The dungeon Master

 • Tên khác
  Bá Vương Hầm Ngục

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  84/??
  Năm phát hành:
  2019
  Quốc gia:
  Manhwa
  Tóm tắt:
  Nhân vật chính của chúng ta " Oh ju-yoon" một dạng người điển hình có thể thấy ở đâu,mỗi ngày đều làm bán thời gian, rồi anh chết do một tai nạn, nhưng vì lòngtốt của anh, anh được gửi sang thế giới khác sống một cuộc đời mới, tuy nhiên lương lai của anh không phải là anh hùng cũng chẳng phải pháp sư mà là .....
  Channel Youtube của Bạn Dịch: http://youtube.com/c/FrWitherTruyenTranhOnline
  Vào youtube để cập nhật truyện mới vá nhanh nhất

  Thể loại:
  Comedy Romance Manhwa Adventure Action Fantasy Martial Arts Chuyển Sinh
  Cập nhật
  19/12/2021

Danh sách chương

Chapter 81 03/01/2022 Chapter 80 03/01/2022 Chapter 79.2 19/12/2021 Chapter 79.1 19/12/2021 Chapter 78 19/12/2021 Chapter 77 19/12/2021 Chapter 76 19/12/2021 Chapter 75 19/12/2021 Chapter 74 19/12/2021 Chapter 73 19/12/2021 Chapter 72 19/12/2021 Chapter 71.5 19/12/2021 Chapter 71 19/12/2021 Chapter 70 19/12/2021 Chapter 69 19/12/2021 Chapter 68 19/12/2021 Chapter 67 19/12/2021 Chapter 66 19/12/2021 Chapter 65 19/12/2021 Chapter 64 19/12/2021 Chapter 63 19/12/2021 Chapter 62 19/12/2021 Chapter 61 19/12/2021 Chapter 60 19/12/2021 Chapter 59 19/12/2021 Chapter 58: Hạn chế 19/12/2021 Chapter 57: Trận đấu bắt đầu 19/12/2021 Chapter 56: Đêm trước trận đại chiến 19/12/2021 Chapter 55: - Thỏa thuận 19/12/2021 Chapter 54: - Cô em gái thất lạc 19/12/2021 Chapter 53: - Mary 19/12/2021 Chapter 52: - Dự tính trước 19/12/2021 Chapter 51.5: - Bá tước Jonia 19/12/2021 Chapter 51: - Trailer 19/12/2021 Chapter 50 19/12/2021 Chapter 49 19/12/2021 Chapter 48 19/12/2021 Chapter 47 19/12/2021 Chapter 46 19/12/2021 Chapter 45 19/12/2021 Chapter 44 19/12/2021 Chapter 43 19/12/2021 Chapter 42 19/12/2021 Chapter 41 19/12/2021 Chapter 40 19/12/2021 Chapter 39 19/12/2021 Chapter 38 19/12/2021 Chapter 37 19/12/2021 Chapter 36 19/12/2021 Chapter 35 19/12/2021 Chapter 34 19/12/2021 Chapter 33 19/12/2021 Chapter 32 19/12/2021 Chapter 31 19/12/2021 Chapter 30 19/12/2021 Chapter 29 19/12/2021 Chapter 28 19/12/2021 Chapter 27 19/12/2021 Chapter 26 19/12/2021 Chapter 25 19/12/2021 Chapter 24 19/12/2021 Chapter 23 19/12/2021 Chapter 22 19/12/2021 Chapter 21 19/12/2021 Chapter 20 19/12/2021 Chapter 19 19/12/2021 Chapter 18 19/12/2021 Chapter 17 19/12/2021 Chapter 16 19/12/2021 Chapter 15 19/12/2021 Chapter 14 19/12/2021 Chapter 13 19/12/2021 Chapter 12 19/12/2021 Chapter 11 19/12/2021 Chapter 10 19/12/2021 Chapter 9 19/12/2021 Chapter 8 19/12/2021 Chapter 7 19/12/2021 Chapter 6 19/12/2021 Chapter 5 19/12/2021 Chapter 4 19/12/2021 Chapter 3 19/12/2021 Chapter 2 19/12/2021 Chapter 1 19/12/2021