Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  263/??
  Năm phát hành:
  2022
  Quốc gia:
  Manga
  Tóm tắt:
  Dương Thiện - "nhà phê bình tác phẩm" đã từng nói:
  Lão tử dù thành một con chó so với ngươi còn mạnh hơn! Chuyện gì đến rồi sẽ đến, một cái hệ thống thần bí đã thực hiện "Nguyện vọng" của hắn . Ở đây, hắn sẽ lấy danh nghĩa một đầu phổ thông cẩu mở màn, nghịch tập đánh mặt chó ngạo thiên? Xin bắt đầu ngươi biểu diễn...
  Lịch ra truyện: 2 chap/tuần
  Ủng hộ tôi tại playerduo.com/duchung24

  Thể loại:
  Mystery Adventure Manhua Fantasy
  Cập nhật
  02/08/2022

Danh sách chương

Chap 264 05/08/2022 Chap 263 05/08/2022 Chap 262 05/08/2022 Chap 261 05/08/2022 Chap 260 05/08/2022 Chap 259 05/08/2022 Chap 258 05/08/2022 Chap 257 05/08/2022 Chap 256 05/08/2022 Chap 255 05/08/2022 Chap 254 05/08/2022 Chap 253 05/08/2022 Chap 252 05/08/2022 Chap 251 05/08/2022 Chap 250 05/08/2022 Chap 249 05/08/2022 Chap 248 05/08/2022 Chap 247 05/08/2022 Chap 246 05/08/2022 Chap 245 05/08/2022 Chap 244 05/08/2022 Chap 243 05/08/2022 Chap 242 05/08/2022 Chap 241 05/08/2022 Chap 240 05/08/2022 Chap 239 05/08/2022 Chap 238 05/08/2022 Chap 237 05/08/2022 Chap 236 05/08/2022 Chap 235 05/08/2022 Chap 234 05/08/2022 Chap 233 05/08/2022 Chap 232 05/08/2022 Chap 231 05/08/2022 Chap 230 05/08/2022 Chap 229 05/08/2022 Chap 228 05/08/2022 Chap 227 05/08/2022 Chap 226 05/08/2022 Chap 225 05/08/2022 Chap 224 05/08/2022 Chap 223 05/08/2022 Chap 222 05/08/2022 Chap 221 05/08/2022 Chap 220 05/08/2022 Chap 219 05/08/2022 Chap 218 05/08/2022 Chap 217 05/08/2022 Chap 216 05/08/2022 Chap 215 05/08/2022 Chap 214 05/08/2022 Chap 213 05/08/2022 Chap 212 02/08/2022 Chap 211 02/08/2022 Chap 210 02/08/2022 Chap 209 02/08/2022 Chap 208 02/08/2022 Chap 207 02/08/2022 Chap 206 02/08/2022 Chap 205 02/08/2022 Chap 204 02/08/2022 Chap 203 02/08/2022 Chap 202 02/08/2022 Chap 201 02/08/2022 Chap 200 02/08/2022 Chap 199 02/08/2022 Chap 198 02/08/2022 Chap 197 02/08/2022 Chap 196 02/08/2022 Chap 195 02/08/2022 Chap 194 02/08/2022 Chap 193 02/08/2022 Chap 192 02/08/2022 Chap 191 02/08/2022 Chap 190 02/08/2022 Chap 189 02/08/2022 Chap 188 02/08/2022 Chap 187 02/08/2022 Chap 186 02/08/2022 Chap 185 02/08/2022 Chap 184 02/08/2022 Chap 183 02/08/2022