Phong Vân

 • Tác giả
  Mã Vinh Thành

  Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  672/672
  Năm phát hành:
  2015
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Bộ truyện bất hủ của Mã bựa! Dài hơi quá!
  Hùng Bá sai thủ hạ của mình đến sát hại gia đình Hoắc Bộ Thiên. Cả nhà họ Hoắc chết thảm, duy có đưá con nuôi là Hoắc Kinh Giác thoát chết nhờ "Thiên Kiếm" Vô Danh cứu gúp. Vì muốn học võ công báo thù, Kinh Giác xin làm đệ tử Vô Danh. Thiên Kiếm thấy oán khí từ người Kinh Giác quá mạnh, nên không thu nhận. Kinh Giác quyết định đến hang ổ kẻ thù - Thiên Hạ Hội - để học võ công của Hùng Bá, hi vọng một ngày có thể giết Hùng Bá bàng chính võ công của hắn. Nhìn lên mây bay trên trời, Kinh Giác lấy tên mới của mình là Bộ Kinh Vân(bước qua mây). Để rồi nhiều năm sau cậu ta trở thành "Bất Khốc tử thần", danh chấn võ lâm.

  Thể loại:
  Adult Adventure Action Manhua Truyện Màu Martial Arts
  Cập nhật
  07/12/2021

Danh sách chương

Chapter 675: Hồi cuối 08/12/2021 Chapter 674 08/12/2021 Chapter 673 08/12/2021 Chapter 672 08/12/2021 Chapter 671.2 08/12/2021 Chapter 671.1 08/12/2021 Chapter 670 08/12/2021 Chapter 669 08/12/2021 Chapter 668.2 08/12/2021 Chapter 668.1 08/12/2021 Chapter 667 08/12/2021 Chapter 666 08/12/2021 Chapter 665 08/12/2021 Chapter 664 08/12/2021 Chapter 663 08/12/2021 Chapter 662 08/12/2021 Chapter 661 08/12/2021 Chapter 660 08/12/2021 Chapter 659 08/12/2021 Chapter 658 08/12/2021 Chapter 657 08/12/2021 Chapter 656 08/12/2021 Chapter 655 08/12/2021 Chapter 654 08/12/2021 Chapter 653 08/12/2021 Chapter 652 08/12/2021 Chapter 651 08/12/2021 Chapter 650 08/12/2021 Chapter 649 08/12/2021 Chapter 648 08/12/2021 Chapter 647 08/12/2021 Chapter 646 08/12/2021 Chapter 645 08/12/2021 Chapter 644 08/12/2021 Chapter 643 08/12/2021 Chapter 642 08/12/2021 Chapter 641 08/12/2021 Chapter 640 08/12/2021 Chapter 639 08/12/2021 Chapter 638 08/12/2021 Chapter 637 08/12/2021 Chapter 636 08/12/2021 Chapter 635 08/12/2021 Chapter 634 08/12/2021 Chapter 633 08/12/2021 Chapter 632 08/12/2021 Chapter 631 08/12/2021 Chapter 630 08/12/2021 Chapter 629 08/12/2021 Chapter 628 08/12/2021 Chapter 627 08/12/2021 Chapter 626 08/12/2021 Chapter 625 08/12/2021 Chapter 623 08/12/2021 Chapter 622 08/12/2021 Chapter 621 08/12/2021 Chapter 620 08/12/2021 Chapter 619 08/12/2021 Chapter 618 08/12/2021 Chapter 617 08/12/2021 Chapter 616 08/12/2021 Chapter 615 08/12/2021 Chapter 614 08/12/2021 Chapter 613 08/12/2021 Chapter 612 08/12/2021 Chapter 611 08/12/2021 Chapter 610 08/12/2021 Chapter 609 08/12/2021 Chapter 608 08/12/2021 Chapter 607 08/12/2021 Chapter 606 08/12/2021 Chapter 605 08/12/2021 Chapter 604 08/12/2021 Chapter 603 08/12/2021 Chapter 602 08/12/2021 Chapter 601 08/12/2021 Chapter 