Huyền Hạo Chiến Kí

 • Tác giả
  Trinh Đa Cường

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  245/??
  Năm phát hành:
  2017
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Bí thuật thời cổ "Thanh Điểu Thuật" có khả năng nghiêng trời lệch đất, xoay chuyển vận thế. Người tinh thông Thanh Điểu Thuật được gọi là Thanh Điểu Sư. Một trăm năm trước, Thanh Điểu Đại Sư "Thẩm Nhất" phong ấn tà thú "Kỳ Lân" trong "Huyền Hạo". Một trăm năm sau, thiếu niên Diệp Diêu mang thiên mệnh giải khai phong ấn Huyền Hạo, bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt Huyền Hạo của các Thanh Điểu Sư

  Thể loại:
  Comedy Adventure Sci-fi Action Manhua Truyện Màu Fantasy Martial Arts
  Cập nhật
  03/02/2022

Danh sách chương

Chapter 242 - Chapter 242 Chapter 241 - Chapter 241 Chapter 240 - Chapter 240 Chapter 239 - Chapter 239 Chapter 238 - Chapter 238 Chapter 237 - Chapter 237 Chapter 236 - Chapter 236 Chapter 235 - Chapter 235 Chapter 234 - Chapter 234 Chapter 233 - Chapter 233 Chapter 232 - Chapter 232 Chapter 231 - Chapter 231 Chapter 230 - Chapter 230 Chapter 229 - Chapter 229 Chapter 228 - Chapter 228 Chapter 227 - Chapter 227 Chapter 226 - Chapter 226 Chapter 225 - Chapter 225 Chapter 224 - Chapter 224 Chapter 223 - Chapter 223 Chapter 222 - Chapter 222 Chapter 221 - Chapter 221 Chapter 220 - Chapter 220 Chapter 219 - Chapter 219 Chapter 218 - Chapter 218 Chapter 217 - Chapter 217 Chapter 216 - Chapter 216: Thử thách cuối cùng Chapter 215 - Chapter 215: Số mạng và lựa chọn Chapter 214 - Chapter 214: Tiềm ý thức Chapter 213 - Chapter 213: Mộng cảnh Chapter 212 - Chapter 212: Đường của người chết Chapter 211 - Chapter 211: Lập Chapter 210 - Chapter 210: Phá Chapter 209 - Chapter 209: Cá trong rọ Chapter 208 - Chapter 208: Càn Cực Pháp Trận Đệ Nhị Tầng Chapter 207 - Chapter 207: Hỗn chiến Chapter 206 - Chapter 206: Bỏ chạy Chapter 205 - Chapter 205: Giác ngộ của Tế ti Chapter 204 - Chapter 204: Phép tắc hằng định Chapter 203 - Chapter 203: Thần sa mạc 2 Chapter 202 - Chapter 202: Thần sa mạc Chapter 201 - Chapter 201: Phong Thủy Thần Chapter 200 - Chapter 200: Vĩnh thế chi Linh Chapter 199 - Chapter 199: Nhập Ma Chapter 198 - Chapter 198: Càn Khôn Huyền Cơ Chapter 197 - Chapter 197: Nguồn Gốc Thẩm Thị Chapter 196 - Chapter 196: Côn Lôn Thánh Tôn Giả Chapter 195 - Chapter 195: Thiên Ma La Hầu Chapter 194 - Chapter 194: Thập Đại Tư Tế Chapter 193 - Chapter 193: Càn Cực Đệ Lục Tầng Chapter 192 - Chapter 192: Nguồn gốc Huyền Hạo Chapter 191 - Chapter 191: Khảo nghiệm Chapter 190 - Chapter 190: Nhập Trủng Chapter 189 - Chapter 189: Đạo Ẩn hiện thân Chapter 188 - Chapter 188: Thanh Long U Chapter 187 - Chapter 187: Kế hoạch tác chiến Chapter 186 - Chapter 186: Phong Thủy Trủng Chapter 185 - Chapter 185: Lầm vào tuyệt cảnh Chapter 184 - Chapter 184: Càn Cực Đệ Ngũ Tầng Chapter 183 - Chapter 183: Kỳ Lân và Pháp Trận Chapter 182 - Chapter 182: Ngũ Hành Thượng Tôn Giả Chapter 181 - Chapter 181: Gió yên Niệm khởi Chapter 180 - Chapter 180: Thủ xả Chapter 179 - Chapter 179: Thực lực chênh lệch Chapter 178 - Chapter 178: Pháp bảo chế thắng Chapter 177 - Chapter 177: Ván cược sinh tử Chapter 176 - Chapter 176.2: Vận may khó đoán Chapter 176 - Chapter 176: Côn Lôn dị động 01 Chapter 175 - Chapter 175.3: Phiên ngoại: Sinh Tử Chí Ái 2 Chapter 175 - Chapter 175.2: Phiên ngoại: Sinh Tử Chí Ái Chapter 175 - Chapter 175 Chapter 174 - Chapter 174 Chapter 173 - Chapter 173 Chapter 172 - Chapter 172 Chapter 171 - Chapter 171 Chapter 170 - Chapter 170 Chapter 169 - Chapter 169 Chapter 168 - Chapter 168 Chapter 167 - Chapter 167 Chapter 166 - Chapter 166 Chapter 165 - Chapter 165 Chapter 164 - Chapter 164 Chapter 163 - Chapter 163 Chapter 162 - Chapter 162 Chapter 161 - Chapter 161 Chapter 160 - Chapter 160 Chapter 159 - Chapter 159 Chapter 158 - Chapter 158 Chapter 157 - Chapter 157 