Đường Dần tại Dị Giới

 • Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  383/383
  Năm phát hành:
  2016
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của Lục Đạo. Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết...

  Thể loại:
  Harem Adventure Manhua Truyện Màu
  Cập nhật
  06/12/2021

Danh sách chương

Chapter 392 - Chapter 392 Chapter 391 - Chapter 391 Chapter 390 - Chapter 390 Chapter 389 - Chapter 389 Chapter 388 - Chapter 388 Chapter 387 - Chapter 387 Chapter 386 - Chapter 386 Chapter 385 - Chapter 385 Chapter 384 - Chapter 384 Chapter 383 - Chapter 383 Chapter 382 - Chapter 382 Chapter 381 - Chapter 381 Chapter 380 - Chapter 380 Chapter 379 - Chapter 379 Chapter 378 - Chapter 378 Chapter 377 - Chapter 377 Chapter 376 - Chapter 376 Chapter 375 - Chapter 375 Chapter 374 - Chapter 374 Chapter 373 - Chapter 373 Chapter 372 - Chapter 372 Chapter 371 - Chapter 371 Chapter 370 - Chapter 370: Chung Thiên 3 Chapter 369 - Chapter 369: Chung Thiên 2 Chapter 368 - Chapter 368: Chung Thiên Chapter 367 - Chapter 367: Âm mưu Thần Trì 3 Chapter 366 - Chapter 366: Âm mưu Thần Trì 2 Chapter 365 - Chapter 365: Âm mưu Thần Trì Chapter 364 - Chapter 364: Thanh gươm phục thù 3 Chapter 363 - Chapter 363: Thanh gươm phục thù 2 Chapter 362 - Chapter 362: Thanh gươm phục thù Chapter 361 - Chapter 361: Quyết đấu sơ nghênh 3 Chapter 360 - Chapter 360: Quyết đấu sơ nghênh 2 Chapter 359 - Chapter 359: Quyết đấu sơ nghênh Chapter 358 - Chapter 358: Chỉnh trang 3 Chapter 357 - Chapter 357: Chỉnh trang 2 Chapter 356 - Chapter 356: Chỉnh trang Chapter 355 - Chapter 355: Giang Phàm 3 Chapter 354 - Chapter 354: Giang Phàm 2 Chapter 353 - Chapter 353: Giang Phàm Chapter 352 - Chapter 352: Tốc chiến tốc quyết 3 Chapter 351 - Chapter 351: Tốc chiến tốc quyết 2 Chapter 350 - Chapter 350: Tốc chiến tốc quyết Chapter 349 - Chapter 349: Phân chi 3 Chapter 348 - Chapter 348: Phân chi 2 Chapter 347 - Chapter 347: Phân chi Chapter 346 - Chapter 346: Thế nhược thủy hỏa 3 Chapter 345 - Chapter 345: Thế nhược thủy hỏa 2 Chapter 344 - Chapter 344: Thế nhược thủy hỏa Chapter 343 - Chapter 343: Qua sông 3 Chapter 342 - Chapter 342: Qua sông 2 Chapter 341 - Chapter 341: Qua sông Chapter 330 - Chapter 330: Phán Thủy 3 Chapter 329 - Chapter 329: Phán Thủy 2 Chapter 328 - Chapter 328: Phán Thủy Chapter 327 - Chapter 327: Thanh và Độc 3 Chapter 326 - Chapter 326: Thanh và Độc 2 Chapter 325 - Chapter 325: Thanh và Độc Chapter 324 - Chapter 324: Ám Tiễn 3 Chapter 323 - Chapter 323: Ám Tiễn 2 Chapter 322 - Chapter 322: Ám Tiễn 1 Chapter 321 - Chapter 321: Sơ chiến Cao Xuyên 3 Chapter 320 - Chapter 320: Sơ chiến Cao Xuyên 2 Chapter 319 - Chapter 319: Sơ chiến Cao Xuyên Chapter 318 - Chapter 318: Can Qua Chinh Chiến 3 Chapter 317 - Chapter 317: Can Qua Chinh Chiến 2 Chapter 316 - Chapter 316: Can Qua Chinh Chiến Chapter 315 - Chapter 315: Kỳ lộ 3 Chapter 314 - Chapter 314: Kỳ Lộ 2 Chapter 313 - Chapter 313: Kỳ Lộ 1 Chapter 312 - Chapter 312: Vương Tọa Máu 3 Chapter 311 - Chapter 311: Vương Tọa Máu 2 Chapter 310 - Chapter 310: Vương Tọa Máu 1 Chapter 309 - Chapter 309: Hồn hề An hề 3 Chapter 308 - Chapter 308: Hồn hề An hề 2 Chapter 307 - Chapter 307: Hồn hề An hề 1 Chapter 306 - Chapter 306: Tương kế tựu kế 3 Chapter 305 - Chapter 305: Tương kế tựu kế 2 Chapter 304 - Chapter 304: Tương kế tựu kế 1 Chapter 303 - Chapter 303: Đại chiến Diêm Thành 3 Chapter 302 - Chapter 302: Đại chiến Diêm Thành 2 Chapter 301 - Chapter 301: Đại chiến Diêm Thành Chapter 300 - Chapter 300: Ngăn cản quân Ninh 3 Chapter 299 - Chapter 299: Ngăn cản quân Ninh 2 Chapter 298 - Chapter 298: Ngăn cản quân Ninh Chapter 297 - Chapter 297: Thiên Ưng Quân 3 Chapter 296 - Chapter 296: Thiên Ưng Quân 2 Chapter 295 - Chapter 295: Thiên Ưng Quân Chapter 294 - Chapter 294: Dạ tập Hổ Nha 3 Chapter 293 - Chapter 293: Dạ tập Hổ Nha 2 Chapter 292 - Chapter 292: Dạ tập Hổ Nha Chapter 291 - Chapter 291: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân 3 Chapter 290 - Chapter 290: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân 2 Chapter 289 - Chapter 289: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân Chapter 288 - Chapter 288: Bình bại như núi đổ 3 Chapter 287 - Chapter 287: Bình bại như núi đổ 2 Chapter 286 - Chapter 286: Binh bại như núi đổ Chapter 285 - Chapter 285: Tử Anh 3 Chapter 284 - Chapter 284: Tử Anh 2 Chapter 283 - Chapter 283: Tử Anh Chapter 282 - Chapter 282: Bảo hổ lột da 3 Chapter 281 - Chapter 281: Bảo hổ lột da 2 Chapter 280 - Chapter 280: Bảo hổ lột da Chapter 279 - Chapter 279: Bàn việc đêm khuya Chapter 278 - Chapter 278: Chuyến đi nước Mạc 3 Chapter 277 - Chapter 277: Chuyến đi nước Mạc 2 Chapter 276 - Chapter 276: Chuyến đi nước Mạc Chapter 275 - Chapter 275: Nỗi lo bất trắc 3 Chapter 274 - Chapter 274: Nỗi lo bất trắc 2 Chapter 273 - Chapter 273: Nỗi lo bất trắc Chapter 272 - Chapter 272: Hoàn Thắng Phong Bắc 3 Chapter 271 - Chapter 271: Hoàn Thắng Phong Bắc 2 Chapter 270 - Chapter 270: Hoàn Thắng Phong Bắc Chapter 269 - Chapter 269: Phản biến 3 Chapter 268 - Chapter 268: Phản biến 2 Chapter 267 - Chapter 267: Phản biến Chapter 266 - Chapter 266: