NOW

 • Tác giả
  Park Sung Woo

  Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  230/230
  Năm phát hành:
  2015
  Quốc gia:
  Manhwa
  Tóm tắt:
  Tuyệt đỉnh sát thủ Pa Koon Sung từng hạ sát gần 100 cao thủ trên đỉnh tuyết sơn bỗng đột nhiên biến mất. 20 năm sau tại chính đỉnh tuyết sơn lại có một cuộc tàn sát giành lấy bí kíp tứ thần võ - môn võ chấn danh của Pa Koon Sung. Là sự tiếp nối theo dòng thời gian của Thiên Lang Liệt Truyện nhưng NOW là câu chuyện của thế hệ sau trên con đường tranh đấu và bảo vệ những gì quý giá của bản thân. Vẫn đánh nhau tưng bừng.

  Thể loại:
  Manhwa Adult Adventure Action
  Cập nhật
  18/12/2021

Danh sách chương

Chapter 225 18/12/2021 Chapter 224 18/12/2021 Chapter 223 18/12/2021 Chapter 222 18/12/2021 Chapter 221 18/12/2021 Chapter 220 18/12/2021 Chapter 219 18/12/2021 Chapter 218 18/12/2021 Chapter 217 18/12/2021 Chapter 216 18/12/2021 Chapter 215 18/12/2021 Chapter 214 18/12/2021 Chapter 213 18/12/2021 Chapter 212 18/12/2021 Chapter 211 18/12/2021 Chapter 210 18/12/2021 Chapter 209 18/12/2021 Chapter 208 18/12/2021 Chapter 207 18/12/2021 Chapter 206 18/12/2021 Chapter 205 18/12/2021 Chapter 204 18/12/2021 Chapter 203 18/12/2021 Chapter 202 18/12/2021 Chapter 201 18/12/2021 Chapter 200 18/12/2021 Chapter 199 18/12/2021 Chapter 198 18/12/2021 Chapter 197 18/12/2021 Chapter 196 18/12/2021 Chapter 195 18/12/2021 Chapter 194 18/12/2021 Chapter 193 18/12/2021 Chapter 192 18/12/2021 Chapter 191 18/12/2021 Chapter 190 18/12/2021 Chapter 189 18/12/2021 Chapter 188 18/12/2021 Chapter 187 18/12/2021 Chapter 186 18/12/2021 Chapter 185 18/12/2021 Chapter 184 18/12/2021 Chapter 183 18/12/2021 Chapter 182 18/12/2021 Chapter 181 18/12/2021 Chapter 180 18/12/2021 Chapter 179 18/12/2021 Chapter 178 18/12/2021 Chapter 177 18/12/2021 Chapter 176 18/12/2021 Chapter 175 18/12/2021 Chapter 174 18/12/2021 Chapter 173 18/12/2021 Chapter 172 18/12/2021 Chapter 171 18/12/2021 Chapter 170 18/12/2021 Chapter 169 18/12/2021 Chapter 168 18/12/2021 Chapter 167 18/12/2021 Chapter 166 18/12/2021 Chapter 165 18/12/2021 Chapter 164 18/12/2021 Chapter 163 18/12/2021 Chapter 162 18/12/2021 Chapter 161 18/12/2021 Chapter 160 18/12/2021 Chapter 159 18/12/2021 Chapter 158 18/12/2021 Chapter 157 18/12/2021 Chapter 156 18/12/2021 Chapter 155 18/12/2021 Chapter 154 18/12/2021 Chapter 153 18/12/2021 Chapter 152 18/12/2021 Chapter 151 18/12/2021 Chapter 150 18/12/2021 Chapter 149 18/12/2021 Chapter 148 18/12/2021 Chapter 147 18/12/2021 Chapter 146 18/12/2021 Chapter 145 18/12/2021 Chapter 144 18/12/2021 Chapter 143 18/12/2021 Chapter 142 18/12/2021 Chapter 141 18/12/2021 Chapter 140 18/12/2021 Chapter 139 18/12/2021 Chapter 138 18/12/2021 Chapter 137 18/12/2021 Chapter 136 18/12/2021 Chapter 135 18/12/2021 Chapter 134 18/12/2021 Chapter 133 18/12/2021 Chapter 132 18/12/2021 Chapter 131 18/12/2021 Chapter 130 18/12/2021 Chapter 129 18/12/2021 Chapter 128 18/12/2021 