Nghịch Thiên Tà Thần

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  475/??
  Năm phát hành:
  2018
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Nhất đại thiên tài huyền mạch bị hao tổn trở thành phế vật, gia tộc vứt bỏ, thế nhân chế giễu, thậm chí đêm tân hôn bị người độc hại...... Huyền Thiên chí bảo, luân hồi kính hiện, nghịch thiên cải mệnh, khởi động lại nhân sinh, mang theo cừu hận cùng tiếc nuối, thề phải đăng đỉnh lực lượng đỉnh phong!

  Thể loại:
  Shounen Mystery Adventure Action Manhua Truyện Màu Supernatural
  Cập nhật
  09/12/2021

Danh sách chương

Chapter 474 11/03/2022 Chapter 473 11/03/2022 Chapter 472 06/03/2022 Chapter 471 06/03/2022 Chapter 470 06/03/2022 Chapter 469 06/03/2022 Chapter 468 06/03/2022 Chapter 467 06/03/2022 Chapter 466 06/03/2022 Chapter 465 06/03/2022 Chapter 464 06/03/2022 Chapter 463 06/03/2022 Chapter 462 06/03/2022 Chapter 461 06/03/2022 Chapter 460 06/03/2022 Chapter 459 06/03/2022 Chapter 458 03/02/2022 Chapter 457 03/02/2022 Chapter 456 28/01/2022 Chapter 455 28/01/2022 Chapter 454 28/01/2022 Chapter 453 22/01/2022 Chapter 452 22/01/2022 Chapter 451 22/01/2022 Chapter 450 22/01/2022 Chapter 449 22/01/2022 Chapter 448 22/01/2022 Chapter 447 09/01/2022 Chapter 446 09/01/2022 Chapter 445 09/01/2022 Chapter 444 09/01/2022 Chapter 443 09/01/2022 Chapter 442 09/01/2022 Chapter 441 09/01/2022 Chapter 440 09/01/2022 Chapter 439 18/12/2021 Chapter 438 18/12/2021 Chapter 437 18/12/2021 Chapter 436 18/12/2021 Chapter 435 10/12/2021 Chapter 434 10/12/2021 Chapter 433 10/12/2021 Chapter 432 10/12/2021 Chapter 431 10/12/2021 Chapter 430 10/12/2021 Chapter 429 10/12/2021 Chapter 428 10/12/2021 Chapter 427 10/12/2021 Chapter 426 10/12/2021 Chapter 425 10/12/2021 Chapter 424 10/12/2021 Chapter 423 10/12/2021 Chapter 422 10/12/2021 Chapter 421 10/12/2021 Chapter 420 10/12/2021 Chapter 419 10/12/2021 Chapter 418 10/12/2021 Chapter 417 10/12/2021 Chapter 416 10/12/2021 Chapter 415 10/12/2021 Chapter 414 10/12/2021 Chapter 413 10/12/2021 Chapter 412 10/12/2021 Chapter 411 10/12/2021 Chapter 410 10/12/2021 Chapter 409 10/12/2021 Chapter 408 10/12/2021 Chapter 407 10/12/2021 Chapter 406 10/12/2021 Chapter 405 10/12/2021 Chapter 404 10/12/2021 Chapter 403 10/12/2021 Chapter 402 10/12/2021 Chapter 401 10/12/2021 Chapter 400 10/12/2021 Chapter 399 10/12/2021 Chapter 398 10/12/2021 Chapter 397 10/12/2021 Chapter 396 10/12/2021 Chapter 395 10/12/2021 Chapter 394 10/12/2021 Chapter 393 10/12/2021 Chapter 392 10/12/2021 Chapter 391 10/12/2021 Chapter 390 10/12/2021 Chapter 389 10/12/2021 Chapter 388 10/12/2021 Chapter 387 10/12/2021 Chapter 386 10/12/2021 Chapter 385 10/12/2021 Chapter 384 10/12/2021 Chapter 383 10/12/2021 Chapter 382 10/12/2021 Chapter 381 10/12/2021 Chapter 380 10/12/2021 Chapter 379 10/12/2021 Chapter 378 10/12/2021 Chapter 377 10/12/2021 Chapter 376 