History's Strongest Disciple Kenichi

 • Tên khác
  Kenichi

  Tác giả
  Matsuena Syun

  Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  585/585
  Năm phát hành:
  2015
  Quốc gia:
  Manga
  Tóm tắt:
  Shirahama Kenichi là một nam sinh tầm thường được bạn bè gán cho biệt danh "con gà " vì lúc nào cậu cũng bị bắt nạt. Một ngày nọ cậu gặp một cô nữ sinh tuyệt đẹp học cũng trường tên Jumiko và đồng ý giúp cậu học sinh học karate tại chính võ đường nhà mình. Tại đó Kenichi dc thọ giáo nhìu bậc thầy về đủ các loại võ như Quyền Thái, Taekwondo, Võ Trung Hoa, Judo... và bao nhiu phiền tóa cũng từ đó mà sinh ra... Càng ngày, Kenichi càng trưởng thành và càng mạnh mẽ...

  Thể loại:
  Comedy Manga Adventure Action Martial Arts
  Cập nhật
  06/12/2021

Danh sách chương

Chapter 583.5 07/12/2021 Chapter 583 07/12/2021 Chapter 582 07/12/2021 Chapter 581 07/12/2021 Chapter 580 07/12/2021 Chapter 579 07/12/2021 Chapter 578 07/12/2021 Chapter 577 07/12/2021 Chapter 576 07/12/2021 Chapter 575 07/12/2021 Chapter 574 07/12/2021 Chapter 573 07/12/2021 Chapter 572 07/12/2021 Chapter 571 07/12/2021 Chapter 570 07/12/2021 Chapter 569 07/12/2021 Chapter 568 07/12/2021 Chapter 567 07/12/2021 Chapter 566 07/12/2021 Chapter 565 07/12/2021 Chapter 564 07/12/2021 Chapter 563 07/12/2021 Chapter 562 07/12/2021 Chapter 561 07/12/2021 Chapter 560 07/12/2021 Chapter 559 07/12/2021 Chapter 558 07/12/2021 Chapter 557 07/12/2021 Chapter 556 07/12/2021 Chapter 555 07/12/2021 Chapter 554 07/12/2021 Chapter 553 07/12/2021 Chapter 552 07/12/2021 Chapter 551 07/12/2021 Chapter 550 07/12/2021 Chapter 549 07/12/2021 Chapter 548 07/12/2021 Chapter 547 07/12/2021 Chapter 546 07/12/2021 Chapter 545 07/12/2021 Chapter 544 07/12/2021 Chapter 543 07/12/2021 Chapter 542 07/12/2021 Chapter 541 07/12/2021 Chapter 540 07/12/2021 Chapter 539 07/12/2021 Chapter 538 07/12/2021 Chapter 537 07/12/2021 Chapter 536 07/12/2021 Chapter 535 07/12/2021 Chapter 534 07/12/2021 Chapter 533 07/12/2021 Chapter 532 07/12/2021 Chapter 531 07/12/2021 Chapter 530 07/12/2021 Chapter 529 07/12/2021 Chapter 528 07/12/2021 Chapter 527 07/12/2021 Chapter 526 07/12/2021 Chapter 525 07/12/2021 Chapter 524 07/12/2021 Chapter 523 07/12/2021 Chapter 522 07/12/2021 Chapter 521 07/12/2021 Chapter 520 07/12/2021 Chapter 519 07/12/2021 Chapter 518 07/12/2021 Chapter 517 07/12/2021 Chapter 516 07/12/2021 Chapter 515 07/12/2021 Chapter 514 07/12/2021 Chapter 513 07/12/2021 Chapter 512 07/12/2021 Chapter 511 07/12/2021 Chapter 510 07/12/2021 Chapter 509 07/12/2021 Chapter 508 07/12/2021 Chapter 507 07/12/2021 Chapter 506 07/12/2021 Chapter 505 07/12/2021 Chapter 504 07/12/2021 Chapter 503 07/12/2021 Chapter 502 07/12/2021 Chapter 501 07/12/2021 Chapter 500 07/12/2021 Chapter 499 07/12/2021 Chapter 498 07/12/2021 Chapter 497 07/12/2021 Chapter 496 07/12/2021 