Tôi Không Phải Quỷ Vương

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  132/??
  Năm phát hành:
  2020
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Tôi thực sự tái sinh vào một thế giới khác và trở thành Quỷ vương ! Và nhiệm vụ của tôi là tiêu diệt loài người! Đợi đã, điều đó không đúng. Tôi là một người theo chủ nghĩa hòa bình? Tôi đã giết một ngàn đội quân con người bằng vụ nổ năng lượng của mình?! Đó là một tai nạn! Đó là lỗi của thánh tích! Tất cả là một sự hiểu lầm! Hahaha! Tại sao chúng ta không thể hòa hợp với nhau? Huh? Vậy nếu tôi là quỷ thì sao? Không có nghĩa là tôi thích làm những điều xấu! Argh! Tôi không xấu xa! Tôi không phải quỷ vương!

  Thể loại:
  Comedy Adventure Action Manhua Truyện Màu Fantasy
  Cập nhật
  08/12/2021

Danh sách chương

Chapter 114 14/03/2022 Chapter 113 08/03/2022 Chapter 112 07/03/2022 Chapter 111 07/03/2022 Chapter 110 07/03/2022 Chapter 109 23/02/2022 Chapter 108 23/02/2022 Chapter 107 19/02/2022 Chapter 106 19/02/2022 Chapter 105 19/02/2022 Chapter 104 19/02/2022 Chapter 103 19/02/2022 Chapter 102 19/02/2022 Chapter 101 19/02/2022 Chapter 100 19/02/2022 Chapter 99 19/02/2022 Chapter 98 08/12/2021 Chapter 97 08/12/2021 Chapter 96 08/12/2021 Chapter 95 08/12/2021 Chapter 94 08/12/2021 Chapter 93 08/12/2021 Chapter 92 08/12/2021 Chapter 91 08/12/2021 Chapter 90 08/12/2021 Chapter 89 08/12/2021 Chapter 88 08/12/2021 Chapter 87 08/12/2021 Chapter 86 08/12/2021 Chapter 85 08/12/2021 Chapter 84 08/12/2021 Chapter 83 08/12/2021 Chapter 82 08/12/2021 Chapter 81 08/12/2021 Chapter 80 08/12/2021 Chapter 79 08/12/2021 Chapter 78 08/12/2021 Chapter 77 08/12/2021 Chapter 76 08/12/2021 Chapter 75 08/12/2021 Chapter 74 08/12/2021 Chapter 73 08/12/2021 Chapter 72 08/12/2021 Chapter 71 08/12/2021 Chapter 70 08/12/2021 Chapter 69 08/12/2021 Chapter 68 08/12/2021 Chapter 67 08/12/2021 Chapter 66 08/12/2021 Chapter 65 08/12/2021 Chapter 64 08/12/2021 Chapter 63 08/12/2021 Chapter 62 08/12/2021 Chapter 61 08/12/2021 Chapter 60 08/12/2021 Chapter 59 08/12/2021 Chapter 58 08/12/2021 Chapter 57 08/12/2021 Chapter 56 08/12/2021 Chapter 55 08/12/2021 Chapter 54 08/12/2021 Chapter 53 08/12/2021 Chapter 52 08/12/2021 Chapter 51 08/12/2021 Chapter 50 08/12/2021 Chapter 49 08/12/2021 Chapter 48 08/12/2021 Chapter 47 08/12/2021 Chapter 46 08/12/2021 Chapter 45 08/12/2021 Chapter 44 08/12/2021 Chapter 43 08/12/2021 Chapter 42 08/12/2021 Chapter 41 08/12/2021 Chapter 40 08/12/2021 Chapter 39 08/12/2021 Chapter 38 08/12/2021 Chapter 37 08/12/2021 Chapter 36 08/12/2021 Chapter 35 08/12/2021 Chapter 34 08/12/2021 Chapter 33 08/12/2021 Chapter 32 08/12/2021 Chapter 31 08/12/2021 Chapter 30 08/12/2021 Chapter 29 08/12/2021 Chapter 28 08/12/2021 Chapter 27 08/12/2021 Chapter 26 08/12/2021 Chapter 25 08/12/2021 Chapter 24 08/12/2021 Chapter 23 08/12/2021 Chapter 22 08/12/2021 Chapter 21 08/12/2021 Chapter 20 08/12/2021 Chapter 19.2 08/12/2021 Chapter 19.1 08/12/2021 Chapter 18.2 08/12/2021 Chapter 18.1 08/12/2021 Chapter 17.2 08/12/2021 Chapter 17.1 08/12/2021 Chapter 16.2 08/12/2021 Chapter 16.1 08/12/2021 Chapter 15.2 08/12/2021 Chapter 15.1 08/12/2021 Chapter 14.2 08/12/2021 Chapter 14.1 08/12/2021 Chapter 13.2 08/12/2021 Chapter 13.1 08/12/2021 Chapter 12.2 08/12/2021 Chapter 12.1 08/12/2021 Chapter 11.2 08/12/2021 Chapter 11.1 08/12/2021 Chapter 10.2 08/12/2021 Chapter 10.1 08/12/2021 Chapter 9.2 08/12/2021 Chapter 9.1 08/12/2021 Chapter 8.2 08/12/2021 Chapter 8.1 08/12/2021 Chapter 7.2 08/12/2021 Chapter 7.1 08/12/2021 Chapter 6.2 08/12/2021 Chapter 6.1 08/12/2021 Chapter 5.2 08/12/2021 Chapter 5.1 08/12/2021 Chapter 4.3 08/12/2021 Chapter 4.2 08/12/2021 Chapter 4.1 08/12/2021 Chapter 3.2 08/12/2021 Chapter 3.1 08/12/2021 Chapter 2 08/12/2021 Chapter 1 08/12/2021