600 08/12/2021 Chapter 599 08/12/2021 Chapter 598 08/12/2021 Chapter 597: Chap 557 08/12/2021 Chapter 596 08/12/2021 Chapter 595 08/12/2021 Chapter 594 08/12/2021 Chapter 593 08/12/2021 Chapter 592 08/12/2021 Chapter 591 08/12/2021 Chapter 590 08/12/2021 Chapter 589 08/12/2021 Chapter 588 08/12/2021 Chapter 587 08/12/2021 Chapter 586 08/12/2021 Chapter 585 08/12/2021 Chapter 584 08/12/2021 Chapter 583 08/12/2021 Chapter 582 08/12/2021 Chapter 581 08/12/2021 Chapter 580 08/12/2021 Chapter 579 08/12/2021 Chapter 578 08/12/2021 Chapter 577 08/12/2021 Chapter 576 08/12/2021 Chapter 575 08/12/2021 Chapter 574 08/12/2021 Chapter 573 08/12/2021 Chapter 572 08/12/2021 Chapter 571 08/12/2021 Chapter 570 08/12/2021 Chapter 569 08/12/2021 Chapter 568 08/12/2021 Chapter 567 08/12/2021 Chapter 566 08/12/2021 Chapter 565 08/12/2021 Chapter 564 08/12/2021 Chapter 563 08/12/2021 Chapter 562 08/12/2021 Chapter 561 08/12/2021 Chapter 560 08/12/2021 Chapter 559 08/12/2021 Chapter 558 08/12/2021 Chapter 557 08/12/2021 Chapter 556 08/12/2021 Chapter 555 08/12/2021 Chapter 554 08/12/2021 Chapter 553 08/12/2021 Chapter 552 08/12/2021 Chapter 551 08/12/2021 Chapter 550 08/12/2021 Chapter 549 08/12/2021 Chapter 548 08/12/2021 Chapter 547 08/12/2021 Chapter 546 08/12/2021 Chapter 545 08/12/2021 Chapter 544 08/12/2021 Chapter 543 08/12/2021 Chapter 542 08/12/2021 Chapter 541 08/12/2021 Chapter 540 08/12/2021 Chapter 539 08/12/2021 Chapter 538 08/12/2021 Chapter 537 08/12/2021 Chapter 536 08/12/2021 Chapter 535 08/12/2021 Chapter 534 08/12/2021 Chapter 533 08/12/2021 Chapter 532 08/12/2021 Chapter 531 08/12/2021 Chapter 530 08/12/2021 Chapter 529 08/12/2021 Chapter 528 08/12/2021 Chapter 527 08/12/2021 Chapter 526 08/12/2021 Chapter 525 08/12/2021 Chapter 524 08/12/2021 Chapter 523 08/12/2021 Chapter 522 08/12/2021 Chapter 521 08/12/2021 Chapter 520 08/12/2021 Chapter 519 08/12/2021 Chapter 518 08/12/2021 Chapter 517 08/12/2021 Chapter 516 08/12/2021 Chapter 515 08/12/2021 Chapter 514 08/12/2021 Chapter 513 08/12/2021 Chapter 512 08/12/2021 Chapter 511 08/12/2021 Chapter 510 08/12/2021 Chapter 509 08/12/2021 Chapter 508 08/12/2021 Chapter 507 08/12/2021 Chapter 506 08/12/2021 Chapter 505 08/12/2021 Chapter 504 08/12/2021 Chapter 503 08/12/2021 Chapter 502 08/12/2021 Chapter 501 08/12/2021 Chapter 500 08/12/2021 Chapter 499 08/12/2021 Chapter 498 08/12/2021 Chapter 497 08/12/2021 Chapter 496 08/12/2021 Chapter 495 08/12/2021 Chapter 494 08/12/2021 Chapter 493 08/12/2021 Chapter 492 08/12/2021 Chapter 491 08/12/2021 Chapter 490 08/12/2021 Chapter 489 08/12/2021 Chapter 488 08/12/2021 Chapter 487 08/12/2021 Chapter 486 08/12/2021 Chapter 485 08/12/2021 Chapter 484 08/12/2021 Chapter 483 08/12/2021 Chapter 482 