Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

 • Tên khác
  Tối Cường Hệ Thống

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  573/??
  Năm phát hành:
  2018
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  "Người trẻ tuổi, năm đó ta bắt đầu Trang Bức thời điểm, các ngươi còn chỉ là một giọt chất lỏng!" "Tiên tử, theo tại hạ đi một chuyến, bảo đảm mang ngươi Trang Bức mang ngươi bay, mang ngươi đồng thời khà khà khà!" Người mặc cuồng đồ áo giáp, kiên khiêng nhật viêm đấu bồng. Tay trái Vô Tẫn Chi Nhận, tay phải Tru Tiên Thần Kiếm. Quét ngang Tu Tiên Giới không có địch thủ, liền hỏi một tiếng còn có ai? Trang Bức Như Phong, thường bạn ta thân! Đường dài dài đằng đẵng, Trang Bức làm bạn! Từ Khuyết bước lên một cái Trang Bức con đường, mỗi ngày không phải ở Trang Bức, chính là ở đi Trang Bức trên đường!

  Thể loại:
  Shounen Mystery Adventure Action Manhua Truyện Màu Xuyên Không
  Cập nhật
  08/12/2021

Danh sách chương

Chapter 573 14/03/2022 Chapter 572 14/03/2022 Chapter 571 14/03/2022 Chapter 570 11/03/2022 Chapter 569 11/03/2022 Chapter 568 06/03/2022 Chapter 567 05/03/2022 Chapter 566 05/03/2022 Chapter 565 05/03/2022 Chapter 564 05/03/2022 Chapter 563 05/03/2022 Chapter 562 05/03/2022 Chapter 561 05/03/2022 Chapter 560 20/02/2022 Chapter 559 20/02/2022 Chapter 558 20/02/2022 Chapter 557 20/02/2022 Chapter 556 20/02/2022 Chapter 555 20/02/2022 Chapter 554 20/02/2022 Chapter 553 20/02/2022 Chapter 552 20/02/2022 Chapter 551 20/02/2022 Chapter 550 20/02/2022 Chapter 549 20/02/2022 Chapter 548 20/02/2022 Chapter 547 20/02/2022 Chapter 546 20/02/2022 Chapter 545 20/02/2022 Chapter 544 28/01/2022 Chapter 543 28/01/2022 Chapter 542 28/01/2022 Chapter 541 28/01/2022 Chapter 540 22/01/2022 Chapter 539 22/01/2022 Chapter 538 17/01/2022 Chapter 537 17/01/2022 Chapter 536 17/01/2022 Chapter 535 17/01/2022 Chapter 534 17/01/2022 Chapter 533 17/01/2022 Chapter 532 17/01/2022 Chapter 531 17/01/2022 Chapter 530 04/01/2022 Chapter 529 04/01/2022 Chapter 528 04/01/2022 Chapter 527 30/12/2021 Chapter 526 30/12/2021 Chapter 525 30/12/2021 Chapter 524 30/12/2021 Chapter 523 30/12/2021 Chapter 522 30/12/2021 Chapter 521 30/12/2021 Chapter 520 18/12/2021 Chapter 519 18/12/2021 Chapter 518 18/12/2021 Chapter 517 18/12/2021 Chapter 516 18/12/2021 Chapter 515 09/12/2021 Chapter 514 09/12/2021 Chapter 513 09/12/2021 Chapter 512 09/12/2021 Chapter 511 09/12/2021 Chapter 510 09/12/2021 Chapter 509 09/12/2021 Chapter 508 09/12/2021 Chapter 507 09/12/2021 Chapter 506 09/12/2021 Chapter 505 09/12/2021 Chapter 504 09/12/2021 Chapter 503 09/12/2021 Chapter 502 09/12/2021 Chapter 501 09/12/2021 Chapter 500 09/12/2021 Chapter 499 09/12/2021 Chapter 498 09/12/2021 Chapter 497 09/12/2021 Chapter 496 09/12/2021 Chapter 495 09/12/2021 Chapter 494 09/12/2021 Chapter 