Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  686/??
  Năm phát hành:
  2016
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng - Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành...

  Thể loại:
  Comedy Romance Manhua Truyện Màu Martial Arts
  Cập nhật
  13/12/2021

Danh sách chương

Chapter 688 06/03/2022 Chapter 687 04/03/2022 Chapter 686 25/02/2022 Chapter 685 22/02/2022 Chapter 684 22/02/2022 Chapter 683 22/02/2022 Chapter 682 22/02/2022 Chapter 681 22/02/2022 Chapter 680 22/02/2022 Chapter 679 22/02/2022 Chapter 678 22/02/2022 Chapter 677 22/02/2022 Chapter 676 22/02/2022 Chapter 675 22/02/2022 Chapter 674 22/02/2022 Chapter 673 22/02/2022 Chapter 672 22/02/2022 Chapter 670 22/02/2022 Chapter 669 13/12/2021 Chapter 668 13/12/2021 Chapter 667 13/12/2021 Chapter 666 13/12/2021 Chapter 665 13/12/2021 Chapter 664 13/12/2021 Chapter 663 13/12/2021 Chapter 662 13/12/2021 Chapter 661 13/12/2021 Chapter 660 13/12/2021 Chapter 659 13/12/2021 Chapter 658 13/12/2021 Chapter 657 13/12/2021 Chapter 656 13/12/2021 Chapter 655 13/12/2021 Chapter 654 13/12/2021 Chapter 653 13/12/2021 Chapter 652 13/12/2021 Chapter 651 13/12/2021 Chapter 650 13/12/2021 Chapter 649 13/12/2021 Chapter 648 13/12/2021 Chapter 647 13/12/2021 Chapter 646 13/12/2021 Chapter 645 13/12/2021 Chapter 644 13/12/2021 Chapter 643 13/12/2021 Chapter 642 13/12/2021 Chapter 641 13/12/2021 Chapter 640 13/12/2021 Chapter 639 13/12/2021 Chapter 638 13/12/2021 Chapter 637 13/12/2021 Chapter 636 13/12/2021 Chapter 635 13/12/2021 Chapter 634 13/12/2021 Chapter 633 13/12/2021 Chapter 632 13/12/2021 Chapter 631 13/12/2021 Chapter 630 13/12/2021 Chapter 629 13/12/2021 Chapter 628 13/12/2021 Chapter 627 13/12/2021 Chapter 626 13/12/2021 Chapter 625 13/12/2021 Chapter 624 13/12/2021 Chapter 623 13/12/2021 Chapter 622 13/12/2021 Chapter 621 13/12/2021 Chapter 620 13/12/2021 Chapter 619 13/12/2021 Chapter 618 13/12/2021 Chapter 617 13/12/2021 Chapter 616 13/12/2021 Chapter 615 13/12/2021 Chapter 614 13/12/2021 Chapter 613 13/12/2021 Chapter 612 13/12/2021 Chapter 611 13/12/2021 Chapter 610 13/12/2021 Chapter 609 13/12/2021 Chapter 608 13/12/2021 Chapter 607 13/12/2021 Chapter 606 13/12/2021 Chapter 605 13/12/2021 Chapter 604 13/12/2021 Chapter 603 13/12/2021 Chapter 602 13/12/2021 Chapter 601 13/12/2021 Chapter 600 13/12/2021 Chapter 599 13/12/2021 Chapter 598 13/12/2021 Chapter 597 13/12/2021 Chapter 596 13/12/2021 Chapter 595 13/12/2021 Chapter 594 13/12/2021 Chapter 593 13/12/2021 Chapter 592 13/12/2021 Chapter 591 13/12/2021 Chapter 590 13/12/2021 Chapter 589 13/12/2021 Chapter 588 13/12/2021 Chapter 587 13/12/2021 Chapter 586 13/12/2021 Chapter 585 13/12/2021 Chapter 584 13/12/2021 