Đường Dần tại Dị Giới

 • Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  383/383
  Năm phát hành:
  2016
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của Lục Đạo. Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết...

  Thể loại:
  Harem Adventure Manhua Truyện Màu
  Cập nhật
  06/12/2021

Danh sách chương

Chapter 392 06/12/2021 Chapter 391 06/12/2021 Chapter 390 06/12/2021 Chapter 389 06/12/2021 Chapter 388 06/12/2021 Chapter 387 06/12/2021 Chapter 386 06/12/2021 Chapter 385 06/12/2021 Chapter 384 06/12/2021 Chapter 383 06/12/2021 Chapter 382 06/12/2021 Chapter 381 06/12/2021 Chapter 380 06/12/2021 Chapter 379 06/12/2021 Chapter 378 06/12/2021 Chapter 377 06/12/2021 Chapter 376 06/12/2021 Chapter 375 06/12/2021 Chapter 374 06/12/2021 Chapter 373 06/12/2021 Chapter 372 06/12/2021 Chapter 371 06/12/2021 Chapter 370: Chung Thiên 3 06/12/2021 Chapter 369: Chung Thiên 2 06/12/2021 Chapter 368: Chung Thiên 06/12/2021 Chapter 367: Âm mưu Thần Trì 3 06/12/2021 Chapter 366: Âm mưu Thần Trì 2 06/12/2021 Chapter 365: Âm mưu Thần Trì 06/12/2021 Chapter 364: Thanh gươm phục thù 3 06/12/2021 Chapter 363: Thanh gươm phục thù 2 06/12/2021 Chapter 362: Thanh gươm phục thù 06/12/2021 Chapter 361: Quyết đấu sơ nghênh 3 06/12/2021 Chapter 360: Quyết đấu sơ nghênh 2 06/12/2021 Chapter 359: Quyết đấu sơ nghênh 06/12/2021 Chapter 358: Chỉnh trang 3 06/12/2021 Chapter 357: Chỉnh trang 2 06/12/2021 Chapter 356: Chỉnh trang 06/12/2021 Chapter 355: Giang Phàm 3 06/12/2021 Chapter 354: Giang Phàm 2 06/12/2021 Chapter 353: Giang Phàm 06/12/2021 Chapter 352: Tốc chiến tốc quyết 3 06/12/2021 Chapter 351: Tốc chiến tốc quyết 2 06/12/2021 Chapter 350: Tốc chiến tốc quyết 06/12/2021 Chapter 349: Phân chi 3 06/12/2021 Chapter 348: Phân chi 2 06/12/2021 Chapter 347: Phân chi 06/12/2021 Chapter 346: Thế nhược thủy hỏa 3 06/12/2021 Chapter 345: Thế nhược thủy hỏa 2 06/12/2021 Chapter 344: Thế nhược thủy hỏa 06/12/2021 Chapter 343: Qua sông 3 06/12/2021 Chapter 342: Qua sông 2 06/12/2021 Chapter 341: Qua sông 06/12/2021 Chapter 330: Phán Thủy 3 06/12/2021 Chapter 329: Phán Thủy 2 06/12/2021 Chapter 328: Phán Thủy 06/12/2021 Chapter 327: Thanh và Độc 3 06/12/2021 Chapter 326: Thanh và Độc 2 06/12/2021 Chapter 325: Thanh và Độc 06/12/2021 Chapter 324: Ám Tiễn 3 06/12/2021 Chapter 323: Ám Tiễn 2 06/12/2021 Chapter 322: Ám Tiễn 1 06/12/2021 Chapter 321: Sơ chiến