10/12/2021 Chapter 375 09/12/2021 Chapter 374 09/12/2021 Chapter 373 09/12/2021 Chapter 372 09/12/2021 Chapter 371 09/12/2021 Chapter 370 09/12/2021 Chapter 369 09/12/2021 Chapter 368 09/12/2021 Chapter 367 09/12/2021 Chapter 366 09/12/2021 Chapter 365 09/12/2021 Chapter 364 09/12/2021 Chapter 363 09/12/2021 Chapter 362 09/12/2021 Chapter 361 09/12/2021 Chapter 360 09/12/2021 Chapter 359 09/12/2021 Chapter 358 09/12/2021 Chapter 357 09/12/2021 Chapter 356 09/12/2021 Chapter 355 09/12/2021 Chapter 354 09/12/2021 Chapter 353 09/12/2021 Chapter 352 09/12/2021 Chapter 351 09/12/2021 Chapter 350 09/12/2021 Chapter 349 09/12/2021 Chapter 348 09/12/2021 Chapter 347 09/12/2021 Chapter 346 09/12/2021 Chapter 345 09/12/2021 Chapter 344 09/12/2021 Chapter 343 09/12/2021 Chapter 342 09/12/2021 Chapter 341 09/12/2021 Chapter 340 09/12/2021 Chapter 339 09/12/2021 Chapter 338 09/12/2021 Chapter 337 09/12/2021 Chapter 336 09/12/2021 Chapter 335 09/12/2021 Chapter 334 09/12/2021 Chapter 333 09/12/2021 Chapter 332 09/12/2021 Chapter 331 09/12/2021 Chapter 330 09/12/2021 Chapter 329 09/12/2021 Chapter 328 09/12/2021 Chapter 327 09/12/2021 Chapter 326 09/12/2021 Chapter 325 09/12/2021 Chapter 324 09/12/2021 Chapter 323 09/12/2021 Chapter 322 09/12/2021 Chapter 321 09/12/2021 Chapter 320 09/12/2021 Chapter 319 09/12/2021 Chapter 318 09/12/2021 Chapter 317 09/12/2021 Chapter 316 09/12/2021 Chapter 315 09/12/2021 Chapter 314 09/12/2021 Chapter 313 09/12/2021 Chapter 312 09/12/2021 Chapter 311 09/12/2021 Chapter 310 09/12/2021 Chapter 309 09/12/2021 Chapter 308 09/12/2021 Chapter 307 09/12/2021 Chapter 306 09/12/2021 Chapter 305 09/12/2021 Chapter 304 09/12/2021 Chapter 303 09/12/2021 Chapter 302 09/12/2021 Chapter 301 09/12/2021 Chapter 300 09/12/2021 Chapter 299 09/12/2021 Chapter 298 09/12/2021 Chapter 297 09/12/2021 Chapter 296 09/12/2021 Chapter 295 09/12/2021 Chapter 294 09/12/2021 Chapter 293 09/12/2021 Chapter 292 09/12/2021 Chapter 291 09/12/2021 Chapter 290 09/12/2021 Chapter 289 09/12/2021 Chapter 288 09/12/2021 Chapter 287 09/12/2021 Chapter 286 09/12/2021 Chapter 285 09/12/2021 Chapter 284 09/12/2021 Chapter 283 09/12/2021 Chapter 282 09/12/2021 Chapter 281 09/12/2021 Chapter 280 09/12/2021 Chapter 279 09/12/2021 Chapter 278 09/12/2021 Chapter 277 09/12/2021 Chapter 276 09/12/2021 Chapter 275 09/12/2021 Chapter 274 09/12/2021 Chapter 273 09/12/2021 Chapter 272 09/12/2021 Chapter 271 09/12/2021 Chapter 270 09/12/2021 Chapter 269 09/12/2021 Chapter 268 09/12/2021 Chapter 267 09/12/2021 Chapter 266 09/12/2021 Chapter 265 09/12/2021 Chapter 264 09/12/2021 Chapter 263 09/12/2021 Chapter 262 09/12/2021 Chapter 261 09/12/2021 Chapter 260 09/12/2021 Chapter 259 09/12/2021 Chapter 258 09/12/2021 Chapter 257 09/12/2021 Chapter 256 09/12/2021 Chapter 255 09/12/2021 Chapter 254 09/12/2021 Chapter 253 09/12/2021 Chapter 252 