Chapter 583 13/12/2021 Chapter 582 13/12/2021 Chapter 581 13/12/2021 Chapter 580 13/12/2021 Chapter 579 13/12/2021 Chapter 578 13/12/2021 Chapter 577 13/12/2021 Chapter 576 13/12/2021 Chapter 575 13/12/2021 Chapter 574 13/12/2021 Chapter 573 13/12/2021 Chapter 572 13/12/2021 Chapter 571: - Vĩ hành ngô công 13/12/2021 Chapter 570: - Trang bị hình khôi lỗi 13/12/2021 Chapter 569: - Bạch cốt chi sâm 13/12/2021 Chapter 568: - Nhỏ máu nhận chủ 13/12/2021 Chapter 567: - Khôi lỗi sói non 13/12/2021 Chapter 566: - Thần khôi thiên tôn 13/12/2021 Chapter 565: - Ban Cơ thành 13/12/2021 Chapter 564: - Thông gia 13/12/2021 Chapter 563: - Trùng kích không minh 13/12/2021 Chapter 562 13/12/2021 Chapter 561 13/12/2021 Chapter 560 13/12/2021 Chapter 559 13/12/2021 Chapter 558 13/12/2021 Chapter 557 13/12/2021 Chapter 556 13/12/2021 Chapter 555 13/12/2021 Chapter 554 13/12/2021 Chapter 553 13/12/2021 Chapter 552 13/12/2021 Chapter 551 13/12/2021 Chapter 550 13/12/2021 Chapter 549 13/12/2021 Chapter 548 13/12/2021 Chapter 547 13/12/2021 Chapter 546 13/12/2021 Chapter 545 13/12/2021 Chapter 544 13/12/2021 Chapter 543 13/12/2021 Chapter 542 13/12/2021 Chapter 541 13/12/2021 Chapter 540 13/12/2021 Chapter 539 13/12/2021 Chapter 538 13/12/2021 Chapter 537 13/12/2021 Chapter 536 13/12/2021 Chapter 535 13/12/2021 Chapter 534 13/12/2021 Chapter 533 13/12/2021 Chapter 532 13/12/2021 Chapter 531 13/12/2021 Chapter 530 13/12/2021 Chapter 529 13/12/2021 Chapter 528 13/12/2021 Chapter 527 13/12/2021 Chapter 526 13/12/2021 Chapter 525 13/12/2021 Chapter 524 13/12/2021 Chapter 523 13/12/2021 Chapter 522 13/12/2021 Chapter 521 13/12/2021 Chapter 520 13/12/2021 Chapter 519 13/12/2021 Chapter 518 13/12/2021 Chapter 517 13/12/2021 Chapter 516 13/12/2021 Chapter 515 13/12/2021 Chapter 514 13/12/2021 Chapter 513 13/12/2021 Chapter 512 13/12/2021 Chapter 511 13/12/2021 Chapter 510 13/12/2021 Chapter 509 13/12/2021 Chapter 508 13/12/2021 Chapter 507 13/12/2021 Chapter 506 13/12/2021 Chapter 505 13/12/2021 Chapter 504 13/12/2021 Chapter 503 13/12/2021 Chapter 502 13/12/2021 Chapter 501 13/12/2021 Chapter 500 13/12/2021 Chapter 499 13/12/2021 Chapter 498 13/12/2021 Chapter 497 13/12/2021 Chapter 496 13/12/2021 Chapter 495 13/12/2021 Chapter 494 13/12/2021 Chapter 493 13/12/2021 Chapter 492 13/12/2021 Chapter 491 13/12/2021 Chapter 490 13/12/2021 Chapter 489 13/12/2021 Chapter 488 13/12/2021 Chapter 487 13/12/2021 Chapter 486 13/12/2021 Chapter 485 13/12/2021 Chapter 484 13/12/2021 Chapter 483 13/12/2021 Chapter 482 13/12/2021 Chapter 481 13/12/2021 Chapter 480 13/12/2021 Chapter 479 13/12/2021 Chapter 478 13/12/2021 Chapter 477 13/12/2021 Chapter 476 13/12/2021 Chapter 475 13/12/2021 Chapter 