Ngự Linh Thế Giới

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  612/??
  Năm phát hành:
  2016
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề "Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?"
  "Cái kịch bản này không đúng nha!"

  Thể loại:
  Adventure Action Manhua Truyện Màu Fantasy Supernatural
  Cập nhật
  25/12/2021

Danh sách chương

Chapter 613 13/03/2022 Chapter 612 13/03/2022 Chapter 611 05/03/2022 Chapter 610 05/03/2022 Chapter 609 05/03/2022 Chapter 608 25/02/2022 Chapter 607 19/02/2022 Chapter 606 16/02/2022 Chapter 605 16/02/2022 Chapter 604 16/02/2022 Chapter 603 12/02/2022 Chapter 602 12/02/2022 Chapter 601 12/02/2022 Chapter 600 12/02/2022 Chapter 599 12/02/2022 Chapter 598 12/02/2022 Chapter 597 12/02/2022 Chapter 596 12/02/2022 Chapter 595 12/02/2022 Chapter 594 12/02/2022 Chapter 593 12/02/2022 Chapter 592 12/02/2022 Chapter 591 26/12/2021 Chapter 590 26/12/2021 Chapter 589 26/12/2021 Chapter 588 26/12/2021 Chapter 587 26/12/2021 Chapter 586 26/12/2021 Chapter 585 26/12/2021 Chapter 584 26/12/2021 Chapter 583 26/12/2021 Chapter 582 26/12/2021 Chapter 581 26/12/2021 Chapter 580 26/12/2021 Chapter 579 26/12/2021 Chapter 578 26/12/2021 Chapter 577 26/12/2021 Chapter 576 26/12/2021 Chapter 575 26/12/2021 Chapter 574 26/12/2021 Chapter 573 26/12/2021 Chapter 572 26/12/2021 Chapter 571 26/12/2021 Chapter 570 26/12/2021 Chapter 569 26/12/2021 Chapter 568 26/12/2021 Chapter 567 26/12/2021 Chapter 566 26/12/2021 Chapter 565 26/12/2021 Chapter 564 26/12/2021 Chapter 563 26/12/2021 Chapter 562 26/12/2021 Chapter 561 26/12/2021 Chapter 560 26/12/2021 Chapter 559 26/12/2021 Chapter 558 26/12/2021 Chapter 557 26/12/2021 Chapter 556 26/12/2021 Chapter 555 26/12/2021 Chapter 554 26/12/2021 Chapter 553 26/12/2021 Chapter 552 26/12/2021 Chapter 551 26/12/2021 Chapter 550 26/12/2021 Chapter 549 26/12/2021 Chapter 548 26/12/2021 Chapter 547 26/12/2021 Chapter 546 26/12/2021 Chapter 545 26/12/2021 Chapter 544 26/12/2021 Chapter 543 26/12/2021 Chapter 542 26/12/2021 Chapter 541 26/12/2021 Chapter 540 26/12/2021 Chapter 539 26/12/2021 Chapter 538 26/12/2021 Chapter 537 26/12/2021 Chapter 536 26/12/2021 Chapter 535 26/12/2021 Chapter 534 26/12/2021 Chapter 533 26/12/2021 Chapter 532 26/12/2021 Chapter 531 26/12/2021 Chapter 530 26/12/2021 Chapter 529 26/12/2021 Chapter 528 26/12/2021 Chapter 527 26/12/2021 Chapter 526 26/12/2021 Chapter 525 26/12/2021 Chapter 524 26/12/2021 Chapter 523 26/12/2021 Chapter 522 26/12/2021 Chapter 521 26/12/2021 Chapter 520 26/12/2021 Chapter 519 26/12/2021 Chapter 518 26/12/2021 Chapter 516 26/12/2021 Chapter 515 26/12/2021 Chapter 514 26/12/2021 Chapter 513 26/12/2021 Chapter 512 26/12/2021 Chapter 511 26/12/2021 Chapter 510 26/12/2021 Chapter 509 26/12/2021 Chapter 508 26/12/2021 Chapter 507 26/12/2021 Chapter 506 26/12/2021 Chapter 505 26/12/2021 Chapter 504 