Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện - Truyền Kỳ Dược Lão

 • Tên khác
  斗破苍穹前传之药老传奇 ; Battle Through The Heavens Prequel – The Legend Of Yao Lao

  Tác giả
  Thiên Tàm Thổ Đậu

  Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  78/78
  Năm phát hành:
  2015
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Đấu Khí đại lục, cường giả vi tôn, quy tắc đó vĩnh viễn không hề thay đổi, ngay cả trong Viễn cổ bát tộc hùng mạnh cũng như thế.
  Dược Trần, xuất thân từ Dược tộc bàng chi, vì đột nhiên nổi tiếng tại đại hội tộc học nên bị Dược Vạn Quy hãm hại, trục xuất khỏi Dược tộc, sau nhiều lần gặp được kì duyên đã trở thành luyện dược tông sư cửu phẩm, Nhất tinh Đấu Thánh, là sư phụ của Đệ Nhất Cường Giả Đấu Khí Đại Lục Tiêu Viêm, được tôn là Dược Lão.

  Thể loại:
  Adventure Action Drama Manhua Truyện Màu Fantasy Cổ Đại Truyện scan
  Cập nhật
  18/12/2021

Danh sách chương

Chapter 162 - Chapter 162.5 Chapter 162 - Chapter 162.3: 162.4 Chapter 162 - Chapter 162.1: 162.2 Chapter 160 - Chapter 160: 161 : 162 Chapter 158 - Chapter 158: 159 Chapter 156 - Chapter 156: 157 Chapter 154 - Chapter 154: 155 Chapter 152 - Chapter 152: 153 Chapter 150 - Chapter 150: 151 Chapter 148 - Chapter 148: 149 Chapter 146 - Chapter 146: 147 Chapter 144 - Chapter 144: 145 Chapter 142 - Chapter 142: 143 Chapter 139 - Chapter 139: 140 : 141 Chapter 136 - Chapter 136: 137 : 138 Chapter 133 - Chapter 133: 134 : 135 Chapter 130 - Chapter 130: 131 : 132 Chapter 127 - Chapter 127: 128 : 129 Chapter 124 - Chapter 124: 125 : 126 Chapter 121 - Chapter 121: 122 : 123 Chapter 118 - Chapter 118: 119 : 120 Chapter 115 - Chapter 115: 116 : 117 Chapter 112 - Chapter 112: 113 : 114 Chapter 109 - Chapter 109: 110 : 111 Chapter 106 - Chapter 106: 107 : 108 Chapter 103 - Chapter 103: 104 : 105 Chapter 100 - Chapter 100: 101 : 102 Chapter 97 - Chapter 97: 98 : 99 Chapter 94 - Chapter 94: 95 : 96 Chapter 91 - Chapter 91: 92 : 93 Chapter 88 - Chapter 88: 89 : 90 Chapter 85 - Chapter 85: 86 : 87 Chapter 82 - Chapter 82: 83 : 84 Chapter 79 - Chapter 79: 80 : 81 Chapter 76 - Chapter 76: 77 : 78 Chapter 73 - Chapter 73: 74 : 75 Chapter 70 - Chapter 70: 71 : 72 Chapter 67 - Chapter 67: 68 : 69 Chapter 64 - Chapter 64: 65 : 66 Chapter 61 - Chapter 61: 62 : 63 Chapter 58 - Chapter 58: 59 : 60 Chapter 55 - Chapter 55: 56 : 57 Chapter 52 - Chapter 52: 53 : 54 Chapter 49 - Chapter 49: 50 : 51 Chapter 46 - Chapter 46: 47 : 48 Chapter 43 - Chapter 43: 44 : 45 Chapter 40 - Chapter 40: 41 : 42 Chapter 37 - Chapter 37: 38 : 39 Chapter 34 - Chapter 34: 35 : 36 Chapter 31 - Chapter 31: 32 : 33 Chapter 28 - Chapter 28: 29 : 30 Chapter 26 - Chapter 26: 27 Chapter 24 - Chapter 24: 25 Chapter 22 - Chapter 22: 23 Chapter 21 - Chapter 21 Chapter 20 - Chapter 20 Chapter 18 - Chapter 18: 19 Chapter 17 - Chapter 17 Chapter 16 - Chapter 16 Chapter 15 - Chapter 15 Chapter 14 - Chapter 14 Chapter 13 - Chapter 13 Chapter 12 - Chapter 12 Chapter 11 - Chapter 11.5 Chapter 11 - Chapter 11 Chapter 10 - Chapter 10 Chapter 9 - Chapter 9 Chapter 8 - Chapter 8 Chapter 7 - Chapter 7 Chapter 6 - Chapter 6 Chapter 5 - Chapter 5 Chapter 4 - Chapter 4 Chapter 3 - Chapter 3 Chapter 2 - Chapter 2.5 Chapter 2 - Chapter 2 Chapter 1 - Chapter 1.5 Chapter 1 - Chapter 1 Chapter 0 - Chapter 0