Tầm Tần Ký

 • Tác giả
  Huỳnh Dịch

  Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  199/199
  Năm phát hành:
  2015
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Câu truyện xoay quanh nhân vật có tên Hạng Thiếu Long vốn là đội trưởng của một lực lượng đặc biệt của Trung Quốc trong thế kỷ 21. Trong 1 thí nghiệm khoa học anh đã được đưa về thời chiến quốc, tại đây anh bắt đầu sống một cuộc sống mới như thực cũng như mơ và bắt đầu với những hiểu biết của mình dần dần tác động vào bánh xe lịch sử.

  Thể loại:
  Adventure Action Manhua Truyện Màu
  Cập nhật
  22/12/2021

Danh sách chương

Chapter 198 22/12/2021 Chapter 197 22/12/2021 Chapter 196 22/12/2021 Chapter 195 22/12/2021 Chapter 194 22/12/2021 Chapter 193 22/12/2021 Chapter 192 22/12/2021 Chapter 191 22/12/2021 Chapter 190 22/12/2021 Chapter 189 22/12/2021 Chapter 188 22/12/2021 Chapter 187 22/12/2021 Chapter 186 22/12/2021 Chapter 185 22/12/2021 Chapter 184 22/12/2021 Chapter 183 22/12/2021 Chapter 182 22/12/2021 Chapter 181 22/12/2021 Chapter 180 22/12/2021 Chapter 179 22/12/2021 Chapter 178 22/12/2021 Chapter 177 22/12/2021 Chapter 176 22/12/2021 Chapter 175 22/12/2021 Chapter 174 22/12/2021 Chapter 173 22/12/2021 Chapter 172 22/12/2021 Chapter 171 22/12/2021 Chapter 170 22/12/2021 Chapter 169 22/12/2021 Chapter 168 22/12/2021 Chapter 167 22/12/2021 Chapter 166 22/12/2021 Chapter 165 22/12/2021 Chapter 164 22/12/2021 Chapter 163 22/12/2021 Chapter 162 22/12/2021 Chapter 161 22/12/2021 Chapter 160 22/12/2021 Chapter 159 22/12/2021 Chapter 158 22/12/2021 Chapter 157 22/12/2021 Chapter 156 22/12/2021 Chapter 155 22/12/2021 Chapter 154 22/12/2021 Chapter 153 22/12/2021 Chapter 152 22/12/2021 Chapter 151 22/12/2021 Chapter 150 22/12/2021 Chapter 149 22/12/2021 Chapter 148 22/12/2021 Chapter 147 22/12/2021 Chapter 146 22/12/2021 Chapter 145.5 22/12/2021 Chapter 145 22/12/2021 Chapter 144 22/12/2021 Chapter 143 22/12/2021 Chapter 142 22/12/2021 Chapter 141 22/12/2021 Chapter 140 22/12/2021 Chapter 139 22/12/2021 Chapter 138 22/12/2021 Chapter 137 22/12/2021 Chapter 136 22/12/2021 Chapter 135 22/12/2021 Chapter 134 22/12/2021 Chapter 133 22/12/2021 Chapter 132 22/12/2021 Chapter 131 22/12/2021 Chapter 130 22/12/2021 Chapter 129 22/12/2021 Chapter 128 22/12/2021 Chapter 127 22/12/2021 Chapter 126 22/12/2021 Chapter 125 22/12/2021 Chapter 124 22/12/2021 Chapter 123 22/12/2021 Chapter 122 22/12/2021 Chapter 121 22/12/2021 Chapter 120 22/12/2021 Chapter 119 22/12/2021 Chapter 118 22/12/2021 Chapter 117 22/12/2021 Chapter 116 22/12/2021 