Tinh Võ Thần Quyết

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  534/??
  Năm phát hành:
  2016
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Quyền toái nhật nguyệt, chưởng thôn sơn hàĐạp nghịch thiên cường giả lộ, mỹ nhân làm bạn, tu luyện tinh võ truyền thừa, chấp chưởng quyền hành bát phương, thành tựu thần vương tối caoTừ thiếu nữ thiên tài ôn nhu, đáng yêu, quận chúa thân hình nóng bỏng tràn trề đến yêu tộc mỹ nữ thần bí, cao hơn nữa là nữ võ thần trong truyền thuyết tối cao...Một con đường ngộ đạo không tịch mịch, một truyền kỳ đầy sắc thái.

  Thể loại:
  Mystery Manhua Truyện Màu
  Cập nhật
  14/12/2021

Danh sách chương

Chapter 534 14/03/2022 Chapter 533 14/03/2022 Chapter 532 08/03/2022 Chapter 531 04/03/2022 Chapter 530 04/03/2022 Chapter 529 04/03/2022 Chapter 528 04/03/2022 Chapter 527 16/02/2022 Chapter 526 16/02/2022 Chapter 525 16/02/2022 Chapter 524 16/02/2022 Chapter 523 16/02/2022 Chapter 522 16/02/2022 Chapter 521 16/02/2022 Chapter 520 16/02/2022 Chapter 519 16/02/2022 Chapter 518 16/02/2022 Chapter 517 16/02/2022 Chapter 516 16/02/2022 Chapter 515 16/02/2022 Chapter 514 16/02/2022 Chapter 513 16/02/2022 Chapter 512 16/02/2022 Chapter 511 16/02/2022 Chapter 510 16/12/2021 Chapter 509 15/12/2021 Chapter 508 15/12/2021 Chapter 507 15/12/2021 Chapter 506 15/12/2021 Chapter 505 15/12/2021 Chapter 504 15/12/2021 Chapter 503 15/12/2021 Chapter 502 15/12/2021 Chapter 501 15/12/2021 Chapter 500 15/12/2021 Chapter 499 15/12/2021 Chapter 498 15/12/2021 Chapter 497 15/12/2021 Chapter 496 15/12/2021 Chapter 495 15/12/2021 Chapter 494 15/12/2021 Chapter 493 15/12/2021 Chapter 492 15/12/2021 Chapter 491 15/12/2021 Chapter 490 15/12/2021 Chapter 489 15/12/2021 Chapter 488 15/12/2021 Chapter 487 15/12/2021 Chapter 486 15/12/2021 Chapter 485 15/12/2021 Chapter 484 15/12/2021 Chapter 483 15/12/2021 Chapter 482 15/12/2021 Chapter 481 15/12/2021 Chapter 480 15/12/2021 Chapter 479 15/12/2021 Chapter 478 15/12/2021 Chapter 477 15/12/2021 Chapter 476 15/12/2021 Chapter 475 15/12/2021 Chapter 474 15/12/2021 Chapter 473 15/12/2021 Chapter 472 15/12/2021 Chapter 471 15/12/2021 Chapter 470 15/12/2021 Chapter 469 15/12/2021 Chapter 468 15/12/2021 Chapter 467 15/12/2021 Chapter 466 15/12/2021 Chapter 465 15/12/2021 Chapter 464 15/12/2021 Chapter 463 15/12/2021 Chapter 462 15/12/2021 Chapter 461 15/12/2021 Chapter 460 15/12/2021 Chapter 459 15/12/2021 Chapter 458 15/12/2021 Chapter 457 15/12/2021 Chapter 456 15/12/2021 Chapter 455 15/12/2021 Chapter 454 15/12/2021 Chapter 453 15/12/2021 Chapter 452 15/12/2021 