Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

 • Tên khác
  Thiên Y Phượng Cửu

  Tác giả
  Phượng Quỳnh

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  458/??
  Năm phát hành:
  2018
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Nàng, Ẩn môn chủ của thời hiện đại, tinh thông y độc, giỏi ám sát, trong mắt thế nhân là một cái thiên tài biến thái, một lần ngoài ý muốn bỏ mình, lại trọng sinh vào một cái thiếu nữ bị hủy dung! Thân phận bị hoán đổi? Không thể trở về gia tộc? Thân phận có thể không có! Nhà có thể không về! Nhưng lại hại người của nàng, tại sao lại không thể báo thù rửa hận ... thất vọng về Quỷ Y? Một khi phong vân quật khởi, quần hùng tranh bá! Lại nhìn xem nàng một thân hồng y mà ngao du thiên hạ, gương sáng xưng vương nơi trời cao!

  Thể loại:
  Comedy Adventure Action Drama Manhua Truyện Màu Historical Xuyên Không Cổ Đại
  Cập nhật
  19/12/2021

Danh sách chương

Chapter 446 27/02/2022 Chapter 445 27/02/2022 Chapter 444 27/02/2022 Chapter 443 27/02/2022 Chapter 442 27/02/2022 Chapter 441 27/02/2022 Chapter 440 27/02/2022 Chapter 439 27/02/2022 Chapter 438 27/02/2022 Chapter 437 27/02/2022 Chapter 436 27/02/2022 Chapter 435 27/02/2022 Chapter 434 27/02/2022 Chapter 433 27/02/2022 Chapter 432 27/02/2022 Chapter 431 27/02/2022 Chapter 430 27/02/2022 Chapter 429 27/02/2022 Chapter 428 27/02/2022 Chapter 427 20/12/2021 Chapter 426 20/12/2021 Chapter 425 20/12/2021 Chapter 424 20/12/2021 Chapter 423 20/12/2021 Chapter 422 20/12/2021 Chapter 421 20/12/2021 Chapter 420 20/12/2021 Chapter 419 20/12/2021 Chapter 418 20/12/2021 Chapter 417 20/12/2021 Chapter 416 20/12/2021 Chapter 415 20/12/2021 Chapter 414 20/12/2021 Chapter 413 20/12/2021 Chapter 412 20/12/2021 Chapter 411 20/12/2021 Chapter 410 20/12/2021 Chapter 409 20/12/2021 Chapter 408 20/12/2021 Chapter 407 20/12/2021 Chapter 406 20/12/2021 Chapter 405 20/12/2021 Chapter 404 20/12/2021 Chapter 403 20/12/2021 Chapter 402 20/12/2021 Chapter 401 20/12/2021 Chapter 400 20/12/2021 Chapter 399 20/12/2021 Chapter 398 20/12/2021 Chapter 397 20/12/2021 Chapter 396 20/12/2021 Chapter 395 20/12/2021 Chapter 394 20/12/2021 Chapter 393 20/12/2021 Chapter 392 20/12/2021 Chapter 391 20/12/2021 Chapter 390 20/12/2021 Chapter 389 20/12/2021 Chapter 388 20/12/2021 Chapter 387 20/12/2021 Chapter 386 20/12/2021 Chapter 385 20/12/2021 Chapter 384 20/12/2021 Chapter 383 20/12/2021 Chapter 382 20/12/2021 Chapter 381 20/12/2021 Chapter 380 20/12/2021 Chapter 379 20/12/2021 Chapter 378 20/12/2021 Chapter 377 20/12/2021 Chapter 376 20/12/2021 Chapter 375 20/12/2021 Chapter 374 20/12/2021 Chapter 373 20/12/2021 Chapter 372 20/12/2021 Chapter 371 20/12/2021 Chapter 370 20/12/2021 Chapter 369 20/12/2021 Chapter 367 20/12/2021 Chapter 366 20/12/2021 