Phi Kiếm Vấn Đạo

 • Tác giả
  Ngã Cật Tây Hồng Thị

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  75/??
  Năm phát hành:
  2018
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Ở cái thế giới này, có Hồ Tiên, Hà Thần, Thủy Quái, Đại Yêu, cũng có người tu hành cầu trường sinh.
  Chúng tu hành giả,
  Khai pháp nhãn, có thể xem yêu ma quỷ quái.
  Luyện một thanh phi kiếm, có thể ngàn dặm giết địch.
  Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, càng có thể dò xét tứ phương.

  Thể loại:
  Shounen Mystery Adventure Action Manhua Truyện Màu
  Cập nhật
  14/12/2021

Danh sách chương

Chapter 69 25/02/2022 Chapter 68 25/02/2022 Chapter 67 25/02/2022 Chapter 66 25/02/2022 Chapter 65 14/12/2021 Chapter 64 14/12/2021 Chapter 63 14/12/2021 Chapter 62 14/12/2021 Chapter 61 14/12/2021 Chapter 60 14/12/2021 Chapter 59 14/12/2021 Chapter 58 14/12/2021 Chapter 57 14/12/2021 Chapter 56 14/12/2021 Chapter 55 14/12/2021 Chapter 54 14/12/2021 Chapter 53 14/12/2021 Chapter 52 14/12/2021 Chapter 51 14/12/2021 Chapter 50 14/12/2021 Chapter 49 14/12/2021 Chapter 48 14/12/2021 Chapter 47 14/12/2021 Chapter 46 14/12/2021 Chapter 45 14/12/2021 Chapter 44 14/12/2021 Chapter 43 14/12/2021 Chapter 42 14/12/2021 Chapter 41 14/12/2021 Chapter 40 14/12/2021 Chapter 39 14/12/2021 Chapter 38 14/12/2021 Chapter 37 14/12/2021 Chapter 36 14/12/2021 Chapter 35 14/12/2021 Chapter 34 14/12/2021 Chapter 33 14/12/2021 Chapter 32 14/12/2021 Chapter 31 14/12/2021 Chapter 30 14/12/2021 Chapter 29 14/12/2021 Chapter 28 14/12/2021 Chapter 27 14/12/2021 Chapter 26.5 14/12/2021 Chapter 26 14/12/2021 Chapter 25.5 14/12/2021 Chapter 25 14/12/2021 Chapter 24.5 14/12/2021 Chapter 24 14/12/2021 Chapter 23.5 14/12/2021 Chapter 23 14/12/2021 Chapter 22.5 14/12/2021 Chapter 22 14/12/2021 Chapter 21.5 14/12/2021 Chapter 21 14/12/2021 Chapter 20 14/12/2021 Chapter 19 14/12/2021 Chapter 18 14/12/2021 Chapter 17 14/12/2021 Chapter 16 14/12/2021 Chapter 15 14/12/2021 Chapter 14 14/12/2021 Chapter 13 14/12/2021 Chapter 12 14/12/2021 Chapter 11 14/12/2021 Chapter 10 14/12/2021 Chapter 9 14/12/2021 Chapter 8 14/12/2021 Chapter 7 14/12/2021 Chapter 6 14/12/2021 Chapter 5 14/12/2021 Chapter 4 14/12/2021 Chapter 3 14/12/2021 Chapter 2 14/12/2021 Chapter 1 14/12/2021