Nichijou

 • Tác giả
  ARAWI Keiichi

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  182/??
  Năm phát hành:
  2015
  Quốc gia:
  Manga
  Tóm tắt:
  Truyện học đường vui vẻ, tươi tắn và rất kỳ lạ của một nhóm bạn cũng kỳ lạ nốt. Câu cửa miệng "Selamat Pagi," thầy hiệu trưởng với những câu đùa nhạt thếch, nhân vật chính "hồn nhiên như cô tiên," tất cả gộp lại thành một chuỗi những việc thường nhật nhìn qua có vẻ "bình thường." Nhưng hãy nghĩ lại xem, bạn sẽ thấy có vô số điều "phi thường."

  Thể loại:
  Manga Adult Adventure Sci-fi
  Cập nhật
  17/12/2021

Danh sách chương

Chapter 157 17/12/2021 Chapter 156 17/12/2021 Chapter 155 17/12/2021 Chapter 154 17/12/2021 Chapter 153 17/12/2021 Chapter 152 17/12/2021 Chapter 151 17/12/2021 Chapter 150 17/12/2021 Chapter 149 17/12/2021 Chapter 148 17/12/2021 Chapter 147 17/12/2021 Chapter 146 17/12/2021 Chapter 145 17/12/2021 Chapter 144 17/12/2021 Chapter 143 17/12/2021 Chapter 142 17/12/2021 Chapter 141 17/12/2021 Chapter 140 17/12/2021 Chapter 139 17/12/2021 Chapter 138 17/12/2021 Chapter 137 17/12/2021 Chapter 136 17/12/2021 Chapter 135 17/12/2021 Chapter 134 17/12/2021 Chapter 133 17/12/2021 Chapter 132 17/12/2021 Chapter 131: - Short 16 17/12/2021 Chapter 130 17/12/2021 Chapter 129 17/12/2021 Chapter 128 17/12/2021 Chapter 127 17/12/2021 Chapter 126 17/12/2021 Chapter 125 17/12/2021 Chapter 124 17/12/2021 Chapter 123 17/12/2021 Chapter 122 17/12/2021 Chapter 121 17/12/2021 Chapter 120 17/12/2021 Chapter 119 17/12/2021 Chapter 118.5 17/12/2021 Chapter 118 17/12/2021 Chapter 118 17/12/2021 Chapter 117 17/12/2021 Chapter 115 17/12/2021 Chapter 114.5: Short 12 17/12/2021 Chapter 114 17/12/2021 Chapter 113 17/12/2021 Chapter 112 17/12/2021 Chapter 111.5 17/12/2021 Chapter 111 17/12/2021 Chapter 111: Short 11 17/12/2021 Chapter 110 17/12/2021 Chapter 109: Short 10 17/12/2021 Chapter 108.5 17/12/2021 Chapter 108 17/12/2021 Chapter 107 17/12/2021 Chapter 106 17/12/2021 Chapter 105 17/12/2021 Chapter 104 17/12/2021 Chapter 103 17/12/2021 Chapter 102.5 17/12/2021 Chapter 102 17/12/2021 Chapter 101 17/12/2021 Chapter 100 17/12/2021 Chapter 99 17/12/2021 Chapter 98 17/12/2021 Chapter 97.5 17/12/2021 Chapter 97 17/12/2021 Chapter 96 17/12/2021 Chapter 95 17/12/2021 Chapter 94 17/12/2021 Chapter 93 17/12/2021 Chapter 92.5 17/12/2021 Chapter 92 17/12/2021 Chapter 91 17/12/2021 Chapter 90 17/12/2021 Chapter 89 17/12/2021 Chapter 88 17/12/2021 Chapter 87 17/12/2021 Chapter 86 17/12/2021 Chapter 85 17/12/2021 Chapter 84 17/12/2021 Chapter 83 17/12/2021 Chapter 82 17/12/2021 Chapter 81.6 17/12/2021 Chapter 81.5 17/12/2021 Chapter 81 17/12/2021 Chapter 80 17/12/2021 Chapter 79 17/12/2021 Chapter 78 17/12/2021 Chapter 77 17/12/2021 Chapter 76 17/12/2021 Chapter 75 17/12/2021 Chapter 74 17/12/2021 Chapter 73.5 17/12/2021 Chapter 72 17/12/2021 Chapter 71 17/12/2021 Chapter 70 17/12/2021 Chapter 69 17/12/2021 Chapter 68.5 17/12/2021 Chapter 68 17/12/2021 Chapter 67 17/12/2021 Chapter 66.5 17/12/2021 Chapter 66 17/12/2021 Chapter 65 17/12/2021 Chapter 64 17/12/2021 Chapter 63.5 17/12/2021 Chapter 63 17/12/2021 Chapter 62 17/12/2021 Chapter 61 17/12/2021 Chapter 60 17/12/2021 Chapter 59 17/12/2021 Chapter 58 17/12/2021 Chapter 57 17/12/2021 Chapter 56.5 17/12/2021 Chapter 56 17/12/2021 Chapter 56: ..5 17/12/2021 Chapter 55 17/12/2021 Chapter 54 17/12/2021 Chapter 53 17/12/2021 Chapter 52 17/12/2021 Chapter 51 17/12/2021 Chapter 50 17/12/2021 Chapter 49.5 17/12/2021 Chapter 49 17/12/2021 Chapter 48 17/12/2021 Chapter 47 17/12/2021 Chapter 46 17/12/2021 Chapter 45.5 17/12/2021 Chapter 45 17/12/2021 Chapter 44 17/12/2021 Chapter 43.5 17/12/2021 Chapter 43.2 17/12/2021 Chapter 43 17/12/2021 Chapter 42.5 17/12/2021 Chapter 42 17/12/2021 Chapter 41 17/12/2021 Chapter 40 17/12/2021 Chapter 39 17/12/2021 Chapter 38 17/12/2021 Chapter 37 17/12/2021 Chapter 36 17/12/2021 Chapter 35 17/12/2021 Chapter 34.3 17/12/2021 Chapter 34.2 17/12/2021 Chapter 34.1 17/12/2021 Chapter 34 17/12/2021 Chapter 33 17/12/2021 Chapter 32 17/12/2021 Chapter 31 17/12/2021 Chapter 30 17/12/2021 Chapter 29 17/12/2021 Chapter 28 17/12/2021 Chapter 27 17/12/2021 Chapter 26 17/12/2021 Chapter 25 17/12/2021 Chapter 24 17/12/2021 Chapter 23 17/12/2021 Chapter 22 17/12/2021 Chapter 21 17/12/2021 Chapter 20 17/12/2021 Chapter 19 17/12/2021 Chapter 18 17/12/2021 Chapter 17 17/12/2021 Chapter 16 17/12/2021 Chapter 15 17/12/2021 Chapter 14 17/12/2021 Chapter 13 17/12/2021 Chapter 10 17/12/2021 Chapter 9 17/12/2021 Chapter 8 17/12/2021 Chapter 7 17/12/2021 Chapter 6 17/12/2021 Chapter 5 17/12/2021 Chapter 4 17/12/2021 Chapter 3 17/12/2021 Chapter 2 17/12/2021 Chapter 1 17/12/2021 Chapter 0 17/12/2021