Đại Tượng Vô Hình

 • Tác giả
  Phan Kỳ Động Mạn

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  199/??
  Năm phát hành:
  2019
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Nữ chính trong một lần tai nạn xe bị sinh vật bí ẩn gá vào người, sau khi tỉnh lại đến một thế giới yêu linh. Trong lúc cô ấy sợ hãi, tuyệt vọng thì xuất hiện một thiếu niên cứu cô ta về hiện thế. Thì ra thế giới này có yêu linh, sinh vật trong cơ thể cô ta là yêu linh tên "Nhân Tiêu", không cách nào đẩy yêu linh ra ngoài được, cùng đồng hành trên con đường trừ yêu...

  Thể loại:
  Horror Mystery Adventure Action Drama Manhua Truyện Màu Fantasy Webtoon Supernatural
  Cập nhật
  20/12/2021

Danh sách chương

Chapter 198 13/03/2022 Chapter 197 13/03/2022 Chapter 196 09/03/2022 Chapter 195 08/03/2022 Chapter 194 08/03/2022 Chapter 193 08/03/2022 Chapter 192 24/02/2022 Chapter 191 24/02/2022 Chapter 190 24/02/2022 Chapter 189 04/02/2022 Chapter 188 04/02/2022 Chapter 187 04/02/2022 Chapter 186 04/02/2022 Chapter 185 04/02/2022 Chapter 184 04/02/2022 Chapter 183 04/02/2022 Chapter 182 14/01/2022 Chapter 181 14/01/2022 Chapter 180 14/01/2022 Chapter 179 28/12/2021 Chapter 178 28/12/2021 Chapter 177 20/12/2021 Chapter 176 20/12/2021 Chapter 175 20/12/2021 Chapter 174 20/12/2021 Chapter 173 20/12/2021 Chapter 172 20/12/2021 Chapter 171 20/12/2021 Chapter 170 20/12/2021 Chapter 169 20/12/2021 Chapter 168 20/12/2021 Chapter 167 20/12/2021 Chapter 166 20/12/2021 Chapter 165 20/12/2021 Chapter 164 20/12/2021 Chapter 163 20/12/2021 Chapter 162 20/12/2021 Chapter 161 20/12/2021 Chapter 160 20/12/2021 Chapter 159 20/12/2021 Chapter 158 20/12/2021 Chapter 157 20/12/2021 Chapter 156 20/12/2021 Chapter 155 20/12/2021 Chapter 154 20/12/2021 Chapter 153 20/12/2021 Chapter 152 20/12/2021 Chapter 151 20/12/2021 Chapter 150 20/12/2021 Chapter 149 20/12/2021 Chapter 148 20/12/2021 Chapter 147 20/12/2021 Chapter 146 20/12/2021 Chapter 145 20/12/2021 Chapter 144 20/12/2021 Chapter 143 20/12/2021 Chapter 142 20/12/2021 Chapter 141 20/12/2021 Chapter 140 20/12/2021 Chapter 139 20/12/2021 Chapter 138 20/12/2021 Chapter 137 20/12/2021 Chapter 136 20/12/2021 Chapter 135 20/12/2021 Chapter 134 20/12/2021 Chapter 133 20/12/2021 Chapter 132 20/12/2021 Chapter 131 20/12/2021 Chapter 130 20/12/2021 Chapter 129 20/12/2021 Chapter 128 20/12/2021 Chapter 127 20/12/2021 Chapter 126 20/12/2021 Chapter 125 20/12/2021 Chapter 124 20/12/2021 Chapter 123 20/12/2021 Chapter 122 20/12/2021 Chapter 121 20/12/2021 Chapter 120 20/12/2021 Chapter 119 20/12/2021 Chapter 118 20/12/2021 Chapter 117 20/12/2021 Chapter 