Phi Kiếm Vấn Đạo

 • Tác giả
  Ngã Cật Tây Hồng Thị

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  75/??
  Năm phát hành:
  2018
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Ở cái thế giới này, có Hồ Tiên, Hà Thần, Thủy Quái, Đại Yêu, cũng có người tu hành cầu trường sinh.
  Chúng tu hành giả,
  Khai pháp nhãn, có thể xem yêu ma quỷ quái.
  Luyện một thanh phi kiếm, có thể ngàn dặm giết địch.
  Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, càng có thể dò xét tứ phương.

  Thể loại:
  Shounen Mystery Adventure Action Manhua Truyện Màu
  Cập nhật
  14/12/2021

Danh sách chương

Chapter 69 - Chapter 69 Chapter 68 - Chapter 68 Chapter 67 - Chapter 67 Chapter 66 - Chapter 66 Chapter 65 - Chapter 65 Chapter 64 - Chapter 64 Chapter 63 - Chapter 63 Chapter 62 - Chapter 62 Chapter 61 - Chapter 61 Chapter 60 - Chapter 60 Chapter 59 - Chapter 59 Chapter 58 - Chapter 58 Chapter 57 - Chapter 57 Chapter 56 - Chapter 56 Chapter 55 - Chapter 55 Chapter 54 - Chapter 54 Chapter 53 - Chapter 53 Chapter 52 - Chapter 52 Chapter 51 - Chapter 51 Chapter 50 - Chapter 50 Chapter 49 - Chapter 49 Chapter 48 - Chapter 48 Chapter 47 - Chapter 47 Chapter 46 - Chapter 46 Chapter 45 - Chapter 45 Chapter 44 - Chapter 44 Chapter 43 - Chapter 43 Chapter 42 - Chapter 42 Chapter 41 - Chapter 41 Chapter 40 - Chapter 40 Chapter 39 - Chapter 39 Chapter 38 - Chapter 38 Chapter 37 - Chapter 37 Chapter 36 - Chapter 36 Chapter 35 - Chapter 35 Chapter 34 - Chapter 34 Chapter 33 - Chapter 33 Chapter 32 - Chapter 32 Chapter 31 - Chapter 31 Chapter 30 - Chapter 30 Chapter 29 - Chapter 29 Chapter 28 - Chapter 28 Chapter 27 - Chapter 27 Chapter 26 - Chapter 26.5 Chapter 26 - Chapter 26 Chapter 25 - Chapter 25.5 Chapter 25 - Chapter 25 Chapter 24 - Chapter 24.5 Chapter 24 - Chapter 24 Chapter 23 - Chapter 23.5 Chapter 23 - Chapter 23 Chapter 22 - Chapter 22.5 Chapter 22 - Chapter 22 Chapter 21 - Chapter 21.5 Chapter 21 - Chapter 21 Chapter 20 - Chapter 20 Chapter 19 - Chapter 19 Chapter 18 - Chapter 18 Chapter 17 - Chapter 17 Chapter 16 - Chapter 16 Chapter 15 - Chapter 15 Chapter 14 - Chapter 14 Chapter 13 - Chapter 13 Chapter 12 - Chapter 12 Chapter 11 - Chapter 11 Chapter 10 - Chapter 10 Chapter 9 - Chapter 9 Chapter 8 - Chapter 8 Chapter 7 - Chapter 7 Chapter 6 - Chapter 6 Chapter 5 - Chapter 5 Chapter 4 - Chapter 4 Chapter 3 - Chapter 3 Chapter 2 - Chapter 2 Chapter 1 - Chapter 1