Hone ga Kusaru Made

 • Tên khác
  Hone ga Kusaru Made, Bis deine Knochen verrotten, Stand by Me, my Dear

  Tác giả
  Utsumi Yae

  Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  98/98
  Năm phát hành:
  2019
  Quốc gia:
  Manga
  Tóm tắt:
  Mùa hè năm 11 tuổi, bọn họ đã giết một người và chôn xác ông ta trong một hang động. Kể từ đó, cứ mỗi năm, vào một đêm mùa hè, tất cả sẽ cùng tụ tập lại với nhau để làm một nghi lễ: một nghi lễ để không bao giờ quên, và không bao giờ phản bội nhau. Năm năm trôi qua. Mùa hè năm 16 tuổi. Thân xác kia cũng hóa tro cốt. Những lời nói dối liên tiếp bị vạch trần. Một tên khủng bố vô danh. Chuông reo, một sinh mạng lìa đời. Xương cốt, hệt như tội lỗi năm xưa mắc phải: không hề thối rữa, không hề tan biến. Giờ, một cuộc sống địa ngục bắt đầu mở ra.

  Thể loại:
  Manga Romance Shounen Horror Action Drama
  Cập nhật
  09/12/2021

Danh sách chương

Chapter 95: Hồi kết 09/12/2021 Chapter 94: Đêm cuối cùng 09/12/2021 Chapter 93: Đêm thứ chín mươi ba 09/12/2021 Chapter 92: Đêm thứ chín mươi hai 09/12/2021 Chapter 91: Đêm thứ chín mươi mốt 09/12/2021 Chapter 90: Đêm thứ chín mươi 09/12/2021 Chapter 89: Đêm thứ tám mươi chín 09/12/2021 Chapter 88: Đêm thứ tám mươi tám 09/12/2021 Chapter 87: Đêm thứ tám mươi bảy 09/12/2021 Chapter 86: Đêm thứ tám mươi sáu 09/12/2021 Chapter 85: Đêm thứ tám mươi năm 09/12/2021 Chapter 84: Đêm thứ tám mươi tư 09/12/2021 Chapter 83: Đêm thứ tám mươi ba 09/12/2021 Chapter 82: Đêm thứ tám mươi hai 09/12/2021 Chapter 81: Đêm thứ tám mươi mốt 09/12/2021 Chapter 80: Đêm thứ tám mươi 09/12/2021 Chapter 79: Đêm thứ bảy mươi chín 09/12/2021 Chapter 78: Đêm thứ bảy mươi tám 09/12/2021 Chapter 77: Đêm thứ bảy mươi bảy 09/12/2021 Chapter 76: Đêm thứ bảy mươi sáu 09/12/2021 Chapter 75: Đêm thứ bảy mươi năm 09/12/2021 Chapter 74: Đêm thứ bảy mươi tư 09/12/2021 Chapter 73: Đêm thứ bảy mươi ba 09/12/2021 Chapter 72: Đêm thứ bảy mươi hai 09/12/2021 Chapter 71: Đêm thứ bảy mươi mốt 09/12/2021 Chapter 70.5: Phiên ngoại 09/12/2021 Chapter 70: Đêm thứ bảy mươi 09/12/2021 Chapter 69 09/12/2021 Chapter 68: Đêm thứ sáu mươi tám 09/12/2021 Chapter 67: Đêm thứ sáu mươi bảy 09/12/2021 Chapter 66: Đêm thứ sáu mươi sáu 09/12/2021 Chapter 65: Đêm thứ sáu mươi năm 09/12/2021 Chapter 64: Đêm thứ sáu mươi tư 09/12/2021 Chapter 63: Đêm thứ sáu mươi ba 09/12/2021 Chapter 62: Đêm thứ sau mươi hai 09/12/2021 Chapter 