Chapter 451 15/12/2021 Chapter 450 15/12/2021 Chapter 449 15/12/2021 Chapter 448 15/12/2021 Chapter 447 15/12/2021 Chapter 446 15/12/2021 Chapter 445 16/12/2021 Chapter 444 16/12/2021 Chapter 443 16/12/2021 Chapter 442 16/12/2021 Chapter 441 16/12/2021 Chapter 440 16/12/2021 Chapter 439 16/12/2021 Chapter 438 16/12/2021 Chapter 437 16/12/2021 Chapter 436 16/12/2021 Chapter 435 16/12/2021 Chapter 434 16/12/2021 Chapter 433 16/12/2021 Chapter 432 16/12/2021 Chapter 431 16/12/2021 Chapter 430 16/12/2021 Chapter 429 16/12/2021 Chapter 428 16/12/2021 Chapter 427 16/12/2021 Chapter 426 16/12/2021 Chapter 425 16/12/2021 Chapter 424 15/12/2021 Chapter 423 15/12/2021 Chapter 422 15/12/2021 Chapter 421 15/12/2021 Chapter 420 15/12/2021 Chapter 419 15/12/2021 Chapter 418 15/12/2021 Chapter 417 15/12/2021 Chapter 416 15/12/2021 Chapter 415 15/12/2021 Chapter 414 15/12/2021 Chapter 413 15/12/2021 Chapter 412 15/12/2021 Chapter 411 15/12/2021 Chapter 410 15/12/2021 Chapter 409 15/12/2021 Chapter 408 15/12/2021 Chapter 407 15/12/2021 Chapter 406 15/12/2021 Chapter 405 15/12/2021 Chapter 404 15/12/2021 Chapter 403 15/12/2021 Chapter 402 15/12/2021 Chapter 401 15/12/2021 Chapter 400 15/12/2021 Chapter 399 15/12/2021 Chapter 398 15/12/2021 Chapter 397 15/12/2021 Chapter 396 15/12/2021 Chapter 395 15/12/2021 Chapter 394 15/12/2021 Chapter 393 15/12/2021 Chapter 392 15/12/2021 Chapter 391 15/12/2021 Chapter 390 15/12/2021 Chapter 389 15/12/2021 Chapter 388 15/12/2021 Chapter 387 15/12/2021 Chapter 386 15/12/2021 Chapter 385 15/12/2021 Chapter 384 15/12/2021 Chapter 383 15/12/2021 Chapter 382 15/12/2021 Chapter 381 15/12/2021 Chapter 380 15/12/2021 Chapter 379 15/12/2021 Chapter 378 15/12/2021 Chapter 377 15/12/2021 Chapter 376 15/12/2021 Chapter 375 15/12/2021 Chapter 374 15/12/2021 Chapter 373 15/12/2021 Chapter 372 15/12/2021 Chapter 371 15/12/2021 Chapter 370 15/12/2021 Chapter 369 15/12/2021 Chapter 368 15/12/2021 Chapter 367 15/12/2021 Chapter 366 15/12/2021 Chapter 365 15/12/2021 Chapter 364 15/12/2021 Chapter 363 15/12/2021 Chapter 362 15/12/2021 Chapter 361 15/12/2021 Chapter 360 15/12/2021 Chapter 359 15/12/2021 Chapter 358 15/12/2021 Chapter 357 15/12/2021 Chapter 356 15/12/2021 Chapter 355 15/12/2021 Chapter 354 15/12/2021 Chapter 353 15/12/2021 Chapter 352 15/12/2021 Chapter 351 15/12/2021 Chapter 350 15/12/2021 Chapter 349 14/12/2021 Chapter 348 14/12/2021 Chapter 347 14/12/2021 Chapter 346 14/12/2021 Chapter 345 14/12/2021 Chapter 344 14/12/2021 Chapter 343 14/12/2021 Chapter 342 14/12/2021 Chapter 341 14/12/2021 Chapter 340 