26/12/2021 Chapter 503 26/12/2021 Chapter 502 26/12/2021 Chapter 501 26/12/2021 Chapter 500 26/12/2021 Chapter 499 26/12/2021 Chapter 498 26/12/2021 Chapter 497 26/12/2021 Chapter 496 26/12/2021 Chapter 495 26/12/2021 Chapter 494 26/12/2021 Chapter 493 26/12/2021 Chapter 492 26/12/2021 Chapter 491 26/12/2021 Chapter 490 26/12/2021 Chapter 489 26/12/2021 Chapter 488 26/12/2021 Chapter 487 26/12/2021 Chapter 486 26/12/2021 Chapter 485 26/12/2021 Chapter 484 26/12/2021 Chapter 483 26/12/2021 Chapter 482 26/12/2021 Chapter 481 26/12/2021 Chapter 480 26/12/2021 Chapter 479 26/12/2021 Chapter 478 26/12/2021 Chapter 477 26/12/2021 Chapter 476 26/12/2021 Chapter 475 26/12/2021 Chapter 474 26/12/2021 Chapter 473 26/12/2021 Chapter 472 26/12/2021 Chapter 471 26/12/2021 Chapter 470 26/12/2021 Chapter 469 26/12/2021 Chapter 468 26/12/2021 Chapter 467 26/12/2021 Chapter 466 26/12/2021 Chapter 465 26/12/2021 Chapter 464 26/12/2021 Chapter 463 26/12/2021 Chapter 462 26/12/2021 Chapter 461 26/12/2021 Chapter 460 26/12/2021 Chapter 459 26/12/2021 Chapter 458 26/12/2021 Chapter 457 26/12/2021 Chapter 456 26/12/2021 Chapter 455 26/12/2021 Chapter 454 26/12/2021 Chapter 453 26/12/2021 Chapter 452 26/12/2021 Chapter 451 26/12/2021 Chapter 450 26/12/2021 Chapter 449 26/12/2021 Chapter 448 26/12/2021 Chapter 447 26/12/2021 Chapter 446 26/12/2021 Chapter 445 26/12/2021 Chapter 444 26/12/2021 Chapter 443 26/12/2021 Chapter 442 26/12/2021 Chapter 441 26/12/2021 Chapter 440 26/12/2021 Chapter 439 26/12/2021 Chapter 438 26/12/2021 Chapter 437 26/12/2021 Chapter 436 26/12/2021 Chapter 435 26/12/2021 Chapter 434 26/12/2021 Chapter 433 26/12/2021 Chapter 432 26/12/2021 Chapter 431 26/12/2021 Chapter 430 26/12/2021 Chapter 429 26/12/2021 Chapter 428 26/12/2021 Chapter 427 26/12/2021 Chapter 426 26/12/2021 Chapter 425 26/12/2021 Chapter 424 26/12/2021 Chapter 423 26/12/2021 Chapter 422 26/12/2021 Chapter 421 26/12/2021 Chapter 420 26/12/2021 Chapter 419 26/12/2021 Chapter 418 26/12/2021 Chapter 417 26/12/2021 Chapter 416 26/12/2021 Chapter 415 26/12/2021 Chapter 414 26/12/2021 Chapter 413 26/12/2021 Chapter 412 26/12/2021 Chapter 411 26/12/2021 Chapter 410 26/12/2021 Chapter 409 26/12/2021 Chapter 408 26/12/2021 Chapter 407 26/12/2021 Chapter 406 26/12/2021 Chapter 405 26/12/2021 Chapter 404 26/12/2021 Chapter 403 26/12/2021 Chapter 402 26/12/2021 Chapter 401 26/12/2021 Chapter 400 26/12/2021 Chapter 399 26/12/2021 Chapter 398 26/12/2021 Chapter 397 26/12/2021 Chapter 396 26/12/2021 Chapter 395 26/12/2021 Chapter 394 26/12/2021 Chapter 393 26/12/2021 Chapter 392 26/12/2021 Chapter 391 26/12/2021 Chapter 390 26/12/2021 Chapter 389 26/12/2021 Chapter 388 26/12/2021 Chapter 387 26/12/2021 Chapter 386 26/12/2021 Chapter 385 26/12/2021 Chapter 384 26/12/2021 Chapter 383 26/12/2021 Chapter 382 26/12/2021 Chapter 381 26/12/2021 Chapter 380 26/12/2021 Chapter 