Chapter 495 07/12/2021 Chapter 494 07/12/2021 Chapter 493 07/12/2021 Chapter 492 07/12/2021 Chapter 491 07/12/2021 Chapter 490 07/12/2021 Chapter 489 07/12/2021 Chapter 488 07/12/2021 Chapter 487 07/12/2021 Chapter 486 07/12/2021 Chapter 485 07/12/2021 Chapter 484 07/12/2021 Chapter 483 07/12/2021 Chapter 482 07/12/2021 Chapter 481 07/12/2021 Chapter 480 07/12/2021 Chapter 479 07/12/2021 Chapter 478 07/12/2021 Chapter 477 07/12/2021 Chapter 476 07/12/2021 Chapter 475 07/12/2021 Chapter 474 07/12/2021 Chapter 473 07/12/2021 Chapter 472 07/12/2021 Chapter 471 07/12/2021 Chapter 470 07/12/2021 Chapter 469 07/12/2021 Chapter 468 07/12/2021 Chapter 467 07/12/2021 Chapter 466 07/12/2021 Chapter 465 07/12/2021 Chapter 464 07/12/2021 Chapter 463 07/12/2021 Chapter 462 07/12/2021 Chapter 461 07/12/2021 Chapter 460 07/12/2021 Chapter 459 07/12/2021 Chapter 458 07/12/2021 Chapter 457 07/12/2021 Chapter 456 07/12/2021 Chapter 455 07/12/2021 Chapter 454 07/12/2021 Chapter 453 07/12/2021 Chapter 452 07/12/2021 Chapter 451 07/12/2021 Chapter 450 07/12/2021 Chapter 449 07/12/2021 Chapter 448 07/12/2021 Chapter 447 07/12/2021 Chapter 446 07/12/2021 Chapter 445 07/12/2021 Chapter 444 07/12/2021 Chapter 443 07/12/2021 Chapter 442 07/12/2021 Chapter 441 07/12/2021 Chapter 440 07/12/2021 Chapter 439 07/12/2021 Chapter 438 07/12/2021 Chapter 437 07/12/2021 Chapter 436 07/12/2021 Chapter 435 07/12/2021 Chapter 434 07/12/2021 Chapter 433 07/12/2021 Chapter 432 07/12/2021 Chapter 431 07/12/2021 Chapter 430 07/12/2021 Chapter 429 07/12/2021 Chapter 428 07/12/2021 Chapter 427 07/12/2021 Chapter 426 07/12/2021 Chapter 425 07/12/2021 Chapter 424 07/12/2021 Chapter 423 07/12/2021 Chapter 422 07/12/2021 Chapter 421 07/12/2021 Chapter 420 07/12/2021 Chapter 419 07/12/2021 Chapter 418 07/12/2021 Chapter 417 07/12/2021 Chapter 416 07/12/2021 Chapter 415 07/12/2021 Chapter 414 07/12/2021 Chapter 413 07/12/2021 Chapter 412 07/12/2021 Chapter 411 07/12/2021 Chapter 410 07/12/2021 Chapter 409 07/12/2021 Chapter 408 07/12/2021 Chapter 407 07/12/2021 Chapter 406 07/12/2021 Chapter 405 07/12/2021 Chapter 404 07/12/2021 Chapter 403 07/12/2021 Chapter 402 07/12/2021 Chapter 401 07/12/2021 Chapter 400 07/12/2021 Chapter 399 07/12/2021 Chapter 398 07/12/2021 Chapter 397 07/12/2021 Chapter 396 07/12/2021 Chapter 395 07/12/2021 Chapter 394 07/12/2021 Chapter 393 07/12/2021 Chapter 392 07/12/2021 Chapter 391 07/12/2021 Chapter 390 07/12/2021 Chapter 389 07/12/2021 Chapter 388 07/12/2021 Chapter 387 07/12/2021 Chapter 386 07/12/2021 Chapter 385 07/12/2021 Chapter 384 07/12/2021 Chapter 383 07/12/2021 Chapter 382 07/12/2021 Chapter 381 07/12/2021 Chapter 380 07/12/2021 Chapter 379 07/12/2021 Chapter 378 07/12/2021 Chapter 377 07/12/2021 Chapter 376 07/12/2021 Chapter 375 07/12/2021 Chapter 374 07/12/2021 Chapter 373 07/12/2021 