493 09/12/2021 Chapter 492 09/12/2021 Chapter 491 09/12/2021 Chapter 490 09/12/2021 Chapter 489 09/12/2021 Chapter 488 09/12/2021 Chapter 487 09/12/2021 Chapter 486 09/12/2021 Chapter 485 09/12/2021 Chapter 484 09/12/2021 Chapter 483 09/12/2021 Chapter 482 09/12/2021 Chapter 481 09/12/2021 Chapter 480 09/12/2021 Chapter 479 09/12/2021 Chapter 478 09/12/2021 Chapter 477 09/12/2021 Chapter 476 09/12/2021 Chapter 475 09/12/2021 Chapter 474 09/12/2021 Chapter 473 09/12/2021 Chapter 472 09/12/2021 Chapter 471 09/12/2021 Chapter 470 09/12/2021 Chapter 469 09/12/2021 Chapter 468 09/12/2021 Chapter 467 09/12/2021 Chapter 466 09/12/2021 Chapter 465 09/12/2021 Chapter 464 09/12/2021 Chapter 463 09/12/2021 Chapter 462 09/12/2021 Chapter 461 09/12/2021 Chapter 460 09/12/2021 Chapter 459 09/12/2021 Chapter 458 09/12/2021 Chapter 457 09/12/2021 Chapter 456 09/12/2021 Chapter 455 09/12/2021 Chapter 454 09/12/2021 Chapter 453 09/12/2021 Chapter 452 09/12/2021 Chapter 451 09/12/2021 Chapter 450 09/12/2021 Chapter 449 09/12/2021 Chapter 448 09/12/2021 Chapter 447 09/12/2021 Chapter 446 09/12/2021 Chapter 445 09/12/2021 Chapter 444 09/12/2021 Chapter 443 09/12/2021 Chapter 442 09/12/2021 Chapter 441 09/12/2021 Chapter 440 09/12/2021 Chapter 439 09/12/2021 Chapter 438 09/12/2021 Chapter 437 09/12/2021 Chapter 436 09/12/2021 Chapter 435 09/12/2021 Chapter 434 09/12/2021 Chapter 433 09/12/2021 Chapter 432 09/12/2021 Chapter 431 09/12/2021 Chapter 430 09/12/2021 Chapter 429 09/12/2021 Chapter 428 09/12/2021 Chapter 427 09/12/2021 Chapter 426 09/12/2021 Chapter 425 09/12/2021 Chapter 424 09/12/2021 Chapter 423 09/12/2021 Chapter 422 09/12/2021 Chapter 421 09/12/2021 Chapter 420 09/12/2021 Chapter 419 09/12/2021 Chapter 418 09/12/2021 Chapter 417 09/12/2021 Chapter 416 09/12/2021 Chapter 415 09/12/2021 Chapter 414 09/12/2021 Chapter 413 09/12/2021 Chapter 412 09/12/2021 Chapter 411 09/12/2021 Chapter 410 09/12/2021 Chapter 409 09/12/2021 Chapter 408 09/12/2021 Chapter 407 09/12/2021 Chapter 406 09/12/2021 Chapter 405 09/12/2021 Chapter 404 09/12/2021 Chapter 403 09/12/2021 Chapter 402 09/12/2021 Chapter 401 09/12/2021 Chapter 400 09/12/2021 Chapter 399 09/12/2021 Chapter 398 09/12/2021 Chapter 397 09/12/2021 Chapter 396 09/12/2021 Chapter 395 09/12/2021 Chapter 394 09/12/2021 Chapter 393 09/12/2021 Chapter 392 09/12/2021 Chapter 391 09/12/2021 Chapter 390 09/12/2021 Chapter 389 09/12/2021 Chapter 388 09/12/2021 Chapter 387 09/12/2021 Chapter 386 09/12/2021 Chapter 385 09/12/2021 Chapter 384 09/12/2021 Chapter 383 09/12/2021 Chapter 382 09/12/2021 Chapter 381 09/12/2021 Chapter 380 09/12/2021 Chapter 379 09/12/2021 Chapter 378 09/12/2021 Chapter 377 09/12/2021 Chapter 376 09/12/2021 Chapter 375 09/12/2021 Chapter 374 09/12/2021 Chapter 373 09/12/2021 Chapter 372 09/12/2021 Chapter 