08/12/2021 Chapter 481 08/12/2021 Chapter 480 08/12/2021 Chapter 479 08/12/2021 Chapter 478 08/12/2021 Chapter 477 08/12/2021 Chapter 476 08/12/2021 Chapter 475 08/12/2021 Chapter 474 08/12/2021 Chapter 473 08/12/2021 Chapter 472 08/12/2021 Chapter 471 08/12/2021 Chapter 470 08/12/2021 Chapter 469 08/12/2021 Chapter 468 08/12/2021 Chapter 467 08/12/2021 Chapter 466 08/12/2021 Chapter 465 08/12/2021 Chapter 464 08/12/2021 Chapter 463 08/12/2021 Chapter 462 08/12/2021 Chapter 461 08/12/2021 Chapter 460 08/12/2021 Chapter 459 08/12/2021 Chapter 458 08/12/2021 Chapter 457 08/12/2021 Chapter 456 08/12/2021 Chapter 455 08/12/2021 Chapter 454 08/12/2021 Chapter 453 08/12/2021 Chapter 452 08/12/2021 Chapter 451 08/12/2021 Chapter 450 08/12/2021 Chapter 449 08/12/2021 Chapter 448 08/12/2021 Chapter 447 08/12/2021 Chapter 446 08/12/2021 Chapter 445 08/12/2021 Chapter 444 08/12/2021 Chapter 443 08/12/2021 Chapter 442 08/12/2021 Chapter 441 08/12/2021 Chapter 440 08/12/2021 Chapter 439 08/12/2021 Chapter 438: Chap 437 08/12/2021 Chapter 437 08/12/2021 Chapter 436 08/12/2021 Chapter 435 08/12/2021 Chapter 434 08/12/2021 Chapter 433 08/12/2021 Chapter 432 08/12/2021 Chapter 431 08/12/2021 Chapter 430 08/12/2021 Chapter 429 08/12/2021 Chapter 428 08/12/2021 Chapter 427 08/12/2021 Chapter 426 08/12/2021 Chapter 425 08/12/2021 Chapter 424 08/12/2021 Chapter 423 08/12/2021 Chapter 422 08/12/2021 Chapter 421 08/12/2021 Chapter 420 08/12/2021 Chapter 419 08/12/2021 Chapter 418 08/12/2021 Chapter 417 08/12/2021 Chapter 416 08/12/2021 Chapter 415 08/12/2021 Chapter 414 08/12/2021 Chapter 413 08/12/2021 Chapter 412 08/12/2021 Chapter 411 08/12/2021 Chapter 410 08/12/2021 Chapter 409 08/12/2021 Chapter 408 08/12/2021 Chapter 407 08/12/2021 Chapter 406 08/12/2021 Chapter 405 08/12/2021 Chapter 404 08/12/2021 Chapter 403 08/12/2021 Chapter 402 08/12/2021 Chapter 401 08/12/2021 Chapter 400 08/12/2021 Chapter 399 08/12/2021 Chapter 398 08/12/2021 Chapter 397 08/12/2021 Chapter 396 08/12/2021 Chapter 395 08/12/2021 Chapter 394 08/12/2021 Chapter 393 08/12/2021 Chapter 392 08/12/2021 Chapter 391 08/12/2021 Chapter 390 08/12/2021 Chapter 389 08/12/2021 Chapter 388 08/12/2021 Chapter 387 08/12/2021 Chapter 386 08/12/2021 Chapter 385 08/12/2021 Chapter 384 08/12/2021 Chapter 383 08/12/2021 Chapter 382 08/12/2021 Chapter 381 08/12/2021 Chapter 380 08/12/2021 Chapter 379 08/12/2021 Chapter 378 08/12/2021 Chapter 377 08/12/2021 Chapter 376 08/12/2021 Chapter 375 08/12/2021 Chapter 374 08/12/2021 Chapter 373 08/12/2021 Chapter 372 08/12/2021 Chapter 371 08/12/2021 Chapter 370 08/12/2021 Chapter 369 08/12/2021 Chapter 368 07/12/2021 Chapter 367 07/12/2021 Chapter 366 07/12/2021 Chapter 365 07/12/2021 Chapter 364 07/12/2021 