Chapter 372 07/12/2021 Chapter 371 07/12/2021 Chapter 370 07/12/2021 Chapter 369 07/12/2021 Chapter 368 07/12/2021 Chapter 367 07/12/2021 Chapter 366 07/12/2021 Chapter 365 07/12/2021 Chapter 364 07/12/2021 Chapter 363 07/12/2021 Chapter 362 07/12/2021 Chapter 361 07/12/2021 Chapter 360 07/12/2021 Chapter 359 07/12/2021 Chapter 358 07/12/2021 Chapter 357 07/12/2021 Chapter 356 07/12/2021 Chapter 355 07/12/2021 Chapter 354 07/12/2021 Chapter 353 07/12/2021 Chapter 352 07/12/2021 Chapter 351 07/12/2021 Chapter 350 07/12/2021 Chapter 349 07/12/2021 Chapter 348 07/12/2021 Chapter 347 07/12/2021 Chapter 346 07/12/2021 Chapter 345 07/12/2021 Chapter 344 07/12/2021 Chapter 343 07/12/2021 Chapter 342 07/12/2021 Chapter 341 07/12/2021 Chapter 340 07/12/2021 Chapter 339 07/12/2021 Chapter 338 07/12/2021 Chapter 337 07/12/2021 Chapter 336 07/12/2021 Chapter 335 07/12/2021 Chapter 334 07/12/2021 Chapter 333 07/12/2021 Chapter 332 07/12/2021 Chapter 331 07/12/2021 Chapter 330 07/12/2021 Chapter 329 07/12/2021 Chapter 328 07/12/2021 Chapter 327 07/12/2021 Chapter 326 07/12/2021 Chapter 325 07/12/2021 Chapter 324 07/12/2021 Chapter 323 07/12/2021 Chapter 322 07/12/2021 Chapter 321 07/12/2021 Chapter 320 07/12/2021 Chapter 319 07/12/2021 Chapter 318 07/12/2021 Chapter 317 07/12/2021 Chapter 316 07/12/2021 Chapter 315 07/12/2021 Chapter 314 07/12/2021 Chapter 313 07/12/2021 Chapter 312 07/12/2021 Chapter 311 07/12/2021 Chapter 310 07/12/2021 Chapter 309 07/12/2021 Chapter 308 07/12/2021 Chapter 307 07/12/2021 Chapter 306 07/12/2021 Chapter 305 07/12/2021 Chapter 304 07/12/2021 Chapter 303 07/12/2021 Chapter 302 07/12/2021 Chapter 301 07/12/2021 Chapter 300 07/12/2021 Chapter 299 07/12/2021 Chapter 298 07/12/2021 Chapter 297 07/12/2021 Chapter 296 07/12/2021 Chapter 295 07/12/2021 Chapter 294 07/12/2021 Chapter 293 07/12/2021 Chapter 292 07/12/2021 Chapter 291 07/12/2021 Chapter 290 07/12/2021 Chapter 289 07/12/2021 Chapter 288 07/12/2021 Chapter 287 07/12/2021 Chapter 286 07/12/2021 Chapter 285 07/12/2021 Chapter 284 07/12/2021 Chapter 283 07/12/2021 Chapter 282 07/12/2021 Chapter 281 07/12/2021 Chapter 280 07/12/2021 Chapter 279 07/12/2021 Chapter 278 07/12/2021 Chapter 277 07/12/2021 Chapter 276 07/12/2021 Chapter 275 07/12/2021 Chapter 274 07/12/2021 Chapter 273 07/12/2021 Chapter 272 07/12/2021 Chapter 271 07/12/2021 Chapter 270 07/12/2021 Chapter 269 07/12/2021 Chapter 268 07/12/2021 Chapter 267 07/12/2021 Chapter 266 07/12/2021 Chapter 265 07/12/2021 Chapter 264 07/12/2021 Chapter 263 07/12/2021 Chapter 262 07/12/2021 Chapter 261 07/12/2021 Chapter 260 07/12/2021 Chapter 259 07/12/2021 Chapter 258 07/12/2021 Chapter 257 07/12/2021 Chapter 256 07/12/2021 Chapter 255 07/12/2021 Chapter 254 07/12/2021 Chapter 253 07/12/2021 Chapter 252 07/12/2021 Chapter 251 07/12/2021 Chapter 250 07/12/2021 