Huyết Tộc Cấm Vực

 • Tên khác
  Vampire Sphere

  Tác giả
  AKI.7

  Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  186/186
  Năm phát hành:
  2015
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  9 năm trước gieo trồng đã nở ra 3 đóa hoa hồng. Phía sau những cô gái được lựa chọn, đôi cánh của số phận đã được mở ra. Huyết tộc và các thợ săn, hoa hồng và ma quỷ, tình yêu như một bản giao hưởng ngân lên những điệu nhạc u uất!... :3

  Thể loại:
  Comedy Romance Manhua Truyện Màu
  Cập nhật
  07/12/2021

Danh sách chương

Chapter 131.3 07/12/2021 Chapter 131.2 07/12/2021 Chapter 131.1 07/12/2021 Chapter 131 07/12/2021 Chapter 130.9 07/12/2021 Chapter 130.8 07/12/2021 Chapter 130.7 07/12/2021 Chapter 130.6 07/12/2021 Chapter 130.5 07/12/2021 Chapter 130.2 07/12/2021 Chapter 130.1 07/12/2021 Chapter 129.3 07/12/2021 Chapter 129.2 07/12/2021 Chapter 129.1 07/12/2021 Chapter 128.4 07/12/2021 Chapter 128.3 07/12/2021 Chapter 128.2 07/12/2021 Chapter 128.1 07/12/2021 Chapter 127.6 07/12/2021 Chapter 127.5 07/12/2021 Chapter 127.2 07/12/2021 Chapter 127.1 07/12/2021 Chapter 126.4 07/12/2021 Chapter 126.3 07/12/2021 Chapter 126.2 07/12/2021 Chapter 126.1 07/12/2021 Chapter 125.4 07/12/2021 Chapter 125.3 07/12/2021 Chapter 125.2 07/12/2021 Chapter 125.1 07/12/2021 Chapter 124.4 07/12/2021 Chapter 124.3 07/12/2021 Chapter 124.2 07/12/2021 Chapter 124.1 07/12/2021 Chapter 123.4 07/12/2021 Chapter 123.3 07/12/2021 Chapter 123.2 07/12/2021 Chapter 123.1 07/12/2021 Chapter 122.2 07/12/2021 Chapter 122.1 07/12/2021 Chapter 121.2 07/12/2021 Chapter 121.1 07/12/2021 Chapter 120.4 07/12/2021 Chapter 120.3 07/12/2021 Chapter 120.2 07/12/2021 Chapter 120.1 07/12/2021 Chapter 119.4 07/12/2021 Chapter 119.3 07/12/2021 Chapter 119.2 07/12/2021 Chapter 119.1 07/12/2021 Chapter 118.7 07/12/2021 Chapter 118.6 07/12/2021 Chapter 118.5 07/12/2021 Chapter 118 07/12/2021 Chapter 117.5 07/12/2021 Chapter 117 07/12/2021 Chapter 116.3 07/12/2021 Chapter 116.2 07/12/2021 Chapter 116.1 07/12/2021 Chapter 115.3 07/12/2021 Chapter 115.2 07/12/2021 Chapter 115.1 07/12/2021 Chapter 114 07/12/2021 Chapter 113 07/12/2021 Chapter 112 07/12/2021 Chapter 111 07/12/2021 Chapter 110.3 07/12/2021 Chapter 110.2 07/12/2021 Chapter 110.1 07/12/2021 Chapter 109 07/12/2021 Chapter 108 07/12/2021 Chapter 107.5 07/12/2021 Chapter 107 07/12/2021 Chapter 106 07/12/2021 Chapter 105 07/12/2021 Chapter 104 07/12/2021 Chapter 103 07/12/2021 Chapter 102 07/12/2021 Chapter 101 07/12/2021 Chapter 100 07/12/2021 Chapter 99 07/12/2021 Chapter 98 07/12/2021 Chapter 97 07/12/2021 Chapter 96 07/12/2021 Chapter 95 07/12/2021 Chapter 94 07/12/2021 Chapter 93 07/12/2021 Chapter 92 07/12/2021 Chapter 91 07/12/2021 Chapter 90 07/12/2021 Chapter 89 07/12/2021 Chapter 88 07/12/2021 Chapter 87 07/12/2021 Chapter 86 07/12/2021 Chapter 85 07/12/2021 Chapter 84.5 07/12/2021 Chapter 84 07/12/2021 Chapter 83.5 07/12/2021 Chapter 83 07/12/2021 Chapter 82.5 07/12/2021 Chapter 82 07/12/2021 Chapter 81.5 07/12/2021 Chapter 81 07/12/2021 Chapter 80.5 07/12/2021 Chapter 80 07/12/2021 Chapter 79.5 07/12/2021 Chapter 79 07/12/2021 Chapter 78.2 07/12/2021 Chapter 78.1 07/12/2021 Chapter 77 07/12/2021 Chapter 76 07/12/2021 Chapter 75 07/12/2021 Chapter 74 07/12/2021 Chapter 73 07/12/2021 Chapter 72 07/12/2021 Chapter 71 07/12/2021 Chapter 70 07/12/2021 Chapter 69 07/12/2021 Chapter 68 07/12/2021 Chapter 67 07/12/2021 Chapter 66 07/12/2021 Chapter 65 07/12/2021 Chapter 64 07/12/2021 Chapter 63 07/12/2021 Chapter 62 07/12/2021 Chapter 61 07/12/2021 Chapter 60 07/12/2021 Chapter 59 07/12/2021 Chapter 58 07/12/2021 Chapter 57 07/12/2021 Chapter 56 07/12/2021 Chapter 55 07/12/2021 Chapter 54 07/12/2021 Chapter 53 07/12/2021 Chapter 52 07/12/2021 Chapter 51 07/12/2021 Chapter 50 07/12/2021 Chapter 49 07/12/2021 Chapter 48 07/12/2021 Chapter 47 07/12/2021 Chapter 46 07/12/2021 Chapter 45 07/12/2021 Chapter 44 07/12/2021 Chapter 43 07/12/2021 Chapter 42 07/12/2021 Chapter 41 07/12/2021 Chapter 40 07/12/2021 Chapter 39 07/12/2021 Chapter 38 07/12/2021 Chapter 37 07/12/2021 Chapter 36 07/12/2021 Chapter 35 07/12/2021 Chapter 34 07/12/2021 Chapter 33 07/12/2021 Chapter 32 07/12/2021 Chapter 31 07/12/2021 Chapter 30 07/12/2021 Chapter 29 07/12/2021 Chapter 28 07/12/2021 Chapter 27 07/12/2021 Chapter 26 07/12/2021 Chapter 25 07/12/2021 Chapter 24 07/12/2021 Chapter 23 07/12/2021 Chapter 22 07/12/2021 Chapter 21 07/12/2021 Chapter 20 07/12/2021 Chapter 19 07/12/2021 Chapter 18 07/12/2021 Chapter 17 07/12/2021 Chapter 16 07/12/2021 Chapter 15 07/12/2021 Chapter 14 07/12/2021 Chapter 13 07/12/2021 Chapter 12 07/12/2021 Chapter 11 07/12/2021 Chapter 10 07/12/2021 Chapter 9 07/12/2021 Chapter 8 07/12/2021 Chapter 7 07/12/2021 Chapter 6 07/12/2021 Chapter 5 07/12/2021 Chapter 4 07/12/2021 Chapter 3 07/12/2021 Chapter 2 07/12/2021 Chapter 1 07/12/2021