Quyền Bá Thiên Hạ

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  475/??
  Năm phát hành:
  2016
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Chân Võ Đại Lục, mỗi người sinh ra đều có có một VÕ HỒN. Lấy đôi tay làm cầu nối thông với võ hồn, sử dụng võ hồn chinh chiến thiên hạ, họ gọi là Võ Quyền Sư. Câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ 1 đệ tử của Võ Môn...

  Thể loại:
  Adventure Action Manhua Truyện Màu Fantasy Martial Arts
  Cập nhật
  21/12/2021

Danh sách chương

Chapter 461 12/03/2022 Chapter 460 12/03/2022 Chapter 459 05/03/2022 Chapter 458 05/03/2022 Chapter 457 22/02/2022 Chapter 456 22/02/2022 Chapter 455 22/02/2022 Chapter 454 22/02/2022 Chapter 453 22/02/2022 Chapter 452 29/01/2022 Chapter 451 25/01/2022 Chapter 450 25/01/2022 Chapter 449 25/01/2022 Chapter 448 10/01/2022 Chapter 447 10/01/2022 Chapter 446 04/01/2022 Chapter 445 04/01/2022 Chapter 444 04/01/2022 Chapter 443 21/12/2021 Chapter 442 21/12/2021 Chapter 441 21/12/2021 Chapter 440 21/12/2021 Chapter 439 21/12/2021 Chapter 438 21/12/2021 Chapter 437 21/12/2021 Chapter 436 21/12/2021 Chapter 435 21/12/2021 Chapter 434 21/12/2021 Chapter 433 21/12/2021 Chapter 432 21/12/2021 Chapter 431 21/12/2021 Chapter 430 21/12/2021 Chapter 429 21/12/2021 Chapter 428 21/12/2021 Chapter 427 21/12/2021 Chapter 426 21/12/2021 Chapter 425 21/12/2021 Chapter 424 21/12/2021 Chapter 423 21/12/2021 Chapter 422 21/12/2021 Chapter 421 21/12/2021 Chapter 420 21/12/2021 Chapter 419 21/12/2021 Chapter 418 21/12/2021 Chapter 417 21/12/2021 Chapter 416 21/12/2021 Chapter 415 21/12/2021 Chapter 414 21/12/2021 Chapter 413 21/12/2021 Chapter 412 21/12/2021 Chapter 411 21/12/2021 Chapter 410 21/12/2021 Chapter 409 21/12/2021 Chapter 408 21/12/2021 Chapter 407 21/12/2021 Chapter 406 21/12/2021 Chapter 405 21/12/2021 Chapter 404 21/12/2021 Chapter 403 21/12/2021 Chapter 402 21/12/2021 Chapter 401 21/12/2021 Chapter 400 21/12/2021 Chapter 399 21/12/2021 Chapter 398 21/12/2021 Chapter 397 21/12/2021 Chapter 396 21/12/2021 Chapter 395 21/12/2021 Chapter 394 21/12/2021 Chapter 393 21/12/2021 Chapter 392 21/12/2021 Chapter 391 21/12/2021 Chapter 390 21/12/2021 Chapter 389 21/12/2021 Chapter 388 21/12/2021 Chapter 387 21/12/2021 Chapter 386 21/12/2021 Chapter 385 21/12/2021 Chapter 384 21/12/2021 Chapter 383 21/12/2021 Chapter 382 21/12/2021 Chapter 381 21/12/2021 Chapter 380 21/12/2021 Chapter 379 21/12/2021 Chapter 378 21/12/2021 Chapter 377 21/12/2021 Chapter 376 21/12/2021 Chapter 375 21/12/2021 Chapter 374 21/12/2021 Chapter 373 21/12/2021 Chapter 372 21/12/2021 Chapter 371 21/12/2021 Chapter 370 21/12/2021 Chapter 369 21/12/2021 Chapter 368 21/12/2021 Chapter 367 21/12/2021 Chapter 366 21/12/2021 Chapter 365 21/12/2021 Chapter 364 21/12/2021 Chapter 363 21/12/2021 Chapter 362 21/12/2021 Chapter 361 21/12/2021 Chapter 360 21/12/2021 Chapter 359 21/12/2021 Chapter 358 21/12/2021 