Kỉ nguyên Trigger

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  220/??
  Năm phát hành:
  2015
  Quốc gia:
  Manga
  Tóm tắt:
  Tại thành phố Mikado,bỗng dưng một ngày những cánh cổng kì lạ xuất hiện và đi từ đó ra là những kẻ địch đến từ các thế giới khác đe dọa sự tồn vong của thành phố.Thành phố đang gặp nguy hiểm thì những nhân vật bí ẩn sử dụng ''Trigger'' xuất hiện.Họ thành lập tổ chức tên gọi là Border để bảo vệ thành phố.Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào ?

  Thể loại:
  Manga Adventure Action Martial Arts
  Cập nhật
  29/12/2021

Danh sách chương

Chapter 219 - Chapter 219: - Bài kiểm tra viễn chinh - phần 17 Chapter 218 - Chapter 218: Bài kiểm tra viễn chinh - phần 16 Chapter 217 - Chapter 217: Bài kiểm tra viễn chinh phần 15 Chapter 216 - Chapter 217: Bài kiểm tra viễn chinh phần 15 Chapter 215 - Chapter 215: - Bài Kiểm Tra Viễn Chinh phần 13 Chapter 214 - Chapter 214: - Bài Kiểm Tra Viễn Chinh phần 12 Chapter 213 - Chapter 213: - Bài Kiểm Tra Viễn Chinh phần 11 Chapter 212 - Chapter 212: - Bài Kiểm Tra Viễn Chinh phần 10 Chapter 211 - Chapter 211: - Bài kiểm tra viễn chinh phần 9 Chapter 210 - Chapter 210: - Bài kiểm tra viễn chinh phần 8 Chapter 209 - Chapter 209: - Bài kiểm tra viễn chinh phần 7 Chapter 208 - Chapter 208: - Bài kiểm tra viễn chinh phần 6 Chapter 207 - Chapter 207: - Bài kiểm tra viễn chinh phần 5 Chapter 206 - Chapter 206: - Bài kiểm tra viễn chinh phần 4 Chapter 205 - Chapter 205: - Bài kiểm tra viễn chinh phần 3 Chapter 204 - Chapter 204: - Bài kiểm tra viễn chinh phần 2 Chapter 203 - Chapter 203: - Bài kiểm tra viễn chinh Chapter 202 - Chapter 202: - Galopoula Phần 14 Chapter 201 - Chapter 201 Chapter 200 - Chapter 200 Chapter 199 - Chapter 199 Chapter 198 - Chapter 198 Chapter 197 - Chapter 197: - Trận đấu hạng trung cuối cùng Chapter 196 - Chapter 196: - Tamakoma 2 Phần 24 Chapter 195 - Chapter 195: - Chika Amatori phần 9 Chapter 194 - Chapter 194: - Osamu Mikumo phần 18 Chapter 193 - Chapter 193 Chapter 192 - Chapter 192 Chapter 191 - Chapter 191: - Đội Yuba phần 4 Chapter 190 - Chapter 190: - Đội Yuba phần 3 Chapter 189 - Chapter 189: - Chika Amatori phần 8 Chapter 188 - Chapter 188: - Hyuse phần 9 Chapter 187 - Chapter 187: Đội Yuba Phần 2 Chapter 186 - Chapter 186: - Hyuse phần 8 Chapter 185 - Chapter 185: - Đội Ninomiya Phần 2 Chapter 184 - Chapter 184: - Đội Yuba Chapter 183 - Chapter 183: - Chi nhánh Tamakoma phần 7 Chapter 182 - Chapter 182: - Chi nhánh Tamakoma phần 6 Chapter 181 - Chapter 181: - Takuma Yuba Chapter 180 - Chapter 180: - Kazuma Satomi Chapter 179 - Chapter 179: Chika Amatori 1 Chapter 178 - Chapter 178: Đội Ninomiya Chapter 177 - Chapter 177: Mikumo 17 Chapter 176 - Chapter 176: Eizo Netsuki Chapter 175 - Chapter 175: Hyuse 7 Chapter 174 - Chapter 174: Azuma squad 2 Chapter 173 - Chapter 173: Azuma Squad Chapter 172 - Chapter 172: Hyuse 6 Chapter 171 - Chapter 171: Hyuse 5 Chapter 170 - Chapter 170: Tamakoma-2 23 Chapter 169 - Chapter 169: - Tamakoma-2 22 Chapter 168 - Chapter 168: - Suzunari-1 3 Chapter 167 - Chapter 167: - Suzunari-1 2 Chapter 166 - Chapter 166: - Tamakoma Second 21 Chapter 165 - Chapter 165: Mikumo Osamu [Comeback sau hai năm] Chapter 164 - Chapter 164 Chapter 163 - Chapter 163 Chapter 162 - Chapter 162 Chapter 161 - Chapter 161 Chapter 160 - Chapter 160: - Hyuse 4 Chapter 159 - Chapter 159 Chapter 158 - Chapter 158: - Tamakoma Second 19 Chapter 157 - Chapter 157: - Tamakoma Second 18 Chapter 156 - Chapter 156 Chapter 155 - Chapter 155 Chapter 154 - Chapter 154 Chapter 153 - Chapter 153 Chapter 152 - Chapter 152 Chapter 151 - Chapter 151 Chapter 150 - Chapter 150 Chapter 149 - Chapter 149 Chapter 148 - Chapter 148 Chapter 147 - Chapter 147 Chapter 146 - Chapter 146 Chapter 145 - Chapter 145 Chapter 144 - Chapter 144 Chapter 143 - Chapter 143 Chapter 