Cao Xuyên 3 06/12/2021 Chapter 320: Sơ chiến Cao Xuyên 2 06/12/2021 Chapter 319: Sơ chiến Cao Xuyên 06/12/2021 Chapter 318: Can Qua Chinh Chiến 3 06/12/2021 Chapter 317: Can Qua Chinh Chiến 2 06/12/2021 Chapter 316: Can Qua Chinh Chiến 06/12/2021 Chapter 315: Kỳ lộ 3 06/12/2021 Chapter 314: Kỳ Lộ 2 06/12/2021 Chapter 313: Kỳ Lộ 1 06/12/2021 Chapter 312: Vương Tọa Máu 3 06/12/2021 Chapter 311: Vương Tọa Máu 2 06/12/2021 Chapter 310: Vương Tọa Máu 1 06/12/2021 Chapter 309: Hồn hề An hề 3 06/12/2021 Chapter 308: Hồn hề An hề 2 06/12/2021 Chapter 307: Hồn hề An hề 1 06/12/2021 Chapter 306: Tương kế tựu kế 3 06/12/2021 Chapter 305: Tương kế tựu kế 2 06/12/2021 Chapter 304: Tương kế tựu kế 1 06/12/2021 Chapter 303: Đại chiến Diêm Thành 3 06/12/2021 Chapter 302: Đại chiến Diêm Thành 2 06/12/2021 Chapter 301: Đại chiến Diêm Thành 06/12/2021 Chapter 300: Ngăn cản quân Ninh 3 06/12/2021 Chapter 299: Ngăn cản quân Ninh 2 06/12/2021 Chapter 298: Ngăn cản quân Ninh 06/12/2021 Chapter 297: Thiên Ưng Quân 3 06/12/2021 Chapter 296: Thiên Ưng Quân 2 06/12/2021 Chapter 295: Thiên Ưng Quân 06/12/2021 Chapter 294: Dạ tập Hổ Nha 3 06/12/2021 Chapter 293: Dạ tập Hổ Nha 2 06/12/2021 Chapter 292: Dạ tập Hổ Nha 06/12/2021 Chapter 291: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân 3 06/12/2021 Chapter 290: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân 2 06/12/2021 Chapter 289: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân 06/12/2021 Chapter 288: Bình bại như núi đổ 3 06/12/2021 Chapter 287: Bình bại như núi đổ 2 06/12/2021 Chapter 286: Binh bại như núi đổ 06/12/2021 Chapter 285: Tử Anh 3 06/12/2021 Chapter 284: Tử Anh 2 06/12/2021 Chapter 283: Tử Anh 06/12/2021 Chapter 282: Bảo hổ lột da 3 06/12/2021 Chapter 281: Bảo hổ lột da 2 06/12/2021 Chapter 280: Bảo hổ lột da 06/12/2021 Chapter 279: Bàn việc đêm khuya 06/12/2021 Chapter 278: Chuyến đi nước Mạc 3 06/12/2021 Chapter 277: Chuyến đi nước Mạc 2 06/12/2021 Chapter 276: Chuyến đi nước Mạc 06/12/2021 Chapter 275: Nỗi lo bất trắc 3 06/12/2021 Chapter 274: Nỗi lo bất trắc 2 06/12/2021 Chapter 273: Nỗi lo bất trắc 06/12/2021 Chapter 272: Hoàn Thắng Phong Bắc 3 06/12/2021 Chapter 271: Hoàn Thắng Phong Bắc 2 06/12/2021 Chapter 270: Hoàn Thắng Phong Bắc 06/12/2021 Chapter 269: Phản biến 3 06/12/2021 Chapter 268: Phản biến 2 06/12/2021 Chapter 267: Phản biến 06/12/2021 Chapter 266: Nội ứng ngoại hợp 