Chapter 363 07/12/2021 Chapter 362 07/12/2021 Chapter 361 07/12/2021 Chapter 360 07/12/2021 Chapter 359 07/12/2021 Chapter 358 07/12/2021 Chapter 357 07/12/2021 Chapter 356 07/12/2021 Chapter 355 07/12/2021 Chapter 354 07/12/2021 Chapter 353 07/12/2021 Chapter 352 07/12/2021 Chapter 351 07/12/2021 Chapter 350 07/12/2021 Chapter 349 07/12/2021 Chapter 348 07/12/2021 Chapter 347 07/12/2021 Chapter 346 07/12/2021 Chapter 345 07/12/2021 Chapter 344 07/12/2021 Chapter 343 07/12/2021 Chapter 342 07/12/2021 Chapter 341 07/12/2021 Chapter 340 07/12/2021 Chapter 339 07/12/2021 Chapter 338 07/12/2021 Chapter 337 07/12/2021 Chapter 336 07/12/2021 Chapter 335 07/12/2021 Chapter 334 07/12/2021 Chapter 333 07/12/2021 Chapter 332 07/12/2021 Chapter 331 07/12/2021 Chapter 330 07/12/2021 Chapter 329 07/12/2021 Chapter 328 07/12/2021 Chapter 327 07/12/2021 Chapter 326 07/12/2021 Chapter 325 07/12/2021 Chapter 324 07/12/2021 Chapter 323 07/12/2021 Chapter 322 07/12/2021 Chapter 321 07/12/2021 Chapter 320 07/12/2021 Chapter 319 07/12/2021 Chapter 318 07/12/2021 Chapter 317 07/12/2021 Chapter 316 07/12/2021 Chapter 315 07/12/2021 Chapter 314 07/12/2021 Chapter 313 07/12/2021 Chapter 312 07/12/2021 Chapter 311 07/12/2021 Chapter 310 07/12/2021 Chapter 309 07/12/2021 Chapter 308 07/12/2021 Chapter 307 07/12/2021 Chapter 306 07/12/2021 Chapter 305 07/12/2021 Chapter 304 07/12/2021 Chapter 303 07/12/2021 Chapter 302 07/12/2021 Chapter 301 07/12/2021 Chapter 300 07/12/2021 Chapter 299 07/12/2021 Chapter 298 07/12/2021 Chapter 297 07/12/2021 Chapter 296 07/12/2021 Chapter 295 07/12/2021 Chapter 294 07/12/2021 Chapter 293: Lam Nguyệt thành bại nhất chiến ... 07/12/2021 Chapter 292: Động 07/12/2021 Chapter 291: Tâm Dịch Phong Đao Thần Phong 07/12/2021 Chapter 290 07/12/2021 Chapter 289 07/12/2021 Chapter 288 07/12/2021 Chapter 287 07/12/2021 Chapter 286 07/12/2021 Chapter 285 07/12/2021 Chapter 284 07/12/2021 Chapter 283 07/12/2021 Chapter 282 07/12/2021 Chapter 281 07/12/2021 Chapter 280 07/12/2021 Chapter 279 07/12/2021 Chapter 278 07/12/2021 Chapter 277 07/12/2021 Chapter 276 07/12/2021 Chapter 275 07/12/2021 Chapter 274 07/12/2021 Chapter 273 07/12/2021 Chapter 272 07/12/2021 Chapter 271 07/12/2021 Chapter 270 07/12/2021 Chapter 269 07/12/2021 Chapter 268 07/12/2021 Chapter 267 07/12/2021 Chapter 266 07/12/2021 Chapter 265 07/12/2021 Chapter 264 07/12/2021 Chapter 263 07/12/2021 Chapter 262 07/12/2021 Chapter 261 07/12/2021 Chapter 260 07/12/2021 Chapter 252 07/12/2021 Chapter 251 07/12/2021 Chapter 250 07/12/2021 Chapter 249 07/12/2021 Chapter 248 07/12/2021 Chapter 247 07/12/2021 Chapter 246 07/12/2021 Chapter 245 07/12/2021 Chapter 244 07/12/2021 Chapter 243 07/12/2021 Chapter 242 07/12/2021 Chapter 241 