Linh Kiếm Tôn

 • Tác giả
  Lưu Hạ

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  490/??
  Năm phát hành:
  2017
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Cường giả bị tập kích, phản lão hoàn đồng, trở thành thiếu chủ phế vật. Kẻ thù từ đời trước kiếp này, quyết không bỏ qua. Sai lầm kiếp trước, kiếp này quyết tâm bù đắp.
  Linh Kiếm trường khiếu, thiên địa tam giới, ngã vi chí tôn!

  Thể loại:
  Mystery Adventure Manhua Truyện Màu Fantasy Martial Arts
  Cập nhật
  15/12/2021

Danh sách chương

Chapter 490 12/03/2022 Chapter 489 11/03/2022 Chapter 488 10/03/2022 Chapter 487 03/03/2022 Chapter 486 03/03/2022 Chapter 485 03/03/2022 Chapter 484 03/03/2022 Chapter 483 03/03/2022 Chapter 482 03/03/2022 Chapter 481 03/03/2022 Chapter 480 03/03/2022 Chapter 479 03/03/2022 Chapter 478 03/03/2022 Chapter 477 03/03/2022 Chapter 476 03/03/2022 Chapter 475 03/03/2022 Chapter 474 03/03/2022 Chapter 473 03/03/2022 Chapter 472 03/03/2022 Chapter 471 03/03/2022 Chapter 470 03/03/2022 Chapter 469 03/03/2022 Chapter 468 03/03/2022 Chapter 467 03/03/2022 Chapter 466 03/03/2022 Chapter 465 03/03/2022 Chapter 464 15/12/2021 Chapter 463 15/12/2021 Chapter 462 15/12/2021 Chapter 461 15/12/2021 Chapter 460 15/12/2021 Chapter 459 15/12/2021 Chapter 458 15/12/2021 Chapter 457 15/12/2021 Chapter 456 15/12/2021 Chapter 455 15/12/2021 Chapter 454 15/12/2021 Chapter 453 15/12/2021 Chapter 452 15/12/2021 Chapter 451 15/12/2021 Chapter 450 15/12/2021 Chapter 449 15/12/2021 Chapter 448 15/12/2021 Chapter 447 15/12/2021 Chapter 446 15/12/2021 Chapter 445 15/12/2021 Chapter 444 15/12/2021 Chapter 443 15/12/2021 Chapter 442 15/12/2021 Chapter 441 15/12/2021 Chapter 440 15/12/2021 Chapter 439 15/12/2021 Chapter 438 15/12/2021 Chapter 437 15/12/2021 Chapter 436 15/12/2021 Chapter 435 15/12/2021 Chapter 434 15/12/2021 Chapter 433 15/12/2021 Chapter 432 15/12/2021 Chapter 431 15/12/2021 Chapter 430 15/12/2021 Chapter 429 15/12/2021 Chapter 428 15/12/2021 Chapter 427 15/12/2021 Chapter 426 15/12/2021 Chapter 425 15/12/2021 Chapter 424 15/12/2021 Chapter 423 15/12/2021 Chapter 422 15/12/2021 Chapter 421 15/12/2021 Chapter 420 15/12/2021 Chapter 419 15/12/2021 Chapter 418 15/12/2021 Chapter 417 15/12/2021 Chapter 416 15/12/2021 Chapter 415 15/12/2021 Chapter 414 15/12/2021 Chapter 413 15/12/2021 Chapter 412 15/12/2021 Chapter 411 15/12/2021 Chapter 410 15/12/2021 Chapter 409 15/12/2021 Chapter 408 15/12/2021 Chapter 407 15/12/2021 Chapter 406 15/12/2021 Chapter 405 15/12/2021 Chapter 404 15/12/2021 Chapter 403 15/12/2021 Chapter 402 15/12/2021 Chapter 401 15/12/2021 Chapter 400 15/12/2021 Chapter 399 15/12/2021 Chapter 398 15/12/2021 Chapter 397 15/12/2021 Chapter 396 15/12/2021 Chapter 395 15/12/2021 Chapter 394 15/12/2021 Chapter 393 15/12/2021 Chapter 392 15/12/2021 Chapter 391 15/12/2021 Chapter 390 15/12/2021 Chapter 389 15/12/2021 Chapter 388 15/12/2021 Chapter 387 15/12/2021 Chapter 