Huyết Tộc Cấm Vực

 • Tên khác
  Vampire Sphere

  Tác giả
  AKI.7

  Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  186/186
  Năm phát hành:
  2015
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  9 năm trước gieo trồng đã nở ra 3 đóa hoa hồng. Phía sau những cô gái được lựa chọn, đôi cánh của số phận đã được mở ra. Huyết tộc và các thợ săn, hoa hồng và ma quỷ, tình yêu như một bản giao hưởng ngân lên những điệu nhạc u uất!... :3

  Thể loại:
  Comedy Romance Manhua Truyện Màu
  Cập nhật
  07/12/2021

Danh sách chương

Chapter 131 - Chapter 131.3 Chapter 131 - Chapter 131.2 Chapter 131 - Chapter 131.1 Chapter 131 - Chapter 131 Chapter 130 - Chapter 130.9 Chapter 130 - Chapter 130.8 Chapter 130 - Chapter 130.7 Chapter 130 - Chapter 130.6 Chapter 130 - Chapter 130.5 Chapter 130 - Chapter 130.2 Chapter 130 - Chapter 130.1 Chapter 129 - Chapter 129.3 Chapter 129 - Chapter 129.2 Chapter 129 - Chapter 129.1 Chapter 128 - Chapter 128.4 Chapter 128 - Chapter 128.3 Chapter 128 - Chapter 128.2 Chapter 128 - Chapter 128.1 Chapter 127 - Chapter 127.6 Chapter 127 - Chapter 127.5 Chapter 127 - Chapter 127.2 Chapter 127 - Chapter 127.1 Chapter 126 - Chapter 126.4 Chapter 126 - Chapter 126.3 Chapter 126 - Chapter 126.2 Chapter 126 - Chapter 126.1 Chapter 125 - Chapter 125.4 Chapter 125 - Chapter 125.3 Chapter 125 - Chapter 125.2 Chapter 125 - Chapter 125.1 Chapter 124 - Chapter 124.4 Chapter 124 - Chapter 124.3 Chapter 124 - Chapter 124.2 Chapter 124 - Chapter 124.1 Chapter 123 - Chapter 123.4 Chapter 123 - Chapter 123.3 Chapter 123 - Chapter 123.2 Chapter 123 - Chapter 123.1 Chapter 122 - Chapter 122.2 Chapter 122 - Chapter 122.1 Chapter 121 - Chapter 121.2 Chapter 121 - Chapter 121.1 Chapter 120 - Chapter 120.4 Chapter 120 - Chapter 120.3 Chapter 120 - Chapter 120.2 Chapter 120 - Chapter 120.1 Chapter 119 - Chapter 119.4 Chapter 119 - Chapter 119.3 Chapter 119 - Chapter 119.2 Chapter 119 - Chapter 119.1 Chapter 118 - Chapter 118.7 Chapter 118 - Chapter 118.6 Chapter 118 - Chapter 118.5 Chapter 118 - Chapter 118 Chapter 117 - Chapter 117.5 Chapter 117 - Chapter 117 Chapter 116 - Chapter 116.3 Chapter 116 - Chapter 116.2 Chapter 116 - Chapter 116.1 Chapter 115 - Chapter 115.3 Chapter 115 - Chapter 115.2 Chapter 115 - Chapter 115.1 Chapter 114 - Chapter 114 Chapter 113 - Chapter 113 Chapter 112 - Chapter 112 Chapter 111 - Chapter 111 Chapter 110 - Chapter 110.3 Chapter 110 - Chapter 110.2 Chapter 110 - Chapter 110.1 Chapter 109 - Chapter 109 Chapter 108 - Chapter 108 Chapter 107 - Chapter 107.5 Chapter 107 - Chapter 107 Chapter 106 - Chapter 106 Chapter 105 - Chapter 105 Chapter 104 - Chapter 104 