379 26/12/2021 Chapter 378 26/12/2021 Chapter 377 26/12/2021 Chapter 376 26/12/2021 Chapter 375 26/12/2021 Chapter 374 26/12/2021 Chapter 373 26/12/2021 Chapter 372 26/12/2021 Chapter 371 26/12/2021 Chapter 370 26/12/2021 Chapter 369 26/12/2021 Chapter 368 26/12/2021 Chapter 367 26/12/2021 Chapter 366 26/12/2021 Chapter 365 26/12/2021 Chapter 364 26/12/2021 Chapter 363 26/12/2021 Chapter 362 26/12/2021 Chapter 361 26/12/2021 Chapter 360 26/12/2021 Chapter 359 26/12/2021 Chapter 358 26/12/2021 Chapter 357 26/12/2021 Chapter 356 26/12/2021 Chapter 355 26/12/2021 Chapter 354 26/12/2021 Chapter 353 26/12/2021 Chapter 352 26/12/2021 Chapter 351 26/12/2021 Chapter 350 26/12/2021 Chapter 349 26/12/2021 Chapter 348 26/12/2021 Chapter 347 26/12/2021 Chapter 346 26/12/2021 Chapter 345 26/12/2021 Chapter 344 26/12/2021 Chapter 343 26/12/2021 Chapter 342 26/12/2021 Chapter 341 26/12/2021 Chapter 340 26/12/2021 Chapter 339 26/12/2021 Chapter 338 26/12/2021 Chapter 337 26/12/2021 Chapter 336 26/12/2021 Chapter 335 26/12/2021 Chapter 334 26/12/2021 Chapter 333 26/12/2021 Chapter 332 26/12/2021 Chapter 331 26/12/2021 Chapter 330 26/12/2021 Chapter 329 26/12/2021 Chapter 328 26/12/2021 Chapter 327 26/12/2021 Chapter 326 26/12/2021 Chapter 325 26/12/2021 Chapter 324 26/12/2021 Chapter 323 26/12/2021 Chapter 322 26/12/2021 Chapter 321 26/12/2021 Chapter 320 26/12/2021 Chapter 319 26/12/2021 Chapter 318 26/12/2021 Chapter 317 26/12/2021 Chapter 316 26/12/2021 Chapter 315 26/12/2021 Chapter 314 26/12/2021 Chapter 313 26/12/2021 Chapter 312 26/12/2021 Chapter 311 26/12/2021 Chapter 310 26/12/2021 Chapter 309 26/12/2021 Chapter 308 26/12/2021 Chapter 307 26/12/2021 Chapter 306 26/12/2021 Chapter 305 26/12/2021 Chapter 304 26/12/2021 Chapter 303 26/12/2021 Chapter 302 26/12/2021 Chapter 301 26/12/2021 Chapter 300 26/12/2021 Chapter 299 26/12/2021 Chapter 298 26/12/2021 Chapter 297 26/12/2021 Chapter 296 26/12/2021 Chapter 295 26/12/2021 Chapter 294 26/12/2021 Chapter 293 26/12/2021 Chapter 292 26/12/2021 Chapter 291 26/12/2021 Chapter 290 26/12/2021 Chapter 289 26/12/2021 Chapter 288 26/12/2021 Chapter 287 26/12/2021 Chapter 286 26/12/2021 Chapter 285 26/12/2021 Chapter 284 26/12/2021 Chapter 283 26/12/2021 Chapter 282 26/12/2021 Chapter 281 26/12/2021 Chapter 280 26/12/2021 Chapter 279 26/12/2021 Chapter 278 26/12/2021 Chapter 277 26/12/2021 Chapter 276 26/12/2021 Chapter 275 26/12/2021 Chapter 274 26/12/2021 Chapter 273 26/12/2021 Chapter 272 26/12/2021 Chapter 271 26/12/2021 Chapter 270 26/12/2021 Chapter 269 26/12/2021 Chapter 268 26/12/2021 Chapter 267 26/12/2021 Chapter 266 26/12/2021 Chapter 265 26/12/2021 Chapter 264 26/12/2021 Chapter 263 26/12/2021 Chapter 262 26/12/2021 Chapter 261 26/12/2021 Chapter 260 26/12/2021 Chapter 259 26/12/2021 Chapter 258 26/12/2021 Chapter 257 26/12/2021 Chapter 256 26/12/2021 Chapter 255 26/12/2021 