16/12/2021 Chapter 54 16/12/2021 Chapter 53 16/12/2021 Chapter 52 16/12/2021 Chapter 51 16/12/2021 Chapter 50 16/12/2021 Chapter 49 16/12/2021 Chapter 48 16/12/2021 Chapter 47 16/12/2021 Chapter 46 16/12/2021 Chapter 45 16/12/2021 Chapter 44 16/12/2021 Chapter 43 16/12/2021 Chapter 42 16/12/2021 Chapter 41 16/12/2021 Chapter 40 16/12/2021 Chapter 39 16/12/2021 Chapter 38 16/12/2021 Chapter 37 16/12/2021 Chapter 36 16/12/2021 Chapter 35 16/12/2021 Chapter 34 16/12/2021 Chapter 33 16/12/2021 Chapter 32 16/12/2021 Chapter 31 16/12/2021 Chapter 30 16/12/2021 Chapter 29 16/12/2021 Chapter 28 16/12/2021 Chapter 27 16/12/2021 Chapter 26 16/12/2021 Chapter 25 16/12/2021 Chapter 24 16/12/2021 Chapter 23 16/12/2021 Chapter 22 16/12/2021 Chapter 21 16/12/2021 Chapter 20 16/12/2021 Chapter 19 16/12/2021 Chapter 18 16/12/2021 Chapter 17 16/12/2021 Chapter 16 16/12/2021 Chapter 15 16/12/2021 Chapter 14 16/12/2021 Chapter 13 16/12/2021 Chapter 12 16/12/2021 Chapter 11 16/12/2021 Chapter 10 16/12/2021 Chapter 9 16/12/2021 Chapter 8 16/12/2021 Chapter 7 16/12/2021 Chapter 6 16/12/2021 Chapter 5 16/12/2021 Chapter 4 16/12/2021 Chapter 3 16/12/2021 Chapter 2 16/12/2021 Chapter 1 16/12/2021