386 15/12/2021 Chapter 385 15/12/2021 Chapter 384 15/12/2021 Chapter 383 15/12/2021 Chapter 382 15/12/2021 Chapter 381 15/12/2021 Chapter 380 15/12/2021 Chapter 379 15/12/2021 Chapter 378 15/12/2021 Chapter 377 15/12/2021 Chapter 376 15/12/2021 Chapter 375 15/12/2021 Chapter 374 15/12/2021 Chapter 373 15/12/2021 Chapter 372 15/12/2021 Chapter 371 15/12/2021 Chapter 370 15/12/2021 Chapter 369 15/12/2021 Chapter 368 15/12/2021 Chapter 367 15/12/2021 Chapter 366 15/12/2021 Chapter 365 15/12/2021 Chapter 364 15/12/2021 Chapter 363 15/12/2021 Chapter 362 15/12/2021 Chapter 361 15/12/2021 Chapter 360 15/12/2021 Chapter 359 15/12/2021 Chapter 358 15/12/2021 Chapter 357 15/12/2021 Chapter 356 15/12/2021 Chapter 355 15/12/2021 Chapter 354 15/12/2021 Chapter 353 15/12/2021 Chapter 352 15/12/2021 Chapter 351 15/12/2021 Chapter 350 15/12/2021 Chapter 349 15/12/2021 Chapter 348 15/12/2021 Chapter 347 15/12/2021 Chapter 346 15/12/2021 Chapter 345 15/12/2021 Chapter 344 15/12/2021 Chapter 343 15/12/2021 Chapter 342 15/12/2021 Chapter 341 15/12/2021 Chapter 340 15/12/2021 Chapter 339 15/12/2021 Chapter 338 15/12/2021 Chapter 337 15/12/2021 Chapter 336 15/12/2021 Chapter 335 15/12/2021 Chapter 334 15/12/2021 Chapter 333 15/12/2021 Chapter 332 15/12/2021 Chapter 331 15/12/2021 Chapter 330 15/12/2021 Chapter 329 15/12/2021 Chapter 328 15/12/2021 Chapter 327 15/12/2021 Chapter 326 15/12/2021 Chapter 325 15/12/2021 Chapter 324 15/12/2021 Chapter 323 15/12/2021 Chapter 322 15/12/2021 Chapter 321 15/12/2021 Chapter 320 15/12/2021 Chapter 319 15/12/2021 Chapter 318 15/12/2021 Chapter 317 15/12/2021 Chapter 316 15/12/2021 Chapter 315 15/12/2021 Chapter 314 15/12/2021 Chapter 313 15/12/2021 Chapter 312 15/12/2021 Chapter 311 15/12/2021 Chapter 310 15/12/2021 Chapter 309 15/12/2021 Chapter 308 15/12/2021 Chapter 307 15/12/2021 Chapter 306 15/12/2021 Chapter 305 15/12/2021 Chapter 304 15/12/2021 Chapter 303 15/12/2021 Chapter 302 15/12/2021 Chapter 301 15/12/2021 Chapter 300 15/12/2021 Chapter 299 15/12/2021 Chapter 298 15/12/2021 Chapter 297 15/12/2021 Chapter 296 15/12/2021 Chapter 295 15/12/2021 Chapter 294 15/12/2021 Chapter 293 15/12/2021 Chapter 292 15/12/2021 Chapter 291 15/12/2021 Chapter 290 15/12/2021 Chapter 289 15/12/2021 Chapter 288 15/12/2021 Chapter 287 15/12/2021 Chapter 286 15/12/2021 Chapter 285 15/12/2021 Chapter 284 15/12/2021 Chapter 283 15/12/2021 Chapter 282 15/12/2021 Chapter 281 15/12/2021 Chapter 280 15/12/2021 Chapter 279 15/12/2021 Chapter 278 15/12/2021 Chapter 277 15/12/2021 Chapter 276 15/12/2021 Chapter 275 15/12/2021 Chapter 274 15/12/2021 Chapter 273 15/12/2021 Chapter 272 15/12/2021 Chapter 271 15/12/2021 Chapter 270 15/12/2021 Chapter 269 15/12/2021 Chapter 268 15/12/2021 Chapter 267 15/12/2021 Chapter 266 15/12/2021 Chapter 265 15/12/2021 Chapter 264 15/12/2021 Chapter 263 15/12/2021 Chapter 262 15/12/2021 Chapter 261 15/12/2021 Chapter 260 15/12/2021 Chapter 