Ngã lão ma thần

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  96/??
  Năm phát hành:
  2020
  Quốc gia:
  Manhwa
  Tóm tắt:
  Một trong những Ma thần mạnh nhất lịch sử võ lâm xuất hiện, là kỳ tài võ học kinh người, nhưng khởi nguồn lại là do ... thằng chút chít cách đó cả ngàn năm bay về can thiệp, câu chuyện hư cmn cấu này rồi sẽ đi đâu về đâu =))

  Thể loại:
  Manhwa Action Truyện Màu Martial Arts Supernatural
  Cập nhật
  19/12/2021

Danh sách chương

Chapter 96 13/03/2022 Chapter 95 06/03/2022 Chapter 94 24/02/2022 Chapter 93 20/02/2022 Chapter 92 20/02/2022 Chapter 91 06/02/2022 Chapter 90 06/02/2022 Chapter 89 23/01/2022 Chapter 88 23/01/2022 Chapter 87 09/01/2022 Chapter 86 09/01/2022 Chapter 85 09/01/2022 Chapter 84 19/12/2021 Chapter 83 19/12/2021 Chapter 82 19/12/2021 Chapter 81 19/12/2021 Chapter 80 19/12/2021 Chapter 79 19/12/2021 Chapter 78 19/12/2021 Chapter 77 19/12/2021 Chapter 76 19/12/2021 Chapter 75 19/12/2021 Chapter 74 19/12/2021 Chapter 73 19/12/2021 Chapter 72 19/12/2021 Chapter 71 19/12/2021 Chapter 70 19/12/2021 Chapter 69 19/12/2021 Chapter 68 19/12/2021 Chapter 67 19/12/2021 Chapter 66 19/12/2021 Chapter 65 19/12/2021 Chapter 64 19/12/2021 Chapter 63 19/12/2021 Chapter 62 19/12/2021 Chapter 61 19/12/2021 Chapter 60 19/12/2021 Chapter 59 19/12/2021 Chapter 58 19/12/2021 Chapter 57 19/12/2021 Chapter 56 19/12/2021 Chapter 55 19/12/2021 Chapter 54 19/12/2021 Chapter 53 19/12/2021 Chapter 52 19/12/2021 Chapter 51 19/12/2021 Chapter 50 19/12/2021 Chapter 49 19/12/2021 Chapter 48 19/12/2021 Chapter 47 19/12/2021 Chapter 46 19/12/2021 Chapter 45 19/12/2021 Chapter 44 19/12/2021 Chapter 43 19/12/2021 Chapter 42 19/12/2021 Chapter 41 19/12/2021 Chapter 40 19/12/2021 Chapter 39 19/12/2021 Chapter 38 19/12/2021 Chapter 37 19/12/2021 Chapter 36 19/12/2021 Chapter 35 19/12/2021 Chapter 34 19/12/2021 Chapter 33 19/12/2021 Chapter 32 19/12/2021 Chapter 31 19/12/2021 Chapter 30 19/12/2021 Chapter 29 19/12/2021 Chapter 28 19/12/2021 Chapter 27 19/12/2021 Chapter 26 19/12/2021 Chapter 25 19/12/2021 Chapter 24 19/12/2021 Chapter 23 19/12/2021 Chapter 22 19/12/2021 Chapter 21 19/12/2021 Chapter 20 19/12/2021 Chapter 19 19/12/2021 Chapter 18 19/12/2021 Chapter 17 19/12/2021 Chapter 16 19/12/2021 Chapter 15 19/12/2021 Chapter 14 19/12/2021 Chapter 13 19/12/2021 Chapter 12 19/12/2021 Chapter 11 19/12/2021 Chapter 10 19/12/2021 Chapter 9 19/12/2021 Chapter 8 19/12/2021 Chapter 7 19/12/2021 Chapter 6 19/12/2021 Chapter 5 19/12/2021 Chapter 4 19/12/2021 Chapter 3 19/12/2021 Chapter 2 19/12/2021 Chapter 1 19/12/2021