371 09/12/2021 Chapter 370 09/12/2021 Chapter 369 09/12/2021 Chapter 368 09/12/2021 Chapter 367 09/12/2021 Chapter 366 09/12/2021 Chapter 365 09/12/2021 Chapter 364 09/12/2021 Chapter 363 09/12/2021 Chapter 362 09/12/2021 Chapter 361 09/12/2021 Chapter 360 09/12/2021 Chapter 359 09/12/2021 Chapter 358 09/12/2021 Chapter 357 09/12/2021 Chapter 356 09/12/2021 Chapter 355 09/12/2021 Chapter 354 09/12/2021 Chapter 353 09/12/2021 Chapter 352 09/12/2021 Chapter 351 09/12/2021 Chapter 350 09/12/2021 Chapter 349 09/12/2021 Chapter 348 09/12/2021 Chapter 347 09/12/2021 Chapter 346 09/12/2021 Chapter 345 09/12/2021 Chapter 344 09/12/2021 Chapter 343 09/12/2021 Chapter 342 09/12/2021 Chapter 341 09/12/2021 Chapter 340 09/12/2021 Chapter 339 09/12/2021 Chapter 338 09/12/2021 Chapter 337 09/12/2021 Chapter 336 09/12/2021 Chapter 335 09/12/2021 Chapter 334 09/12/2021 Chapter 333 09/12/2021 Chapter 332 09/12/2021 Chapter 331 09/12/2021 Chapter 330 09/12/2021 Chapter 329 09/12/2021 Chapter 328 09/12/2021 Chapter 327 09/12/2021 Chapter 326 09/12/2021 Chapter 325 09/12/2021 Chapter 324 09/12/2021 Chapter 323 09/12/2021 Chapter 322 09/12/2021 Chapter 321 09/12/2021 Chapter 320 09/12/2021 Chapter 319 09/12/2021 Chapter 318 09/12/2021 Chapter 317 09/12/2021 Chapter 316 09/12/2021 Chapter 315 09/12/2021 Chapter 314 09/12/2021 Chapter 313 09/12/2021 Chapter 312 09/12/2021 Chapter 311 09/12/2021 Chapter 310 09/12/2021 Chapter 309 09/12/2021 Chapter 308 09/12/2021 Chapter 307 09/12/2021 Chapter 306 09/12/2021 Chapter 305 09/12/2021 Chapter 304 09/12/2021 Chapter 303 09/12/2021 Chapter 302 09/12/2021 Chapter 301 09/12/2021 Chapter 300 09/12/2021 Chapter 299 09/12/2021 Chapter 298 09/12/2021 Chapter 297 09/12/2021 Chapter 296 09/12/2021 Chapter 295 09/12/2021 Chapter 294 09/12/2021 Chapter 293 09/12/2021 Chapter 292 09/12/2021 Chapter 291 09/12/2021 Chapter 290 09/12/2021 Chapter 289 09/12/2021 Chapter 288 09/12/2021 Chapter 287 09/12/2021 Chapter 286 09/12/2021 Chapter 285 09/12/2021 Chapter 284 09/12/2021 Chapter 283 09/12/2021 Chapter 282 09/12/2021 Chapter 281 09/12/2021 Chapter 280 09/12/2021 Chapter 279 09/12/2021 Chapter 278 09/12/2021 Chapter 277 09/12/2021 Chapter 276 09/12/2021 Chapter 275 09/12/2021 Chapter 274 09/12/2021 Chapter 273 09/12/2021 Chapter 272 09/12/2021 Chapter 271 09/12/2021 Chapter 270 09/12/2021 Chapter 269 09/12/2021 Chapter 268 09/12/2021 Chapter 267 09/12/2021 Chapter 266 09/12/2021 Chapter 265 09/12/2021 Chapter 264 09/12/2021 Chapter 263 09/12/2021 Chapter 262 09/12/2021 Chapter 261 09/12/2021 Chapter 260 09/12/2021 Chapter 259 09/12/2021 Chapter 258 09/12/2021 Chapter 257 09/12/2021 Chapter 256 09/12/2021 Chapter 255 09/12/2021 Chapter 254 09/12/2021 Chapter 253 09/12/2021 Chapter 252 09/12/2021 Chapter 251 09/12/2021 Chapter 250 09/12/2021 Chapter 