Thiết Tướng Tung Hoành

 • Tác giả
  Hoàng Ngọc Lang

  Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  253/253
  Năm phát hành:
  2015
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Thiết Tướng Tung Hoành - Hồi mở đầu, vừa mới bắt đầu đã đầy gay cấn!Nóng hổi, gay cấn với từng trang truyện!Hồi mở đầu, bắt đầu từ con số 0, Khưu Phúc Long với công ty mới làm lại từ đầu!Một lần nữa, Khưu Phúc Long lại đem đến hình ảnh của 1 Thiết Tung Hoành hiệp nghĩa, của 1 Xích Sát Vương hung tàn cùng với 1 Sài Vinh mưu mô xảo quyệt!Thế nhưng lần này, hình ảnh đẹp hơn, nét vẽ chau chuốt hơn.

  Thể loại:
  Adventure Action Manhua Truyện Màu Martial Arts
  Cập nhật
  26/12/2021

Danh sách chương

Chapter 247 - Chapter 247: END! Chapter 246 - Chapter 246 Chapter 245 - Chapter 245 Chapter 244 - Chapter 244.2 Chapter 244 - Chapter 244 Chapter 243 - Chapter 243.2 Chapter 243 - Chapter 243 Chapter 242 - Chapter 242 Chapter 241 - Chapter 241.2 Chapter 241 - Chapter 241 Chapter 240 - Chapter 240.2 Chapter 240 - Chapter 240 Chapter 239 - Chapter 239.2 Chapter 239 - Chapter 239 Chapter 238 - Chapter 238: Thái Tổ xuất quan Chapter 237 - Chapter 237: Trảm Sài Vinh Hỏa Tổ Hiện Chapter 236 - Chapter 236: Huyền Võ Môn chi chiến Chapter 235 - Chapter 235: Khai Quan Trùng Sinh Chapter 234 - Chapter 234: Toái Mộng Chapter 233 - Chapter 233: Đừng chọc ta Chapter 232 - Chapter 232: Phong Hỏa Cự Long Chapter 231 - Chapter 231: Nộ Hỏa Kinh Lôi Chapter 230 - Chapter 230: Kiếm hạ vong hồn Chapter 229 - Chapter 229: Phong Xuy Hỏa Động Chapter 228 - Chapter 228: Dị Quan hiện Chapter 227 - Chapter 227: Đế Hoàng Mộng Chapter 226 - Chapter 226: Không được đi Chỉ được tha Chapter 225 - Chapter 225: Vạn Thế Thiên Thu, Hoàng Giả Vẫn Lạc Chapter 224 - Chapter 224: Đoạn kết của Na Nhật Chapter 223 - Chapter 223: Nhất Tiễn Định Giang Sơn Chapter 222 - Chapter 222 Chapter 221 - Chapter 221 Chapter 220 - Chapter 220: Duy Khoái Bất Phá Chapter 219 - Chapter 219 Chapter 218 - Chapter 218 Chapter 217 - Chapter 217 Chapter 216 - Chapter 216 Chapter 215 - Chapter 215: Không nên chọc Chapter 214 - Chapter 214 Chapter 213 - Chapter 213: Thủ đoạn Ác Ma Chapter 212 - Chapter 212 Chapter 211 - Chapter 211 Chapter 210 - Chapter 210 Chapter 209 - Chapter 209 Chapter 208 - Chapter 208 Chapter 207 - Chapter 207 Chapter 206 - Chapter 206: Hoàng Ngạo Thiên Địa Chapter 205 - Chapter 205: Túc Nghiệt Giác Tỉnh Chapter 204 - Chapter 204: Phục Hỏa Kiếp duy Tinh Khí Thần Chapter 203 - Chapter 203 Chapter 202 - Chapter 202: Bát Thức đấu Thiên Hỏa Chapter 201 - Chapter 201 Chapter 200 - Chapter 200 Chapter 199 - Chapter 199 Chapter 198 - Chapter 198 Chapter 197 - Chapter 197 Chapter 196 - Chapter 196 Chapter 195 - Chapter 195 Chapter 194 - Chapter 194 Chapter 193 - Chapter 193 Chapter 192 - Chapter 192 Chapter 191 - Chapter 191 Chapter 190 - Chapter 190 Chapter 189 - Chapter 189 Chapter 188 - Chapter 188 Chapter 187 - Chapter 187 Chapter 186 - Chapter 186 Chapter 185 - Chapter 185 Chapter 184 - Chapter 184 Chapter 183 - Chapter 183 