Nội ứng ngoại hợp 3 Chapter 265 - Chapter 265: Nội ứng ngoại hợp 2 Chapter 264 - Chapter 264: Nội ứng ngoại hợp Chapter 263 - Chapter 263: Đường Sơ 3 Chapter 262 - Chapter 262: Đường Sơ 2 Chapter 261 - Chapter 261: Đường Sơ Chapter 260 - Chapter 260: Thừa Thắng Truy Kích 3 Chapter 259 - Chapter 259: Thừa Thắng Truy Kích 2 Chapter 258 - Chapter 258: Thừa Thắng Truy Kích Chapter 257 - Chapter 257: Nhất phu đương quan 2 Chapter 256 - Chapter 256: Nhất phu đương quan Chapter 255 - Chapter 255: Chiến hỏa liên thiên 3 Chapter 254 - Chapter 254: Chiến hỏa liên thiên 2 Chapter 253 - Chapter 253: Chiến hỏa liên thiên Chapter 252 - Chapter 252: Khổ chiến Ký Thành Chapter 251 - Chapter 251: Khổ chiến Ký Thành Chapter 250 - Chapter 250: Khổ chiến Ký Thành Chapter 249 - Chapter 249: Không thành 3 Chapter 248 - Chapter 248: Không Thành 2 Chapter 247 - Chapter 247: Không Thành Chapter 246 - Chapter 246: Ôn Nhu Hương 3 Chapter 245 - Chapter 245: Ôn Nhu Hương 2 Chapter 244 - Chapter 244: Ôn Nhu Hương Chapter 243 - Chapter 243: Nước Đỗ Cơ 3 Chapter 242 - Chapter 242: Nước Đỗ Cơ 2 Chapter 241 - Chapter 241: Nước Đỗ Cơ Chapter 240 - Chapter 240: Chém giết 3 Chapter 239 - Chapter 239: Chém giết 2 Chapter 238 - Chapter 238: Chém giết Chapter 237 - Chapter 237: Hoang Mạc Cuồng Đồ 3 Chapter 236 - Chapter 236: Hoang Mạc Cuồng Đồ 2 Chapter 235 - Chapter 235: Hoang Mạc Cuồng Đồ Chapter 234 - Chapter 234: Sắp đặt 3 Chapter 233 - Chapter 233: Sắp đặt 2 Chapter 232 - Chapter 232: Sắp đặt Chapter 231 - Chapter 231: Khách quê người 3 Chapter 230 - Chapter 230: Khách quê người 2 Chapter 229 - Chapter 229: Khách quê người Chapter 228 - Chapter 228: Bí mật Linh Võ 3 Chapter 227 - Chapter 227: Bí mật Linh Võ 2 Chapter 226 - Chapter 226: Bí mật Linh Võ Chapter 225 - Chapter 225: Đình chiến 3 Chapter 224 - Chapter 224: Đình chiến 2 Chapter 223 - Chapter 223: Đình chiến Chapter 222 - Chapter 222: Kỳ độc 3 Chapter 221 - Chapter 221: Kỳ độc 2 Chapter 220 - Chapter 220: Kỳ độc Chapter 219 - Chapter 219: Dừng chiến 3 Chapter 218 - Chapter 218: Dừng chiến 2 Chapter 217 - Chapter 217: Dừng chiến Chapter 216 - Chapter 216: Trận chiến quyết tử 3 Chapter 215 - Chapter 215: Trận chiến quyết tử 2 Chapter 214 - Chapter 214: Trận chiến quyết tử Chapter 213 - Chapter 213: Thỏa hiệp 3 Chapter 212 - Chapter 212: Thỏa hiệp 2 Chapter 211 - Chapter 211: Thỏa hiệp Chapter 210 - Chapter 210: Tù binh 3 Chapter 209 - Chapter 209: Tù binh 2 Chapter 208 - Chapter 208: Tù binh Chapter 207 - Chapter 207: Cấp cứu tạm thời 3 Chapter 206 - Chapter 206: Cấp cứu tạm thời 2 Chapter 