Tougen Anki

 • Tác giả
  Urushibara Yura

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  78/??
  Năm phát hành:
  2021
  Quốc gia:
  Manga
  Tóm tắt:
  Ichinose Shiki, một người thừa kế dòng máu Oni ​​đã sống cả thời thơ ấu của mình mà không hề biết đến sự thật này. Tuy nhiên, khi một người đàn ông lạ mặt xông vào nhà anh ta để ám sát anh ta, cha nuôi của anh ta cuối cùng đã tiết lộ sự thật. Trong một thế giới mà Oni và Momotaro chưa bao giờ có thể cùng tồn tại, hãy tham gia cùng Ichinose trong cuộc đấu tranh giành quyền lực và thống nhất hai chủng tộc!

  Thể loại:
  Comedy Manga Shounen Horror Action Drama Fantasy Supernatural
  Cập nhật
  24/12/2021

Danh sách chương

Chapter 78 02/02/2022 Chapter 77 02/02/2022 Chapter 76 02/02/2022 Chapter 75 06/01/2022 Chapter 74 06/01/2022 Chapter 73 06/01/2022 Chapter 72 06/01/2022 Chapter 71 06/01/2022 Chapter 70 27/12/2021 Chapter 69 24/12/2021 Chapter 68 24/12/2021 Chapter 67 24/12/2021 Chapter 66 24/12/2021 Chapter 65 24/12/2021 Chapter 64 24/12/2021 Chapter 63 24/12/2021 Chapter 62 24/12/2021 Chapter 61 24/12/2021 Chapter 60 24/12/2021 Chapter 59 24/12/2021 Chapter 58 24/12/2021 Chapter 57 24/12/2021 Chapter 56 24/12/2021 Chapter 55 24/12/2021 Chapter 54 24/12/2021 Chapter 53 24/12/2021 Chapter 52 24/12/2021 Chapter 51 24/12/2021 Chapter 50 24/12/2021 Chapter 49 24/12/2021 Chapter 48 24/12/2021 Chapter 47 24/12/2021 Chapter 46 24/12/2021 Chapter 45 24/12/2021 Chapter 44 24/12/2021 Chapter 43 24/12/2021 Chapter 42 24/12/2021 Chapter 41 24/12/2021 Chapter 40 24/12/2021 Chapter 39 24/12/2021 Chapter 38 24/12/2021 Chapter 37 24/12/2021 Chapter 36 24/12/2021 Chapter 35 24/12/2021 Chapter 34 24/12/2021 Chapter 33 24/12/2021 Chapter 32 24/12/2021 Chapter 31 24/12/2021 Chapter 30 24/12/2021 Chapter 29 24/12/2021 Chapter 28 24/12/2021 Chapter 27 24/12/2021 Chapter 26 24/12/2021 Chapter 25 24/12/2021 Chapter 24 24/12/2021 Chapter 23 24/12/2021 Chapter 22 24/12/2021 Chapter 21 24/12/2021 Chapter 20 24/12/2021 Chapter 19 24/12/2021 Chapter 18 24/12/2021 Chapter 17 24/12/2021 Chapter 16 24/12/2021 Chapter 15 24/12/2021 Chapter 14 24/12/2021 Chapter 13 24/12/2021 Chapter 12 24/12/2021 Chapter 11 24/12/2021 Chapter 10 24/12/2021 Chapter 9 24/12/2021 Chapter 8 24/12/2021 Chapter 7 24/12/2021 Chapter 6 24/12/2021 Chapter 5 24/12/2021 Chapter 4 24/12/2021 Chapter 3 24/12/2021 Chapter 2 24/12/2021 Chapter 1 24/12/2021