61: Đêm thứ sáu mươi mốt 09/12/2021 Chapter 60: Đêm thứ sáu mươi 09/12/2021 Chapter 59: Đêm thứ năm mươi chín 09/12/2021 Chapter 58: Đêm thứ năm mươi tám 09/12/2021 Chapter 57: Đêm thứ năm mươi bảy 09/12/2021 Chapter 56: Đêm thứ năm mươi sáu 09/12/2021 Chapter 55: Đêm thứ năm mươi năm 09/12/2021 Chapter 54: Đêm thứ năm mươi tư 09/12/2021 Chapter 53: Đêm thứ năm mươi ba 09/12/2021 Chapter 52: Đêm thứ năm mươi hai 09/12/2021 Chapter 51: Đêm thứ năm mươi mốt 09/12/2021 Chapter 50 09/12/2021 Chapter 49 09/12/2021 Chapter 48 09/12/2021 Chapter 47 09/12/2021 Chapter 46 09/12/2021 Chapter 45 09/12/2021 Chapter 44.5: - Ngoại truyện 09/12/2021 Chapter 44 09/12/2021 Chapter 43 09/12/2021 Chapter 42: Đêm thứ bốn mươi hai 09/12/2021 Chapter 41: - ĐÊM THỨ BỐN MỐT 09/12/2021 Chapter 40: - ĐÊM THỨ BỐN MƯƠI 09/12/2021 Chapter 39: - ĐÊM THỨ BA CHÍN 09/12/2021 Chapter 38: - ĐÊM THỨ BA TÁM 09/12/2021 Chapter 37: - ĐÊM THỨ BA BẢY 09/12/2021 Chapter 36: - ĐÊM THỨ BA SÁU 09/12/2021 Chapter 35: - ĐÊM THỨ BA LĂM 09/12/2021 Chapter 34: Đêm thứ ba mươi tư 09/12/2021 Chapter 33: Đêm thứ hai mươi ba 09/12/2021 Chapter 32: Đêm thứ ba mươi hai 09/12/2021 Chapter 31 09/12/2021 Chapter 30: Đêm thứ ba mươi 09/12/2021 Chapter 29: Đêm thứ hai mươi chín 09/12/2021 Chapter 28: Đêm thứ hai mươi tám 09/12/2021 Chapter 27.5: Ngoại truyện 09/12/2021 Chapter 27: Đêm thứ hai mươi bảy 09/12/2021 Chapter 26: Đêm thứ hai mươi sáu 09/12/2021 Chapter 25: Đêm thứ hai mươi lăm 09/12/2021 Chapter 24: Đêm thứ hai mươi tư 09/12/2021 Chapter 23: Đêm thứ hai mươi ba 09/12/2021 Chapter 22: Đêm thứ hai mươi hai 09/12/2021 Chapter 21: Đêm thứ hai mươi mốt 09/12/2021 Chapter 20: Đêm thứ hai mươi 09/12/2021 Chapter 19: Đêm thứ mười chín 09/12/2021 Chapter 18: Đêm thứ mười tám 09/12/2021 Chapter 17: Đêm thứ mười bảy 09/12/2021 Chapter 16: Đêm thứ mười sáu 09/12/2021 Chapter 15: Đêm thứ mười lăm 09/12/2021 Chapter 14: Đêm thứ mười bốn 09/12/2021 Chapter 13: Đêm thứ mười ba 09/12/2021 Chapter 12: Đêm thứ mười hai 09/12/2021 Chapter 11: Đêm thứ mười một 09/12/2021 Chapter 10: Đêm thứ mười 09/12/2021 Chapter 9: Đêm thứ chín 09/12/2021 Chapter 8: Đêm thứ tám 09/12/2021 Chapter 7: Đêm thứ bảy 09/12/2021 Chapter 6: Đêm thứ sáu 09/12/2021 Chapter 5: Đêm thứ năm 09/12/2021 Chapter 4: Đêm thứ tư 09/12/2021 Chapter 3: Đêm thứ ba 09/12/2021 Chapter 2: Đêm thứ hai 09/12/2021 Chapter 1: Đêm đầu tiên 09/12/2021