DEAD Tube

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  117/??
  Năm phát hành:
  2015
  Quốc gia:
  Manga
  Tóm tắt:
  Câu truyện bắt đầu bằng một trò chơi giết người đẫm máu, tràn ngập trong nỗi kinh hoàng đầy biến thái và bạo lực. Truyện với những hình ảnh 18+, đề nghị bạn đọc cân nhắc trước khi xem.

  Thể loại:
  Manga Horror
  Cập nhật
  08/12/2021

Danh sách chương

Chapter 66 - Chapter 66 Chapter 65 - Chapter 65 Chapter 64 - Chapter 64 Chapter 63 - Chapter 63 Chapter 62 - Chapter 62 Chapter 61 - Chapter 61.5 Chapter 61 - Chapter 61 Chapter 60 - Chapter 60.5 Chapter 60 - Chapter 60 Chapter 59 - Chapter 59 Chapter 58 - Chapter 58 Chapter 56 - Chapter 56 Chapter 55 - Chapter 55: (phần 1) Chapter 54 - Chapter 54 Chapter 53 - Chapter 53 Chapter 52 - Chapter 52 Chapter 51 - Chapter 51 Chapter 50 - Chapter 50 Chapter 49 - Chapter 49 Chapter 48 - Chapter 48.3 Chapter 48 - Chapter 48.2 Chapter 48 - Chapter 48.1 Chapter 47 - Chapter 47.3 Chapter 47 - Chapter 47.1 Chapter 47 - Chapter 47 Chapter 46 - Chapter 46.4 Chapter 46 - Chapter 46.3 Chapter 46 - Chapter 46.2 Chapter 46 - Chapter 46.1 Chapter 45 - Chapter 45.3 Chapter 45 - Chapter 45.2 Chapter 45 - Chapter 45.1 Chapter 44 - Chapter 44.3 Chapter 44 - Chapter 44.2 Chapter 44 - Chapter 44.1 Chapter 43 - Chapter 43.3 Chapter 43 - Chapter 43.2 Chapter 43 - Chapter 43.1 Chapter 42 - Chapter 42.3 Chapter 42 - Chapter 42.2 Chapter 42 - Chapter 42.1 Chapter 41 - Chapter 41.3 Chapter 41 - Chapter 41.2 Chapter 41 - Chapter 41.1 Chapter 40 - Chapter 40 Chapter 39 - Chapter 39.3 Chapter 39 - Chapter 39.2 Chapter 39 - Chapter 39.1 Chapter 38 - Chapter 38.3 Chapter 38 - Chapter 38.2 Chapter 38 - Chapter 38.1 Chapter 37 - Chapter 37.3 Chapter 37 - Chapter 37.2 Chapter 37 - Chapter 37.1 Chapter 36 - Chapter 36.3 Chapter 36 - Chapter 36.2 Chapter 36 - Chapter 36.1 Chapter 35 - Chapter 35.3 Chapter 35 - Chapter 35.2 Chapter 35 - Chapter 35.1 Chapter 34 - Chapter 34.3 Chapter 34 - Chapter 34.2 Chapter 33 - Chapter 33.3 Chapter 33 - Chapter 33.2 Chapter 33 - Chapter 33.1 Chapter 32 - Chapter 32.3 Chapter 32 - Chapter 32.2 Chapter 32 - Chapter 32.1 Chapter 31 - Chapter 31.3 Chapter 31 - Chapter 31.2 Chapter 31 - Chapter 31 Chapter 30 - Chapter 30.2 Chapter 30 - Chapter 30.1 Chapter 29 - Chapter 29.2 Chapter 29 - Chapter 29.1 Chapter 28 - Chapter 28.2 Chapter 28 - Chapter 28.1 Chapter 27 - Chapter 27.2 Chapter 26 - Chapter 26.1 Chapter 25 - Chapter 25 Chapter 24 - Chapter 24 Chapter 23 - Chapter 23 Chapter 22 - Chapter 22 Chapter 21 - Chapter 21 Chapter 20 - Chapter 20 Chapter 19 - Chapter 19 Chapter 18 - Chapter 18 Chapter 17 - Chapter 17 Chapter 16 - Chapter 16 Chapter 15 - Chapter 15 Chapter 13 - Chapter 13 Chapter 12 - Chapter 12 Chapter 11 - Chapter 11 Chapter 10 - Chapter 10 Chapter 9 - Chapter 9 Chapter 8 - Chapter 8.2 Chapter 8 - Chapter 8.1 Chapter 7 - Chapter 7.2 Chapter 7 - Chapter 7.1 Chapter 6 - Chapter 6.2 Chapter 6 - Chapter 6.1 Chapter 5 - Chapter 5.2 Chapter 5 - Chapter 5.1 Chapter 4 - Chapter 4.2 Chapter 4 - Chapter 4.1 Chapter 3 - Chapter 3.2 Chapter 3 - Chapter 3.1 Chapter 2 - Chapter 2.2 Chapter 2 - Chapter 2.1 Chapter 1 - Chapter 1.2 Chapter 1 - Chapter 1.1 Chapter 0 - Chapter 0