Thái Hậu Quân Hạ Thần

 • Tên khác
  Tôi Thần Dưới Váy Thái Hậu

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  153/??
  Năm phát hành:
  2020
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Lúc trước hắn là bạo quân hỉ nộ thất thường, ngày nay hắn lại dưới thân nàng, trở thành trong số dàn nam sủng! Bạo quân như hắn vẫn cho rằng người mà hắn ngày đêm độc sủng tình thân ý mật với hắn, là một đóa hoa kiều nhỏ bé yếu đuối mỏng manh. Kết quả sau khi băng hà, nàng quản triều chính, có dàn hậu cung, thoải mái phóng đãng, còn hắn, lại trọng sinh trở thành nam sủng của nàng…??

  Thể loại:
  Romance Shoujo Drama Manhua Truyện Màu Cổ Đại
  Cập nhật
  16/12/2021

Danh sách chương

Chapter 144 12/03/2022 Chapter 143 10/03/2022 Chapter 142 06/03/2022 Chapter 141 03/03/2022 Chapter 140 03/03/2022 Chapter 139 23/02/2022 Chapter 138 23/02/2022 Chapter 137 23/02/2022 Chapter 136 16/02/2022 Chapter 135 16/02/2022 Chapter 134 16/02/2022 Chapter 133 16/02/2022 Chapter 132 16/02/2022 Chapter 131 16/02/2022 Chapter 130 16/02/2022 Chapter 129.5 16/02/2022 Chapter 129 16/02/2022 Chapter 128 16/02/2022 Chapter 127 16/02/2022 Chapter 126 15/02/2022 Chapter 125 15/02/2022 Chapter 124 15/02/2022 Chapter 123 15/02/2022 Chapter 122 15/02/2022 Chapter 121 15/02/2022 Chapter 120 16/12/2021 Chapter 119 16/12/2021 Chapter 118 16/12/2021 Chapter 117 16/12/2021 Chapter 116 16/12/2021 Chapter 115 16/12/2021 Chapter 114 16/12/2021 Chapter 113 16/12/2021 Chapter 112 16/12/2021 Chapter 111 16/12/2021 Chapter 110 16/12/2021 Chapter 109 16/12/2021 Chapter 108 16/12/2021 Chapter 107 16/12/2021 Chapter 106 16/12/2021 Chapter 105 16/12/2021 Chapter 104 16/12/2021 Chapter 103 16/12/2021 Chapter 102 16/12/2021 Chapter 101 16/12/2021 Chapter 100 16/12/2021 Chapter 99 16/12/2021 Chapter 98 16/12/2021 Chapter 97 16/12/2021 Chapter 96 16/12/2021 Chapter 95 16/12/2021 Chapter 94 16/12/2021 Chapter 93 16/12/2021 Chapter 92 16/12/2021 Chapter 91 16/12/2021 Chapter 90 16/12/2021 Chapter 89 16/12/2021 Chapter 88 16/12/2021 Chapter 87 16/12/2021 Chapter 86 16/12/2021 Chapter 85 16/12/2021 Chapter 84 16/12/2021 Chapter 83 16/12/2021 Chapter 82 16/12/2021 Chapter 81 16/12/2021 Chapter 80 16/12/2021 Chapter 79 16/12/2021 Chapter 78 16/12/2021 Chapter 77 16/12/2021 Chapter 76 16/12/2021 Chapter 75 16/12/2021 Chapter 74 16/12/2021 Chapter 73 16/12/2021 Chapter 72 16/12/2021 Chapter 71 16/12/2021 Chapter 70 16/12/2021 Chapter 69 16/12/2021 Chapter 68 16/12/2021 Chapter 67 16/12/2021 Chapter 66 16/12/2021 Chapter 65 16/12/2021 Chapter 64 16/12/2021 Chapter 63 16/12/2021 Chapter 62 16/12/2021 Chapter 61 16/12/2021 Chapter 60 16/12/2021 Chapter 59 16/12/2021 Chapter 58 16/12/2021 Chapter 57 16/12/2021 Chapter 56 16/12/2021 Chapter 55 16/12/2021 Chapter 54 16/12/2021 Chapter 53 16/12/2021 Chapter 52 16/12/2021 Chapter 51 16/12/2021 Chapter 50 16/12/2021 Chapter 49 16/12/2021 Chapter 48 16/12/2021 Chapter 47 16/12/2021 Chapter 46 16/12/2021 Chapter 45 16/12/2021 Chapter 44 16/12/2021 Chapter 43 16/12/2021 Chapter 42 16/12/2021 Chapter 41 16/12/2021 Chapter 40 16/12/2021 Chapter 39 16/12/2021 Chapter 38 16/12/2021 Chapter 37 16/12/2021 Chapter 36 16/12/2021 Chapter 35 16/12/2021 Chapter 34 16/12/2021 Chapter 33 16/12/2021 Chapter 32 16/12/2021 Chapter 31 16/12/2021 Chapter 30 16/12/2021 Chapter 29 16/12/2021 Chapter 28 16/12/2021 Chapter 27 16/12/2021 Chapter 26 16/12/2021 Chapter 25 16/12/2021 Chapter 24 16/12/2021 Chapter 23 16/12/2021 Chapter 22 16/12/2021 Chapter 21 16/12/2021 Chapter 20 16/12/2021 Chapter 19 16/12/2021 Chapter 18 16/12/2021 Chapter 17 16/12/2021 Chapter 16 16/12/2021 Chapter 15 16/12/2021 Chapter 14 16/12/2021 Chapter 13.2 16/12/2021 Chapter 13.1 16/12/2021 Chapter 12.2 16/12/2021 Chapter 12.1 16/12/2021 Chapter 11.2 16/12/2021 Chapter 11.1 16/12/2021 Chapter 10.2 16/12/2021 Chapter 10.1 16/12/2021 Chapter 9.2 16/12/2021 Chapter 9.1 16/12/2021 Chapter 8.2 16/12/2021 Chapter 8 16/12/2021 Chapter 7.2 16/12/2021 Chapter 7.1 16/12/2021 Chapter 6 16/12/2021 Chapter 5 16/12/2021 Chapter 4 16/12/2021 Chapter 3 16/12/2021 Chapter 2 16/12/2021 Chapter 1 16/12/2021 Chapter 0 16/12/2021