474 13/12/2021 Chapter 473 13/12/2021 Chapter 472 13/12/2021 Chapter 471 13/12/2021 Chapter 470 13/12/2021 Chapter 469 13/12/2021 Chapter 468 13/12/2021 Chapter 467 13/12/2021 Chapter 466 13/12/2021 Chapter 465 13/12/2021 Chapter 464 13/12/2021 Chapter 463 13/12/2021 Chapter 462 13/12/2021 Chapter 461 13/12/2021 Chapter 460 13/12/2021 Chapter 459 13/12/2021 Chapter 458 13/12/2021 Chapter 457 13/12/2021 Chapter 456 13/12/2021 Chapter 455 13/12/2021 Chapter 454 13/12/2021 Chapter 453 13/12/2021 Chapter 452 13/12/2021 Chapter 451 13/12/2021 Chapter 450 13/12/2021 Chapter 449 13/12/2021 Chapter 448 13/12/2021 Chapter 447 13/12/2021 Chapter 446 13/12/2021 Chapter 445 13/12/2021 Chapter 444 13/12/2021 Chapter 443 13/12/2021 Chapter 442 13/12/2021 Chapter 441 13/12/2021 Chapter 440 13/12/2021 Chapter 439 13/12/2021 Chapter 438 13/12/2021 Chapter 437 13/12/2021 Chapter 436 13/12/2021 Chapter 435 13/12/2021 Chapter 434 13/12/2021 Chapter 433.5 13/12/2021 Chapter 433 13/12/2021 Chapter 432 13/12/2021 Chapter 431 13/12/2021 Chapter 430 13/12/2021 Chapter 429 13/12/2021 Chapter 428 13/12/2021 Chapter 427 13/12/2021 Chapter 426 13/12/2021 Chapter 425 13/12/2021 Chapter 424 13/12/2021 Chapter 423 13/12/2021 Chapter 422 13/12/2021 Chapter 421 13/12/2021 Chapter 420 13/12/2021 Chapter 419 13/12/2021 Chapter 418 13/12/2021 Chapter 417 13/12/2021 Chapter 416 13/12/2021 Chapter 415 13/12/2021 Chapter 414 13/12/2021 Chapter 413 13/12/2021 Chapter 412 13/12/2021 Chapter 411 13/12/2021 Chapter 410 13/12/2021 Chapter 409 13/12/2021 Chapter 408 13/12/2021 Chapter 407 13/12/2021 Chapter 406 13/12/2021 Chapter 405 13/12/2021 Chapter 404 13/12/2021 Chapter 403 13/12/2021 Chapter 402 13/12/2021 Chapter 401 13/12/2021 Chapter 400 13/12/2021 Chapter 399 13/12/2021 Chapter 398 13/12/2021 Chapter 397 13/12/2021 Chapter 396 13/12/2021 Chapter 395 13/12/2021 Chapter 394 13/12/2021 Chapter 393 13/12/2021 Chapter 392 13/12/2021 Chapter 391 13/12/2021 Chapter 390 13/12/2021 Chapter 389 13/12/2021 Chapter 388 13/12/2021 Chapter 387 13/12/2021 Chapter 386 13/12/2021 Chapter 385 13/12/2021 Chapter 384 13/12/2021 Chapter 383 13/12/2021 Chapter 382 13/12/2021 Chapter 381 13/12/2021 Chapter 380 13/12/2021 Chapter 379 13/12/2021 Chapter 378 13/12/2021 Chapter 377 13/12/2021 Chapter 376 13/12/2021 Chapter 375 13/12/2021 Chapter 374 13/12/2021 Chapter 373 13/12/2021 Chapter 372 13/12/2021 Chapter 371 13/12/2021 Chapter 370 13/12/2021 Chapter 369 13/12/2021 Chapter 368 13/12/2021 Chapter 367 13/12/2021 Chapter 366 13/12/2021 Chapter 365 13/12/2021 Chapter 364 13/12/2021 Chapter 363 13/12/2021 Chapter 362 13/12/2021 Chapter 361 13/12/2021 Chapter 360 13/12/2021 Chapter 359 13/12/2021 Chapter 358 