14/12/2021 Chapter 339 14/12/2021 Chapter 338 14/12/2021 Chapter 337 14/12/2021 Chapter 336 14/12/2021 Chapter 335 14/12/2021 Chapter 334 14/12/2021 Chapter 333 14/12/2021 Chapter 332 14/12/2021 Chapter 331 14/12/2021 Chapter 330 14/12/2021 Chapter 329 14/12/2021 Chapter 328 14/12/2021 Chapter 327 14/12/2021 Chapter 326 14/12/2021 Chapter 325 14/12/2021 Chapter 324 14/12/2021 Chapter 323 14/12/2021 Chapter 322 14/12/2021 Chapter 321 14/12/2021 Chapter 320 14/12/2021 Chapter 319 14/12/2021 Chapter 318 14/12/2021 Chapter 317 14/12/2021 Chapter 316 14/12/2021 Chapter 315 14/12/2021 Chapter 314 14/12/2021 Chapter 313 14/12/2021 Chapter 312 14/12/2021 Chapter 311 14/12/2021 Chapter 310 14/12/2021 Chapter 309 14/12/2021 Chapter 308 14/12/2021 Chapter 307 14/12/2021 Chapter 306 14/12/2021 Chapter 305 14/12/2021 Chapter 304 14/12/2021 Chapter 303 14/12/2021 Chapter 302 14/12/2021 Chapter 301 14/12/2021 Chapter 300 14/12/2021 Chapter 299 14/12/2021 Chapter 298 14/12/2021 Chapter 297 14/12/2021 Chapter 296 14/12/2021 Chapter 295 14/12/2021 Chapter 294 14/12/2021 Chapter 293 14/12/2021 Chapter 292 14/12/2021 Chapter 291 14/12/2021 Chapter 290 14/12/2021 Chapter 289 14/12/2021 Chapter 288 14/12/2021 Chapter 287 14/12/2021 Chapter 286 14/12/2021 Chapter 285 14/12/2021 Chapter 284 14/12/2021 Chapter 283 14/12/2021 Chapter 282 14/12/2021 Chapter 281 14/12/2021 Chapter 280 14/12/2021 Chapter 279 14/12/2021 Chapter 278 14/12/2021 Chapter 277 14/12/2021 Chapter 276 14/12/2021 Chapter 275 14/12/2021 Chapter 274 14/12/2021 Chapter 273 14/12/2021 Chapter 272 14/12/2021 Chapter 271 14/12/2021 Chapter 270 14/12/2021 Chapter 269 14/12/2021 Chapter 268 14/12/2021 Chapter 267 14/12/2021 Chapter 266 14/12/2021 Chapter 265 14/12/2021 Chapter 264 14/12/2021 Chapter 263 14/12/2021 Chapter 262 14/12/2021 Chapter 261 14/12/2021 Chapter 260 14/12/2021 Chapter 259 14/12/2021 Chapter 258 14/12/2021 Chapter 257 14/12/2021 Chapter 256 14/12/2021 Chapter 255 14/12/2021 Chapter 254 14/12/2021 Chapter 253 14/12/2021 Chapter 252 14/12/2021 Chapter 251 14/12/2021 Chapter 250 14/12/2021 Chapter 249 14/12/2021 Chapter 248 14/12/2021 Chapter 247 14/12/2021 Chapter 246 14/12/2021 Chapter 245 14/12/2021 Chapter 244 14/12/2021 Chapter 243 14/12/2021 Chapter 242 14/12/2021 Chapter 241 14/12/2021 Chapter 240 14/12/2021 Chapter 239 14/12/2021 Chapter 238 14/12/2021 Chapter 237 14/12/2021 Chapter 236 14/12/2021 Chapter 235 14/12/2021 Chapter 234 14/12/2021 Chapter 233 14/12/2021 Chapter 232 14/12/2021 Chapter 231 14/12/2021 Chapter 230 14/12/2021 Chapter 229 14/12/2021 