Chapter 365 20/12/2021 Chapter 364 20/12/2021 Chapter 363 20/12/2021 Chapter 362 20/12/2021 Chapter 361 20/12/2021 Chapter 360 20/12/2021 Chapter 359 20/12/2021 Chapter 358 20/12/2021 Chapter 357 20/12/2021 Chapter 356 20/12/2021 Chapter 355 20/12/2021 Chapter 354 20/12/2021 Chapter 353 20/12/2021 Chapter 352 20/12/2021 Chapter 351 20/12/2021 Chapter 350 20/12/2021 Chapter 349 20/12/2021 Chapter 348 20/12/2021 Chapter 347 20/12/2021 Chapter 346 20/12/2021 Chapter 345 20/12/2021 Chapter 344 20/12/2021 Chapter 343 20/12/2021 Chapter 342 20/12/2021 Chapter 341 20/12/2021 Chapter 340 20/12/2021 Chapter 339 20/12/2021 Chapter 338 20/12/2021 Chapter 337 20/12/2021 Chapter 336 20/12/2021 Chapter 335 20/12/2021 Chapter 334 20/12/2021 Chapter 333 20/12/2021 Chapter 332 20/12/2021 Chapter 331 20/12/2021 Chapter 330 20/12/2021 Chapter 329 20/12/2021 Chapter 328 20/12/2021 Chapter 327 20/12/2021 Chapter 326 20/12/2021 Chapter 325 20/12/2021 Chapter 324 20/12/2021 Chapter 323 20/12/2021 Chapter 322 20/12/2021 Chapter 321 20/12/2021 Chapter 320 20/12/2021 Chapter 319 20/12/2021 Chapter 318 20/12/2021 Chapter 317 20/12/2021 Chapter 317 20/12/2021 Chapter 316 20/12/2021 Chapter 315 20/12/2021 Chapter 314 20/12/2021 Chapter 313 20/12/2021 Chapter 312 20/12/2021 Chapter 311 20/12/2021 Chapter 310 20/12/2021 Chapter 309 20/12/2021 Chapter 308 20/12/2021 Chapter 307 20/12/2021 Chapter 306 20/12/2021 Chapter 305 20/12/2021 Chapter 304 20/12/2021 Chapter 303 20/12/2021 Chapter 302 20/12/2021 Chapter 301 20/12/2021 Chapter 300 20/12/2021 Chapter 299 20/12/2021 Chapter 298 20/12/2021 Chapter 297 20/12/2021 Chapter 296 20/12/2021 Chapter 295 20/12/2021 Chapter 294 20/12/2021 Chapter 293 20/12/2021 Chapter 292 20/12/2021 Chapter 291 20/12/2021 Chapter 290 20/12/2021 Chapter 289 20/12/2021 Chapter 288 20/12/2021 Chapter 287 20/12/2021 Chapter 286 20/12/2021 Chapter 285 20/12/2021 Chapter 284 20/12/2021 Chapter 283 20/12/2021 Chapter 282 20/12/2021 Chapter 281 20/12/2021 Chapter 280 20/12/2021 Chapter 279 20/12/2021 Chapter 278 20/12/2021 Chapter 277 20/12/2021 Chapter 276 20/12/2021 Chapter 275 20/12/2021 Chapter 274 20/12/2021 Chapter 273 20/12/2021 Chapter 272 20/12/2021 Chapter 271 20/12/2021 Chapter 270 20/12/2021 Chapter 269 20/12/2021 Chapter 268 20/12/2021 Chapter 267 20/12/2021 Chapter 266 20/12/2021 Chapter 265 20/12/2021 Chapter 264 20/12/2021 Chapter 263 20/12/2021 Chapter 262 20/12/2021 Chapter 261 20/12/2021 Chapter 260 20/12/2021 Chapter 259 20/12/2021 Chapter 258 20/12/2021 Chapter 257 20/12/2021 Chapter 256 20/12/2021 Chapter 255 20/12/2021 Chapter 254 20/12/2021 Chapter 253 20/12/2021 Chapter 252 20/12/2021 Chapter 251 20/12/2021 Chapter 250 20/12/2021 Chapter 249 20/12/2021 Chapter 248 20/12/2021 Chapter 247 20/12/2021 