Điện thoại của ta thông tam giới

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  452/??
  Năm phát hành:
  2018
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Sinh viên đại học phổ thông- Lâm Hải, sau khi cập nhật Wechat, bị lôi kéo vào nhóm giao dịch của Thiên Đình, Cuộc sống từ nay trở về sau trở nên nhiều màu sắc, quả bàn đào đổi lấy mặt nạ đắp mặt, Kim Đan đổi thuốc lá, thứ lỗi cho không ký sổ!

  Thể loại:
  Comedy Mystery Manhua Truyện Màu Fantasy
  Cập nhật
  12/12/2021

Danh sách chương

Chapter 449 31/12/2021 Chapter 448 31/12/2021 Chapter 447 31/12/2021 Chapter 446 13/12/2021 Chapter 445 13/12/2021 Chapter 444 13/12/2021 Chapter 443 13/12/2021 Chapter 442 13/12/2021 Chapter 441 13/12/2021 Chapter 440 13/12/2021 Chapter 439 13/12/2021 Chapter 438 13/12/2021 Chapter 437 13/12/2021 Chapter 436 13/12/2021 Chapter 435 13/12/2021 Chapter 434 13/12/2021 Chapter 433 13/12/2021 Chapter 432 13/12/2021 Chapter 431 13/12/2021 Chapter 430 13/12/2021 Chapter 429 13/12/2021 Chapter 428 13/12/2021 Chapter 427 13/12/2021 Chapter 426 13/12/2021 Chapter 425 13/12/2021 Chapter 424 13/12/2021 Chapter 423 13/12/2021 Chapter 422 13/12/2021 Chapter 421 13/12/2021 Chapter 420 13/12/2021 Chapter 419 13/12/2021 Chapter 418 13/12/2021 Chapter 417 13/12/2021 Chapter 416 13/12/2021 Chapter 415 13/12/2021 Chapter 414 13/12/2021 Chapter 413 13/12/2021 Chapter 412 13/12/2021 Chapter 411 13/12/2021 Chapter 410 13/12/2021 Chapter 409 13/12/2021 Chapter 408 13/12/2021 Chapter 407 13/12/2021 Chapter 406 13/12/2021 Chapter 405 13/12/2021 Chapter 404 13/12/2021 Chapter 403 13/12/2021 Chapter 402 13/12/2021 Chapter 401 13/12/2021 Chapter 400 13/12/2021 Chapter 399 13/12/2021 Chapter 398 13/12/2021 Chapter 397 13/12/2021 Chapter 396 13/12/2021 Chapter 395 13/12/2021 Chapter 394 13/12/2021 Chapter 393 13/12/2021 Chapter 392 13/12/2021 Chapter 391 13/12/2021 Chapter 390 13/12/2021 Chapter 389 13/12/2021 Chapter 388 13/12/2021 Chapter 387 13/12/2021 Chapter 386 13/12/2021 Chapter 385 13/12/2021 Chapter 384 13/12/2021 Chapter 383 13/12/2021 Chapter 382 13/12/2021 Chapter 381 13/12/2021 Chapter 380 13/12/2021 Chapter 379 13/12/2021 Chapter 378 13/12/2021 Chapter 377 13/12/2021 Chapter 376 13/12/2021 Chapter 375 13/12/2021 Chapter 374 13/12/2021 Chapter 373 13/12/2021 Chapter 372 13/12/2021 Chapter 371 13/12/2021 Chapter 370 13/12/2021 Chapter 369 13/12/2021 Chapter 368 13/12/2021 Chapter 367 13/12/2021 Chapter 366 13/12/2021 Chapter 365 13/12/2021 Chapter 364 13/12/2021 Chapter 363 13/12/2021 Chapter 362 13/12/2021 Chapter 361 13/12/2021 Chapter 360 13/12/2021 Chapter 359 13/12/2021 Chapter 358 13/12/2021 Chapter 357 13/12/2021 Chapter 356 13/12/2021 Chapter 