259 15/12/2021 Chapter 258 15/12/2021 Chapter 257 15/12/2021 Chapter 256 15/12/2021 Chapter 255 15/12/2021 Chapter 254 15/12/2021 Chapter 253 15/12/2021 Chapter 252 15/12/2021 Chapter 251 15/12/2021 Chapter 250 15/12/2021 Chapter 249 15/12/2021 Chapter 248 15/12/2021 Chapter 247 15/12/2021 Chapter 246 15/12/2021 Chapter 245 15/12/2021 Chapter 244 15/12/2021 Chapter 243 15/12/2021 Chapter 242 15/12/2021 Chapter 241 15/12/2021 Chapter 240 15/12/2021 Chapter 239 15/12/2021 Chapter 238 15/12/2021 Chapter 237 15/12/2021 Chapter 236 15/12/2021 Chapter 235 15/12/2021 Chapter 234 15/12/2021 Chapter 233 15/12/2021 Chapter 232 15/12/2021 Chapter 231 15/12/2021 Chapter 230 15/12/2021 Chapter 229 15/12/2021 Chapter 228 15/12/2021 Chapter 227 15/12/2021 Chapter 226 15/12/2021 Chapter 225 15/12/2021 Chapter 224 15/12/2021 Chapter 223 15/12/2021 Chapter 222 15/12/2021 Chapter 221 15/12/2021 Chapter 220 15/12/2021 Chapter 219 15/12/2021 Chapter 218 15/12/2021 Chapter 217 15/12/2021 Chapter 216 15/12/2021 Chapter 215 15/12/2021 Chapter 214 15/12/2021 Chapter 213 15/12/2021 Chapter 212 15/12/2021 Chapter 211 15/12/2021 Chapter 210 15/12/2021 Chapter 209 15/12/2021 Chapter 208 15/12/2021 Chapter 207 15/12/2021 Chapter 206 15/12/2021 Chapter 205 15/12/2021 Chapter 204 15/12/2021 Chapter 203 15/12/2021 Chapter 202 15/12/2021 Chapter 201 15/12/2021 Chapter 200 15/12/2021 Chapter 199 15/12/2021 Chapter 198 15/12/2021 Chapter 197 15/12/2021 Chapter 196 15/12/2021 Chapter 195 15/12/2021 Chapter 194 15/12/2021 Chapter 193 15/12/2021 Chapter 192 15/12/2021 Chapter 191 15/12/2021 Chapter 190 15/12/2021 Chapter 189 15/12/2021 Chapter 188 15/12/2021 Chapter 187 15/12/2021 Chapter 186 15/12/2021 Chapter 185 15/12/2021 Chapter 184 15/12/2021 Chapter 183 15/12/2021 Chapter 182 15/12/2021 Chapter 181 15/12/2021 Chapter 180 15/12/2021 Chapter 179 15/12/2021 Chapter 178 15/12/2021 Chapter 177 15/12/2021 Chapter 176 15/12/2021 Chapter 175 15/12/2021 Chapter 174 15/12/2021 Chapter 173 15/12/2021 Chapter 172 15/12/2021 Chapter 171 15/12/2021 Chapter 170 15/12/2021 Chapter 169 15/12/2021 Chapter 168 15/12/2021 Chapter 167 15/12/2021 Chapter 166 15/12/2021 Chapter 165 15/12/2021 Chapter 164 15/12/2021 Chapter 163 15/12/2021 Chapter 162 15/12/2021 Chapter 161 15/12/2021 Chapter 160 15/12/2021 Chapter 159 15/12/2021 Chapter 158 15/12/2021 Chapter 157 15/12/2021 Chapter 156 15/12/2021 Chapter 154: -155 15/12/2021 Chapter 153 15/12/2021 Chapter 152 15/12/2021 Chapter 151 15/12/2021 Chapter 150 15/12/2021 Chapter 149 15/12/2021 Chapter 148 15/12/2021 Chapter 147 15/12/2021 Chapter 146 15/12/2021 Chapter 145 15/12/2021 Chapter 144 15/12/2021 Chapter 143 15/12/2021 Chapter 142 15/12/2021 Chapter 141 15/12/2021 Chapter 140 15/12/2021 Chapter 139 15/12/2021 Chapter 138 15/12/2021 Chapter 137 15/12/2021 Chapter 136 15/12/2021 Chapter 135 15/12/2021 Chapter 134 15/12/2021 Chapter 133 15/12/2021 Chapter 132 15/12/2021 