Chapter 254 26/12/2021 Chapter 253 26/12/2021 Chapter 252 26/12/2021 Chapter 251 26/12/2021 Chapter 250 26/12/2021 Chapter 249 26/12/2021 Chapter 248 26/12/2021 Chapter 247 26/12/2021 Chapter 246 26/12/2021 Chapter 245 26/12/2021 Chapter 244 26/12/2021 Chapter 243 26/12/2021 Chapter 242 26/12/2021 Chapter 241 26/12/2021 Chapter 240 26/12/2021 Chapter 239 26/12/2021 Chapter 238 26/12/2021 Chapter 237 26/12/2021 Chapter 236 26/12/2021 Chapter 235 26/12/2021 Chapter 234 26/12/2021 Chapter 233 26/12/2021 Chapter 232 26/12/2021 Chapter 231 26/12/2021 Chapter 230 26/12/2021 Chapter 229 26/12/2021 Chapter 228 26/12/2021 Chapter 227 26/12/2021 Chapter 226 26/12/2021 Chapter 225 26/12/2021 Chapter 224 26/12/2021 Chapter 223 26/12/2021 Chapter 222 26/12/2021 Chapter 221 26/12/2021 Chapter 220 26/12/2021 Chapter 219 26/12/2021 Chapter 218 26/12/2021 Chapter 217 26/12/2021 Chapter 216 26/12/2021 Chapter 215 26/12/2021 Chapter 214 26/12/2021 Chapter 213 26/12/2021 Chapter 212 26/12/2021 Chapter 211 26/12/2021 Chapter 210 26/12/2021 Chapter 209 26/12/2021 Chapter 208 26/12/2021 Chapter 207 26/12/2021 Chapter 206 26/12/2021 Chapter 205 26/12/2021 Chapter 204 26/12/2021 Chapter 203 26/12/2021 Chapter 202 26/12/2021 Chapter 201 26/12/2021 Chapter 200 26/12/2021 Chapter 199 26/12/2021 Chapter 198 26/12/2021 Chapter 197 26/12/2021 Chapter 196 26/12/2021 Chapter 195 26/12/2021 Chapter 194 26/12/2021 Chapter 193 26/12/2021 Chapter 192 26/12/2021 Chapter 191 26/12/2021 Chapter 190 26/12/2021 Chapter 189 26/12/2021 Chapter 188 26/12/2021 Chapter 187 26/12/2021 Chapter 186 26/12/2021 Chapter 185 26/12/2021 Chapter 184 26/12/2021 Chapter 183 26/12/2021 Chapter 182 26/12/2021 Chapter 181 26/12/2021 Chapter 180 26/12/2021 Chapter 179 26/12/2021 Chapter 178 26/12/2021 Chapter 177 26/12/2021 Chapter 176 26/12/2021 Chapter 175 26/12/2021 Chapter 174 26/12/2021 Chapter 173 26/12/2021 Chapter 172 26/12/2021 Chapter 171 26/12/2021 Chapter 170 26/12/2021 Chapter 169 26/12/2021 Chapter 168 26/12/2021 Chapter 167 26/12/2021 Chapter 166 26/12/2021 Chapter 165 26/12/2021 Chapter 164 26/12/2021 Chapter 163 26/12/2021 Chapter 162 26/12/2021 Chapter 161 26/12/2021 Chapter 160 26/12/2021 Chapter 159 26/12/2021 Chapter 158 26/12/2021 Chapter 157 26/12/2021 Chapter 156 26/12/2021 Chapter 155 26/12/2021 Chapter 154 26/12/2021 Chapter 153 26/12/2021 Chapter 152 26/12/2021 Chapter 151 26/12/2021 Chapter 150 26/12/2021 Chapter 149 26/12/2021 Chapter 148 26/12/2021 Chapter 147 26/12/2021 Chapter 146 26/12/2021 Chapter 145 26/12/2021 Chapter 144 26/12/2021 Chapter 143 26/12/2021 Chapter 142 26/12/2021 Chapter 141 26/12/2021 Chapter 140 26/12/2021 Chapter 139 26/12/2021 Chapter 138 26/12/2021 Chapter 137 26/12/2021 Chapter 136 26/12/2021 Chapter 135 26/12/2021 Chapter 134 26/12/2021 Chapter 133 26/12/2021 Chapter 132 26/12/2021 Chapter 131 26/12/2021 Chapter 130 