Chapter 127 18/12/2021 Chapter 126 18/12/2021 Chapter 125 18/12/2021 Chapter 124 18/12/2021 Chapter 123 18/12/2021 Chapter 122 18/12/2021 Chapter 121 18/12/2021 Chapter 120 18/12/2021 Chapter 119 18/12/2021 Chapter 118 18/12/2021 Chapter 117 18/12/2021 Chapter 116 18/12/2021 Chapter 115 18/12/2021 Chapter 114 18/12/2021 Chapter 113 18/12/2021 Chapter 112 18/12/2021 Chapter 111 18/12/2021 Chapter 110 18/12/2021 Chapter 109 18/12/2021 Chapter 108 18/12/2021 Chapter 107 18/12/2021 Chapter 106 18/12/2021 Chapter 105 18/12/2021 Chapter 104 18/12/2021 Chapter 103 18/12/2021 Chapter 102 18/12/2021 Chapter 101 18/12/2021 Chapter 100 18/12/2021 Chapter 99 18/12/2021 Chapter 98 18/12/2021 Chapter 97 18/12/2021 Chapter 96 18/12/2021 Chapter 95 18/12/2021 Chapter 94 18/12/2021 Chapter 93 18/12/2021 Chapter 92 18/12/2021 Chapter 91 18/12/2021 Chapter 90 18/12/2021 Chapter 89 18/12/2021 Chapter 88 18/12/2021 Chapter 87 18/12/2021 Chapter 86 18/12/2021 Chapter 85 18/12/2021 Chapter 84 18/12/2021 Chapter 83 18/12/2021 Chapter 82 18/12/2021 Chapter 81 18/12/2021 Chapter 80 18/12/2021 Chapter 79 18/12/2021 Chapter 78 18/12/2021 Chapter 77 18/12/2021 Chapter 76 18/12/2021 Chapter 75 18/12/2021 Chapter 74 18/12/2021 Chapter 73 18/12/2021 Chapter 72 18/12/2021 Chapter 71 18/12/2021 Chapter 70 18/12/2021 Chapter 69 18/12/2021 Chapter 68 18/12/2021 Chapter 67 18/12/2021 Chapter 66 18/12/2021 Chapter 65 18/12/2021 Chapter 64 18/12/2021 Chapter 63 18/12/2021 Chapter 62 18/12/2021 Chapter 62 18/12/2021 Chapter 61 18/12/2021 Chapter 60 18/12/2021 Chapter 59 18/12/2021 Chapter 58 18/12/2021 Chapter 57 18/12/2021 Chapter 56 18/12/2021 Chapter 55 18/12/2021 Chapter 54 18/12/2021 Chapter 53 18/12/2021 Chapter 52 18/12/2021 Chapter 51 18/12/2021 Chapter 50 18/12/2021 Chapter 49 18/12/2021 Chapter 48 18/12/2021 Chapter 47 18/12/2021 Chapter 46 18/12/2021 Chapter 45 18/12/2021 Chapter 44 18/12/2021 Chapter 43 18/12/2021 Chapter 42 18/12/2021 Chapter 41 18/12/2021 Chapter 40 18/12/2021 Chapter 39 18/12/2021 Chapter 38 18/12/2021 Chapter 37 18/12/2021 Chapter 36 18/12/2021 Chapter 35 18/12/2021 Chapter 34 18/12/2021 Chapter 33 18/12/2021 Chapter 32 18/12/2021 Chapter 31 18/12/2021 Chapter 30 18/12/2021 Chapter 29 18/12/2021 Chapter 28 18/12/2021 Chapter 27 18/12/2021 Chapter 26 18/12/2021 Chapter 25 18/12/2021 Chapter 25 18/12/2021 Chapter 24 18/12/2021 Chapter 23 18/12/2021 Chapter 22 18/12/2021 Chapter 21 18/12/2021 Chapter 21 18/12/2021 Chapter 20 18/12/2021 Chapter 19 18/12/2021 Chapter 19 18/12/2021 Chapter 18 18/12/2021 Chapter 18 18/12/2021 Chapter 17 18/12/2021 Chapter 16 18/12/2021 Chapter 15 18/12/2021 Chapter 14 18/12/2021 Chapter 13 18/12/2021 Chapter 12 18/12/2021 Chapter 11 18/12/2021 Chapter 10 18/12/2021 Chapter 9 18/12/2021 Chapter 8 18/12/2021 Chapter 7 18/12/2021 Chapter 6 18/12/2021 Chapter 5 18/12/2021 Chapter 4 18/12/2021 Chapter 3 18/12/2021 Chapter 2 18/12/2021 Chapter 1 18/12/2021