116 20/12/2021 Chapter 115 20/12/2021 Chapter 114 20/12/2021 Chapter 113 20/12/2021 Chapter 112 20/12/2021 Chapter 111 20/12/2021 Chapter 110 20/12/2021 Chapter 109 20/12/2021 Chapter 108 20/12/2021 Chapter 107 20/12/2021 Chapter 106 20/12/2021 Chapter 105 20/12/2021 Chapter 104 20/12/2021 Chapter 103 20/12/2021 Chapter 102 20/12/2021 Chapter 101 20/12/2021 Chapter 100 20/12/2021 Chapter 99 20/12/2021 Chapter 98 20/12/2021 Chapter 97 20/12/2021 Chapter 96 20/12/2021 Chapter 95 20/12/2021 Chapter 94 20/12/2021 Chapter 93 20/12/2021 Chapter 92 20/12/2021 Chapter 91 20/12/2021 Chapter 90 20/12/2021 Chapter 89 20/12/2021 Chapter 88 20/12/2021 Chapter 87 20/12/2021 Chapter 86 20/12/2021 Chapter 85 20/12/2021 Chapter 84 20/12/2021 Chapter 83 20/12/2021 Chapter 82 20/12/2021 Chapter 81 20/12/2021 Chapter 80 20/12/2021 Chapter 79 20/12/2021 Chapter 78 20/12/2021 Chapter 77 20/12/2021 Chapter 76 20/12/2021 Chapter 75 20/12/2021 Chapter 74 20/12/2021 Chapter 73 20/12/2021 Chapter 72 20/12/2021 Chapter 71 20/12/2021 Chapter 70 20/12/2021 Chapter 69 20/12/2021 Chapter 68 20/12/2021 Chapter 67 20/12/2021 Chapter 66 20/12/2021 Chapter 65 20/12/2021 Chapter 64 20/12/2021 Chapter 63 20/12/2021 Chapter 62 20/12/2021 Chapter 61 20/12/2021 Chapter 60 20/12/2021 Chapter 59 20/12/2021 Chapter 58 20/12/2021 Chapter 57 20/12/2021 Chapter 56 20/12/2021 Chapter 55 20/12/2021 Chapter 54 20/12/2021 Chapter 53 20/12/2021 Chapter 52 20/12/2021 Chapter 51 20/12/2021 Chapter 50 20/12/2021 Chapter 49 20/12/2021 Chapter 48 20/12/2021 Chapter 47 20/12/2021 Chapter 46 20/12/2021 Chapter 45 20/12/2021 Chapter 44 20/12/2021 Chapter 43 20/12/2021 Chapter 42 20/12/2021 Chapter 41 20/12/2021 Chapter 40 20/12/2021 Chapter 39 20/12/2021 Chapter 38 20/12/2021 Chapter 37 20/12/2021 Chapter 36 20/12/2021 Chapter 35 20/12/2021 Chapter 34 20/12/2021 Chapter 33 20/12/2021 Chapter 32 20/12/2021 Chapter 31 20/12/2021 Chapter 30 20/12/2021 Chapter 29 20/12/2021 Chapter 28 20/12/2021 Chapter 27 20/12/2021 Chapter 26 20/12/2021 Chapter 25 20/12/2021 Chapter 24 20/12/2021 Chapter 23 20/12/2021 Chapter 22 20/12/2021 Chapter 21 20/12/2021 Chapter 20 20/12/2021 Chapter 19 20/12/2021 Chapter 18 20/12/2021 Chapter 17 20/12/2021 Chapter 16 20/12/2021 Chapter 15 20/12/2021 Chapter 14 20/12/2021 Chapter 13 20/12/2021 Chapter 12 20/12/2021 Chapter 11 20/12/2021 Chapter 10 20/12/2021 Chapter 9 20/12/2021 Chapter 8 20/12/2021 Chapter 7 20/12/2021 Chapter 6 20/12/2021 Chapter 5 20/12/2021 Chapter 4 20/12/2021 Chapter 3 20/12/2021 Chapter 2 20/12/2021 Chapter 1 20/12/2021 Chapter 0: Giới thiệu truyện 20/12/2021