355 13/12/2021 Chapter 354 13/12/2021 Chapter 353 13/12/2021 Chapter 352 13/12/2021 Chapter 351 13/12/2021 Chapter 350 13/12/2021 Chapter 349 13/12/2021 Chapter 348 13/12/2021 Chapter 347 13/12/2021 Chapter 346 13/12/2021 Chapter 345 13/12/2021 Chapter 344 13/12/2021 Chapter 343 13/12/2021 Chapter 342 13/12/2021 Chapter 341 13/12/2021 Chapter 340 13/12/2021 Chapter 339 13/12/2021 Chapter 338 13/12/2021 Chapter 337 13/12/2021 Chapter 336 13/12/2021 Chapter 335 13/12/2021 Chapter 334 13/12/2021 Chapter 333 13/12/2021 Chapter 332 13/12/2021 Chapter 331 13/12/2021 Chapter 330 13/12/2021 Chapter 329 13/12/2021 Chapter 328 13/12/2021 Chapter 327 13/12/2021 Chapter 326 13/12/2021 Chapter 325 13/12/2021 Chapter 324 13/12/2021 Chapter 323 13/12/2021 Chapter 322 13/12/2021 Chapter 321 13/12/2021 Chapter 320 13/12/2021 Chapter 319 13/12/2021 Chapter 318 13/12/2021 Chapter 317 13/12/2021 Chapter 316 13/12/2021 Chapter 315 13/12/2021 Chapter 314 13/12/2021 Chapter 313 13/12/2021 Chapter 312 13/12/2021 Chapter 311 13/12/2021 Chapter 310 13/12/2021 Chapter 309 13/12/2021 Chapter 308 13/12/2021 Chapter 307 13/12/2021 Chapter 306 13/12/2021 Chapter 305 13/12/2021 Chapter 304 13/12/2021 Chapter 303 13/12/2021 Chapter 302 13/12/2021 Chapter 301 13/12/2021 Chapter 300 13/12/2021 Chapter 299 13/12/2021 Chapter 298 13/12/2021 Chapter 297 13/12/2021 Chapter 296 13/12/2021 Chapter 295 13/12/2021 Chapter 294 13/12/2021 Chapter 293 13/12/2021 Chapter 292 13/12/2021 Chapter 291 13/12/2021 Chapter 290 13/12/2021 Chapter 289 13/12/2021 Chapter 288 13/12/2021 Chapter 287 13/12/2021 Chapter 286 13/12/2021 Chapter 285 13/12/2021 Chapter 284 13/12/2021 Chapter 283 13/12/2021 Chapter 282 13/12/2021 Chapter 281 13/12/2021 Chapter 280 13/12/2021 Chapter 279 13/12/2021 Chapter 278 13/12/2021 Chapter 277 13/12/2021 Chapter 276 13/12/2021 Chapter 275 13/12/2021 Chapter 274 13/12/2021 Chapter 273 13/12/2021 Chapter 272 13/12/2021 Chapter 271 13/12/2021 Chapter 270 13/12/2021 Chapter 269 13/12/2021 Chapter 268 13/12/2021 Chapter 267 13/12/2021 Chapter 266 13/12/2021 Chapter 265 13/12/2021 Chapter 264 13/12/2021 Chapter 263 13/12/2021 Chapter 262 13/12/2021 Chapter 261 13/12/2021 Chapter 260 13/12/2021 Chapter 259 13/12/2021 Chapter 258 13/12/2021 Chapter 257 13/12/2021 Chapter 256 13/12/2021 Chapter 255 13/12/2021 Chapter 254 13/12/2021 Chapter 253 13/12/2021 Chapter 252 13/12/2021 Chapter 251 13/12/2021 Chapter 250 13/12/2021 Chapter 249 13/12/2021 Chapter 248 13/12/2021 Chapter 247 13/12/2021 Chapter 246 13/12/2021 Chapter 245 13/12/2021 Chapter 244 13/12/2021 Chapter 243 13/12/2021 Chapter 242 13/12/2021 Chapter 241 13/12/2021 Chapter 240 13/12/2021 Chapter 239 13/12/2021 