Chapter 156 - Chapter 156 Chapter 155 - Chapter 155 Chapter 154 - Chapter 154 Chapter 153 - Chapter 153 Chapter 152 - Chapter 152 Chapter 151 - Chapter 151 Chapter 150 - Chapter 150 Chapter 149 - Chapter 149 Chapter 148 - Chapter 148 Chapter 147 - Chapter 147 Chapter 146 - Chapter 146 Chapter 145 - Chapter 145 Chapter 144 - Chapter 144 Chapter 143 - Chapter 143 Chapter 142 - Chapter 142 Chapter 141 - Chapter 141 Chapter 140 - Chapter 140 Chapter 139 - Chapter 139 Chapter 138 - Chapter 138 Chapter 137 - Chapter 137 Chapter 136 - Chapter 136 Chapter 135 - Chapter 135 Chapter 134 - Chapter 134 Chapter 133 - Chapter 133 Chapter 132 - Chapter 132 Chapter 131 - Chapter 131 Chapter 130 - Chapter 130 Chapter 129 - Chapter 129 Chapter 128 - Chapter 128 Chapter 127 - Chapter 127 Chapter 126 - Chapter 126 Chapter 125 - Chapter 125 Chapter 124 - Chapter 124 Chapter 123 - Chapter 123 Chapter 122 - Chapter 122 Chapter 121 - Chapter 121 Chapter 120 - Chapter 120 Chapter 119 - Chapter 119 Chapter 118 - Chapter 118 Chapter 117 - Chapter 117 Chapter 116 - Chapter 116 Chapter 115 - Chapter 115 Chapter 114 - Chapter 114 Chapter 113 - Chapter 113 Chapter 112 - Chapter 112 Chapter 111 - Chapter 111 Chapter 110 - Chapter 110 Chapter 109 - Chapter 109 Chapter 108 - Chapter 108 Chapter 107 - Chapter 107 Chapter 106 - Chapter 106 Chapter 105 - Chapter 105 Chapter 104 - Chapter 104 Chapter 103 - Chapter 103 Chapter 102 - Chapter 102 Chapter 101 - Chapter 101 Chapter 100 - Chapter 100 Chapter 99 - Chapter 99 Chapter 98 - Chapter 98 Chapter 97 - Chapter 97 Chapter 96 - Chapter 96 Chapter 95 - Chapter 95 Chapter 94 - Chapter 94 Chapter 93 - Chapter 93 Chapter 92 - Chapter 92 Chapter 91 - Chapter 91 Chapter 90 - Chapter 90 Chapter 89 - Chapter 89 Chapter 88 - Chapter 88 Chapter 87 - Chapter 87 Chapter 86 - Chapter 86 Chapter 85 - Chapter 85 Chapter 84 - Chapter 84 Chapter 83 - Chapter 83 Chapter 82 - Chapter 82 Chapter 81 - Chapter 81 Chapter 80 - Chapter 80 Chapter 79 - Chapter 79 Chapter 78 - Chapter 78 Chapter 77 - Chapter 77 Chapter 76 - Chapter 76 Chapter 75 - Chapter 75 Chapter 74 - Chapter 74 Chapter 73 - Chapter 73 Chapter 72 - Chapter 72 Chapter 71 - Chapter 71 Chapter 70 - Chapter 70 Chapter 69 - Chapter 69 Chapter 68 - Chapter 68 Chapter 67 - Chapter 67 Chapter 66 - Chapter 66 Chapter 65 - Chapter 65 Chapter 64 - Chapter 64 Chapter 63 - Chapter 63 Chapter 62 - Chapter 62 Chapter 61 - Chapter 61 Chapter 60 - Chapter 60 Chapter 59 - Chapter 59 Chapter 58 - Chapter 58 Chapter 57 - Chapter 57 Chapter 56 - Chapter 56 Chapter 55 - Chapter 55 Chapter 54 - Chapter 54 Chapter 53 - Chapter 53 Chapter 52 - Chapter 52 Chapter 51 - Chapter 51 Chapter 50 - Chapter 50 Chapter 49 - Chapter 49 Chapter 48 - Chapter 48 Chapter 47 - Chapter 47 Chapter 46 - Chapter 46 Chapter 45 - Chapter 45 Chapter 44 - Chapter 44 Chapter 43 - Chapter 43 Chapter 42 - Chapter 42 Chapter 41 - Chapter 41 Chapter 40 - Chapter 40 Chapter 39 - Chapter 39 Chapter 38 - Chapter 38 Chapter 37 - Chapter 37 Chapter 36 - Chapter 36 Chapter 35 - Chapter 35 Chapter 34 - Chapter 34 Chapter 33 - Chapter 33 Chapter 32 - Chapter 32 Chapter 31 - Chapter 31 Chapter 30 - Chapter 30 Chapter 29 - Chapter 29 Chapter 28 - Chapter 28 Chapter 27 - Chapter 27 Chapter 26 - Chapter 26 Chapter 25 - Chapter 25 Chapter 24 - Chapter 24 Chapter 23 - Chapter 23 Chapter 22 - Chapter 22 Chapter 21 - Chapter 21 Chapter 20 - Chapter 20 Chapter 19 - Chapter 19 Chapter 18 - Chapter 18 Chapter 17 - Chapter 17 Chapter 16 - Chapter 16 Chapter 15 - Chapter 15 Chapter 14 - Chapter 14 Chapter 13 - Chapter 13 Chapter 12 - Chapter 12 Chapter 11 - Chapter 11 Chapter 10 - Chapter 10 Chapter 9 - Chapter 9 Chapter 8 - Chapter 8 Chapter 7 - Chapter 7 Chapter 6 - Chapter 6 Chapter 5 - Chapter 5 Chapter 4 - Chapter 4 Chapter 3 - Chapter 3 Chapter 2 - Chapter 2 Chapter 1 - Chapter 1