09/12/2021 Chapter 251 09/12/2021 Chapter 250 09/12/2021 Chapter 249 09/12/2021 Chapter 248 09/12/2021 Chapter 247 09/12/2021 Chapter 246 09/12/2021 Chapter 245 09/12/2021 Chapter 244 09/12/2021 Chapter 243 09/12/2021 Chapter 242 09/12/2021 Chapter 241 09/12/2021 Chapter 240 09/12/2021 Chapter 239 09/12/2021 Chapter 238 09/12/2021 Chapter 237 09/12/2021 Chapter 236 09/12/2021 Chapter 235 09/12/2021 Chapter 234 09/12/2021 Chapter 233 09/12/2021 Chapter 232 09/12/2021 Chapter 231 09/12/2021 Chapter 230 09/12/2021 Chapter 229 09/12/2021 Chapter 228 09/12/2021 Chapter 227 09/12/2021 Chapter 226 09/12/2021 Chapter 225 09/12/2021 Chapter 224 09/12/2021 Chapter 223 09/12/2021 Chapter 222 09/12/2021 Chapter 221 09/12/2021 Chapter 220 09/12/2021 Chapter 219 09/12/2021 Chapter 218 09/12/2021 Chapter 217 09/12/2021 Chapter 216 09/12/2021 Chapter 215 09/12/2021 Chapter 214 09/12/2021 Chapter 213 09/12/2021 Chapter 212 09/12/2021 Chapter 211 09/12/2021 Chapter 210 09/12/2021 Chapter 209 09/12/2021 Chapter 208 09/12/2021 Chapter 207 09/12/2021 Chapter 206 09/12/2021 Chapter 205 09/12/2021 Chapter 204 09/12/2021 Chapter 203 09/12/2021 Chapter 202 09/12/2021 Chapter 201 09/12/2021 Chapter 200 09/12/2021 Chapter 199 09/12/2021 Chapter 198 09/12/2021 Chapter 197 09/12/2021 Chapter 196 09/12/2021 Chapter 195 09/12/2021 Chapter 194 09/12/2021 Chapter 193 09/12/2021 Chapter 192 09/12/2021 Chapter 191 09/12/2021 Chapter 190 09/12/2021 Chapter 189 09/12/2021 Chapter 188 09/12/2021 Chapter 187 09/12/2021 Chapter 186 09/12/2021 Chapter 185 09/12/2021 Chapter 184 09/12/2021 Chapter 183 09/12/2021 Chapter 182 09/12/2021 Chapter 181 09/12/2021 Chapter 180 09/12/2021 Chapter 179 09/12/2021 Chapter 178 09/12/2021 Chapter 177 09/12/2021 Chapter 176 09/12/2021 Chapter 175 09/12/2021 Chapter 174 09/12/2021 Chapter 173 09/12/2021 Chapter 172 09/12/2021 Chapter 171 09/12/2021 Chapter 170 09/12/2021 Chapter 169 09/12/2021 Chapter 168 09/12/2021 Chapter 167 09/12/2021 Chapter 166 09/12/2021 Chapter 165 09/12/2021 Chapter 164 09/12/2021 Chapter 163 09/12/2021 Chapter 162 09/12/2021 Chapter 161 09/12/2021 Chapter 160 09/12/2021 Chapter 159 09/12/2021 Chapter 158 09/12/2021 Chapter 157 09/12/2021 Chapter 156 09/12/2021 Chapter 155 09/12/2021 Chapter 154 09/12/2021 Chapter 153 09/12/2021 Chapter 152 09/12/2021 Chapter 151 09/12/2021 Chapter 150 09/12/2021 Chapter 149 09/12/2021 Chapter 148 09/12/2021 Chapter 147 09/12/2021 Chapter 146 09/12/2021 Chapter 145 09/12/2021 Chapter 144 09/12/2021 Chapter 143 09/12/2021 Chapter 142 09/12/2021 Chapter 141 09/12/2021 Chapter 140 09/12/2021 Chapter 139 09/12/2021 Chapter 138 09/12/2021 Chapter 137 09/12/2021 Chapter 136 09/12/2021 Chapter 135 09/12/2021 Chapter 134 09/12/2021 Chapter 133 09/12/2021 Chapter 132 09/12/2021 Chapter 131 09/12/2021 Chapter 130 09/12/2021 Chapter 129 09/12/2021 Chapter 128 