Nhân Vật Phản Diện Xứng Đôi Với Bạo Chúa

 • Tên khác
  A Villain Is a Good Match for a Tyrant

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  112/??
  Năm phát hành:
  2021
  Quốc gia:
  Manhwa
  Tóm tắt:
  Một ngày nọ, bạo chúa Estian, đã gửi lời cầu hôn tới Cecil. Cô bất đắc dĩ bị đưa đến đế chế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của hoàng đế, cô đã thay lòng đổi dạ. “Ngài khá hấp dẫn đấy, ngài biết không?” Cô thích chồng mình. Và chồng cô ấy cũng thích cô ấy! Để sống hạnh phúc với người chồng bạo chúa, thì Cecil cần phải trở thành một nữ nhân vật phản diện tồi tệ hơn nhiều so với bạo chúa?! Facebook: Bé Gấu

  Thể loại:
  Manhwa Drama Truyện Màu Fantasy Cổ Đại
  Cập nhật
  19/12/2021

Danh sách chương

Chapter 96.5 04/03/2022 Chapter 96 04/03/2022 Chapter 95.5 21/02/2022 Chapter 95 21/02/2022 Chapter 94.5 15/02/2022 Chapter 94 15/02/2022 Chapter 93.5 15/02/2022 Chapter 93 15/02/2022 Chapter 92.5 15/02/2022 Chapter 92 15/02/2022 Chapter 91.5 15/02/2022 Chapter 91 15/02/2022 Chapter 90 15/02/2022 Chapter 89 10/01/2022 Chapter 88 10/01/2022 Chapter 87 10/01/2022 Chapter 86 10/01/2022 Chapter 85.2 19/12/2021 Chapter 85.1 19/12/2021 Chapter 84.2 19/12/2021 Chapter 84.1 19/12/2021 Chapter 83.5 19/12/2021 Chapter 83 19/12/2021 Chapter 82.5 19/12/2021 Chapter 82 19/12/2021 Chapter 81.2 19/12/2021 Chapter 81.1 19/12/2021 Chapter 80.2 19/12/2021 Chapter 80.1 19/12/2021 Chapter 79 19/12/2021 Chapter 78 19/12/2021 Chapter 77.2 19/12/2021 Chapter 77.1 19/12/2021 Chapter 76.2 19/12/2021 Chapter 76.1 19/12/2021 Chapter 75.2 19/12/2021 Chapter 75.1 19/12/2021 Chapter 74.2 19/12/2021 Chapter 74.1 19/12/2021 Chapter 74 19/12/2021 Chapter 73 19/12/2021 Chapter 72 19/12/2021 Chapter 71 19/12/2021 Chapter 70 19/12/2021 Chapter 69 19/12/2021 Chapter 68.2 19/12/2021 Chapter 68.1 19/12/2021 Chapter 67.2 19/12/2021 Chapter 67.1 19/12/2021 Chapter 66 19/12/2021 Chapter 65 19/12/2021 Chapter 64 19/12/2021 Chapter 63 19/12/2021 Chapter 62 19/12/2021 Chapter 61 19/12/2021 Chapter 60 19/12/2021 Chapter 59 19/12/2021 Chapter 58 19/12/2021 Chapter 57 19/12/2021 Chapter 56 19/12/2021 Chapter 55 19/12/2021 Chapter 54 19/12/2021 Chapter 53 19/12/2021 Chapter 52 19/12/2021 Chapter 51: ss2 19/12/2021 Chapter 50: [Hết ss1] 19/12/2021 Chapter 49 19/12/2021 Chapter 48 19/12/2021 Chapter 47 19/12/2021 Chapter 46 19/12/2021 Chapter 45 19/12/2021 Chapter 44 19/12/2021 Chapter 43 19/12/2021 Chapter 42 19/12/2021 Chapter 41 19/12/2021 Chapter 40 19/12/2021 Chapter 39 19/12/2021 Chapter 38 19/12/2021 Chapter 37 19/12/2021 Chapter 36 19/12/2021 Chapter 35 19/12/2021 Chapter 34 19/12/2021 Chapter 33 19/12/2021 Chapter 32 19/12/2021 Chapter 31 19/12/2021 Chapter 30 19/12/2021 Chapter 29 19/12/2021 Chapter 27 19/12/2021 Chapter 26 19/12/2021 Chapter 25 19/12/2021 Chapter 24 19/12/2021 Chapter 23 19/12/2021 Chapter 22 19/12/2021 Chapter 21 19/12/2021 Chapter 20 19/12/2021 Chapter 19 19/12/2021 Chapter 18 19/12/2021 Chapter 17 19/12/2021 Chapter 16 19/12/2021 Chapter 15 19/12/2021 Chapter 14 19/12/2021 Chapter 13 19/12/2021 Chapter 12 19/12/2021 Chapter 11 19/12/2021 Chapter 10 19/12/2021 Chapter 9 19/12/2021 Chapter 8 19/12/2021 Chapter 7 19/12/2021 Chapter 6 19/12/2021 Chapter 5 19/12/2021 Chapter 4 19/12/2021 Chapter 3 19/12/2021 Chapter 2 19/12/2021 Chapter 1 19/12/2021