Kẻ Xử Quyết - Phiên Xử Của Kẻ Xử Quyết

 • Tác giả
  Marvel

  Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  2/2
  Năm phát hành:
  2016
  Quốc gia:
  Comic
  Tóm tắt:
  MỘT CÂU CHUYỆN VỀ THỂ LOẠI TÂM LÝ TỘI PHẠM CỦA MARVEL, XOAY QUANH NHÂN VẬT CHÍNH: FRANK CASTLE - THE PUNISHER (KẺ XỬ QUYẾT) TRONG MỘT PHIÊN XỬ MÀ CHÍNH HẮN ĐÃ ĐƯA MÌNH VÀO TRÒNG

  Thể loại:
  Adult Action Mature Comic Psychological Tragedy
  Cập nhật
  06/12/2021