Chapter 246 20/12/2021 Chapter 245 20/12/2021 Chapter 244 20/12/2021 Chapter 243 20/12/2021 Chapter 242 20/12/2021 Chapter 241 20/12/2021 Chapter 240 20/12/2021 Chapter 239 20/12/2021 Chapter 238 20/12/2021 Chapter 237 20/12/2021 Chapter 236 20/12/2021 Chapter 235 20/12/2021 Chapter 234 20/12/2021 Chapter 233 20/12/2021 Chapter 232 20/12/2021 Chapter 231 20/12/2021 Chapter 230 20/12/2021 Chapter 229 20/12/2021 Chapter 228 20/12/2021 Chapter 227 20/12/2021 Chapter 226 20/12/2021 Chapter 225 20/12/2021 Chapter 224 20/12/2021 Chapter 223 20/12/2021 Chapter 222 20/12/2021 Chapter 221 20/12/2021 Chapter 220 20/12/2021 Chapter 219 20/12/2021 Chapter 218 20/12/2021 Chapter 217 20/12/2021 Chapter 216 20/12/2021 Chapter 215 20/12/2021 Chapter 214 20/12/2021 Chapter 213 20/12/2021 Chapter 212 20/12/2021 Chapter 211 20/12/2021 Chapter 210 20/12/2021 Chapter 209 20/12/2021 Chapter 208 20/12/2021 Chapter 207 20/12/2021 Chapter 206 20/12/2021 Chapter 205 20/12/2021 Chapter 204 20/12/2021 Chapter 203 20/12/2021 Chapter 202 20/12/2021 Chapter 201 20/12/2021 Chapter 200 20/12/2021 Chapter 199 20/12/2021 Chapter 198 20/12/2021 Chapter 197 20/12/2021 Chapter 196 20/12/2021 Chapter 195 20/12/2021 Chapter 194 20/12/2021 Chapter 193 20/12/2021 Chapter 192.1 20/12/2021 Chapter 192 20/12/2021 Chapter 191 20/12/2021 Chapter 190: say rượu 20/12/2021 Chapter 189 20/12/2021 Chapter 188: đưa đến thanh lâu 20/12/2021 Chapter 187 20/12/2021 Chapter 186: phượng phủ! 20/12/2021 Chapter 185: hôn nàng 20/12/2021 Chapter 184: ra mắt bố vợ 20/12/2021 Chapter 183: eo của ta 20/12/2021 Chapter 182: tưởng tượng quá đà 20/12/2021 Chapter 181: nó đòi phế ta 20/12/2021 Chapter 180: rước râu 20/12/2021 Chapter 179: bảo vệ phượng cửu 20/12/2021 Chapter 178: đừng bất kính với chủ tử nhà ta 20/12/2021 Chapter 177: bao vây 20/12/2021 Chapter 176: đến tìm nàng 20/12/2021 Chapter 175: ta không đủ năng lực bảo vệ nàng 20/12/2021 Chapter 174: đến tìm trắc phi 20/12/2021 Chapter 173: trộm lão bạch 20/12/2021 Chapter 172: nhân sâm bị gặm 20/12/2021 Chapter 171: chưa nhận chủ 20/12/2021 Chapter 170: gia gia bị bắt cóc 20/12/2021 Chapter 169: ngươi ném đâu đó! 20/12/2021 Chapter 168: thanh long xuất hải! 20/12/2021 Chapter 167: đi mau 20/12/2021 Chapter 166: ta cũng sẽ cứu mà 20/12/2021 Chapter 165: đến đây! 20/12/2021 Chapter 164: rừng cửu phục 20/12/2021 Chapter 163: thoái vị 20/12/2021 Chapter 162: bảo bối! Nàng không thoát khỏi ta đâu 20/12/2021 Chapter 161: đấu với ta 20/12/2021 Chapter 160: đòi quản phượng gia 20/12/2021 Chapter 159: phượng tiêu sắp chết thật 20/12/2021 Chapter 158: phượng tiêu hôn mê 20/12/2021 Chapter 157: nguy hiểm tính mạng 20/12/2021 Chapter 156: bão 4 20/12/2021 Chapter 155: bão 3 20/12/2021 Chapter 154: bão 2 20/12/2021 Chapter 153: bão 