249 09/12/2021 Chapter 248 09/12/2021 Chapter 247 09/12/2021 Chapter 246 09/12/2021 Chapter 245 09/12/2021 Chapter 244 09/12/2021 Chapter 243 09/12/2021 Chapter 242 09/12/2021 Chapter 241 09/12/2021 Chapter 240 09/12/2021 Chapter 239 09/12/2021 Chapter 238 09/12/2021 Chapter 237 09/12/2021 Chapter 236 09/12/2021 Chapter 235 09/12/2021 Chapter 234 09/12/2021 Chapter 233 09/12/2021 Chapter 232 09/12/2021 Chapter 231 09/12/2021 Chapter 230 09/12/2021 Chapter 229 09/12/2021 Chapter 228 09/12/2021 Chapter 227 09/12/2021 Chapter 226 09/12/2021 Chapter 225 09/12/2021 Chapter 224 09/12/2021 Chapter 223 09/12/2021 Chapter 222 09/12/2021 Chapter 221 09/12/2021 Chapter 220 09/12/2021 Chapter 219 09/12/2021 Chapter 218 09/12/2021 Chapter 217 09/12/2021 Chapter 216 09/12/2021 Chapter 215 09/12/2021 Chapter 214 09/12/2021 Chapter 213 09/12/2021 Chapter 212 09/12/2021 Chapter 211 09/12/2021 Chapter 210 09/12/2021 Chapter 209 09/12/2021 Chapter 208 09/12/2021 Chapter 207 09/12/2021 Chapter 206 09/12/2021 Chapter 205 09/12/2021 Chapter 204 09/12/2021 Chapter 203 09/12/2021 Chapter 202 09/12/2021 Chapter 201 09/12/2021 Chapter 200 09/12/2021 Chapter 199 09/12/2021 Chapter 198 09/12/2021 Chapter 197 09/12/2021 Chapter 196 09/12/2021 Chapter 195 09/12/2021 Chapter 194 09/12/2021 Chapter 193 09/12/2021 Chapter 192 09/12/2021 Chapter 191 09/12/2021 Chapter 190 09/12/2021 Chapter 189 09/12/2021 Chapter 188 09/12/2021 Chapter 187 09/12/2021 Chapter 186 09/12/2021 Chapter 185 09/12/2021 Chapter 184 09/12/2021 Chapter 183 09/12/2021 Chapter 182 09/12/2021 Chapter 181 09/12/2021 Chapter 180 09/12/2021 Chapter 179 09/12/2021 Chapter 178 09/12/2021 Chapter 177 09/12/2021 Chapter 176 09/12/2021 Chapter 175 09/12/2021 Chapter 174 09/12/2021 Chapter 173 09/12/2021 Chapter 172 09/12/2021 Chapter 171 09/12/2021 Chapter 170 09/12/2021 Chapter 169 09/12/2021 Chapter 168 09/12/2021 Chapter 167 09/12/2021 Chapter 166 09/12/2021 Chapter 165 09/12/2021 Chapter 164 09/12/2021 Chapter 163 09/12/2021 Chapter 162 09/12/2021 Chapter 161 09/12/2021 Chapter 160 09/12/2021 Chapter 159 09/12/2021 Chapter 158 09/12/2021 Chapter 157 09/12/2021 Chapter 156 09/12/2021 Chapter 155 09/12/2021 Chapter 154 09/12/2021 Chapter 153 09/12/2021 Chapter 152 09/12/2021 Chapter 151 09/12/2021 Chapter 150 09/12/2021 Chapter 149 09/12/2021 Chapter 148 09/12/2021 Chapter 147 09/12/2021 Chapter 146 09/12/2021 Chapter 145 09/12/2021 Chapter 144 09/12/2021 Chapter 143 09/12/2021 Chapter 142 09/12/2021 Chapter 141 09/12/2021 Chapter 140 09/12/2021 Chapter 139 09/12/2021 Chapter 138 09/12/2021 Chapter 137 09/12/2021 Chapter 136 09/12/2021 Chapter 135 09/12/2021 Chapter 134 09/12/2021 Chapter 133 09/12/2021 Chapter 132 09/12/2021 Chapter 131 09/12/2021 Chapter 130 09/12/2021 Chapter 129 09/12/2021 Chapter 128 09/12/2021 Chapter 