Máu trắng

 • Tên khác
  White Blood

  Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  117/117
  Năm phát hành:
  2020
  Quốc gia:
  Manhwa
  Tóm tắt:
  Tên khác: White blood
  Thế giới mà Park Hayan sống thường xuyên xuất hiện ma cà rồng và giết hại người vô tội. Vốn tưởng Hayan chỉ là một sinh viên bình thường lớn lên ở trại trẻ mồ côi, ai ngờ cô lại là 1 ma cà rồng ẩn thân với sức mạnh khó lường. Đời cô rồi sẽ lạc trôi về đâu? Hãy cùng đón xem bộ truyện Máu Trắng cho Tồm Meo Team trans và edit nhé.

  Thể loại:
  Manhwa Adventure Action Truyện Màu Webtoon
  Cập nhật
  09/12/2021

Danh sách chương

Chapter 92: End 09/12/2021 Chapter 91 09/12/2021 Chapter 90 09/12/2021 Chapter 89 09/12/2021 Chapter 88.5 09/12/2021 Chapter 88 09/12/2021 Chapter 87.5 09/12/2021 Chapter 87 09/12/2021 Chapter 86.5 09/12/2021 Chapter 86 09/12/2021 Chapter 85.5 09/12/2021 Chapter 85 09/12/2021 Chapter 84.5 09/12/2021 Chapter 84 09/12/2021 Chapter 83.5 09/12/2021 Chapter 83 09/12/2021 Chapter 82.5 09/12/2021 Chapter 82 09/12/2021 Chapter 81.5 09/12/2021 Chapter 81 09/12/2021 Chapter 80.5 09/12/2021 Chapter 80 09/12/2021 Chapter 79.5 09/12/2021 Chapter 79 09/12/2021 Chapter 78.5 09/12/2021 Chapter 78 09/12/2021 Chapter 77.5 09/12/2021 Chapter 77 09/12/2021 Chapter 76.5 09/12/2021 Chapter 76 09/12/2021 Chapter 75.5 09/12/2021 Chapter 75 09/12/2021 Chapter 74.5 09/12/2021 Chapter 74 09/12/2021 Chapter 73.5 09/12/2021 Chapter 73 09/12/2021 Chapter 72 09/12/2021 Chapter 71 09/12/2021 Chapter 70 09/12/2021 Chapter 69 09/12/2021 Chapter 68 09/12/2021 Chapter 67 09/12/2021 Chapter 66 09/12/2021 Chapter 65 09/12/2021 Chapter 64 09/12/2021 Chapter 63 09/12/2021 Chapter 62 09/12/2021 Chapter 61 09/12/2021 Chapter 60 09/12/2021 Chapter 59 09/12/2021 Chapter 58 09/12/2021 Chapter 57 09/12/2021 Chapter 56 09/12/2021 Chapter 55 09/12/2021 Chapter 54 09/12/2021 Chapter 53 09/12/2021 Chapter 52 09/12/2021 Chapter 51 09/12/2021 Chapter 50 09/12/2021 Chapter 49 09/12/2021 Chapter 48 09/12/2021 Chapter 47 09/12/2021 Chapter 46 09/12/2021 Chapter 45 09/12/2021 Chapter 44 09/12/2021 Chapter 43 09/12/2021 Chapter 42 09/12/2021 Chapter 41 09/12/2021 Chapter 40 09/12/2021 Chapter 39 09/12/2021 Chapter 38 09/12/2021 Chapter 37 09/12/2021 Chapter 36 09/12/2021 Chapter 35 09/12/2021 Chapter 34 09/12/2021 Chapter 33 09/12/2021 Chapter 32 09/12/2021 Chapter 31 09/12/2021 Chapter 30 09/12/2021 Chapter 29 09/12/2021 Chapter 28 09/12/2021 Chapter 27 09/12/2021 Chapter 26 09/12/2021 Chapter 25 09/12/2021 Chapter 24 09/12/2021 Chapter 23 09/12/2021 Chapter 22 09/12/2021 Chapter 21 09/12/2021 Chapter 20 09/12/2021 Chapter 19 09/12/2021 Chapter 18 09/12/2021 Chapter 17 09/12/2021 Chapter 16 09/12/2021 Chapter 15 09/12/2021 Chapter 14 09/12/2021 Chapter 13.2 09/12/2021 Chapter 13.1 09/12/2021 Chapter 12.2 09/12/2021 Chapter 12.1 09/12/2021 Chapter 11.2 09/12/2021 Chapter 11.1 09/12/2021 Chapter 10.2 09/12/2021 Chapter 10.1 09/12/2021 Chapter 9.2 09/12/2021 Chapter 9.1 09/12/2021 Chapter 8 09/12/2021 Chapter 7 09/12/2021 Chapter 6.3 09/12/2021 Chapter 6.2 09/12/2021 Chapter 6 09/12/2021 Chapter 5.5 09/12/2021 Chapter 5 09/12/2021 Chapter 4 09/12/2021 Chapter 3 09/12/2021 Chapter 2 09/12/2021 Chapter 1 09/12/2021 Chapter 0 09/12/2021