Chapter 357 21/12/2021 Chapter 356 21/12/2021 Chapter 355 21/12/2021 Chapter 354 21/12/2021 Chapter 353 21/12/2021 Chapter 352 21/12/2021 Chapter 351 21/12/2021 Chapter 350 21/12/2021 Chapter 349 21/12/2021 Chapter 348 21/12/2021 Chapter 347 21/12/2021 Chapter 346 21/12/2021 Chapter 345 21/12/2021 Chapter 344 21/12/2021 Chapter 343 21/12/2021 Chapter 342 21/12/2021 Chapter 341 21/12/2021 Chapter 340 21/12/2021 Chapter 339 21/12/2021 Chapter 338 21/12/2021 Chapter 337 21/12/2021 Chapter 336 21/12/2021 Chapter 335 21/12/2021 Chapter 334 21/12/2021 Chapter 333 21/12/2021 Chapter 332 21/12/2021 Chapter 331 21/12/2021 Chapter 330 21/12/2021 Chapter 329 21/12/2021 Chapter 328 21/12/2021 Chapter 327 21/12/2021 Chapter 326 21/12/2021 Chapter 325 21/12/2021 Chapter 324 21/12/2021 Chapter 323 21/12/2021 Chapter 322 21/12/2021 Chapter 321 21/12/2021 Chapter 320 21/12/2021 Chapter 319 21/12/2021 Chapter 318 21/12/2021 Chapter 317 21/12/2021 Chapter 316 21/12/2021 Chapter 315 21/12/2021 Chapter 314 21/12/2021 Chapter 313 21/12/2021 Chapter 312 21/12/2021 Chapter 311 21/12/2021 Chapter 310 21/12/2021 Chapter 309 21/12/2021 Chapter 308 21/12/2021 Chapter 307 21/12/2021 Chapter 306 21/12/2021 Chapter 305 21/12/2021 Chapter 304 21/12/2021 Chapter 303 21/12/2021 Chapter 302 21/12/2021 Chapter 301 21/12/2021 Chapter 300 21/12/2021 Chapter 299 21/12/2021 Chapter 298 21/12/2021 Chapter 297 21/12/2021 Chapter 296 21/12/2021 Chapter 295 21/12/2021 Chapter 294 21/12/2021 Chapter 293 21/12/2021 Chapter 292 21/12/2021 Chapter 291 21/12/2021 Chapter 290 21/12/2021 Chapter 289 21/12/2021 Chapter 288 21/12/2021 Chapter 287 21/12/2021 Chapter 286 21/12/2021 Chapter 285 21/12/2021 Chapter 284 21/12/2021 Chapter 283 21/12/2021 Chapter 282 21/12/2021 Chapter 281 21/12/2021 Chapter 280 21/12/2021 Chapter 279 21/12/2021 Chapter 278 21/12/2021 Chapter 277 21/12/2021 Chapter 276 21/12/2021 Chapter 275 21/12/2021 Chapter 274 21/12/2021 Chapter 273 21/12/2021 Chapter 272 21/12/2021 Chapter 271 21/12/2021 Chapter 270 21/12/2021 Chapter 269 21/12/2021 Chapter 268 21/12/2021 Chapter 267 21/12/2021 Chapter 266 21/12/2021 Chapter 265 21/12/2021 Chapter 264 21/12/2021 Chapter 263 21/12/2021 Chapter 262 21/12/2021 Chapter 261 21/12/2021 Chapter 260 21/12/2021 Chapter 259 21/12/2021 Chapter 258 21/12/2021 Chapter 257 21/12/2021 Chapter 256 21/12/2021 Chapter 255 21/12/2021 Chapter 254 21/12/2021 Chapter 253 21/12/2021 Chapter 252 21/12/2021 Chapter 251 21/12/2021 Chapter 250 21/12/2021 Chapter 249 21/12/2021 Chapter 248 21/12/2021 Chapter 247 21/12/2021 Chapter 246 21/12/2021 Chapter 245 21/12/2021 Chapter 244 21/12/2021 Chapter 243 21/12/2021 Chapter 242 21/12/2021 Chapter 241 21/12/2021 Chapter 240 21/12/2021 Chapter 239 21/12/2021 Chapter 238 21/12/2021 Chapter 237 21/12/2021 Chapter 236 21/12/2021 Chapter 235 21/12/2021 Chapter 234 21/12/2021 Chapter 233 21/12/2021 Chapter 232 21/12/2021 