Chapter 238 13/12/2021 Chapter 237 13/12/2021 Chapter 236 13/12/2021 Chapter 235 13/12/2021 Chapter 234 13/12/2021 Chapter 233 13/12/2021 Chapter 232 13/12/2021 Chapter 231 13/12/2021 Chapter 230 13/12/2021 Chapter 229 13/12/2021 Chapter 228 13/12/2021 Chapter 227 13/12/2021 Chapter 226 13/12/2021 Chapter 225 13/12/2021 Chapter 224 13/12/2021 Chapter 223 13/12/2021 Chapter 222 13/12/2021 Chapter 221 13/12/2021 Chapter 220 13/12/2021 Chapter 219 13/12/2021 Chapter 218 13/12/2021 Chapter 217 13/12/2021 Chapter 216 13/12/2021 Chapter 215 13/12/2021 Chapter 214 13/12/2021 Chapter 213 13/12/2021 Chapter 212 13/12/2021 Chapter 211 13/12/2021 Chapter 210 13/12/2021 Chapter 209 13/12/2021 Chapter 208 13/12/2021 Chapter 207 13/12/2021 Chapter 206 13/12/2021 Chapter 205 13/12/2021 Chapter 204 13/12/2021 Chapter 203 13/12/2021 Chapter 202 13/12/2021 Chapter 201 13/12/2021 Chapter 200 13/12/2021 Chapter 199 13/12/2021 Chapter 198 13/12/2021 Chapter 197 13/12/2021 Chapter 196 13/12/2021 Chapter 195 13/12/2021 Chapter 194 13/12/2021 Chapter 193 13/12/2021 Chapter 192 13/12/2021 Chapter 191 13/12/2021 Chapter 190 13/12/2021 Chapter 189 13/12/2021 Chapter 188 13/12/2021 Chapter 187 13/12/2021 Chapter 186 13/12/2021 Chapter 185 13/12/2021 Chapter 184 13/12/2021 Chapter 183 13/12/2021 Chapter 182 13/12/2021 Chapter 181 13/12/2021 Chapter 180 13/12/2021 Chapter 179 13/12/2021 Chapter 178 13/12/2021 Chapter 177 13/12/2021 Chapter 176 13/12/2021 Chapter 175 13/12/2021 Chapter 174 13/12/2021 Chapter 173 13/12/2021 Chapter 172 13/12/2021 Chapter 171 13/12/2021 Chapter 170 13/12/2021 Chapter 169 13/12/2021 Chapter 168 13/12/2021 Chapter 167 13/12/2021 Chapter 166 13/12/2021 Chapter 165 13/12/2021 Chapter 164 13/12/2021 Chapter 163 13/12/2021 Chapter 162 13/12/2021 Chapter 161 13/12/2021 Chapter 160 13/12/2021 Chapter 159 13/12/2021 Chapter 158 13/12/2021 Chapter 157 13/12/2021 Chapter 156 13/12/2021 Chapter 155 13/12/2021 Chapter 154 13/12/2021 Chapter 153 13/12/2021 Chapter 152 13/12/2021 Chapter 151 13/12/2021 Chapter 150 13/12/2021 Chapter 149 13/12/2021 Chapter 148 13/12/2021 Chapter 147 13/12/2021 Chapter 146 13/12/2021 Chapter 145 13/12/2021 Chapter 144 13/12/2021 Chapter 143 13/12/2021 Chapter 142 13/12/2021 Chapter 141 13/12/2021 Chapter 140 13/12/2021 Chapter 139 13/12/2021 Chapter 138 12/12/2021 Chapter 137 12/12/2021 Chapter 136 12/12/2021 Chapter 135 12/12/2021 Chapter 134 12/12/2021 Chapter 133 12/12/2021 Chapter 132 12/12/2021 Chapter 131 12/12/2021 Chapter 130 12/12/2021 Chapter 129 12/12/2021 Chapter 128 12/12/2021 Chapter 127 12/12/2021 Chapter 126 12/12/2021 Chapter 125 12/12/2021 Chapter 124 12/12/2021 Chapter 123 12/12/2021 Chapter 122 