3 06/12/2021 Chapter 265: Nội ứng ngoại hợp 2 06/12/2021 Chapter 264: Nội ứng ngoại hợp 06/12/2021 Chapter 263: Đường Sơ 3 06/12/2021 Chapter 262: Đường Sơ 2 06/12/2021 Chapter 261: Đường Sơ 06/12/2021 Chapter 260: Thừa Thắng Truy Kích 3 06/12/2021 Chapter 259: Thừa Thắng Truy Kích 2 06/12/2021 Chapter 258: Thừa Thắng Truy Kích 06/12/2021 Chapter 257: Nhất phu đương quan 2 06/12/2021 Chapter 256: Nhất phu đương quan 06/12/2021 Chapter 255: Chiến hỏa liên thiên 3 06/12/2021 Chapter 254: Chiến hỏa liên thiên 2 06/12/2021 Chapter 253: Chiến hỏa liên thiên 06/12/2021 Chapter 252: Khổ chiến Ký Thành 06/12/2021 Chapter 251: Khổ chiến Ký Thành 06/12/2021 Chapter 250: Khổ chiến Ký Thành 06/12/2021 Chapter 249: Không thành 3 06/12/2021 Chapter 248: Không Thành 2 06/12/2021 Chapter 247: Không Thành 06/12/2021 Chapter 246: Ôn Nhu Hương 3 06/12/2021 Chapter 245: Ôn Nhu Hương 2 06/12/2021 Chapter 244: Ôn Nhu Hương 06/12/2021 Chapter 243: Nước Đỗ Cơ 3 06/12/2021 Chapter 242: Nước Đỗ Cơ 2 06/12/2021 Chapter 241: Nước Đỗ Cơ 06/12/2021 Chapter 240: Chém giết 3 06/12/2021 Chapter 239: Chém giết 2 06/12/2021 Chapter 238: Chém giết 06/12/2021 Chapter 237: Hoang Mạc Cuồng Đồ 3 06/12/2021 Chapter 236: Hoang Mạc Cuồng Đồ 2 06/12/2021 Chapter 235: Hoang Mạc Cuồng Đồ 06/12/2021 Chapter 234: Sắp đặt 3 06/12/2021 Chapter 233: Sắp đặt 2 06/12/2021 Chapter 232: Sắp đặt 06/12/2021 Chapter 231: Khách quê người 3 06/12/2021 Chapter 230: Khách quê người 2 06/12/2021 Chapter 229: Khách quê người 06/12/2021 Chapter 228: Bí mật Linh Võ 3 06/12/2021 Chapter 227: Bí mật Linh Võ 2 06/12/2021 Chapter 226: Bí mật Linh Võ 06/12/2021 Chapter 225: Đình chiến 3 06/12/2021 Chapter 224: Đình chiến 2 06/12/2021 Chapter 223: Đình chiến 06/12/2021 Chapter 222: Kỳ độc 3 06/12/2021 Chapter 221: Kỳ độc 2 06/12/2021 Chapter 220: Kỳ độc 06/12/2021 Chapter 219: Dừng chiến 3 06/12/2021 Chapter 218: Dừng chiến 2 06/12/2021 Chapter 217: Dừng chiến 06/12/2021 Chapter 216: Trận chiến quyết tử 3 06/12/2021 Chapter 215: Trận chiến quyết tử 2 06/12/2021 Chapter 214: Trận chiến quyết tử 06/12/2021 Chapter 213: Thỏa hiệp 3 06/12/2021 Chapter 212: Thỏa hiệp 2 06/12/2021 Chapter 211: Thỏa hiệp 06/12/2021 Chapter 210: Tù binh 3 06/12/2021 Chapter 209: Tù binh 2 06/12/2021 Chapter 208: Tù binh 06/12/2021 Chapter 207: Cấp cứu tạm thời 3 06/12/2021 Chapter 206: Cấp cứu tạm thời 2 06/12/2021 Chapter 205: Cấp cứu