Chapter 231 21/12/2021 Chapter 230 21/12/2021 Chapter 229 21/12/2021 Chapter 228 21/12/2021 Chapter 227 21/12/2021 Chapter 226 21/12/2021 Chapter 225 21/12/2021 Chapter 224 21/12/2021 Chapter 223 21/12/2021 Chapter 222 21/12/2021 Chapter 221 21/12/2021 Chapter 220 21/12/2021 Chapter 219 21/12/2021 Chapter 218 21/12/2021 Chapter 217 21/12/2021 Chapter 216 21/12/2021 Chapter 215 21/12/2021 Chapter 214 21/12/2021 Chapter 213 21/12/2021 Chapter 212 21/12/2021 Chapter 211 21/12/2021 Chapter 210 21/12/2021 Chapter 209 21/12/2021 Chapter 208 21/12/2021 Chapter 207 21/12/2021 Chapter 206 21/12/2021 Chapter 205 21/12/2021 Chapter 204 21/12/2021 Chapter 203 21/12/2021 Chapter 202 21/12/2021 Chapter 201 21/12/2021 Chapter 200 21/12/2021 Chapter 199 21/12/2021 Chapter 198 21/12/2021 Chapter 197 21/12/2021 Chapter 196 21/12/2021 Chapter 195 21/12/2021 Chapter 194 21/12/2021 Chapter 193 21/12/2021 Chapter 192 21/12/2021 Chapter 191 21/12/2021 Chapter 190 21/12/2021 Chapter 189 21/12/2021 Chapter 188 21/12/2021 Chapter 187 21/12/2021 Chapter 186 21/12/2021 Chapter 185 21/12/2021 Chapter 184 21/12/2021 Chapter 183 21/12/2021 Chapter 182 21/12/2021 Chapter 181 21/12/2021 Chapter 180 21/12/2021 Chapter 179 21/12/2021 Chapter 178 21/12/2021 Chapter 177 21/12/2021 Chapter 176 21/12/2021 Chapter 175 21/12/2021 Chapter 174 21/12/2021 Chapter 173 21/12/2021 Chapter 172 21/12/2021 Chapter 171 21/12/2021 Chapter 170 21/12/2021 Chapter 169 21/12/2021 Chapter 168 21/12/2021 Chapter 167 21/12/2021 Chapter 166 21/12/2021 Chapter 165 21/12/2021 Chapter 164 21/12/2021 Chapter 163 21/12/2021 Chapter 162 21/12/2021 Chapter 161 21/12/2021 Chapter 160 21/12/2021 Chapter 159 21/12/2021 Chapter 158 21/12/2021 Chapter 157 21/12/2021 Chapter 156 21/12/2021 Chapter 155 21/12/2021 Chapter 154 21/12/2021 Chapter 153 21/12/2021 Chapter 152 21/12/2021 Chapter 151 21/12/2021 Chapter 150 21/12/2021 Chapter 149 21/12/2021 Chapter 148.5 21/12/2021 Chapter 148 21/12/2021 Chapter 147 21/12/2021 Chapter 146 21/12/2021 Chapter 145 21/12/2021 Chapter 144 21/12/2021 Chapter 143 21/12/2021 Chapter 142 21/12/2021 Chapter 141 21/12/2021 Chapter 140 21/12/2021 Chapter 139 21/12/2021 Chapter 138 21/12/2021 Chapter 137 21/12/2021 Chapter 136 21/12/2021 Chapter 135 21/12/2021 Chapter 134 21/12/2021 Chapter 133 21/12/2021 Chapter 132.5: Ngoại truyện 14 - Hết ngoại truyện 21/12/2021 Chapter 132.4: Ngoại truyện 13 21/12/2021 Chapter 132.3: Ngoại truyện 12 21/12/2021 Chapter 132.2: Ngoại truyện 11 21/12/2021 Chapter 132.1: Ngoại truyện 10 21/12/2021 Chapter 132 21/12/2021 Chapter 131.9: Ngoại truyện 9 21/12/2021 Chapter 131.7: Ngoại truyện 7 21/12/2021 Chapter 131.6: Ngoại truyện 6 21/12/2021 Chapter 131.5: Ngoại truyện 5 21/12/2021 Chapter 131.4: Ngoại truyện 4 21/12/2021 Chapter 131.3: Ngoại truyện 3 21/12/2021 Chapter 131.2: Ngoại truyện 2 21/12/2021 Chapter 131.1: Ngoại truyện 1 21/12/2021 Chapter 131: Chap 130 21/12/2021 Chapter 130 21/12/2021 Chapter 129 21/12/2021 Chapter 128 21/12/2021 Chapter 127 21/12/2021 Chapter 126 21/12/2021 Chapter 125 21/12/2021 Chapter 124 21/12/2021 Chapter 123 21/12/2021 Chapter 122 21/12/2021 Chapter 121 21/12/2021 Chapter 120 21/12/2021 Chapter 119 21/12/2021 Chapter 118 21/12/2021 Chapter 117 21/12/2021 Chapter 116 21/12/2021 Chapter 115 21/12/2021 Chapter 114 21/12/2021 Chapter 113 21/12/2021 Chapter 112 21/12/2021 Chapter 111 21/12/2021 Chapter 110 21/12/2021 Chapter 109 21/12/2021 Chapter 108 21/12/2021 Chapter 107 21/12/2021 Chapter 106 21/12/2021 Chapter 105 21/12/2021 Chapter 104 21/12/2021 Chapter 103 21/12/2021 Chapter 102 21/12/2021 Chapter 101 21/12/2021 Chapter 100 21/12/2021 Chapter 99 21/12/2021 Chapter 98 21/12/2021 Chapter 97 21/12/2021 Chapter 96 21/12/2021 Chapter 95 21/12/2021 Chapter 94 21/12/2021 Chapter 93 21/12/2021 Chapter 92 21/12/2021 Chapter 91 21/12/2021 Chapter 90 21/12/2021 Chapter 89 21/12/2021 Chapter 88 21/12/2021 Chapter 87 21/12/2021 Chapter 86 21/12/2021 Chapter 85 21/12/2021 Chapter 84 21/12/2021 Chapter 83 21/12/2021 Chapter 82 21/12/2021 Chapter 81 21/12/2021 Chapter 80 21/12/2021 Chapter 79 21/12/2021 Chapter 78 21/12/2021 Chapter 77 21/12/2021 Chapter 76 21/12/2021 Chapter 75 21/12/2021 Chapter 74 21/12/2021 Chapter 73 21/12/2021 Chapter 72 21/12/2021 Chapter 71 21/12/2021 Chapter 70 21/12/2021 Chapter 69 21/12/2021 Chapter 68 21/12/2021 Chapter 67 21/12/2021 Chapter 66 21/12/2021 Chapter 65 21/12/2021 Chapter 64 21/12/2021 Chapter 63 21/12/2021 Chapter 62 21/12/2021 Chapter 61 21/12/2021 Chapter 60 21/12/2021 Chapter 59 21/12/2021 Chapter 58 21/12/2021 Chapter 57 21/12/2021 Chapter 56 21/12/2021 Chapter 55 21/12/2021 Chapter 54 21/12/2021 Chapter 53 21/12/2021 Chapter 52 21/12/2021 Chapter 51 21/12/2021 Chapter 50 21/12/2021 Chapter 49 21/12/2021 Chapter 48 21/12/2021 Chapter 47 21/12/2021 Chapter 46 21/12/2021 Chapter 45 21/12/2021 Chapter 44 21/12/2021 Chapter 43 21/12/2021 Chapter 42 21/12/2021 Chapter 41 21/12/2021 Chapter 40 21/12/2021 Chapter 39 21/12/2021 Chapter 38 21/12/2021 Chapter 37 21/12/2021 Chapter 36 21/12/2021 Chapter 35 21/12/2021 Chapter 34 21/12/2021 Chapter 33 21/12/2021 Chapter 32 21/12/2021 Chapter 31 21/12/2021 Chapter 30 21/12/2021 Chapter 29 21/12/2021 Chapter 28 21/12/2021 Chapter 27 21/12/2021 Chapter 26 21/12/2021 Chapter 25 21/12/2021 Chapter 24 21/12/2021 Chapter 23 21/12/2021 Chapter 22 21/12/2021 Chapter 21 21/12/2021 Chapter 20 21/12/2021 Chapter 19 21/12/2021 Chapter 18 21/12/2021 Chapter 17 21/12/2021 Chapter 16 21/12/2021 Chapter 15 21/12/2021 Chapter 14 21/12/2021 Chapter 13 21/12/2021 Chapter 12 21/12/2021 Chapter 11 21/12/2021 Chapter 10 21/12/2021 Chapter 9 21/12/2021 Chapter 8 21/12/2021 Chapter 7 21/12/2021 Chapter 6 21/12/2021 Chapter 5 21/12/2021 Chapter 4 21/12/2021 Chapter 3 21/12/2021 Chapter 2 21/12/2021 Chapter 1 21/12/2021