DEAD Tube

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  117/??
  Năm phát hành:
  2015
  Quốc gia:
  Manga
  Tóm tắt:
  Câu truyện bắt đầu bằng một trò chơi giết người đẫm máu, tràn ngập trong nỗi kinh hoàng đầy biến thái và bạo lực. Truyện với những hình ảnh 18+, đề nghị bạn đọc cân nhắc trước khi xem.

  Thể loại:
  Manga Horror
  Cập nhật
  08/12/2021

Danh sách chương

Chapter 66 08/12/2021 Chapter 65 08/12/2021 Chapter 64 08/12/2021 Chapter 63 08/12/2021 Chapter 62 08/12/2021 Chapter 61.5 08/12/2021 Chapter 61 08/12/2021 Chapter 60.5 08/12/2021 Chapter 60 08/12/2021 Chapter 59 08/12/2021 Chapter 58 08/12/2021 Chapter 56 08/12/2021 Chapter 55: (phần 1) 08/12/2021 Chapter 54 08/12/2021 Chapter 53 08/12/2021 Chapter 52 08/12/2021 Chapter 51 08/12/2021 Chapter 50 08/12/2021 Chapter 49 08/12/2021 Chapter 48.3 08/12/2021 Chapter 48.2 08/12/2021 Chapter 48.1 08/12/2021 Chapter 47.3 08/12/2021 Chapter 47.1 08/12/2021 Chapter 47 08/12/2021 Chapter 46.4 08/12/2021 Chapter 46.3 08/12/2021 Chapter 46.2 08/12/2021 Chapter 46.1 08/12/2021 Chapter 45.3 08/12/2021 Chapter 45.2 08/12/2021 Chapter 45.1 08/12/2021 Chapter 44.3 08/12/2021 Chapter 44.2 08/12/2021 Chapter 44.1 08/12/2021 Chapter 43.3 08/12/2021 Chapter 43.2 08/12/2021 Chapter 43.1 08/12/2021 Chapter 42.3 08/12/2021 Chapter 42.2 08/12/2021 Chapter 42.1 08/12/2021 Chapter 41.3 08/12/2021 Chapter 41.2 08/12/2021 Chapter 41.1 08/12/2021 Chapter 40 08/12/2021 Chapter 39.3 08/12/2021 Chapter 39.2 08/12/2021 Chapter 39.1 08/12/2021 Chapter 38.3 08/12/2021 Chapter 38.2 08/12/2021 Chapter 38.1 08/12/2021 Chapter 37.3 08/12/2021 Chapter 37.2 08/12/2021 Chapter 37.1 08/12/2021 Chapter 36.3 08/12/2021 Chapter 36.2 08/12/2021 Chapter 36.1 08/12/2021 Chapter 35.3 08/12/2021 Chapter 35.2 08/12/2021 Chapter 35.1 08/12/2021 Chapter 34.3 08/12/2021 Chapter 34.2 08/12/2021 Chapter 33.3 08/12/2021 Chapter 33.2 08/12/2021 Chapter 33.1 08/12/2021 Chapter 32.3 08/12/2021 Chapter 32.2 08/12/2021 Chapter 32.1 08/12/2021 Chapter 31.3 08/12/2021 Chapter 31.2 08/12/2021 Chapter 31 08/12/2021 Chapter 30.2 08/12/2021 Chapter 30.1 08/12/2021 Chapter 29.2 08/12/2021 Chapter 29.1 08/12/2021 Chapter 28.2 08/12/2021 Chapter 28.1 08/12/2021 Chapter 27.2 08/12/2021 Chapter 26.1 08/12/2021 Chapter 25 08/12/2021 Chapter 24 08/12/2021 Chapter 23 08/12/2021 Chapter 22 08/12/2021 Chapter 21 08/12/2021 Chapter 20 08/12/2021 Chapter 19 08/12/2021 Chapter 18 08/12/2021 Chapter 17 08/12/2021 Chapter 16 08/12/2021 Chapter 15 08/12/2021 Chapter 13 08/12/2021 Chapter 12 08/12/2021 Chapter 11 08/12/2021 Chapter 10 08/12/2021 Chapter 9 08/12/2021 Chapter 8.2 08/12/2021 Chapter 8.1 08/12/2021 Chapter 7.2 08/12/2021 Chapter 7.1 08/12/2021 Chapter 6.2 08/12/2021 Chapter 6.1 08/12/2021 Chapter 5.2 08/12/2021 Chapter 5.1 08/12/2021 Chapter 4.2 08/12/2021 Chapter 4.1 08/12/2021 Chapter 3.2 08/12/2021 Chapter 3.1 08/12/2021 Chapter 2.2 08/12/2021 Chapter 2.1 08/12/2021 Chapter 1.2 08/12/2021 Chapter 1.1 08/12/2021 Chapter 0 08/12/2021