tạm thời 06/12/2021 Chapter 204: Tiềm nhập 3 06/12/2021 Chapter 203: Tiềm nhập 2 06/12/2021 Chapter 202: Tiềm nhập 06/12/2021 Chapter 201: Âm Lôi 3 06/12/2021 Chapter 200: Âm Lôi 2 06/12/2021 Chapter 199: Âm Lôi 1 06/12/2021 Chapter 198: Bài mưu tính kế 3 06/12/2021 Chapter 197: Bày mưu tính kế 2 06/12/2021 Chapter 196: Bày mưu tính kế 06/12/2021 Chapter 195: Công Kiên Chiến 2 06/12/2021 Chapter 194: Công Kiên Chiến 2 06/12/2021 Chapter 193: Công Kiên Chiến 06/12/2021 Chapter 192: Cạm bẫy 3 06/12/2021 Chapter 191: Cạm bẫy 2 06/12/2021 Chapter 190: Cạm bẫy 06/12/2021 Chapter 189: Chiêu binh mãi mã 3 06/12/2021 Chapter 188: Chiêu binh mãi mãi 2 06/12/2021 Chapter 187: Chiêu binh mãi mã 06/12/2021 Chapter 186: Nguồn họa 3 06/12/2021 Chapter 185: Nguồn họa 2 06/12/2021 Chapter 184: Nguồn họa 06/12/2021 Chapter 183: Vong mệnh uyên ương 3 06/12/2021 Chapter 182: Vong mệnh uyên ương 2 06/12/2021 Chapter 181: Vong mệnh uyên ương 06/12/2021 Chapter 180: Vũ Mị 3 06/12/2021 Chapter 179: Vũ Mị 2 06/12/2021 Chapter 178: Vũ Mị 06/12/2021 Chapter 177: Thiêu đốt linh hồn 3 06/12/2021 Chapter 176: Thiêu đốt linh hồn 2 06/12/2021 Chapter 175: Thiêu đốt linh hồn 06/12/2021 Chapter 174: Kế hoạch 3 06/12/2021 Chapter 173: Kế hoạch 2 06/12/2021 Chapter 172: Kế hoạch 06/12/2021 Chapter 171: Trở lại Diêm Thành 3 06/12/2021 Chapter 170: Trở lại Diêm Thành 2 06/12/2021 Chapter 169: Trở lại Diêm Thành 06/12/2021 Chapter 168: Quyết tâm 3 06/12/2021 Chapter 167: Quyết tâm 2 06/12/2021 Chapter 166: Quyết tâm 06/12/2021 Chapter 165: Phục diệt 3 06/12/2021 Chapter 164: Phục diệt 2 06/12/2021 Chapter 163: Phục diệt 06/12/2021 Chapter 162: Dạ tập 3 06/12/2021 Chapter 161: Dạ tập 2 06/12/2021 Chapter 160: Dạ tập 06/12/2021 Chapter 159: Giác đấu sĩ 3 06/12/2021 Chapter 158: Giác Đấu Sĩ 2 06/12/2021 Chapter 157: Giác Đấu Sĩ 06/12/2021 Chapter 156: Long 3 06/12/2021 Chapter 155: Long 2 06/12/2021 Chapter 154: Long 06/12/2021 Chapter 153: Vạn Thú chi Linh 3 06/12/2021 Chapter 152: Vạn Thú chi Linh 2 06/12/2021 Chapter 151: Yêu Thú Vương 06/12/2021 Chapter 150: Nguy cơ nhất phát 3 06/12/2021 Chapter 149: Nguy cơ nhất phát 2 06/12/2021 Chapter 148: Nguy cơ nhất phát 06/12/2021 Chapter 147: Cao thăng 3 06/12/2021 Chapter 146: Cao thăng 2 06/12/2021 Chapter 145: Cao thăng 06/12/2021 Chapter 144: Phản biến 3 06/12/2021 Chapter 143: Phản biến 2 06/12/2021 Chapter 142: Phản biến 06/12/2021 