13/12/2021 Chapter 357 13/12/2021 Chapter 356 13/12/2021 Chapter 355 13/12/2021 Chapter 354 13/12/2021 Chapter 353 13/12/2021 Chapter 352 13/12/2021 Chapter 351 13/12/2021 Chapter 350 13/12/2021 Chapter 349 13/12/2021 Chapter 348 13/12/2021 Chapter 347 13/12/2021 Chapter 346 13/12/2021 Chapter 345 13/12/2021 Chapter 344 13/12/2021 Chapter 343 13/12/2021 Chapter 342 13/12/2021 Chapter 341 13/12/2021 Chapter 340 13/12/2021 Chapter 339 13/12/2021 Chapter 338 13/12/2021 Chapter 337 13/12/2021 Chapter 336 13/12/2021 Chapter 335 13/12/2021 Chapter 334 13/12/2021 Chapter 333 13/12/2021 Chapter 332 13/12/2021 Chapter 331 13/12/2021 Chapter 330 13/12/2021 Chapter 329 13/12/2021 Chapter 328 13/12/2021 Chapter 327 13/12/2021 Chapter 326 13/12/2021 Chapter 325 13/12/2021 Chapter 324 13/12/2021 Chapter 323 13/12/2021 Chapter 322 13/12/2021 Chapter 321 13/12/2021 Chapter 320 13/12/2021 Chapter 319 13/12/2021 Chapter 318 13/12/2021 Chapter 317 13/12/2021 Chapter 316 13/12/2021 Chapter 315 13/12/2021 Chapter 314 13/12/2021 Chapter 313 13/12/2021 Chapter 312 13/12/2021 Chapter 311 13/12/2021 Chapter 310 13/12/2021 Chapter 309 13/12/2021 Chapter 308 13/12/2021 Chapter 307 13/12/2021 Chapter 306 13/12/2021 Chapter 305 13/12/2021 Chapter 304 13/12/2021 Chapter 303 13/12/2021 Chapter 302 13/12/2021 Chapter 301 13/12/2021 Chapter 300 13/12/2021 Chapter 299 13/12/2021 Chapter 298 13/12/2021 Chapter 297 13/12/2021 Chapter 296 13/12/2021 Chapter 295 13/12/2021 Chapter 294 13/12/2021 Chapter 293 13/12/2021 Chapter 292 13/12/2021 Chapter 291 13/12/2021 Chapter 290 13/12/2021 Chapter 289 13/12/2021 Chapter 288 13/12/2021 Chapter 287 13/12/2021 Chapter 286 13/12/2021 Chapter 285 13/12/2021 Chapter 284 13/12/2021 Chapter 283 13/12/2021 Chapter 282 13/12/2021 Chapter 281 13/12/2021 Chapter 280 13/12/2021 Chapter 279 13/12/2021 Chapter 278 13/12/2021 Chapter 277 13/12/2021 Chapter 276 13/12/2021 Chapter 275 13/12/2021 Chapter 274 13/12/2021 Chapter 273 13/12/2021 Chapter 272 13/12/2021 Chapter 271 13/12/2021 Chapter 270 13/12/2021 Chapter 269 13/12/2021 Chapter 268 13/12/2021 Chapter 267 13/12/2021 Chapter 266 13/12/2021 Chapter 265 13/12/2021 Chapter 264 13/12/2021 Chapter 263 13/12/2021 Chapter 262 13/12/2021 Chapter 261 13/12/2021 Chapter 260 13/12/2021 Chapter 259 13/12/2021 Chapter 258 13/12/2021 Chapter 257 13/12/2021 Chapter 256 13/12/2021 Chapter 255 13/12/2021 Chapter 254 13/12/2021 Chapter 253 13/12/2021 Chapter 252 13/12/2021 Chapter 251 13/12/2021 Chapter 250 13/12/2021 Chapter 249 13/12/2021 Chapter 248 13/12/2021 Chapter 247 13/12/2021 Chapter 246 13/12/2021 Chapter 245 13/12/2021 Chapter 244 13/12/2021 Chapter 243 13/12/2021 Chapter 242 13/12/2021 Chapter 241 13/12/2021 