12/12/2021 Chapter 121 12/12/2021 Chapter 120 12/12/2021 Chapter 119 12/12/2021 Chapter 118 12/12/2021 Chapter 117 12/12/2021 Chapter 116 12/12/2021 Chapter 115 12/12/2021 Chapter 114 12/12/2021 Chapter 113 12/12/2021 Chapter 112 12/12/2021 Chapter 111 12/12/2021 Chapter 110 12/12/2021 Chapter 109 12/12/2021 Chapter 108 12/12/2021 Chapter 107 12/12/2021 Chapter 106 12/12/2021 Chapter 105 12/12/2021 Chapter 104 12/12/2021 Chapter 103 12/12/2021 Chapter 102 12/12/2021 Chapter 101 12/12/2021 Chapter 100 12/12/2021 Chapter 99 12/12/2021 Chapter 98 12/12/2021 Chapter 97 12/12/2021 Chapter 96 12/12/2021 Chapter 95 12/12/2021 Chapter 94 12/12/2021 Chapter 93 12/12/2021 Chapter 92 12/12/2021 Chapter 91 12/12/2021 Chapter 90 12/12/2021 Chapter 89 12/12/2021 Chapter 88 12/12/2021 Chapter 87 12/12/2021 Chapter 86 12/12/2021 Chapter 85 12/12/2021 Chapter 84 12/12/2021 Chapter 83 12/12/2021 Chapter 82 12/12/2021 Chapter 81 12/12/2021 Chapter 80 12/12/2021 Chapter 79 12/12/2021 Chapter 78 12/12/2021 Chapter 77 12/12/2021 Chapter 76 12/12/2021 Chapter 75 12/12/2021 Chapter 74 12/12/2021 Chapter 73 12/12/2021 Chapter 72 12/12/2021 Chapter 71 12/12/2021 Chapter 70 12/12/2021 Chapter 69 12/12/2021 Chapter 68 12/12/2021 Chapter 67 12/12/2021 Chapter 66 12/12/2021 Chapter 65 12/12/2021 Chapter 64 12/12/2021 Chapter 63 12/12/2021 Chapter 62 12/12/2021 Chapter 61 12/12/2021 Chapter 60 12/12/2021 Chapter 59 12/12/2021 Chapter 58 12/12/2021 Chapter 57 12/12/2021 Chapter 56 12/12/2021 Chapter 55 12/12/2021 Chapter 54 12/12/2021 Chapter 53 12/12/2021 Chapter 52 12/12/2021 Chapter 51 12/12/2021 Chapter 50 12/12/2021 Chapter 49 12/12/2021 Chapter 48 12/12/2021 Chapter 47 12/12/2021 Chapter 46 12/12/2021 Chapter 45 12/12/2021 Chapter 44 12/12/2021 Chapter 43 12/12/2021 Chapter 42 12/12/2021 Chapter 41 12/12/2021 Chapter 40 12/12/2021 Chapter 39 12/12/2021 Chapter 38 12/12/2021 Chapter 37 12/12/2021 Chapter 36 12/12/2021 Chapter 35 12/12/2021 Chapter 34 12/12/2021 Chapter 33 12/12/2021 Chapter 32 12/12/2021 Chapter 31 12/12/2021 Chapter 30 12/12/2021 Chapter 29 12/12/2021 Chapter 28 12/12/2021 Chapter 27 12/12/2021 Chapter 26 12/12/2021 Chapter 25 12/12/2021 Chapter 24 12/12/2021 Chapter 23 12/12/2021 Chapter 22 12/12/2021 Chapter 21 12/12/2021 Chapter 20 12/12/2021 Chapter 19 12/12/2021 Chapter 18 12/12/2021 Chapter 17 12/12/2021 Chapter 16 12/12/2021 Chapter 15 12/12/2021 Chapter 14 12/12/2021 Chapter 13 12/12/2021 Chapter 12 12/12/2021 Chapter 11 12/12/2021 Chapter 10 12/12/2021 Chapter 9 12/12/2021 Chapter 8 12/12/2021 Chapter 7 12/12/2021 Chapter 6 12/12/2021 Chapter 5 12/12/2021 Chapter 4 12/12/2021 Chapter 3 12/12/2021 Chapter 2 12/12/2021 Chapter 1 12/12/2021