07/12/2021 Chapter 240 07/12/2021 Chapter 239 07/12/2021 Chapter 238 07/12/2021 Chapter 237 07/12/2021 Chapter 236 07/12/2021 Chapter 235 07/12/2021 Chapter 234 07/12/2021 Chapter 233 07/12/2021 Chapter 232 07/12/2021 Chapter 231 07/12/2021 Chapter 230 07/12/2021 Chapter 229 07/12/2021 Chapter 228 07/12/2021 Chapter 227 07/12/2021 Chapter 226 07/12/2021 Chapter 225 07/12/2021 Chapter 224 07/12/2021 Chapter 223 07/12/2021 Chapter 222 07/12/2021 Chapter 221 07/12/2021 Chapter 220 07/12/2021 Chapter 219 07/12/2021 Chapter 218 07/12/2021 Chapter 217 07/12/2021 Chapter 216 07/12/2021 Chapter 215 07/12/2021 Chapter 214 07/12/2021 Chapter 213 07/12/2021 Chapter 212 07/12/2021 Chapter 211 07/12/2021 Chapter 210 07/12/2021 Chapter 209 07/12/2021 Chapter 208 07/12/2021 Chapter 207 07/12/2021 Chapter 206 07/12/2021 Chapter 205 07/12/2021 Chapter 204 07/12/2021 Chapter 203 07/12/2021 Chapter 202 07/12/2021 Chapter 201 07/12/2021 Chapter 200 07/12/2021 Chapter 199 07/12/2021 Chapter 198 07/12/2021 Chapter 197 07/12/2021 Chapter 196 07/12/2021 Chapter 195 07/12/2021 Chapter 194 07/12/2021 Chapter 193 07/12/2021 Chapter 192 07/12/2021 Chapter 191 07/12/2021 Chapter 190 07/12/2021 Chapter 189 07/12/2021 Chapter 188 07/12/2021 Chapter 187 07/12/2021 Chapter 186 07/12/2021 Chapter 185 07/12/2021 Chapter 184 07/12/2021 Chapter 183 07/12/2021 Chapter 182 07/12/2021 Chapter 181 07/12/2021 Chapter 180 07/12/2021 Chapter 179 07/12/2021 Chapter 178 07/12/2021 Chapter 177 07/12/2021 Chapter 176 07/12/2021 Chapter 175 07/12/2021 Chapter 174 07/12/2021 Chapter 173 07/12/2021 Chapter 172 07/12/2021 Chapter 171 07/12/2021 Chapter 170 07/12/2021 Chapter 169 07/12/2021 Chapter 168 07/12/2021 Chapter 167 07/12/2021 Chapter 166 07/12/2021 Chapter 165 07/12/2021 Chapter 164 07/12/2021 Chapter 163 07/12/2021 Chapter 162 07/12/2021 Chapter 161 07/12/2021 Chapter 160 07/12/2021 Chapter 159 07/12/2021 Chapter 158 07/12/2021 Chapter 157 07/12/2021 Chapter 156 07/12/2021 Chapter 155 07/12/2021 Chapter 154 07/12/2021 Chapter 153 07/12/2021 Chapter 152 07/12/2021 Chapter 151 07/12/2021 Chapter 150 07/12/2021 Chapter 149 07/12/2021 Chapter 148 07/12/2021 Chapter 147 07/12/2021 Chapter 146 07/12/2021 Chapter 145 07/12/2021 Chapter 144 07/12/2021 Chapter 143 07/12/2021 Chapter 142 07/12/2021 Chapter 141 07/12/2021 Chapter 140 07/12/2021 Chapter 139 07/12/2021 Chapter 138 07/12/2021 Chapter 137 07/12/2021 Chapter 136 07/12/2021 Chapter 135 07/12/2021 Chapter 134 07/12/2021 Chapter 133 07/12/2021 Chapter 132 07/12/2021 Chapter 131 07/12/2021 Chapter 130 07/12/2021 Chapter 129 07/12/2021 Chapter 128 07/12/2021 Chapter 127 07/12/2021 Chapter 126 07/12/2021 Chapter 125 07/12/2021 Chapter 124 07/12/2021 Chapter 123 07/12/2021 Chapter 