Chapter 240 13/12/2021 Chapter 239 13/12/2021 Chapter 238 13/12/2021 Chapter 237 13/12/2021 Chapter 236 13/12/2021 Chapter 235 13/12/2021 Chapter 234 13/12/2021 Chapter 233 13/12/2021 Chapter 232 13/12/2021 Chapter 231 13/12/2021 Chapter 230 13/12/2021 Chapter 229 13/12/2021 Chapter 228 13/12/2021 Chapter 227 13/12/2021 Chapter 226 13/12/2021 Chapter 225 13/12/2021 Chapter 224 13/12/2021 Chapter 223 13/12/2021 Chapter 222 13/12/2021 Chapter 221 13/12/2021 Chapter 220 13/12/2021 Chapter 219 13/12/2021 Chapter 218 13/12/2021 Chapter 217 13/12/2021 Chapter 216 13/12/2021 Chapter 215 13/12/2021 Chapter 214 13/12/2021 Chapter 213 13/12/2021 Chapter 212 13/12/2021 Chapter 211 13/12/2021 Chapter 210 13/12/2021 Chapter 209 13/12/2021 Chapter 208 13/12/2021 Chapter 207 13/12/2021 Chapter 206 13/12/2021 Chapter 205 13/12/2021 Chapter 204 13/12/2021 Chapter 203 13/12/2021 Chapter 202 13/12/2021 Chapter 201 13/12/2021 Chapter 200 13/12/2021 Chapter 199 13/12/2021 Chapter 198 13/12/2021 Chapter 197 13/12/2021 Chapter 196 13/12/2021 Chapter 195 13/12/2021 Chapter 194 13/12/2021 Chapter 193 13/12/2021 Chapter 192 13/12/2021 Chapter 191 13/12/2021 Chapter 190 13/12/2021 Chapter 189 13/12/2021 Chapter 188 13/12/2021 Chapter 187 13/12/2021 Chapter 186 13/12/2021 Chapter 185 13/12/2021 Chapter 184 13/12/2021 Chapter 183 13/12/2021 Chapter 182 13/12/2021 Chapter 181 13/12/2021 Chapter 180 13/12/2021 Chapter 179 13/12/2021 Chapter 178 13/12/2021 Chapter 177 13/12/2021 Chapter 176 13/12/2021 Chapter 175 13/12/2021 Chapter 174 13/12/2021 Chapter 173 13/12/2021 Chapter 172 13/12/2021 Chapter 171 13/12/2021 Chapter 170 13/12/2021 Chapter 169 13/12/2021 Chapter 168 13/12/2021 Chapter 167 13/12/2021 Chapter 166 13/12/2021 Chapter 165 13/12/2021 Chapter 164 13/12/2021 Chapter 163 13/12/2021 Chapter 162 13/12/2021 Chapter 161 13/12/2021 Chapter 160 13/12/2021 Chapter 159 13/12/2021 Chapter 158 13/12/2021 Chapter 157 13/12/2021 Chapter 156 13/12/2021 Chapter 155 13/12/2021 Chapter 154 13/12/2021 Chapter 153 13/12/2021 Chapter 152 13/12/2021 Chapter 151 13/12/2021 Chapter 150 13/12/2021 Chapter 149 13/12/2021 Chapter 148 13/12/2021 Chapter 147: Chap 146 13/12/2021 Chapter 146 13/12/2021 Chapter 145 13/12/2021 Chapter 144 13/12/2021 Chapter 143 13/12/2021 Chapter 142 13/12/2021 Chapter 141 13/12/2021 Chapter 140 13/12/2021 Chapter 139 13/12/2021 Chapter 138 13/12/2021 Chapter 137 13/12/2021 Chapter 136 13/12/2021 Chapter 135 13/12/2021 Chapter 134 13/12/2021 Chapter 133 13/12/2021 Chapter 132 13/12/2021 Chapter 131 13/12/2021 Chapter 130 13/12/2021 Chapter 129 13/12/2021 Chapter 128 13/12/2021 Chapter 127 13/12/2021 Chapter 126 13/12/2021 Chapter 125 13/12/2021 Chapter 124 13/12/2021 