26/12/2021 Chapter 129 26/12/2021 Chapter 128 26/12/2021 Chapter 127 26/12/2021 Chapter 126 26/12/2021 Chapter 125 26/12/2021 Chapter 124 26/12/2021 Chapter 123 26/12/2021 Chapter 122 26/12/2021 Chapter 121 26/12/2021 Chapter 120 26/12/2021 Chapter 119 26/12/2021 Chapter 118 26/12/2021 Chapter 117 26/12/2021 Chapter 116 26/12/2021 Chapter 115 26/12/2021 Chapter 114 26/12/2021 Chapter 113 26/12/2021 Chapter 112 26/12/2021 Chapter 111 26/12/2021 Chapter 110 26/12/2021 Chapter 109 26/12/2021 Chapter 108 26/12/2021 Chapter 107 26/12/2021 Chapter 106 26/12/2021 Chapter 105 26/12/2021 Chapter 104 26/12/2021 Chapter 103 26/12/2021 Chapter 102 26/12/2021 Chapter 101 26/12/2021 Chapter 100 26/12/2021 Chapter 99 26/12/2021 Chapter 98 26/12/2021 Chapter 97 26/12/2021 Chapter 96 26/12/2021 Chapter 95 26/12/2021 Chapter 94 26/12/2021 Chapter 93 26/12/2021 Chapter 92 26/12/2021 Chapter 91 26/12/2021 Chapter 90 26/12/2021 Chapter 89 26/12/2021 Chapter 88 26/12/2021 Chapter 87 26/12/2021 Chapter 86 26/12/2021 Chapter 85 26/12/2021 Chapter 84 26/12/2021 Chapter 83 26/12/2021 Chapter 82 26/12/2021 Chapter 81 26/12/2021 Chapter 80 26/12/2021 Chapter 79 26/12/2021 Chapter 78 26/12/2021 Chapter 77 26/12/2021 Chapter 76 26/12/2021 Chapter 75 26/12/2021 Chapter 74 26/12/2021 Chapter 73 26/12/2021 Chapter 72 26/12/2021 Chapter 71 25/12/2021 Chapter 70 25/12/2021 Chapter 69 25/12/2021 Chapter 68 25/12/2021 Chapter 67 25/12/2021 Chapter 66 25/12/2021 Chapter 65 25/12/2021 Chapter 64 25/12/2021 Chapter 63 25/12/2021 Chapter 62 25/12/2021 Chapter 61 25/12/2021 Chapter 60 25/12/2021 Chapter 59 25/12/2021 Chapter 58 25/12/2021 Chapter 57 25/12/2021 Chapter 56 25/12/2021 Chapter 55 25/12/2021 Chapter 54 25/12/2021 Chapter 53 25/12/2021 Chapter 52 25/12/2021 Chapter 51 25/12/2021 Chapter 50 25/12/2021 Chapter 49 25/12/2021 Chapter 48 25/12/2021 Chapter 47 25/12/2021 Chapter 46 25/12/2021 Chapter 45 25/12/2021 Chapter 44 25/12/2021 Chapter 43 25/12/2021 Chapter 42 25/12/2021 Chapter 41 25/12/2021 Chapter 40 25/12/2021 Chapter 39 25/12/2021 Chapter 38 25/12/2021 Chapter 37 25/12/2021 Chapter 36 25/12/2021 Chapter 35 25/12/2021 Chapter 34 25/12/2021 Chapter 33 25/12/2021 Chapter 32 25/12/2021 Chapter 31 25/12/2021 Chapter 30 25/12/2021 Chapter 29 25/12/2021 Chapter 28 25/12/2021 Chapter 27 25/12/2021 Chapter 26 25/12/2021 Chapter 25 25/12/2021 Chapter 24 25/12/2021 Chapter 23 25/12/2021 Chapter 22 25/12/2021 Chapter 21 25/12/2021 Chapter 20 25/12/2021 Chapter 19 25/12/2021 Chapter 18 25/12/2021 Chapter 17 25/12/2021 Chapter 16 25/12/2021 Chapter 15 25/12/2021 Chapter 14 25/12/2021 Chapter 13 25/12/2021 Chapter 12 25/12/2021 Chapter 11 25/12/2021 Chapter 10 25/12/2021 Chapter 9 25/12/2021 Chapter 8 25/12/2021 Chapter 7 25/12/2021 Chapter 6 25/12/2021 Chapter 5 25/12/2021 Chapter 4 25/12/2021 Chapter 3 25/12/2021 Chapter 2 25/12/2021 Chapter 1 25/12/2021