Chapter 103 - Chapter 103 Chapter 102 - Chapter 102 Chapter 101 - Chapter 101 Chapter 100 - Chapter 100 Chapter 99 - Chapter 99 Chapter 98 - Chapter 98 Chapter 97 - Chapter 97 Chapter 96 - Chapter 96 Chapter 95 - Chapter 95 Chapter 94 - Chapter 94 Chapter 93 - Chapter 93 Chapter 92 - Chapter 92 Chapter 91 - Chapter 91 Chapter 90 - Chapter 90 Chapter 89 - Chapter 89 Chapter 88 - Chapter 88 Chapter 87 - Chapter 87 Chapter 86 - Chapter 86 Chapter 85 - Chapter 85 Chapter 84 - Chapter 84.5 Chapter 84 - Chapter 84 Chapter 83 - Chapter 83.5 Chapter 83 - Chapter 83 Chapter 82 - Chapter 82.5 Chapter 82 - Chapter 82 Chapter 81 - Chapter 81.5 Chapter 81 - Chapter 81 Chapter 80 - Chapter 80.5 Chapter 80 - Chapter 80 Chapter 79 - Chapter 79.5 Chapter 79 - Chapter 79 Chapter 78 - Chapter 78.2 Chapter 78 - Chapter 78.1 Chapter 77 - Chapter 77 Chapter 76 - Chapter 76 Chapter 75 - Chapter 75 Chapter 74 - Chapter 74 Chapter 73 - Chapter 73 Chapter 72 - Chapter 72 Chapter 71 - Chapter 71 Chapter 70 - Chapter 70 Chapter 69 - Chapter 69 Chapter 68 - Chapter 68 Chapter 67 - Chapter 67 Chapter 66 - Chapter 66 Chapter 65 - Chapter 65 Chapter 64 - Chapter 64 Chapter 63 - Chapter 63 Chapter 62 - Chapter 62 Chapter 61 - Chapter 61 Chapter 60 - Chapter 60 Chapter 59 - Chapter 59 Chapter 58 - Chapter 58 Chapter 57 - Chapter 57 Chapter 56 - Chapter 56 Chapter 55 - Chapter 55 Chapter 54 - Chapter 54 Chapter 53 - Chapter 53 Chapter 52 - Chapter 52 Chapter 51 - Chapter 51 Chapter 50 - Chapter 50 Chapter 49 - Chapter 49 Chapter 48 - Chapter 48 Chapter 47 - Chapter 47 Chapter 46 - Chapter 46 Chapter 45 - Chapter 45 Chapter 44 - Chapter 44 Chapter 43 - Chapter 43 Chapter 42 - Chapter 42 Chapter 41 - Chapter 41 Chapter 40 - Chapter 40 Chapter 39 - Chapter 39 Chapter 38 - Chapter 38 Chapter 37 - Chapter 37 Chapter 36 - Chapter 36 Chapter 35 - Chapter 35 Chapter 34 - Chapter 34 Chapter 33 - Chapter 33 Chapter 32 - Chapter 32 Chapter 31 - Chapter 31 Chapter 30 - Chapter 30 Chapter 29 - Chapter 29 Chapter 28 - Chapter 28 Chapter 27 - Chapter 27 Chapter 26 - Chapter 26 Chapter 25 - Chapter 25 Chapter 24 - Chapter 24 Chapter 23 - Chapter 23 Chapter 22 - Chapter 22 Chapter 21 - Chapter 21 Chapter 20 - Chapter 20 Chapter 19 - Chapter 19 Chapter 18 - Chapter 18 Chapter 17 - Chapter 17 Chapter 16 - Chapter 16 Chapter 15 - Chapter 15 Chapter 14 - Chapter 14 Chapter 13 - Chapter 13 Chapter 12 - Chapter 12 Chapter 11 - Chapter 11 Chapter 10 - Chapter 10 Chapter 9 - Chapter 9 Chapter 8 - Chapter 8 Chapter 7 - Chapter 7 Chapter 6 - Chapter 6 Chapter 5 - Chapter 5 Chapter 4 - Chapter 4 Chapter 3 - Chapter 3 Chapter 2 - Chapter 2 Chapter 1 - Chapter 1