Chapter 228 14/12/2021 Chapter 227 14/12/2021 Chapter 226 14/12/2021 Chapter 225 14/12/2021 Chapter 224 14/12/2021 Chapter 223 14/12/2021 Chapter 222 14/12/2021 Chapter 221 14/12/2021 Chapter 220 14/12/2021 Chapter 219 14/12/2021 Chapter 218 14/12/2021 Chapter 217 14/12/2021 Chapter 216 14/12/2021 Chapter 215 14/12/2021 Chapter 214 14/12/2021 Chapter 213 14/12/2021 Chapter 212 14/12/2021 Chapter 211 14/12/2021 Chapter 210 14/12/2021 Chapter 209 14/12/2021 Chapter 208 14/12/2021 Chapter 207 14/12/2021 Chapter 206 14/12/2021 Chapter 205 14/12/2021 Chapter 204 14/12/2021 Chapter 203 14/12/2021 Chapter 202 14/12/2021 Chapter 201 14/12/2021 Chapter 200 14/12/2021 Chapter 199 14/12/2021 Chapter 198 14/12/2021 Chapter 197 14/12/2021 Chapter 196 14/12/2021 Chapter 195 14/12/2021 Chapter 194 14/12/2021 Chapter 193 14/12/2021 Chapter 192 14/12/2021 Chapter 191 14/12/2021 Chapter 190 14/12/2021 Chapter 189 14/12/2021 Chapter 188 14/12/2021 Chapter 187 14/12/2021 Chapter 186 14/12/2021 Chapter 185 14/12/2021 Chapter 184 14/12/2021 Chapter 183 14/12/2021 Chapter 182 14/12/2021 Chapter 181 14/12/2021 Chapter 180 14/12/2021 Chapter 179 14/12/2021 Chapter 178 14/12/2021 Chapter 177 14/12/2021 Chapter 176 14/12/2021 Chapter 175 14/12/2021 Chapter 174 14/12/2021 Chapter 173 14/12/2021 Chapter 172 14/12/2021 Chapter 171 14/12/2021 Chapter 170 14/12/2021 Chapter 169 14/12/2021 Chapter 168 14/12/2021 Chapter 167 14/12/2021 Chapter 166 14/12/2021 Chapter 165 14/12/2021 Chapter 164 14/12/2021 Chapter 163 14/12/2021 Chapter 162 14/12/2021 Chapter 161 14/12/2021 Chapter 160 14/12/2021 Chapter 159 14/12/2021 Chapter 158 14/12/2021 Chapter 157 14/12/2021 Chapter 156 14/12/2021 Chapter 155 14/12/2021 Chapter 154 14/12/2021 Chapter 153 14/12/2021 Chapter 152 14/12/2021 Chapter 151 14/12/2021 Chapter 150 14/12/2021 Chapter 149 14/12/2021 Chapter 148 14/12/2021 Chapter 147 14/12/2021 Chapter 146 14/12/2021 Chapter 145 14/12/2021 Chapter 144 14/12/2021 Chapter 143 14/12/2021 Chapter 142 14/12/2021 Chapter 141 14/12/2021 Chapter 140 14/12/2021 Chapter 139 14/12/2021 Chapter 138 14/12/2021 Chapter 137 14/12/2021 Chapter 136 14/12/2021 Chapter 135 14/12/2021 Chapter 134 14/12/2021 Chapter 133 14/12/2021 Chapter 132 14/12/2021 Chapter 131 14/12/2021 Chapter 130 14/12/2021 Chapter 129 14/12/2021 Chapter 128 14/12/2021 Chapter 127 14/12/2021 Chapter 126 14/12/2021 Chapter 125 14/12/2021 Chapter 124 14/12/2021 Chapter 123 14/12/2021 Chapter 122 14/12/2021 Chapter 121 14/12/2021 Chapter 120 14/12/2021 Chapter 119 14/12/2021 Chapter 118 14/12/2021 Chapter 117 