205 - Chapter 205: Cấp cứu tạm thời Chapter 204 - Chapter 204: Tiềm nhập 3 Chapter 203 - Chapter 203: Tiềm nhập 2 Chapter 202 - Chapter 202: Tiềm nhập Chapter 201 - Chapter 201: Âm Lôi 3 Chapter 200 - Chapter 200: Âm Lôi 2 Chapter 199 - Chapter 199: Âm Lôi 1 Chapter 198 - Chapter 198: Bài mưu tính kế 3 Chapter 197 - Chapter 197: Bày mưu tính kế 2 Chapter 196 - Chapter 196: Bày mưu tính kế Chapter 195 - Chapter 195: Công Kiên Chiến 2 Chapter 194 - Chapter 194: Công Kiên Chiến 2 Chapter 193 - Chapter 193: Công Kiên Chiến Chapter 192 - Chapter 192: Cạm bẫy 3 Chapter 191 - Chapter 191: Cạm bẫy 2 Chapter 190 - Chapter 190: Cạm bẫy Chapter 189 - Chapter 189: Chiêu binh mãi mã 3 Chapter 188 - Chapter 188: Chiêu binh mãi mãi 2 Chapter 187 - Chapter 187: Chiêu binh mãi mã Chapter 186 - Chapter 186: Nguồn họa 3 Chapter 185 - Chapter 185: Nguồn họa 2 Chapter 184 - Chapter 184: Nguồn họa Chapter 183 - Chapter 183: Vong mệnh uyên ương 3 Chapter 182 - Chapter 182: Vong mệnh uyên ương 2 Chapter 181 - Chapter 181: Vong mệnh uyên ương Chapter 180 - Chapter 180: Vũ Mị 3 Chapter 179 - Chapter 179: Vũ Mị 2 Chapter 178 - Chapter 178: Vũ Mị Chapter 177 - Chapter 177: Thiêu đốt linh hồn 3 Chapter 176 - Chapter 176: Thiêu đốt linh hồn 2 Chapter 175 - Chapter 175: Thiêu đốt linh hồn Chapter 174 - Chapter 174: Kế hoạch 3 Chapter 173 - Chapter 173: Kế hoạch 2 Chapter 172 - Chapter 172: Kế hoạch Chapter 171 - Chapter 171: Trở lại Diêm Thành 3 Chapter 170 - Chapter 170: Trở lại Diêm Thành 2 Chapter 169 - Chapter 169: Trở lại Diêm Thành Chapter 168 - Chapter 168: Quyết tâm 3 Chapter 167 - Chapter 167: Quyết tâm 2 Chapter 166 - Chapter 166: Quyết tâm Chapter 165 - Chapter 165: Phục diệt 3 Chapter 164 - Chapter 164: Phục diệt 2 Chapter 163 - Chapter 163: Phục diệt Chapter 162 - Chapter 162: Dạ tập 3 Chapter 161 - Chapter 161: Dạ tập 2 Chapter 160 - Chapter 160: Dạ tập Chapter 159 - Chapter 159: Giác đấu sĩ 3 Chapter 158 - Chapter 158: Giác Đấu Sĩ 2 Chapter 157 - Chapter 157: Giác Đấu Sĩ Chapter 156 - Chapter 156: Long 3 Chapter 155 - Chapter 155: Long 2 Chapter 154 - Chapter 154: Long Chapter 153 - Chapter 153: Vạn Thú chi Linh 3 Chapter 152 - Chapter 152: Vạn Thú chi Linh 2 Chapter 151 - Chapter 151: Yêu Thú Vương Chapter 150 - Chapter 150: Nguy cơ nhất phát 3 Chapter 149 - Chapter 149: Nguy cơ nhất phát 2 Chapter 148 - Chapter 148: Nguy cơ nhất phát Chapter 147 - Chapter 147: Cao thăng 3 Chapter 146 - Chapter 146: Cao thăng 2 Chapter 145 - Chapter 145: Cao thăng Chapter 144 - Chapter 144: Phản biến 3 Chapter 143 - Chapter 143: Phản biến 2 