1 20/12/2021 Chapter 152: liên hôn 20/12/2021 Chapter 151: phượng gia đợi đó 20/12/2021 Chapter 150: ngũ đạo đan văn 20/12/2021 Chapter 149: lôi kiếp 20/12/2021 Chapter 148: luyện đan thất bại 20/12/2021 Chapter 147: nói xấu phượng cửu 20/12/2021 Chapter 146: quà cho mọi người 20/12/2021 Chapter 145.1: thanh ca 20/12/2021 Chapter 145: nàng đã trở về 20/12/2021 Chapter 144: bám theo quỷ y 20/12/2021 Chapter 143: ta sẽ mang dương dương theo 20/12/2021 Chapter 142.1: cản đường ta thì chết 20/12/2021 Chapter 142: linh châu 20/12/2021 Chapter 141: tiểu dương dương 20/12/2021 Chapter 140.1: nàng đã ra đi 20/12/2021 Chapter 140: dám bỏ ta 20/12/2021 Chapter 139: kiếm cớ vào phòng vợ 20/12/2021 Chapter 138.1: nói thử xem 20/12/2021 Chapter 138: phi thuyền hào hoa 20/12/2021 Chapter 137: TIỂU CẦU CẦU 20/12/2021 Chapter 136: BÃO 6 20/12/2021 Chapter 135: bão 5 20/12/2021 Chapter 134: BÃO 4 20/12/2021 Chapter 133: bão 3 20/12/2021 Chapter 132: bão 2 20/12/2021 Chapter 131: bão 1 20/12/2021 Chapter 130: NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI 20/12/2021 Chapter 129: quỷ y giả mạo 20/12/2021 Chapter 128: tọa kỵ của ta đâu 20/12/2021 Chapter 127: ANH NHÀ BỊ LỪA LẦN HAI 20/12/2021 Chapter 126: âm hồn không tan 20/12/2021 Chapter 125: THÁNH CẢ GIÁ 20/12/2021 Chapter 125: VƠ TA ĐI ĐÂU RỒI 20/12/2021 Chapter 124: dám lừa ta 20/12/2021 Chapter 124: TIỂU BẠCH GÂY HỌA 20/12/2021 Chapter 123: con ngựa biến thái 20/12/2021 Chapter 122: lụt bờ 6 20/12/2021 Chapter 121: lụt bờ 5 20/12/2021 Chapter 120: lụt bờ 4 20/12/2021 Chapter 119: lụt bờ 3 20/12/2021 Chapter 119: lụt bờ 2 20/12/2021 Chapter 118: lụt bờ 1 20/12/2021 Chapter 117: mưa rào 5 20/12/2021 Chapter 116: mưa rào 4 20/12/2021 Chapter 115: MƯA RÀO 3 20/12/2021 Chapter 114: mưa rào 2 20/12/2021 Chapter 113: mưa rào 1 20/12/2021 Chapter 112: bão cát 5 20/12/2021 Chapter 111: bão cát 4 20/12/2021 Chapter 110: bão cát 3 20/12/2021 Chapter 109: bão cát 2 20/12/2021 Chapter 108: bão cát 1 20/12/2021 Chapter 107: bay nóc 8 20/12/2021 Chapter 106: bay nóc 7 20/12/2021 Chapter 105: bay nóc 6 20/12/2021 Chapter 104: bay nóc 5 20/12/2021 Chapter 103: bay nóc 4 20/12/2021 Chapter 102: bay nóc 3 20/12/2021 Chapter 101: bay nóc 2 20/12/2021 Chapter 100: bay nóc 20/12/2021 Chapter 99: LỐC XOÁY 7 20/12/2021 Chapter 98: LỐC XOÁY 6 20/12/2021 Chapter 97: LỐC XOÁY 5 20/12/2021 Chapter 96: lốc xoáy 4 20/12/2021 Chapter 95: lốc xoáy 3 20/12/2021 Chapter 94: lốc xoáy 2 20/12/2021 Chapter 93: lốc xoáy 1 20/12/2021 Chapter 92: vợ ta 20/12/2021 Chapter 91: bất lực 20/12/2021 Chapter 90: tò mò diêm chủ 19/12/2021 Chapter 89: phi lễ a 19/12/2021 Chapter 88: sủng vk 19/12/2021 Chapter 87: DIÊM VƯƠNG ĐIỆN 19/12/2021 Chapter 86: chế dược 19/12/2021 Chapter 85: mười lăm tuổi??? 19/12/2021 