127 09/12/2021 Chapter 126 09/12/2021 Chapter 125 09/12/2021 Chapter 124 09/12/2021 Chapter 123 09/12/2021 Chapter 122 09/12/2021 Chapter 121 09/12/2021 Chapter 120 09/12/2021 Chapter 119 09/12/2021 Chapter 118 09/12/2021 Chapter 117 09/12/2021 Chapter 116 09/12/2021 Chapter 115 09/12/2021 Chapter 114 09/12/2021 Chapter 113 09/12/2021 Chapter 112 09/12/2021 Chapter 111 09/12/2021 Chapter 110 09/12/2021 Chapter 109 09/12/2021 Chapter 108 09/12/2021 Chapter 107 09/12/2021 Chapter 106 09/12/2021 Chapter 105 09/12/2021 Chapter 104 09/12/2021 Chapter 103 09/12/2021 Chapter 102 09/12/2021 Chapter 101 09/12/2021 Chapter 100 09/12/2021 Chapter 99 09/12/2021 Chapter 98 09/12/2021 Chapter 97 09/12/2021 Chapter 96 09/12/2021 Chapter 95 09/12/2021 Chapter 94 09/12/2021 Chapter 93 09/12/2021 Chapter 92 09/12/2021 Chapter 91 09/12/2021 Chapter 90 09/12/2021 Chapter 89 09/12/2021 Chapter 88 09/12/2021 Chapter 87 09/12/2021 Chapter 86 09/12/2021 Chapter 85 09/12/2021 Chapter 84 09/12/2021 Chapter 83 09/12/2021 Chapter 82 09/12/2021 Chapter 81 09/12/2021 Chapter 80 09/12/2021 Chapter 79 09/12/2021 Chapter 78 09/12/2021 Chapter 77 09/12/2021 Chapter 76 09/12/2021 Chapter 75 09/12/2021 Chapter 74 09/12/2021 Chapter 73 09/12/2021 Chapter 72 09/12/2021 Chapter 71 09/12/2021 Chapter 70 09/12/2021 Chapter 69 09/12/2021 Chapter 68 09/12/2021 Chapter 67 09/12/2021 Chapter 66 09/12/2021 Chapter 65 09/12/2021 Chapter 64 09/12/2021 Chapter 63 09/12/2021 Chapter 62 09/12/2021 Chapter 61 09/12/2021 Chapter 60 09/12/2021 Chapter 59 09/12/2021 Chapter 58 09/12/2021 Chapter 57 09/12/2021 Chapter 56 09/12/2021 Chapter 55 09/12/2021 Chapter 54 09/12/2021 Chapter 53 09/12/2021 Chapter 52 09/12/2021 Chapter 51 09/12/2021 Chapter 50 09/12/2021 Chapter 49 09/12/2021 Chapter 48 09/12/2021 Chapter 47 09/12/2021 Chapter 46 09/12/2021 Chapter 45 09/12/2021 Chapter 44 09/12/2021 Chapter 43 09/12/2021 Chapter 42 09/12/2021 Chapter 41 09/12/2021 Chapter 40 09/12/2021 Chapter 39 09/12/2021 Chapter 38 09/12/2021 Chapter 37 09/12/2021 Chapter 36 09/12/2021 Chapter 35 09/12/2021 Chapter 34 09/12/2021 Chapter 33 09/12/2021 Chapter 32 09/12/2021 Chapter 31 09/12/2021 Chapter 30 09/12/2021 Chapter 29 09/12/2021 Chapter 28 09/12/2021 Chapter 27 09/12/2021 Chapter 26 09/12/2021 Chapter 25 09/12/2021 Chapter 24 09/12/2021 Chapter 23 09/12/2021 Chapter 22 09/12/2021 Chapter 21 09/12/2021 Chapter 20 09/12/2021 Chapter 19 09/12/2021 Chapter 18 09/12/2021 Chapter 17 09/12/2021 Chapter 16 09/12/2021 Chapter 15 09/12/2021 Chapter 14 08/12/2021 Chapter 13 08/12/2021 Chapter 12 08/12/2021 Chapter 11 08/12/2021 Chapter 10 08/12/2021 Chapter 9 08/12/2021 Chapter 8 08/12/2021 Chapter 7 08/12/2021 Chapter 6 08/12/2021 Chapter 5 08/12/2021 Chapter 4 08/12/2021 Chapter 3 08/12/2021 Chapter 2 08/12/2021 Chapter 1 08/12/2021