Chapter 182 - Chapter 182 Chapter 181 - Chapter 181 Chapter 180 - Chapter 180 Chapter 179 - Chapter 179 Chapter 178 - Chapter 178: Trùng Qui Cố Địa Chapter 177 - Chapter 177: Quyết biệt Chapter 176 - Chapter 176: Lôi Thần qui vị Chapter 175 - Chapter 175: Đặt cược sinh tử Chapter 174 - Chapter 174: Thần Tốc Đạo Chapter 173 - Chapter 173: Một mạng đổi một mạng Chapter 172 - Chapter 172: Chỉ một được sống Chapter 171 - Chapter 171: Tử Thần không nên chọc Chapter 170 - Chapter 170: Tiếng khóc khó cầm Chapter 169 - Chapter 169: Gia phá nhân vong Chapter 168 - Chapter 168: Đại phá Chí Tôn Đao Chapter 167 - Chapter 167: Túc Mệnh Tuần Hoàn Chapter 166 - Chapter 166: Dạ Tập Chapter 165 - Chapter 165: Dị Quan Cuối Cùng Chapter 164 - Chapter 164: Đao Thần Truyền Nhân Chapter 163 - Chapter 163: Công bại thùy thành Chapter 162 - Chapter 162: Đệ Bát Thức của Xích Sát Vương Chapter 161 - Chapter 161: Thu Phục Hà San Chapter 160 - Chapter 160: Ám Nguyệt Uyên Nguyên Chapter 159 - Chapter 159: Đệ nhất đạo Thánh Chỉ Chapter 158 - Chapter 158: Lôi Trầm Nhật Mộ Chapter 157 - Chapter 157: Lôi Hồn Nhất Kích Chapter 156 - Chapter 156: Bát Chiêu Quyết Sinh Tử Chapter 155 - Chapter 155: Bát Chiêu Quyết Sinh Tử Chapter 154 - Chapter 154: Thần Tốc chi chiến Chapter 153 - Chapter 153: Lôi Hỏa Thần Tốc Chapter 152 - Chapter 152: Lôi Động Cửu Thiên Chapter 151 - Chapter 151: Thiên Hựu Chân Long Chapter 150 - Chapter 150: Trời muốn diệt Trẫm Chapter 149 - Chapter 149: Diệt Hỏa Chapter 148 - Chapter 148: Truyền Thuyết Chung Yên Chapter 147 - Chapter 147: Liệt Hỏa đấu Thần Tốc Chapter 146 - Chapter 146: Rút tiễn Chapter 145 - Chapter 145: Kế thừa Thần Cung Chapter 144 - Chapter 144: Bất Động Như Sơn Chapter 143 - Chapter 143: Chiến giáp thuộc về ai? Chapter 142 - Chapter 142: Trời cao Biển sâu Chapter 141 - Chapter 141: Thần Tôn cùng đường Chapter 140 - Chapter 140: Tiếp Thiên Cao Quan Trung Mê Chapter 139 - Chapter 139: Thần Tốc hội Thần Tôn Chapter 138 - Chapter 138: Thương Hải Cực Bí Chapter 137 - Chapter 137: Thần Tốc Thần Đao Thần Kiếm ... Chapter 136 - Chapter 136: Ân nhân đòi mạng Chapter 135 - Chapter 135: Bí mật Huyền Võ Môn Chapter 134 - Chapter 134: Thiết Tướng sấm Thần Đô Chapter 133 - Chapter 133: Hủy Diệt Sát Trước Chapter 132 - Chapter 132: Công dụng của Thiên Y Chapter 131 - Chapter 131: Tuyệt Phong Tuyệt Cảnh Tuyệt Lộ ... Chapter 130 - Chapter 130: Thông Minh hại Chapter 129 - Chapter 129: Thương Hải Thần Đô Chapter 128 - Chapter 128: Tuyết trong lồng Chapter 127 - Chapter 127: Người đoạt giáp Kẻ cản đường ... Chapter 126 - Chapter 126: Thiên Hỏa phần Long Thành Chapter 125 - Chapter 125: Liệt Dương Kỳ Binh Thiên Hỏa Chapter 124 - Chapter 124: Không còn Vô Địch Chapter 123 - Chapter 123: Xoay Chuyển Càn Khôn Đệ Bát Thức ... Chapter 122 - Chapter 122: Tuẫn Quốc Chapter 121 - Chapter 121: Táng Tâm Bệnh Cuồng Chapter 120 - Chapter 120: Tiện Bá Thiên Hạ Chapter 119 - Chapter 119: Ác Thú của Độc Tôn Chapter 118 - Chapter 118: Một tay che trời Chapter 117 - Chapter 117: Xích Sát Mạt Lộ Chapter 