Chapter 123 13/12/2021 Chapter 122 13/12/2021 Chapter 120 13/12/2021 Chapter 119 13/12/2021 Chapter 118 13/12/2021 Chapter 117 13/12/2021 Chapter 116: Chap 115+116 13/12/2021 Chapter 114 13/12/2021 Chapter 113 13/12/2021 Chapter 112 13/12/2021 Chapter 111 13/12/2021 Chapter 110 13/12/2021 Chapter 109 13/12/2021 Chapter 108 13/12/2021 Chapter 107 13/12/2021 Chapter 106 13/12/2021 Chapter 105 13/12/2021 Chapter 104 13/12/2021 Chapter 103 13/12/2021 Chapter 102 13/12/2021 Chapter 101 13/12/2021 Chapter 100 13/12/2021 Chapter 99 13/12/2021 Chapter 98 13/12/2021 Chapter 97 13/12/2021 Chapter 96 13/12/2021 Chapter 95 13/12/2021 Chapter 94 13/12/2021 Chapter 93 13/12/2021 Chapter 92 13/12/2021 Chapter 91 13/12/2021 Chapter 90 13/12/2021 Chapter 89 13/12/2021 Chapter 88 13/12/2021 Chapter 87 13/12/2021 Chapter 86 13/12/2021 Chapter 85 13/12/2021 Chapter 84 13/12/2021 Chapter 83 13/12/2021 Chapter 82 13/12/2021 Chapter 81 13/12/2021 Chapter 80 13/12/2021 Chapter 79 13/12/2021 Chapter 78 13/12/2021 Chapter 77 13/12/2021 Chapter 76 13/12/2021 Chapter 75 13/12/2021 Chapter 74 13/12/2021 Chapter 73 13/12/2021 Chapter 72 13/12/2021 Chapter 71 13/12/2021 Chapter 70 13/12/2021 Chapter 69 13/12/2021 Chapter 68 13/12/2021 Chapter 67 13/12/2021 Chapter 66 13/12/2021 Chapter 65 13/12/2021 Chapter 64 13/12/2021 Chapter 63 13/12/2021 Chapter 62 13/12/2021 Chapter 61 13/12/2021 Chapter 60 13/12/2021 Chapter 59 13/12/2021 Chapter 58 13/12/2021 Chapter 57 13/12/2021 Chapter 56 13/12/2021 Chapter 55 13/12/2021 Chapter 54 13/12/2021 Chapter 53 13/12/2021 Chapter 52 13/12/2021 Chapter 51 13/12/2021 Chapter 50 13/12/2021 Chapter 49 13/12/2021 Chapter 48 13/12/2021 Chapter 47 13/12/2021 Chapter 46 13/12/2021 Chapter 45 13/12/2021 Chapter 44: - Lẫm 13/12/2021 Chapter 43 13/12/2021 Chapter 42 13/12/2021 Chapter 41 13/12/2021 Chapter 40 13/12/2021 Chapter 39 13/12/2021 Chapter 38 13/12/2021 Chapter 37 13/12/2021 Chapter 36 13/12/2021 Chapter 35 13/12/2021 Chapter 34 13/12/2021 Chapter 33 13/12/2021 Chapter 32 13/12/2021 Chapter 31 13/12/2021 Chapter 30 13/12/2021 Chapter 29 13/12/2021 Chapter 28 13/12/2021 Chapter 27 13/12/2021 Chapter 26 13/12/2021 Chapter 25 13/12/2021 Chapter 24 13/12/2021 Chapter 23 13/12/2021 Chapter 22 13/12/2021 Chapter 21 13/12/2021 Chapter 20 13/12/2021 Chapter 19 13/12/2021 Chapter 18 13/12/2021 Chapter 17 13/12/2021 Chapter 16 13/12/2021 Chapter 15 13/12/2021 Chapter 14 13/12/2021 Chapter 13 13/12/2021 Chapter 12 13/12/2021 Chapter 11 13/12/2021 Chapter 10 13/12/2021 Chapter 9 13/12/2021 Chapter 8 13/12/2021 Chapter 7 13/12/2021 Chapter 6 13/12/2021 Chapter 5 13/12/2021 Chapter 4 13/12/2021 Chapter 3 13/12/2021 Chapter 2 13/12/2021 Chapter 1 13/12/2021