Chapter 249 07/12/2021 Chapter 248 07/12/2021 Chapter 247 07/12/2021 Chapter 246 07/12/2021 Chapter 245 07/12/2021 Chapter 244 07/12/2021 Chapter 243 07/12/2021 Chapter 242 07/12/2021 Chapter 241 07/12/2021 Chapter 240 07/12/2021 Chapter 239 07/12/2021 Chapter 238 07/12/2021 Chapter 237 07/12/2021 Chapter 236 07/12/2021 Chapter 235 07/12/2021 Chapter 234 07/12/2021 Chapter 233 07/12/2021 Chapter 232 07/12/2021 Chapter 231 07/12/2021 Chapter 230 07/12/2021 Chapter 229 07/12/2021 Chapter 228 07/12/2021 Chapter 227 07/12/2021 Chapter 226 07/12/2021 Chapter 225 07/12/2021 Chapter 224 07/12/2021 Chapter 223 07/12/2021 Chapter 222 07/12/2021 Chapter 221 07/12/2021 Chapter 220 07/12/2021 Chapter 219 07/12/2021 Chapter 218 07/12/2021 Chapter 217 07/12/2021 Chapter 216 07/12/2021 Chapter 215 07/12/2021 Chapter 214 07/12/2021 Chapter 213 07/12/2021 Chapter 212 07/12/2021 Chapter 211 07/12/2021 Chapter 210 07/12/2021 Chapter 209 07/12/2021 Chapter 208 07/12/2021 Chapter 207 07/12/2021 Chapter 206 07/12/2021 Chapter 205 07/12/2021 Chapter 204 07/12/2021 Chapter 203 07/12/2021 Chapter 202 07/12/2021 Chapter 201 07/12/2021 Chapter 200 07/12/2021 Chapter 199 07/12/2021 Chapter 198 07/12/2021 Chapter 197 07/12/2021 Chapter 196 07/12/2021 Chapter 195 07/12/2021 Chapter 194 07/12/2021 Chapter 193 07/12/2021 Chapter 192 07/12/2021 Chapter 191 07/12/2021 Chapter 190 07/12/2021 Chapter 189 07/12/2021 Chapter 188 07/12/2021 Chapter 187 07/12/2021 Chapter 186 07/12/2021 Chapter 185 07/12/2021 Chapter 184 07/12/2021 Chapter 183 07/12/2021 Chapter 182 07/12/2021 Chapter 181 07/12/2021 Chapter 180 07/12/2021 Chapter 179 07/12/2021 Chapter 178 07/12/2021 Chapter 177 07/12/2021 Chapter 176 07/12/2021 Chapter 175 07/12/2021 Chapter 174 07/12/2021 Chapter 173 07/12/2021 Chapter 172 07/12/2021 Chapter 171 07/12/2021 Chapter 170 07/12/2021 Chapter 169 07/12/2021 Chapter 168 07/12/2021 Chapter 167 07/12/2021 Chapter 166 07/12/2021 Chapter 165 07/12/2021 Chapter 164 07/12/2021 Chapter 163 07/12/2021 Chapter 162 07/12/2021 Chapter 161 07/12/2021 Chapter 160 07/12/2021 Chapter 159 07/12/2021 Chapter 158 07/12/2021 Chapter 157 07/12/2021 Chapter 156 07/12/2021 Chapter 155 07/12/2021 Chapter 154 07/12/2021 Chapter 153 07/12/2021 Chapter 152 07/12/2021 Chapter 151 07/12/2021 Chapter 150 07/12/2021 Chapter 149 07/12/2021 Chapter 148 07/12/2021 Chapter 147 07/12/2021 Chapter 146 07/12/2021 Chapter 145: - Làm ăn 07/12/2021 Chapter 144 07/12/2021 Chapter 143 07/12/2021 Chapter 142 07/12/2021 Chapter 141 07/12/2021 Chapter 140 07/12/2021 Chapter 139 07/12/2021 Chapter 138 07/12/2021 Chapter 137 07/12/2021 Chapter 136 07/12/2021 Chapter 135 07/12/2021 Chapter 134 07/12/2021 Chapter 133 07/12/2021 Chapter 132 07/12/2021 Chapter 131 07/12/2021 Chapter 130 07/12/2021 Chapter 129 07/12/2021 Chapter 128 07/12/2021 Chapter 