Chapter 115 22/12/2021 Chapter 114 22/12/2021 Chapter 113 22/12/2021 Chapter 112 22/12/2021 Chapter 111 22/12/2021 Chapter 110 22/12/2021 Chapter 109 22/12/2021 Chapter 108 22/12/2021 Chapter 107 22/12/2021 Chapter 106 22/12/2021 Chapter 105 22/12/2021 Chapter 104 22/12/2021 Chapter 103 22/12/2021 Chapter 102 22/12/2021 Chapter 101 22/12/2021 Chapter 100 22/12/2021 Chapter 99 22/12/2021 Chapter 98 22/12/2021 Chapter 97 22/12/2021 Chapter 96 22/12/2021 Chapter 95 22/12/2021 Chapter 94 22/12/2021 Chapter 93 22/12/2021 Chapter 92 22/12/2021 Chapter 91 22/12/2021 Chapter 90 22/12/2021 Chapter 89 22/12/2021 Chapter 88 22/12/2021 Chapter 87 22/12/2021 Chapter 86 22/12/2021 Chapter 85 22/12/2021 Chapter 84 22/12/2021 Chapter 83 22/12/2021 Chapter 82 22/12/2021 Chapter 81 22/12/2021 Chapter 80 22/12/2021 Chapter 79 22/12/2021 Chapter 78 22/12/2021 Chapter 77 22/12/2021 Chapter 76 22/12/2021 Chapter 75 22/12/2021 Chapter 74 22/12/2021 Chapter 73 22/12/2021 Chapter 72 22/12/2021 Chapter 71 22/12/2021 Chapter 70 22/12/2021 Chapter 69 22/12/2021 Chapter 68 22/12/2021 Chapter 67 22/12/2021 Chapter 66 22/12/2021 Chapter 65 22/12/2021 Chapter 64 22/12/2021 Chapter 63 22/12/2021 Chapter 62 22/12/2021 Chapter 61 22/12/2021 Chapter 60 22/12/2021 Chapter 59 22/12/2021 Chapter 58 22/12/2021 Chapter 57 22/12/2021 Chapter 56 22/12/2021 Chapter 55 22/12/2021 Chapter 54 22/12/2021 Chapter 53 22/12/2021 Chapter 52 22/12/2021 Chapter 51 22/12/2021 Chapter 50 22/12/2021 Chapter 49 22/12/2021 Chapter 48 22/12/2021 Chapter 47 22/12/2021 Chapter 46 22/12/2021 Chapter 45 22/12/2021 Chapter 44 22/12/2021 Chapter 43 22/12/2021 Chapter 42 22/12/2021 Chapter 41 22/12/2021 Chapter 40 22/12/2021 Chapter 39 22/12/2021 Chapter 38 22/12/2021 Chapter 37 22/12/2021 Chapter 36 22/12/2021 Chapter 35 22/12/2021 Chapter 34 22/12/2021 Chapter 33 22/12/2021 Chapter 32 22/12/2021 Chapter 31 22/12/2021 Chapter 30 22/12/2021 Chapter 29 22/12/2021 Chapter 28 22/12/2021 Chapter 27 22/12/2021 Chapter 26 22/12/2021 Chapter 25 22/12/2021 Chapter 24 22/12/2021 Chapter 23 22/12/2021 Chapter 22 22/12/2021 Chapter 21 22/12/2021 Chapter 20 22/12/2021 Chapter 19 22/12/2021 Chapter 18 22/12/2021 Chapter 17 22/12/2021 Chapter 16 22/12/2021 Chapter 15 22/12/2021 Chapter 14 22/12/2021 Chapter 13 22/12/2021 Chapter 12 22/12/2021 Chapter 11 22/12/2021 Chapter 10 22/12/2021 Chapter 9 22/12/2021 Chapter 8 22/12/2021 Chapter 7 22/12/2021 Chapter 6 22/12/2021 Chapter 5 22/12/2021 Chapter 4 22/12/2021 Chapter 3 22/12/2021 Chapter 2 22/12/2021 Chapter 1 22/12/2021