Chapter 142 - Chapter 142: Phản biến Chapter 141 - Chapter 141: Vì ai lưu luyến 3 Chapter 140 - Chapter 140: Vì ai lưu luyến 2 Chapter 139 - Chapter 139: Vì ai lưu luyến Chapter 138 - Chapter 138: Súc thế đợi phát 3 Chapter 137 - Chapter 137: Súc thế đợi phát 2 Chapter 136 - Chapter 136: Súc thế đợi phát Chapter 135 - Chapter 135: Thượng Quan Nguyên Nhượng 3 Chapter 134 - Chapter 134: Thượng Quan Nguyên Nhượng 2 Chapter 133 - Chapter 133: Thượng Quan Nguyên Nhượng Chapter 132 - Chapter 132: Hi sinh 2 Chapter 131 - Chapter 131: Hi sinh 2 Chapter 130 - Chapter 130: Hi sinh Chapter 129 - Chapter 129: Nghị hòa 3 Chapter 128 - Chapter 128: Nghị hòa 2 Chapter 127 - Chapter 127: Nghị hòa 1 Chapter 126 - Chapter 126: Binh lâm thành hạ 3 Chapter 125 - Chapter 125: Binh lâm thành hạ 2 Chapter 124 - Chapter 124: Binh lâm thành hạ Chapter 123 - Chapter 123: Vây Ngụy cứu Triệu 3 Chapter 122 - Chapter 122: Vây Nguyj cứu Triệu 2 Chapter 121 - Chapter 121: Vây Ngụy cứu Triệu Chapter 120 - Chapter 120: Sơn vũ dục lai 3 Chapter 119 - Chapter 119: Sơn vũ dục lai 2 Chapter 118 - Chapter 118: Sơn vũ dục lai Chapter 117 - Chapter 117: Nghịch chuyển 3 Chapter 116 - Chapter 116: Nghịch chuyển 2 Chapter 115 - Chapter 115: Nghịch chuyển Chapter 114 - Chapter 114: Thú Vương Trấn 3 Chapter 113 - Chapter 113: Thú Vương Trấn 2 Chapter 112 - Chapter 112: Thú Vương Trấn 1 Chapter 111 - Chapter 111: Phạm Mẫn 3 Chapter 110 - Chapter 110: Phạm Mẫn 2 Chapter 109 - Chapter 109: Phạm Mẫn 1 Chapter 108 - Chapter 108: Anh hùng cứu mỹ 3 Chapter 107 - Chapter 107: Anh hùng cứu mỹ 2 Chapter 106 - Chapter 106: Anh hùng cứu mỹ 1 Chapter 105 - Chapter 105: Chỉnh trị 3 Chapter 104 - Chapter 104: Chỉnh trị 2 Chapter 103 - Chapter 103: Chỉnh trị Chapter 102 - Chapter 102 Chapter 101 - Chapter 101: Hoành Thành phong ba 2 Chapter 100 - Chapter 100: Hoành Thành phong ba Chapter 99 - Chapter 99: Đại thắng 3 Chapter 98 - Chapter 98: Đại thắng 2 Chapter 97 - Chapter 97: Đại thắng 1 Chapter 96 - Chapter 96 Chapter 95 - Chapter 95: Khế ước Tử Vong 2 Chapter 94 - Chapter 94: Khế ước Tử vong 1 Chapter 93 - Chapter 93: Công Thành Chiến 3 Chapter 92 - Chapter 92: Công Thành Chiến 2 Chapter 91 - Chapter 91 Chapter 90 - Chapter 90 Chapter 89 - Chapter 89: Đại chiến sắp đến 2 Chapter 88 - Chapter 88: Đại chiến sắp đến Chapter 87 - Chapter 87 Chapter 86 - Chapter 86: Đầu quân 2 Chapter 85 - Chapter 85 Chapter 84 - Chapter 84: Tiêu Mộ Thanh 3 Chapter 83 - Chapter 83: Tiêu Mộ Thanh 2 Chapter 82 - Chapter 82: Tiêu Mộ Thanh Chapter 81 - Chapter 81: Sơ chiến Man binh 3 Chapter 80 - Chapter 80: Sơ chiến Man binh 2 Chapter 79 - Chapter 79: Sơ chiến Man binh Chapter 78 - Chapter 78: Thu phục 3 Chapter 77 - Chapter 77: Thu phục 2 Chapter 76 - Chapter 76: Thu phục Chapter 75 - Chapter 75 Chapter 74 - Chapter 74 Chapter 73 - Chapter 73 Chapter 72 - Chapter 72 Chapter 71 - Chapter 71 Chapter 70 - Chapter 70 Chapter 69 - Chapter 69 Chapter 68 - Chapter 68 Chapter 67 - Chapter 67 Chapter 66 - Chapter 66 Chapter 65 - Chapter 65: Huyện Bình Nguyên 2 Chapter 64 - Chapter 64 Chapter 63 - Chapter 63 Chapter 62 - Chapter 62 Chapter 61 - Chapter 61: Biệt ly 1 Chapter 60 - Chapter 60: Ngụy kế 3 Chapter 59 - Chapter 59: Ngụy kế 2 Chapter 58 - Chapter 58 Chapter 57 - Chapter 57 Chapter 56 - Chapter 56 Chapter 55 - Chapter 55: Mong yên chuyện 1 Chapter 54 - Chapter 54 Chapter 53 - Chapter 53 Chapter 52 - Chapter 52 Chapter 51 - Chapter 51: Uyển Thành ám sát 2 Chapter 50 - Chapter 50: Uyển Thành ám sát Chapter 49 - Chapter 49: Đoàn Nhu 2 Chapter 48 - Chapter 48: Đoàn Nhu 1 Chapter 47 - Chapter 47: Công chúa giá đáo 2 Chapter 46 - Chapter 46: Công chúa giá đáo Chapter 45 - Chapter 45: Bá Quan 2 Chapter 44 - Chapter 44: Bá Quan 1 Chapter 43 - Chapter 43: Nhiệm vụ đặc biệt 2 Chapter 42 - Chapter 42: Nhiệm vụ đặc biệt Chapter 41 - Chapter 41: Áp chế 2 Chapter 40 - Chapter 40: Áp chế 1 Chapter 39 - Chapter 39: Giải vây 2 Chapter 38 - Chapter 38: Giải vây 1 Chapter 37 - Chapter 37: Luyện binh 2 Chapter 36 - Chapter 36: Luyện binh 1 Chapter 35 - Chapter 35: Song Đao 2 Chapter 34 - Chapter 34: Song Đao 1 Chapter 34 - Chapter 34: Thế nhược thủy hỏa Chapter 32 - Chapter 32: Phó Hội 2 Chapter 31 - Chapter 31: Phó Hội 1 Chapter 30 - Chapter 30: Tuyển chọn Chapter 29 - Chapter 29: Hồi Diêm Thành Chapter 28 - Chapter 28: Phá Địch Chapter 27 - Chapter 27: Đối quyết Chapter 26 - Chapter 26: Linh Ba Chapter 25 - Chapter 25: Thành phòng Chapter 24 - Chapter 24: Dưỡng thương Chapter 23 - Chapter 23: Chuyển nguy thành an Chapter 22 - Chapter 22: Đồng Môn Chapter 21 - Chapter 21: Giao bộ Chapter 20 - Chapter 20: Ảnh Sát B Chapter 19 - Chapter 19.5 Chapter 19 - Chapter 19 Chapter 18 - Chapter 18 Chapter 17 - Chapter 17 Chapter 16 - Chapter 16 Chapter 15 - Chapter 15 Chapter 14 - Chapter 14 Chapter 13 - Chapter 13 Chapter 12 - Chapter 12: Thiên Phu Trưởng A Chapter 11 - Chapter 11 Chapter 10 - Chapter 10 Chapter 9 - Chapter 9 Chapter 8 - Chapter 8 Chapter 7 - Chapter 7 Chapter 6 - Chapter 6: Ám chi Tu Luyện giả Chapter 5 - Chapter 5 Chapter 4 - Chapter 4 Chapter 3 - Chapter 3 Chapter 2 - Chapter 2: Sơ đáo Dị Giới Chapter 1 - Chapter 1