Đô Thị Tu Luyện Cuồng Triều

 • Tên khác
  都市修炼狂潮 - An Urban Cultivation Frenzy

  Tác giả
  Phong Cuồng Đích Đại Mễ

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  117/??
  Năm phát hành:
  2018
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Cảnh giới: https://sites.google.com/view/tuvibachvanthong/manhua/đô-thị-tu-luyện-cuồng-triều (vào đây coi cho nó lẹ, liệt kê ra mất thời gian)
  Tiểu thư cô thật quá đáng, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi nhưng muốn cùng ta phát sinh quan hệ? Thiếu niên ghi nợ lượng lớn học phí trường học, bị bức ép cùng đường mạt lộ. May mắn được tiểu ca ca giúp đỡ, ngẫu nhiên đạt được nước thuốc võ giả, lúc này mới tái tạo gien, nghịch thiên cải mệnh!

  Thể loại:
  School Life Action Manhua Truyện Màu Fantasy Martial Arts Supernatural
  Cập nhật
  14/03/2022

Danh sách chương

Chapter 116 14/03/2022 Chapter 115 14/03/2022 Chapter 114 14/03/2022 Chapter 113 14/03/2022 Chapter 112 14/03/2022 Chapter 111 14/03/2022 Chapter 110 14/03/2022 Chapter 109 14/03/2022 Chapter 108 14/03/2022 Chapter 107 14/03/2022 Chapter 106 14/03/2022 Chapter 105 14/03/2022 Chapter 104 14/03/2022 Chapter 103 14/03/2022 Chapter 102 14/03/2022 Chapter 101 14/03/2022 Chapter 100 14/03/2022 Chapter 99 14/03/2022 Chapter 98 14/03/2022 Chapter 97 14/03/2022 Chapter 96 14/03/2022 Chapter 95 14/03/2022 Chapter 94 14/03/2022 Chapter 93 14/03/2022 Chapter 92 14/03/2022 Chapter 91 14/03/2022 Chapter 90 14/03/2022 Chapter 89 14/03/2022 Chapter 88 14/03/2022 Chapter 87 14/03/2022 Chapter 86 14/03/2022 Chapter 85 14/03/2022 Chapter 84 14/03/2022 Chapter 83 14/03/2022 Chapter 82 14/03/2022 Chapter 81 14/03/2022 Chapter 80 14/03/2022 Chapter 79 14/03/2022 Chapter 78 14/03/2022 Chapter 77 14/03/2022 Chapter 76 14/03/2022 Chapter 75 14/03/2022 Chapter 74 14/03/2022 Chapter 73 14/03/2022 Chapter 72 14/03/2022 Chapter 71 14/03/2022 Chapter 70 14/03/2022 Chapter 69 14/03/2022 Chapter 68 14/03/2022 Chapter 67 14/03/2022 Chapter 66 14/03/2022 Chapter 65 14/03/2022 Chapter 64 14/03/2022 Chapter 63 14/03/2022 Chapter 62 14/03/2022 Chapter 61 14/03/2022 Chapter 60 14/03/2022 Chapter 59 14/03/2022 Chapter 58 14/03/2022 Chapter 57 14/03/2022 Chapter 56 14/03/2022 Chapter 55 14/03/2022 Chapter 54 14/03/2022 Chapter 53 14/03/2022 Chapter 52 14/03/2022 Chapter 51 14/03/2022 Chapter 50 14/03/2022 Chapter 49 14/03/2022 Chapter 48 14/03/2022 Chapter 47 14/03/2022 Chapter 46 14/03/2022 Chapter 45 14/03/2022 Chapter 44 14/03/2022 Chapter 43 14/03/2022 Chapter 42 14/03/2022 Chapter 41 14/03/2022 Chapter 40 14/03/2022 Chapter 39 14/03/2022 Chapter 38 14/03/2022 Chapter 37 14/03/2022 Chapter 36 14/03/2022 Chapter 35 14/03/2022 Chapter 34 14/03/2022 Chapter 33 14/03/2022 Chapter 32 14/03/2022 Chapter 31 14/03/2022 Chapter 30 14/03/2022 Chapter 29 14/03/2022 Chapter 28 14/03/2022 Chapter 27 14/03/2022 Chapter 26 14/03/2022 Chapter 25 14/03/2022 Chapter 24 14/03/2022 Chapter 23 14/03/2022 Chapter 22 14/03/2022 Chapter 21 14/03/2022 Chapter 20 14/03/2022 Chapter 19 14/03/2022 Chapter 18 14/03/2022 Chapter 17 14/03/2022 Chapter 16 14/03/2022 Chapter 15 14/03/2022 Chapter 14 14/03/2022 Chapter 13 14/03/2022 Chapter 12 14/03/2022 Chapter 11 14/03/2022 Chapter 10 14/03/2022 Chapter 9 14/03/2022 Chapter 8 14/03/2022 Chapter 7 14/03/2022 Chapter 6 14/03/2022 Chapter 5 14/03/2022 Chapter 4 14/03/2022 Chapter 3 14/03/2022 Chapter 2 14/03/2022 Chapter 1 14/03/2022 Chapter 0 14/03/2022