Shin Gumiho - Hội Pháp Sư

 • Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  164/164
  Năm phát hành:
  2015
  Quốc gia:
  Manga
  Tóm tắt:
  Bộ truyện Hàn Quốc này kể về 1 con cáo 9 đuôi Kumihô mong muốn được trở thành một con người để giữ lời hứa với người cô yêu. Khi sắp đạt được mong ước đó, thì kiếm sĩ Mu Rông đã phong ấn cô vào thanh gươm ánh sáng và chính Mu Rông cũng bị Kumihô biến thành đá.
  Và 1000 năm sau, cậu bé Maru đã vô tình được chọn làm chủ nhân của thanh gươm ấy, và giải thoát cho Kumihô. Mọi thế lực hắc ám bắt đầu hồi sinh và trở lại, Kumihô và Maru sẽ làm gì? Hãy tiếp tục theo dõi cuộc phiêu lưu của họ nhé...

  Thể loại:
  Manga
  Cập nhật
  12/12/2021

Danh sách chương

Chapter 78.2 12/12/2021 Chapter 78.1 12/12/2021 Chapter 77.2 12/12/2021 Chapter 77.1 12/12/2021 Chapter 76.2 12/12/2021 Chapter 76.1 12/12/2021 Chapter 75.2 12/12/2021 Chapter 75.1 12/12/2021 Chapter 74.2 12/12/2021 Chapter 74.1 12/12/2021 Chapter 73.2 12/12/2021 Chapter 73.1 12/12/2021 Chapter 72.2 12/12/2021 Chapter 72.1 12/12/2021 Chapter 71.2 12/12/2021 Chapter 71.1 12/12/2021 Chapter 70.2 12/12/2021 Chapter 70.1 12/12/2021 Chapter 69.2 12/12/2021 Chapter 69.1 12/12/2021 Chapter 68.2 12/12/2021 Chapter 68.1 12/12/2021 Chapter 67.2 12/12/2021 Chapter 67.1 12/12/2021 Chapter 66.2 12/12/2021 Chapter 66.1 12/12/2021 Chapter 65.2 12/12/2021 Chapter 65.1 12/12/2021 Chapter 64.2 12/12/2021 Chapter 64.1 12/12/2021 Chapter 63.3 12/12/2021 Chapter 63.2 12/12/2021 Chapter 63.1 12/12/2021 Chapter 62.2 12/12/2021 Chapter 62.1 12/12/2021 Chapter 61.2 12/12/2021 Chapter 61.1 12/12/2021 Chapter 60.3 12/12/2021 Chapter 60.2 12/12/2021 Chapter 60.1 12/12/2021 Chapter 59.2 12/12/2021 Chapter 59.1 12/12/2021 Chapter 58.2 12/12/2021 Chapter 58.1 12/12/2021 Chapter 57.2 12/12/2021 Chapter 57.1 12/12/2021 Chapter 56.2 12/12/2021 Chapter 56.1 12/12/2021 Chapter 55.2 12/12/2021 Chapter 55.1 12/12/2021 Chapter 54.2 12/12/2021 Chapter 54.1 12/12/2021 Chapter 53.2 12/12/2021 Chapter 53.1 12/12/2021 Chapter 52.2 12/12/2021 Chapter 52.1 12/12/2021 Chapter 51.2 12/12/2021 Chapter 51.1 12/12/2021 Chapter 50.2 12/12/2021 Chapter 50.1 12/12/2021 Chapter 49.2 12/12/2021 Chapter 49.1 12/12/2021 Chapter 48.2 12/12/2021 Chapter 48.1 12/12/2021 Chapter 47.2 12/12/2021 Chapter 47.1 12/12/2021 Chapter 46.2 12/12/2021 Chapter 46.1 12/12/2021 Chapter 45.2 12/12/2021 Chapter 45.1 12/12/2021 Chapter 44.2 12/12/2021 Chapter 44.1 12/12/2021 Chapter 43.2 12/12/2021 Chapter 43.1 12/12/2021 Chapter 42.2 12/12/2021 Chapter 42.1 12/12/2021 Chapter 41.2 12/12/2021 Chapter 41.1 12/12/2021 Chapter 40.2 12/12/2021 Chapter 40.1 12/12/2021 Chapter 39.2 12/12/2021 Chapter 39.1 12/12/2021 Chapter 38.2 12/12/2021 Chapter 38.1 12/12/2021 Chapter 37.2 12/12/2021 Chapter 37.1 12/12/2021 Chapter 36.2 12/12/2021 Chapter 36.1 12/12/2021 Chapter 35.2 12/12/2021 Chapter 35.1 12/12/2021 Chapter 34.2 12/12/2021 Chapter 34.1 12/12/2021 Chapter 33.2 12/12/2021 Chapter 33.1 12/12/2021 Chapter 32.2 12/12/2021 Chapter 32.1 12/12/2021 Chapter 31.2 12/12/2021 Chapter 31.1 12/12/2021 Chapter 30.2 12/12/2021 Chapter 30.1 12/12/2021 Chapter 29.2 12/12/2021 Chapter 29.1 12/12/2021 Chapter 28.2 12/12/2021 Chapter 28.1 12/12/2021 Chapter 27.2 12/12/2021 Chapter 27.1 12/12/2021 Chapter 26.2 12/12/2021 Chapter 26.1 12/12/2021 Chapter 25.2 12/12/2021 Chapter 25.1 12/12/2021 Chapter 24.3 12/12/2021 Chapter 24.2 12/12/2021 Chapter 24.1 12/12/2021 Chapter 23.2 12/12/2021 Chapter 23.1 12/12/2021 Chapter 22 12/12/2021 Chapter 21.3 12/12/2021 Chapter 21.2 12/12/2021 Chapter 21.1 12/12/2021 Chapter 20.3 12/12/2021 Chapter 20.2 12/12/2021 Chapter 20.1 12/12/2021 Chapter 19.2 12/12/2021 Chapter 19.1 12/12/2021 Chapter 18 12/12/2021 Chapter 17.3 12/12/2021 Chapter 17.2 12/12/2021 Chapter 17.1 12/12/2021 Chapter 16.3 12/12/2021 Chapter 16.2 12/12/2021 Chapter 16.1 12/12/2021 Chapter 15.4 12/12/2021 Chapter 15.3 12/12/2021 Chapter 15.2 12/12/2021 Chapter 15.1 12/12/2021 Chapter 14.3 12/12/2021 Chapter 14.2 12/12/2021 Chapter 14.1 12/12/2021 Chapter 13.2 12/12/2021 Chapter 13.1 12/12/2021 Chapter 12.2 12/12/2021 Chapter 12.1 12/12/2021 Chapter 11.2 12/12/2021 Chapter 11.1 12/12/2021 Chapter 10.2 12/12/2021 Chapter 10.1 12/12/2021 Chapter 9.2 12/12/2021 Chapter 9.1 12/12/2021 Chapter 8.2 12/12/2021 Chapter 8.1 12/12/2021 Chapter 7.2 12/12/2021 Chapter 7.1 12/12/2021 Chapter 6.2 12/12/2021 Chapter 6.1 12/12/2021 Chapter 5.2 12/12/2021 Chapter 5.1 12/12/2021 Chapter 4.2 12/12/2021 Chapter 4.1 12/12/2021 Chapter 3.2 12/12/2021 Chapter 3.1 12/12/2021 Chapter 2.2 12/12/2021 Chapter 2.1 12/12/2021 Chapter 1.2 12/12/2021 Chapter 1.1 12/12/2021