122 07/12/2021 Chapter 121 07/12/2021 Chapter 120 07/12/2021 Chapter 119 07/12/2021 Chapter 118 07/12/2021 Chapter 117 07/12/2021 Chapter 116 07/12/2021 Chapter 115 07/12/2021 Chapter 114 07/12/2021 Chapter 113 07/12/2021 Chapter 112 07/12/2021 Chapter 111 07/12/2021 Chapter 110 07/12/2021 Chapter 109 07/12/2021 Chapter 108 07/12/2021 Chapter 107 07/12/2021 Chapter 106 07/12/2021 Chapter 105 07/12/2021 Chapter 104 07/12/2021 Chapter 103 07/12/2021 Chapter 102 07/12/2021 Chapter 101 07/12/2021 Chapter 100 07/12/2021 Chapter 99 07/12/2021 Chapter 98 07/12/2021 Chapter 97 07/12/2021 Chapter 96 07/12/2021 Chapter 95 07/12/2021 Chapter 94 07/12/2021 Chapter 93 07/12/2021 Chapter 92 07/12/2021 Chapter 91 07/12/2021 Chapter 90 07/12/2021 Chapter 89 07/12/2021 Chapter 88 07/12/2021 Chapter 87 07/12/2021 Chapter 86 07/12/2021 Chapter 85 07/12/2021 Chapter 84 07/12/2021 Chapter 83 07/12/2021 Chapter 82 07/12/2021 Chapter 81 07/12/2021 Chapter 80 07/12/2021 Chapter 79 07/12/2021 Chapter 78 07/12/2021 Chapter 77 07/12/2021 Chapter 76 07/12/2021 Chapter 75 07/12/2021 Chapter 74 07/12/2021 Chapter 73 07/12/2021 Chapter 72 07/12/2021 Chapter 71 07/12/2021 Chapter 70 07/12/2021 Chapter 69 07/12/2021 Chapter 68 07/12/2021 Chapter 67 07/12/2021 Chapter 66 07/12/2021 Chapter 65 07/12/2021 Chapter 64 07/12/2021 Chapter 63 07/12/2021 Chapter 62 07/12/2021 Chapter 61 07/12/2021 Chapter 60 07/12/2021 Chapter 59 07/12/2021 Chapter 58 07/12/2021 Chapter 57 07/12/2021 Chapter 56 07/12/2021 Chapter 55 07/12/2021 Chapter 54 07/12/2021 Chapter 53 07/12/2021 Chapter 52 07/12/2021 Chapter 51 07/12/2021 Chapter 50 07/12/2021 Chapter 49 07/12/2021 Chapter 48 07/12/2021 Chapter 47 07/12/2021 Chapter 46 07/12/2021 Chapter 45 07/12/2021 Chapter 44 07/12/2021 Chapter 43 07/12/2021 Chapter 42 07/12/2021 Chapter 41 07/12/2021 Chapter 40 07/12/2021 Chapter 39 07/12/2021 Chapter 38 07/12/2021 Chapter 37 07/12/2021 Chapter 36 07/12/2021 Chapter 35 07/12/2021 Chapter 34 07/12/2021 Chapter 33 07/12/2021 Chapter 32 07/12/2021 Chapter 31 07/12/2021 Chapter 30 07/12/2021 Chapter 29 07/12/2021 Chapter 28 07/12/2021 Chapter 27 07/12/2021 Chapter 26 07/12/2021 Chapter 25 07/12/2021 Chapter 24 07/12/2021 Chapter 23 07/12/2021 Chapter 22 07/12/2021 Chapter 21 07/12/2021 Chapter 20 07/12/2021 Chapter 19 07/12/2021 Chapter 18 07/12/2021 Chapter 17 07/12/2021 Chapter 16 07/12/2021 Chapter 15 07/12/2021 Chapter 14 07/12/2021 Chapter 13 07/12/2021 Chapter 12 07/12/2021 Chapter 11 07/12/2021 Chapter 10 07/12/2021 Chapter 9 07/12/2021 Chapter 8 07/12/2021 Chapter 7 07/12/2021 Chapter 6.5 07/12/2021 Chapter 6 07/12/2021 Chapter 5 07/12/2021 Chapter 4 07/12/2021 Chapter 3 07/12/2021 Chapter 2 07/12/2021 Chapter 1 07/12/2021 Chapter 0 07/12/2021