Đại Thánh Vương

 • Tác giả
  Khưu Phúc Long

  Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  157/157
  Năm phát hành:
  2015
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Tây Du Kí - một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc - tác phẩm đã đi vào lòng người đọc qua hàng trăm năm, nay xuất hiện với hình thức mới:truyện tranh. Vẫn là hành trình thỉnh kinh đầy nguy hiểm của 4 thầy trò, nhưng nội dung đã được hư cấu logic hơn,hợp lí hơn. Các nhân vật có nhiều đất diễn hơn, được khắc họa rõ nét, sống động hơn, thay vì quá phụ thuộc vào Tôn Ngộ Không như nguyên tác. Kết hợp với nét vẽ điêu luyện, phong cách dùng màu mạnh mẽ của Khưu Phúc Long sẽ đem lại cho các bạn một Đại Thánh Vương với trải nghiệm hoàn toàn mới.

  Thể loại:
  Adventure Sci-fi Action Manhua Truyện Màu
  Cập nhật
  25/12/2021

Danh sách chương

Chapter 157 26/12/2021 Chapter 156 26/12/2021 Chapter 155 26/12/2021 Chapter 154 26/12/2021 Chapter 153 26/12/2021 Chapter 152 26/12/2021 Chapter 151 26/12/2021 Chapter 150 26/12/2021 Chapter 149 26/12/2021 Chapter 148 26/12/2021 Chapter 147 26/12/2021 Chapter 146 26/12/2021 Chapter 145 26/12/2021 Chapter 144 26/12/2021 Chapter 143 26/12/2021 Chapter 142 26/12/2021 Chapter 141 26/12/2021 Chapter 140 26/12/2021 Chapter 139 26/12/2021 Chapter 138 26/12/2021 Chapter 137 26/12/2021 Chapter 136 26/12/2021 Chapter 135 26/12/2021 Chapter 134 26/12/2021 Chapter 133 26/12/2021 Chapter 132 26/12/2021 Chapter 131 26/12/2021 Chapter 130 26/12/2021 Chapter 129 26/12/2021 Chapter 128 26/12/2021 Chapter 127 26/12/2021 Chapter 126 26/12/2021 Chapter 125 26/12/2021 Chapter 124 26/12/2021 Chapter 123 26/12/2021 Chapter 122 26/12/2021 Chapter 121 26/12/2021 Chapter 120 26/12/2021 Chapter 119 26/12/2021 Chapter 118 26/12/2021 Chapter 117 26/12/2021 Chapter 116 26/12/2021 Chapter 115 26/12/2021 Chapter 114 26/12/2021 Chapter 113 26/12/2021 Chapter 112 26/12/2021 Chapter 111 26/12/2021 Chapter 110 26/12/2021 Chapter 109 26/12/2021 Chapter 108 26/12/2021 Chapter 107 26/12/2021 Chapter 106 26/12/2021 Chapter 105 26/12/2021 Chapter 104 26/12/2021 Chapter 103 26/12/2021 Chapter 102 26/12/2021 Chapter 101 26/12/2021 Chapter 100 26/12/2021 Chapter 99 26/12/2021 Chapter 98 26/12/2021 Chapter 97 26/12/2021 Chapter 96 26/12/2021 Chapter 95 26/12/2021 Chapter 94 26/12/2021 Chapter 93 26/12/2021 Chapter 92 26/12/2021 Chapter 91 26/12/2021 Chapter 90 26/12/2021 Chapter 89 26/12/2021 Chapter 88 26/12/2021 Chapter 87 26/12/2021 Chapter 86 26/12/2021 Chapter 85 26/12/2021 Chapter 84 26/12/2021 Chapter 83 26/12/2021 Chapter 82 26/12/2021 Chapter 81 26/12/2021 Chapter 80 26/12/2021 Chapter 79 26/12/2021 Chapter 78 26/12/2021 Chapter 77 26/12/2021 Chapter 76 26/12/2021 Chapter 75 26/12/2021 Chapter 74 26/12/2021 Chapter 73 26/12/2021 Chapter 72 26/12/2021 Chapter 71 26/12/2021 Chapter 70 26/12/2021 Chapter 69 26/12/2021 Chapter 68 26/12/2021 Chapter 67 26/12/2021 Chapter 66 26/12/2021 Chapter 65 26/12/2021 Chapter 64 26/12/2021 Chapter 63 26/12/2021 Chapter 62 26/12/2021 Chapter 61 26/12/2021 Chapter 60 26/12/2021 Chapter 59 26/12/2021 Chapter 58 26/12/2021 Chapter 57 26/12/2021 Chapter 56 26/12/2021 Chapter 55 26/12/2021 Chapter 54 26/12/2021 Chapter 53 26/12/2021 Chapter 52 26/12/2021 Chapter 51 26/12/2021 Chapter 50 26/12/2021 Chapter 49 26/12/2021 Chapter 48 26/12/2021 Chapter 47 26/12/2021 Chapter 46 26/12/2021 Chapter 45 26/12/2021 Chapter 44 26/12/2021 Chapter 43 26/12/2021 Chapter 42 26/12/2021 Chapter 41 26/12/2021 Chapter 40 26/12/2021 Chapter 39 26/12/2021 Chapter 38 26/12/2021 Chapter 37 26/12/2021 Chapter 36 26/12/2021 Chapter 35 26/12/2021 Chapter 34 26/12/2021 Chapter 33 26/12/2021 Chapter 32 26/12/2021 Chapter 31 26/12/2021 Chapter 30 26/12/2021 Chapter 29 26/12/2021 Chapter 28 26/12/2021 Chapter 27 26/12/2021 Chapter 26 26/12/2021 Chapter 25 26/12/2021 Chapter 24 26/12/2021 Chapter 23 26/12/2021 Chapter 22 26/12/2021 Chapter 21 26/12/2021 Chapter 20 26/12/2021 Chapter 19 26/12/2021 Chapter 18 25/12/2021 Chapter 17 25/12/2021 Chapter 16 25/12/2021 Chapter 15 25/12/2021 Chapter 14 25/12/2021 Chapter 13 25/12/2021 Chapter 12 25/12/2021 Chapter 11 25/12/2021 Chapter 10 25/12/2021 Chapter 9 25/12/2021 Chapter 8 25/12/2021 Chapter 7 25/12/2021 Chapter 6 25/12/2021 Chapter 5 25/12/2021 Chapter 4 25/12/2021 Chapter 3 25/12/2021 Chapter 2 25/12/2021 Chapter 1 25/12/2021