116 - Chapter 116: Người cha mạnh nhất Chapter 115 - Chapter 115: Lăng Lệ Báo Thù Chapter 114 - Chapter 114: Phế Công Chapter 113 - Chapter 113: Hàn Quang Nhạ Họa Chapter 112 - Chapter 112: Cái Lưỡi chưa nát Chapter 111 - Chapter 111: Nạn Huynh Nạn Đệ Chapter 110 - Chapter 110: Phi Long Tướng Thành Chapter 109 - Chapter 109: Hán Liêu Đại Chiến Chapter 108 - Chapter 108: Khắc Địch Nhất Thức Chapter 107 - Chapter 107: Kim Cang Tà Cốt Chapter 106 - Chapter 106: Nghịch Loạn Nhân Luân Chapter 105 - Chapter 105 Chapter 104 - Chapter 104 Chapter 103 - Chapter 103 Chapter 102 - Chapter 102 Chapter 101 - Chapter 101 Chapter 100 - Chapter 100 Chapter 99 - Chapter 99 Chapter 98 - Chapter 98 Chapter 97 - Chapter 97 Chapter 96 - Chapter 96 Chapter 95 - Chapter 95 Chapter 94 - Chapter 94 Chapter 93 - Chapter 93 Chapter 92 - Chapter 92 Chapter 91 - Chapter 91 Chapter 90 - Chapter 90 Chapter 89 - Chapter 89 Chapter 88 - Chapter 88 Chapter 87 - Chapter 87 Chapter 86 - Chapter 86 Chapter 85 - Chapter 85 Chapter 84 - Chapter 84 Chapter 83 - Chapter 83 Chapter 82 - Chapter 82 Chapter 81 - Chapter 81 Chapter 80 - Chapter 80 Chapter 79 - Chapter 79 Chapter 78 - Chapter 78 Chapter 77 - Chapter 77 Chapter 76 - Chapter 76 Chapter 75 - Chapter 75 Chapter 74 - Chapter 74 Chapter 73 - Chapter 73 Chapter 72 - Chapter 72 Chapter 71 - Chapter 71 Chapter 70 - Chapter 70 Chapter 69 - Chapter 69 Chapter 68 - Chapter 68 Chapter 67 - Chapter 67 Chapter 66 - Chapter 66 Chapter 65 - Chapter 65 Chapter 64 - Chapter 64 Chapter 63 - Chapter 63 Chapter 62 - Chapter 62 Chapter 61 - Chapter 61 Chapter 60 - Chapter 60 Chapter 59 - Chapter 59 Chapter 58 - Chapter 58 Chapter 57 - Chapter 57 Chapter 56 - Chapter 56 Chapter 55 - Chapter 55 Chapter 54 - Chapter 54 Chapter 53 - Chapter 53 Chapter 52 - Chapter 52 Chapter 51 - Chapter 51 Chapter 50 - Chapter 50 Chapter 49 - Chapter 49 Chapter 48 - Chapter 48 Chapter 47 - Chapter 47 Chapter 46 - Chapter 46 Chapter 45 - Chapter 45 Chapter 44 - Chapter 44 Chapter 43 - Chapter 43 Chapter 42 - Chapter 42 Chapter 41 - Chapter 41 Chapter 40 - Chapter 40 Chapter 39 - Chapter 39 Chapter 38 - Chapter 38 Chapter 37 - Chapter 37 Chapter 36 - Chapter 36 Chapter 35 - Chapter 35 Chapter 34 - Chapter 34 Chapter 33 - Chapter 33 Chapter 32 - Chapter 32 Chapter 31 - Chapter 31 Chapter 30 - Chapter 30 Chapter 29 - Chapter 29 Chapter 28 - Chapter 28 Chapter 27 - Chapter 27 Chapter 26 - Chapter 26 Chapter 25 - Chapter 25 Chapter 24 - Chapter 24 Chapter 23 - Chapter 23 Chapter 22 - Chapter 22 Chapter 21 - Chapter 21 Chapter 20 - Chapter 20 Chapter 19 - Chapter 19 Chapter 18 - Chapter 18 Chapter 17 - Chapter 17 Chapter 16 - Chapter 16 Chapter 15 - Chapter 15 Chapter 14 - Chapter 14 Chapter 13 - Chapter 13 Chapter 12 - Chapter 12 Chapter 11 - Chapter 11 Chapter 10 - Chapter 10 Chapter 9 - Chapter 9 Chapter 8 - Chapter 8 Chapter 7 - Chapter 7 Chapter 6 - Chapter 6 Chapter 5 - Chapter 5 Chapter 4 - Chapter 4 Chapter 3 - Chapter 3 Chapter 2 - Chapter 2 Chapter 1 - Chapter 1 Chapter 0 - Chapter 0