Chapter 141: Vì ai lưu luyến 3 06/12/2021 Chapter 140: Vì ai lưu luyến 2 06/12/2021 Chapter 139: Vì ai lưu luyến 06/12/2021 Chapter 138: Súc thế đợi phát 3 06/12/2021 Chapter 137: Súc thế đợi phát 2 06/12/2021 Chapter 136: Súc thế đợi phát 06/12/2021 Chapter 135: Thượng Quan Nguyên Nhượng 3 06/12/2021 Chapter 134: Thượng Quan Nguyên Nhượng 2 06/12/2021 Chapter 133: Thượng Quan Nguyên Nhượng 06/12/2021 Chapter 132: Hi sinh 2 06/12/2021 Chapter 131: Hi sinh 2 06/12/2021 Chapter 130: Hi sinh 06/12/2021 Chapter 129: Nghị hòa 3 06/12/2021 Chapter 128: Nghị hòa 2 06/12/2021 Chapter 127: Nghị hòa 1 06/12/2021 Chapter 126: Binh lâm thành hạ 3 06/12/2021 Chapter 125: Binh lâm thành hạ 2 06/12/2021 Chapter 124: Binh lâm thành hạ 06/12/2021 Chapter 123: Vây Ngụy cứu Triệu 3 06/12/2021 Chapter 122: Vây Nguyj cứu Triệu 2 06/12/2021 Chapter 121: Vây Ngụy cứu Triệu 06/12/2021 Chapter 120: Sơn vũ dục lai 3 06/12/2021 Chapter 119: Sơn vũ dục lai 2 06/12/2021 Chapter 118: Sơn vũ dục lai 06/12/2021 Chapter 117: Nghịch chuyển 3 06/12/2021 Chapter 116: Nghịch chuyển 2 06/12/2021 Chapter 115: Nghịch chuyển 06/12/2021 Chapter 114: Thú Vương Trấn 3 06/12/2021 Chapter 113: Thú Vương Trấn 2 06/12/2021 Chapter 112: Thú Vương Trấn 1 06/12/2021 Chapter 111: Phạm Mẫn 3 06/12/2021 Chapter 110: Phạm Mẫn 2 06/12/2021 Chapter 109: Phạm Mẫn 1 06/12/2021 Chapter 108: Anh hùng cứu mỹ 3 06/12/2021 Chapter 107: Anh hùng cứu mỹ 2 06/12/2021 Chapter 106: Anh hùng cứu mỹ 1 06/12/2021 Chapter 105: Chỉnh trị 3 06/12/2021 Chapter 104: Chỉnh trị 2 06/12/2021 Chapter 103: Chỉnh trị 06/12/2021 Chapter 102 06/12/2021 Chapter 101: Hoành Thành phong ba 2 06/12/2021 Chapter 100: Hoành Thành phong ba 06/12/2021 Chapter 99: Đại thắng 3 06/12/2021 Chapter 98: Đại thắng 2 06/12/2021 Chapter 97: Đại thắng 1 06/12/2021 Chapter 96 06/12/2021 Chapter 95: Khế ước Tử Vong 2 06/12/2021 Chapter 94: Khế ước Tử vong 1 06/12/2021 Chapter 93: Công Thành Chiến 3 06/12/2021 Chapter 92: Công Thành Chiến 2 06/12/2021 Chapter 91 06/12/2021 Chapter 90 06/12/2021 Chapter 89: Đại chiến sắp đến 2 06/12/2021 Chapter 88: Đại chiến sắp đến 06/12/2021 Chapter 87 06/12/2021 Chapter 86: Đầu quân 2 06/12/2021 Chapter 85 06/12/2021 Chapter 84: Tiêu Mộ Thanh 3 06/12/2021 Chapter 83: Tiêu Mộ Thanh 2 06/12/2021 Chapter 82: Tiêu Mộ Thanh 06/12/2021 Chapter 81: Sơ chiến Man binh 3 06/12/2021 Chapter 80: Sơ chiến Man binh 2 