Chapter 131 15/12/2021 Chapter 130 15/12/2021 Chapter 129 15/12/2021 Chapter 128 15/12/2021 Chapter 127 15/12/2021 Chapter 126 15/12/2021 Chapter 125 15/12/2021 Chapter 124 15/12/2021 Chapter 123 15/12/2021 Chapter 122 15/12/2021 Chapter 121 15/12/2021 Chapter 120 15/12/2021 Chapter 119 15/12/2021 Chapter 118 15/12/2021 Chapter 117 15/12/2021 Chapter 116 15/12/2021 Chapter 115 15/12/2021 Chapter 114 15/12/2021 Chapter 113 15/12/2021 Chapter 112 15/12/2021 Chapter 111 15/12/2021 Chapter 110 15/12/2021 Chapter 109 15/12/2021 Chapter 108 15/12/2021 Chapter 107 15/12/2021 Chapter 106 15/12/2021 Chapter 105 15/12/2021 Chapter 104 15/12/2021 Chapter 103 15/12/2021 Chapter 102 15/12/2021 Chapter 101 15/12/2021 Chapter 100 15/12/2021 Chapter 99 15/12/2021 Chapter 98 15/12/2021 Chapter 97 15/12/2021 Chapter 96 15/12/2021 Chapter 95 15/12/2021 Chapter 94 15/12/2021 Chapter 93 15/12/2021 Chapter 92 15/12/2021 Chapter 91 15/12/2021 Chapter 90 15/12/2021 Chapter 89 15/12/2021 Chapter 88 15/12/2021 Chapter 87 15/12/2021 Chapter 86 15/12/2021 Chapter 85 15/12/2021 Chapter 84 15/12/2021 Chapter 83 15/12/2021 Chapter 82 15/12/2021 Chapter 81 15/12/2021 Chapter 80 15/12/2021 Chapter 79 15/12/2021 Chapter 78 15/12/2021 Chapter 77 15/12/2021 Chapter 76 15/12/2021 Chapter 75 15/12/2021 Chapter 74 15/12/2021 Chapter 73 15/12/2021 Chapter 72 15/12/2021 Chapter 71 15/12/2021 Chapter 70 15/12/2021 Chapter 69 15/12/2021 Chapter 68 15/12/2021 Chapter 67 15/12/2021 Chapter 66 15/12/2021 Chapter 65 15/12/2021 Chapter 64 15/12/2021 Chapter 63 15/12/2021 Chapter 62 15/12/2021 Chapter 61 15/12/2021 Chapter 60 15/12/2021 Chapter 59 15/12/2021 Chapter 58 15/12/2021 Chapter 57 15/12/2021 Chapter 56 15/12/2021 Chapter 55 15/12/2021 Chapter 54 15/12/2021 Chapter 53 15/12/2021 Chapter 52 15/12/2021 Chapter 51 15/12/2021 Chapter 50 15/12/2021 Chapter 49 15/12/2021 Chapter 48 15/12/2021 Chapter 47 15/12/2021 Chapter 46 15/12/2021 Chapter 45 15/12/2021 Chapter 44 15/12/2021 Chapter 43 15/12/2021 Chapter 42 15/12/2021 Chapter 41 15/12/2021 Chapter 40 15/12/2021 Chapter 39 15/12/2021 Chapter 38 15/12/2021 Chapter 37 15/12/2021 Chapter 36 15/12/2021 Chapter 35 15/12/2021 Chapter 34 15/12/2021 Chapter 33 15/12/2021 Chapter 32 15/12/2021 Chapter 31 15/12/2021 Chapter 30 15/12/2021 Chapter 29 15/12/2021 Chapter 28 15/12/2021 Chapter 27 15/12/2021 Chapter 26 15/12/2021 Chapter 25 15/12/2021 Chapter 24 15/12/2021 Chapter 23 15/12/2021 Chapter 22 15/12/2021 Chapter 21 15/12/2021 Chapter 20 15/12/2021 Chapter 19 15/12/2021 Chapter 18 15/12/2021 Chapter 17 15/12/2021 Chapter 16 15/12/2021 Chapter 15 15/12/2021 Chapter 14 15/12/2021 Chapter 13 15/12/2021 Chapter 12 15/12/2021 Chapter 11 15/12/2021 Chapter 10 15/12/2021 Chapter 9 15/12/2021 Chapter 8 15/12/2021 Chapter 7 15/12/2021 Chapter 6 15/12/2021 Chapter 5 15/12/2021 Chapter 4 15/12/2021 Chapter 3 15/12/2021 Chapter 2 15/12/2021 Chapter 1 15/12/2021 Chapter 0 15/12/2021