14/12/2021 Chapter 116 14/12/2021 Chapter 115 16/12/2021 Chapter 114 14/12/2021 Chapter 113 14/12/2021 Chapter 112 14/12/2021 Chapter 111 14/12/2021 Chapter 110 14/12/2021 Chapter 109 14/12/2021 Chapter 108 14/12/2021 Chapter 107 14/12/2021 Chapter 106 14/12/2021 Chapter 105 14/12/2021 Chapter 104 14/12/2021 Chapter 103 14/12/2021 Chapter 102 14/12/2021 Chapter 101 14/12/2021 Chapter 100 14/12/2021 Chapter 99 14/12/2021 Chapter 98 14/12/2021 Chapter 97 14/12/2021 Chapter 96 14/12/2021 Chapter 95 14/12/2021 Chapter 94 14/12/2021 Chapter 93 14/12/2021 Chapter 92 14/12/2021 Chapter 91 14/12/2021 Chapter 90 14/12/2021 Chapter 89 14/12/2021 Chapter 88 14/12/2021 Chapter 87 14/12/2021 Chapter 86 14/12/2021 Chapter 85 14/12/2021 Chapter 84 14/12/2021 Chapter 83 14/12/2021 Chapter 82 14/12/2021 Chapter 81 14/12/2021 Chapter 80 14/12/2021 Chapter 79 14/12/2021 Chapter 78 14/12/2021 Chapter 77 14/12/2021 Chapter 76 14/12/2021 Chapter 75 14/12/2021 Chapter 74 14/12/2021 Chapter 73 14/12/2021 Chapter 72 14/12/2021 Chapter 71 14/12/2021 Chapter 70 14/12/2021 Chapter 69 14/12/2021 Chapter 68 14/12/2021 Chapter 67 14/12/2021 Chapter 66 14/12/2021 Chapter 65 14/12/2021 Chapter 64 14/12/2021 Chapter 63 14/12/2021 Chapter 62 14/12/2021 Chapter 61 14/12/2021 Chapter 60 14/12/2021 Chapter 59 14/12/2021 Chapter 58 14/12/2021 Chapter 57 14/12/2021 Chapter 56 14/12/2021 Chapter 55 14/12/2021 Chapter 54 14/12/2021 Chapter 53 14/12/2021 Chapter 52 14/12/2021 Chapter 51 14/12/2021 Chapter 50 14/12/2021 Chapter 49 14/12/2021 Chapter 48 14/12/2021 Chapter 47 14/12/2021 Chapter 46 14/12/2021 Chapter 45 14/12/2021 Chapter 44 14/12/2021 Chapter 43 14/12/2021 Chapter 42 14/12/2021 Chapter 41 14/12/2021 Chapter 40 14/12/2021 Chapter 39 14/12/2021 Chapter 38 14/12/2021 Chapter 37 14/12/2021 Chapter 36 14/12/2021 Chapter 35 14/12/2021 Chapter 34 14/12/2021 Chapter 33 14/12/2021 Chapter 32 14/12/2021 Chapter 31 14/12/2021 Chapter 30 14/12/2021 Chapter 29 14/12/2021 Chapter 28 14/12/2021 Chapter 27 14/12/2021 Chapter 26 14/12/2021 Chapter 25 14/12/2021 Chapter 24 14/12/2021 Chapter 23 14/12/2021 Chapter 22 14/12/2021 Chapter 21 14/12/2021 Chapter 20 14/12/2021 Chapter 19 14/12/2021 Chapter 18 14/12/2021 Chapter 17 14/12/2021 Chapter 16 14/12/2021 Chapter 15 14/12/2021 Chapter 14 14/12/2021 Chapter 13 14/12/2021 Chapter 12 14/12/2021 Chapter 11 14/12/2021 Chapter 10 14/12/2021 Chapter 9 14/12/2021 Chapter 8 14/12/2021 Chapter 7 14/12/2021 Chapter 6 14/12/2021 Chapter 5 14/12/2021 Chapter 4 14/12/2021 Chapter 3 14/12/2021 Chapter 2 14/12/2021 Chapter 1 14/12/2021