06/12/2021 Chapter 79: Sơ chiến Man binh 06/12/2021 Chapter 78: Thu phục 3 06/12/2021 Chapter 77: Thu phục 2 06/12/2021 Chapter 76: Thu phục 06/12/2021 Chapter 75 06/12/2021 Chapter 74 06/12/2021 Chapter 73 06/12/2021 Chapter 72 06/12/2021 Chapter 71 06/12/2021 Chapter 70 06/12/2021 Chapter 69 06/12/2021 Chapter 68 06/12/2021 Chapter 67 06/12/2021 Chapter 66 06/12/2021 Chapter 65: Huyện Bình Nguyên 2 06/12/2021 Chapter 64 06/12/2021 Chapter 63 06/12/2021 Chapter 62 06/12/2021 Chapter 61: Biệt ly 1 06/12/2021 Chapter 60: Ngụy kế 3 06/12/2021 Chapter 59: Ngụy kế 2 06/12/2021 Chapter 58 06/12/2021 Chapter 57 06/12/2021 Chapter 56 06/12/2021 Chapter 55: Mong yên chuyện 1 06/12/2021 Chapter 54 06/12/2021 Chapter 53 06/12/2021 Chapter 52 06/12/2021 Chapter 51: Uyển Thành ám sát 2 06/12/2021 Chapter 50: Uyển Thành ám sát 06/12/2021 Chapter 49: Đoàn Nhu 2 06/12/2021 Chapter 48: Đoàn Nhu 1 06/12/2021 Chapter 47: Công chúa giá đáo 2 06/12/2021 Chapter 46: Công chúa giá đáo 06/12/2021 Chapter 45: Bá Quan 2 06/12/2021 Chapter 44: Bá Quan 1 06/12/2021 Chapter 43: Nhiệm vụ đặc biệt 2 06/12/2021 Chapter 42: Nhiệm vụ đặc biệt 06/12/2021 Chapter 41: Áp chế 2 06/12/2021 Chapter 40: Áp chế 1 06/12/2021 Chapter 39: Giải vây 2 06/12/2021 Chapter 38: Giải vây 1 06/12/2021 Chapter 37: Luyện binh 2 06/12/2021 Chapter 36: Luyện binh 1 06/12/2021 Chapter 35: Song Đao 2 06/12/2021 Chapter 34: Song Đao 1 06/12/2021 Chapter 34: Thế nhược thủy hỏa 06/12/2021 Chapter 32: Phó Hội 2 06/12/2021 Chapter 31: Phó Hội 1 06/12/2021 Chapter 30: Tuyển chọn 06/12/2021 Chapter 29: Hồi Diêm Thành 06/12/2021 Chapter 28: Phá Địch 06/12/2021 Chapter 27: Đối quyết 06/12/2021 Chapter 26: Linh Ba 06/12/2021 Chapter 25: Thành phòng 06/12/2021 Chapter 24: Dưỡng thương 06/12/2021 Chapter 23: Chuyển nguy thành an 06/12/2021 Chapter 22: Đồng Môn 06/12/2021 Chapter 21: Giao bộ 06/12/2021 Chapter 20: Ảnh Sát B 06/12/2021 Chapter 19.5 06/12/2021 Chapter 19 06/12/2021 Chapter 18 06/12/2021 Chapter 17 06/12/2021 Chapter 16 06/12/2021 Chapter 15 06/12/2021 Chapter 14 06/12/2021 Chapter 13 06/12/2021 Chapter 12: Thiên Phu Trưởng A 06/12/2021 Chapter 11 06/12/2021 Chapter 10 06/12/2021 Chapter 9 06/12/2021 Chapter 8 06/12/2021 Chapter 7 06/12/2021 Chapter 6: Ám chi Tu Luyện giả 06/12/2021 Chapter 5 06/12/2021 Chapter 4 06/12/2021 Chapter 3 06/12/2021 Chapter 2: Sơ đáo Dị Giới 06/12/2021 Chapter 1 06/12/2021