127 07/12/2021 Chapter 126 07/12/2021 Chapter 125 07/12/2021 Chapter 124 07/12/2021 Chapter 123 07/12/2021 Chapter 122 07/12/2021 Chapter 121 07/12/2021 Chapter 120 07/12/2021 Chapter 119 07/12/2021 Chapter 118 07/12/2021 Chapter 117 07/12/2021 Chapter 116 07/12/2021 Chapter 115 07/12/2021 Chapter 114 07/12/2021 Chapter 113 07/12/2021 Chapter 112 07/12/2021 Chapter 111 07/12/2021 Chapter 110 07/12/2021 Chapter 109 07/12/2021 Chapter 108 07/12/2021 Chapter 107 07/12/2021 Chapter 106 07/12/2021 Chapter 105 07/12/2021 Chapter 104 07/12/2021 Chapter 103 07/12/2021 Chapter 102 07/12/2021 Chapter 101 07/12/2021 Chapter 100 07/12/2021 Chapter 99 07/12/2021 Chapter 98 07/12/2021 Chapter 97 07/12/2021 Chapter 96 07/12/2021 Chapter 95 07/12/2021 Chapter 94 07/12/2021 Chapter 93 07/12/2021 Chapter 92 07/12/2021 Chapter 91 07/12/2021 Chapter 90 07/12/2021 Chapter 89 07/12/2021 Chapter 88 07/12/2021 Chapter 87 07/12/2021 Chapter 86 07/12/2021 Chapter 85 07/12/2021 Chapter 84 07/12/2021 Chapter 83 07/12/2021 Chapter 82 07/12/2021 Chapter 81 07/12/2021 Chapter 80 07/12/2021 Chapter 79 07/12/2021 Chapter 78 07/12/2021 Chapter 77 07/12/2021 Chapter 76 07/12/2021 Chapter 75 07/12/2021 Chapter 74 07/12/2021 Chapter 73 07/12/2021 Chapter 72 07/12/2021 Chapter 71 07/12/2021 Chapter 70 07/12/2021 Chapter 69 07/12/2021 Chapter 68 07/12/2021 Chapter 67 07/12/2021 Chapter 66 07/12/2021 Chapter 65 07/12/2021 Chapter 64 07/12/2021 Chapter 63 07/12/2021 Chapter 62 07/12/2021 Chapter 61 07/12/2021 Chapter 60.5 07/12/2021 Chapter 60 07/12/2021 Chapter 59 07/12/2021 Chapter 58 07/12/2021 Chapter 57 07/12/2021 Chapter 56 07/12/2021 Chapter 55 07/12/2021 Chapter 54 07/12/2021 Chapter 53 07/12/2021 Chapter 52 07/12/2021 Chapter 51 07/12/2021 Chapter 50 07/12/2021 Chapter 49 07/12/2021 Chapter 48 07/12/2021 Chapter 47 07/12/2021 Chapter 46 07/12/2021 Chapter 45 07/12/2021 Chapter 44 07/12/2021 Chapter 43 07/12/2021 Chapter 42 07/12/2021 Chapter 41 07/12/2021 Chapter 40 07/12/2021 Chapter 39 07/12/2021 Chapter 38 07/12/2021 Chapter 37 07/12/2021 Chapter 36 07/12/2021 Chapter 35 07/12/2021 Chapter 34 07/12/2021 Chapter 33 07/12/2021 Chapter 32 07/12/2021 Chapter 31 07/12/2021 Chapter 30 07/12/2021 Chapter 29 07/12/2021 Chapter 28 07/12/2021 Chapter 27 07/12/2021 Chapter 26 07/12/2021 Chapter 25 07/12/2021 Chapter 24 07/12/2021 Chapter 23 07/12/2021 Chapter 22 07/12/2021 Chapter 21 07/12/2021 Chapter 20 07/12/2021 Chapter 19 07/12/2021 Chapter 18 07/12/2021 Chapter 17 07/12/2021 Chapter 16 07/12/2021 Chapter 15 07/12/2021 Chapter 14 07/12/2021 Chapter 13 07/12/2021 Chapter 12 07/12/2021 Chapter 11 07/12/2021 Chapter 10 07/12/2021 Chapter 9 07/12/2021 Chapter 8 07/12/2021 Chapter 7 06/12/2021 Chapter 6 06/12/2021 Chapter 5 06/12/2021 Chapter 4 06/12/2021 Chapter 3 06/12/2021 Chapter 2 06/12/2021 Chapter 1 06/12/2021