Chapter 84: ĐỪNG KHINH THƯỜNG QUỶ Y 19/12/2021 Chapter 83: TỤT QUẦN ĐẠI THÚC 19/12/2021 Chapter 82: ĐẠI THÚC 19/12/2021 Chapter 81: ĐỪNG ĐÁNH MẶT TA 19/12/2021 Chapter 80: phượng thanh ca ngươi quen đã chết lâu rồi 19/12/2021 Chapter 79: phượng bài là của ta 19/12/2021 Chapter 78: ta muốn lui hôn 19/12/2021 Chapter 77: bão tuyết 9 19/12/2021 Chapter 76: bão tuyết 8 19/12/2021 Chapter 75: bão tuyết 7 19/12/2021 Chapter 74: bão tuyết 6 19/12/2021 Chapter 73: bão tuyết 5 19/12/2021 Chapter 72: bão tuyêt 4 19/12/2021 Chapter 71: bão tuyết 3 19/12/2021 Chapter 70: bão tuyết 2 19/12/2021 Chapter 69: bão tuyết 19/12/2021 Chapter 68 19/12/2021 Chapter 67: núi lở 6 19/12/2021 Chapter 66: NÚI LỞ 5 19/12/2021 Chapter 65: núi lở 4 19/12/2021 Chapter 64: núi lở 3 19/12/2021 Chapter 63: núi lở 2 19/12/2021 Chapter 62: núi lở 19/12/2021 Chapter 61: hạn hán 8 19/12/2021 Chapter 60: hạn hán 7 19/12/2021 Chapter 59: HẠN HÁN 6 19/12/2021 Chapter 58: HẠN HÁN 5 19/12/2021 Chapter 57: HẠN HÁN 4 19/12/2021 Chapter 56: HẠN HÁN 3 19/12/2021 Chapter 55: HẠN HÁN 2 19/12/2021 Chapter 54: HẠN HÁN 19/12/2021 Chapter 53: TẶNG FAN GIÚP AD 19/12/2021 Chapter 52: TẶNG FAN GIÚP AD 19/12/2021 Chapter 51: TẶNG FAN GIÚP AD 19/12/2021 Chapter 50: TẶNG FAN GIÚP AD 19/12/2021 Chapter 49: TẶNG FAN CHỬI 19/12/2021 Chapter 48: VÒI RỒNG 3 19/12/2021 Chapter 47: vòi rồng 2 19/12/2021 Chapter 46: vòi rồng 1 19/12/2021 Chapter 45: sóng thần 7 19/12/2021 Chapter 44: sóng thần 6 19/12/2021 Chapter 43: sóng thần 5 19/12/2021 Chapter 42: sóng thần 4 19/12/2021 Chapter 41: sóng thần 3 19/12/2021 Chapter 40: SÓNG THẦN 2 19/12/2021 Chapter 39: sóng thần 1 19/12/2021 Chapter 38: động đất 6 19/12/2021 Chapter 37: ĐỘNG ĐẤT 5 19/12/2021 Chapter 36: động đất 4 19/12/2021 Chapter 35: động đất 3 19/12/2021 Chapter 34: động đất 2 19/12/2021 Chapter 33: ĐỘNG ĐẤT 1 19/12/2021 Chapter 32: lũ 4 19/12/2021 Chapter 31: lũ 3 19/12/2021 Chapter 30: lũ 2 19/12/2021 Chapter 29: LŨ 1 19/12/2021 Chapter 28: bão 10 19/12/2021 Chapter 27: bão 9 19/12/2021 Chapter 26: bão 8 19/12/2021 Chapter 25: bão 7 19/12/2021 Chapter 24: bão 6 19/12/2021 Chapter 23.1: bão 5 19/12/2021 Chapter 23: bão 4 19/12/2021 Chapter 22.3: Raw 19/12/2021 Chapter 22.2: bão 2 19/12/2021 Chapter 21.1: bão 1 19/12/2021 Chapter 21 19/12/2021 Chapter 20 19/12/2021 Chapter 19 19/12/2021 Chapter 18 19/12/2021 Chapter 17 19/12/2021 Chapter 16 19/12/2021 Chapter 15: Ngoại truyện 2 19/12/2021 Chapter 14: Ngoại truyện 1 19/12/2021 Chapter 13 19/12/2021 Chapter 12 19/12/2021 Chapter 11 19/12/2021 Chapter 10 19/12/2021 Chapter 9 19/12/2021 Chapter 8 19/12/2021 Chapter 7 19/12/2021 Chapter 6 19/12/2021 Chapter 5 19/12/2021 Chapter 4 19/12/2021 Chapter 3 19/12/2021 Chapter 2 19/12/2021 Chapter 1 19/12/2021 Chapter 0 19/12/2021