09/12/2021 Chapter 127 09/12/2021 Chapter 126 09/12/2021 Chapter 125 09/12/2021 Chapter 124 09/12/2021 Chapter 123 09/12/2021 Chapter 122 09/12/2021 Chapter 121 09/12/2021 Chapter 120 09/12/2021 Chapter 119 09/12/2021 Chapter 118 09/12/2021 Chapter 117 09/12/2021 Chapter 116 09/12/2021 Chapter 115 09/12/2021 Chapter 114 09/12/2021 Chapter 113 09/12/2021 Chapter 112 09/12/2021 Chapter 111 09/12/2021 Chapter 110 09/12/2021 Chapter 109 09/12/2021 Chapter 108 09/12/2021 Chapter 107 09/12/2021 Chapter 106 09/12/2021 Chapter 105 09/12/2021 Chapter 104 09/12/2021 Chapter 103 09/12/2021 Chapter 102 09/12/2021 Chapter 101 09/12/2021 Chapter 100 09/12/2021 Chapter 99 09/12/2021 Chapter 98 09/12/2021 Chapter 97 09/12/2021 Chapter 96 09/12/2021 Chapter 95 09/12/2021 Chapter 94 09/12/2021 Chapter 93 09/12/2021 Chapter 92 09/12/2021 Chapter 91 09/12/2021 Chapter 90 09/12/2021 Chapter 89 09/12/2021 Chapter 88 09/12/2021 Chapter 87 09/12/2021 Chapter 86 09/12/2021 Chapter 85 09/12/2021 Chapter 84 09/12/2021 Chapter 83 09/12/2021 Chapter 82 09/12/2021 Chapter 81 09/12/2021 Chapter 80 09/12/2021 Chapter 79 09/12/2021 Chapter 78 09/12/2021 Chapter 77 09/12/2021 Chapter 76 09/12/2021 Chapter 75 09/12/2021 Chapter 74 09/12/2021 Chapter 73 09/12/2021 Chapter 72 09/12/2021 Chapter 71 09/12/2021 Chapter 70 09/12/2021 Chapter 69 09/12/2021 Chapter 68 09/12/2021 Chapter 67 09/12/2021 Chapter 66 09/12/2021 Chapter 65 09/12/2021 Chapter 64 09/12/2021 Chapter 63 09/12/2021 Chapter 62 09/12/2021 Chapter 61 09/12/2021 Chapter 60 09/12/2021 Chapter 59 09/12/2021 Chapter 58 09/12/2021 Chapter 57 09/12/2021 Chapter 56 09/12/2021 Chapter 55 09/12/2021 Chapter 54 09/12/2021 Chapter 53 09/12/2021 Chapter 52 09/12/2021 Chapter 51 09/12/2021 Chapter 50 09/12/2021 Chapter 49 09/12/2021 Chapter 48 09/12/2021 Chapter 47 09/12/2021 Chapter 46 09/12/2021 Chapter 45 09/12/2021 Chapter 44 09/12/2021 Chapter 43 09/12/2021 Chapter 42 09/12/2021 Chapter 41 09/12/2021 Chapter 40 09/12/2021 Chapter 39 09/12/2021 Chapter 38 09/12/2021 Chapter 37 09/12/2021 Chapter 36 09/12/2021 Chapter 35 09/12/2021 Chapter 34 09/12/2021 Chapter 33 09/12/2021 Chapter 32 09/12/2021 Chapter 31 09/12/2021 Chapter 30 09/12/2021 Chapter 29 09/12/2021 Chapter 28 09/12/2021 Chapter 27 09/12/2021 Chapter 26 09/12/2021 Chapter 25 09/12/2021 Chapter 24 09/12/2021 Chapter 23 09/12/2021 Chapter 22 09/12/2021 Chapter 21 09/12/2021 Chapter 20 09/12/2021 Chapter 19 09/12/2021 Chapter 18 09/12/2021 Chapter 17 09/12/2021 Chapter 16 09/12/2021 Chapter 15 09/12/2021 Chapter 14 09/12/2021 Chapter 13 09/12/2021 Chapter 12 09/12/2021 Chapter 11 09/12/2021 Chapter 10 09/12/2021 Chapter 9 09/12/2021 Chapter 8 09/12/2021 Chapter 7 09/12/2021 Chapter 6 09/12/2021 Chapter 5 09/12/2021 Chapter 4 09/12/2021 Chapter 3 09/12/2021 Chapter 2 09/12/2021 Chapter 1 09/12/2021 Chapter 0: - giới thiệu 09/12/2021