142 - Chapter 142 Chapter 141 - Chapter 141 Chapter 140 - Chapter 140 Chapter 139 - Chapter 139 Chapter 138 - Chapter 138 Chapter 137 - Chapter 137.5 Chapter 137 - Chapter 137 Chapter 136 - Chapter 136 Chapter 135 - Chapter 135 Chapter 134 - Chapter 134 Chapter 133 - Chapter 133 Chapter 132 - Chapter 132 Chapter 131 - Chapter 131: +132 Chapter 130 - Chapter 130 Chapter 129 - Chapter 129 Chapter 128 - Chapter 128 Chapter 127 - Chapter 127 Chapter 126 - Chapter 126 Chapter 125 - Chapter 125 Chapter 124 - Chapter 124 Chapter 123 - Chapter 123 Chapter 122 - Chapter 122 Chapter 121 - Chapter 121 Chapter 120 - Chapter 120 Chapter 119 - Chapter 119 Chapter 118 - Chapter 118 Chapter 117 - Chapter 117 Chapter 116 - Chapter 116 Chapter 115 - Chapter 115 Chapter 114 - Chapter 114 Chapter 113 - Chapter 113 Chapter 112 - Chapter 112 Chapter 111 - Chapter 111 Chapter 110 - Chapter 110 Chapter 109 - Chapter 109 Chapter 108 - Chapter 108 Chapter 107 - Chapter 107 Chapter 106 - Chapter 106 Chapter 105 - Chapter 105 Chapter 104 - Chapter 104 Chapter 103 - Chapter 103 Chapter 102 - Chapter 102 Chapter 101 - Chapter 101 Chapter 100 - Chapter 100 Chapter 99 - Chapter 99 Chapter 98 - Chapter 98 Chapter 97 - Chapter 97 Chapter 96 - Chapter 96 Chapter 95 - Chapter 95 Chapter 94 - Chapter 94 Chapter 93 - Chapter 93 Chapter 92 - Chapter 92 Chapter 91 - Chapter 91 Chapter 90 - Chapter 90 Chapter 89 - Chapter 89 Chapter 88 - Chapter 88 Chapter 87 - Chapter 87 Chapter 86 - Chapter 86 Chapter 85 - Chapter 85 Chapter 84 - Chapter 84 Chapter 83 - Chapter 83 Chapter 82 - Chapter 82 Chapter 81 - Chapter 81 Chapter 80 - Chapter 80 Chapter 79 - Chapter 79 Chapter 78 - Chapter 78 Chapter 77 - Chapter 77 Chapter 76 - Chapter 76 Chapter 75 - Chapter 75 Chapter 74 - Chapter 74 Chapter 73 - Chapter 73 Chapter 72 - Chapter 72 Chapter 71 - Chapter 71 Chapter 70 - Chapter 70 Chapter 69 - Chapter 69 Chapter 68 - Chapter 68 Chapter 67 - Chapter 67 Chapter 66 - Chapter 66 Chapter 65 - Chapter 65 Chapter 64 - Chapter 64 Chapter 63 - Chapter 63 Chapter 62 - Chapter 62 Chapter 61 - Chapter 61 Chapter 60 - Chapter 60 Chapter 59 - Chapter 59 Chapter 58 - Chapter 58 Chapter 57 - Chapter 57 Chapter 56 - Chapter 56 Chapter 55 - Chapter 55 Chapter 54 - Chapter 54 Chapter 53 - Chapter 53 Chapter 52 - Chapter 52 Chapter 51 - Chapter 51 Chapter 50 - Chapter 50 Chapter 49 - Chapter 49 Chapter 48 - Chapter 48 Chapter 47 - Chapter 47 Chapter 46 - Chapter 46 Chapter 45 - Chapter 45 Chapter 44 - Chapter 44 Chapter 43 - Chapter 43 Chapter 42 - Chapter 42 Chapter 41 - Chapter 41 Chapter 40 - Chapter 40 Chapter 39 - Chapter 39 Chapter 38 - Chapter 38 Chapter 37 - Chapter 37 Chapter 36 - Chapter 36 Chapter 35 - Chapter 35 Chapter 34 - Chapter 34 Chapter 33 - Chapter 33 Chapter 32 - Chapter 32 Chapter 31 - Chapter 31 Chapter 30 - Chapter 30 Chapter 29 - Chapter 29 Chapter 28 - Chapter 28 Chapter 27 - Chapter 27 Chapter 26 - Chapter 26 Chapter 25 - Chapter 25 Chapter 24 - Chapter 24 Chapter 23 - Chapter 23 Chapter 22 - Chapter 22 Chapter 21 - Chapter 21 Chapter 20 - Chapter 20 Chapter 19 - Chapter 19: Căn cứ Tomakoma Chapter 18 - Chapter 18: Kuga Yuugo Chapter 17 - Chapter 17: Jin Yuuichi p2 Chapter 16 - Chapter 16: Phân đội của Miwa p3 Chapter 15 - Chapter 15: Phân đội của Miwa p2 Chapter 14 - Chapter 14: Phân đội của Miwa p1 Chapter 13 - Chapter 13: Amatori Chika p2 Chapter 12 - Chapter 12: Amatori Chika p1 Chapter 11 - Chapter 11: Jin Yuuichi Chapter 10 - Chapter 10: Cán bộ cấp cao của Border ... Chapter 9 - Chapter 9: Kitora Ai p3 Chapter 8 - Chapter 8: Kitora Ai p2 Chapter 7 - Chapter 7: Kitora Ai p1 Chapter 6 - Chapter 6: Đơn vị Arashiyama Chapter 5 - Chapter 5: Kuga Yuuma p3 Chapter 4 - Chapter 4: Mikumo Osamu p2 Chapter 3 - Chapter 3: Kuga Yuuma p2 Chapter 2 - Chapter 2: Kuga Yuuma p1 Chapter 1 - Chapter 1: Mikumo Osamu