Đại Khâu Giáp Sư

 • Tác giả
  Đường Gia Tam Thiếu

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  188/??
  Năm phát hành:
  2017
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Một cái bí mật kinh tâm ẩn giấu, một cái đại khâu giáp thuật, 9 cái xúc xắc thần bí quỷ dị, người kế thừa huyết mạch của thần, sứ mệnh trùng kiến thần tộc...Đối mặt với rất nhiều chuyện đột nhiên tới như vậy, thiếu niên bị thần phạt sẽ làm thế nào ? Hắn là thiếu niên khiến toàn trấn nhức đầu, nhưng lại là người con hiếu thuận, hắn là tượng sư nửa đường, cũng không hề thua kém các danh môn chính phái, hắn nửa chính nửa tà, yêu ghét phân minh, hắn rất thông minh, nhưng không hề dùng tới, hắn có thiên phú dị năng, nhưng lại dùng để vui chơi, hắn tính vốn lười nhác hào hiệp, nhưng đột nhiên lại gánh trọng trách trùng kiến thần tộc...

  Thể loại:
  Mystery Action Manhua Truyện Màu Supernatural
  Cập nhật
  21/12/2021

Danh sách chương

Chapter 150 21/12/2021 Chapter 149 21/12/2021 Chapter 148 21/12/2021 Chapter 147 21/12/2021 Chapter 146 21/12/2021 Chapter 145 21/12/2021 Chapter 144 21/12/2021 Chapter 143 21/12/2021 Chapter 142 21/12/2021 Chapter 141 21/12/2021 Chapter 140 21/12/2021 Chapter 139 21/12/2021 Chapter 138 21/12/2021 Chapter 137 21/12/2021 Chapter 136 21/12/2021 Chapter 135 21/12/2021 Chapter 134 21/12/2021 Chapter 133 21/12/2021 Chapter 132 21/12/2021 Chapter 131 21/12/2021 Chapter 130 21/12/2021 Chapter 129 21/12/2021 Chapter 128 21/12/2021 Chapter 127 21/12/2021 Chapter 126 21/12/2021 Chapter 125 21/12/2021 Chapter 124 21/12/2021 Chapter 123 21/12/2021 Chapter 122 21/12/2021 Chapter 121 21/12/2021 Chapter 120 21/12/2021 Chapter 119 21/12/2021 Chapter 118 21/12/2021 Chapter 117 21/12/2021 Chapter 116 21/12/2021 Chapter 115 21/12/2021 Chapter 114 21/12/2021 Chapter 113 21/12/2021 Chapter 112 21/12/2021 Chapter 111 21/12/2021 Chapter 110 21/12/2021 Chapter 109 21/12/2021 Chapter 108 21/12/2021 Chapter 107 21/12/2021 Chapter 106 21/12/2021 Chapter 105 21/12/2021 Chapter 104 21/12/2021 Chapter 103 21/12/2021 Chapter 102 21/12/2021 Chapter 101 21/12/2021 Chapter 100 21/12/2021 Chapter 99 21/12/2021 Chapter 98 21/12/2021 Chapter 97 21/12/2021 Chapter 96 21/12/2021 Chapter 95 21/12/2021 Chapter 94 21/12/2021 Chapter 93 21/12/2021 Chapter 92 21/12/2021 Chapter 91 21/12/2021 Chapter 90 21/12/2021 Chapter 89 21/12/2021 Chapter 88 21/12/2021 Chapter 87 21/12/2021 Chapter 86 21/12/2021 Chapter 85 21/12/2021 Chapter 84 21/12/2021 Chapter 83 21/12/2021 Chapter 82 21/12/2021 Chapter 81 21/12/2021 Chapter 80 21/12/2021 Chapter 79 21/12/2021 Chapter 78 21/12/2021 Chapter 77 21/12/2021 Chapter 76 21/12/2021 Chapter 75 21/12/2021 Chapter 74 21/12/2021 Chapter 73 21/12/2021 Chapter 72 21/12/2021 Chapter 71 21/12/2021 Chapter 70 21/12/2021 Chapter 69 21/12/2021 Chapter 68 21/12/2021 Chapter 67 21/12/2021 Chapter 66 21/12/2021 Chapter 65 21/12/2021 Chapter 64 21/12/2021 Chapter 63 21/12/2021 Chapter 62 21/12/2021 Chapter 61 21/12/2021 Chapter 60 21/12/2021 Chapter 59 21/12/2021 Chapter 58 21/12/2021 Chapter 57 21/12/2021 Chapter 56 21/12/2021 Chapter 55 21/12/2021 Chapter 54 21/12/2021 Chapter 53 21/12/2021 Chapter 52 21/12/2021 Chapter 51 21/12/2021 Chapter 50 21/12/2021 Chapter 49 21/12/2021 Chapter 48 21/12/2021 Chapter 47 21/12/2021 Chapter 46 21/12/2021 Chapter 45 21/12/2021 Chapter 44 21/12/2021 Chapter 43 21/12/2021 Chapter 42 21/12/2021 Chapter 41 21/12/2021 Chapter 40 21/12/2021 Chapter 39.2 21/12/2021 Chapter 39.1 21/12/2021 Chapter 38.2 21/12/2021 Chapter 38.1 21/12/2021 Chapter 37.2 21/12/2021 Chapter 37.1 21/12/2021 Chapter 36.2 21/12/2021 Chapter 36.1 21/12/2021 Chapter 35.2 21/12/2021 Chapter 35.1 21/12/2021 Chapter 34.2 21/12/2021 Chapter 34.1 21/12/2021 Chapter 33.2 21/12/2021 Chapter 33.1 21/12/2021 Chapter 32.2 21/12/2021 Chapter 32.1 21/12/2021 Chapter 31.2 21/12/2021 Chapter 31.1 21/12/2021 Chapter 30.2 21/12/2021 Chapter 30.1 21/12/2021 Chapter 29.2 21/12/2021 Chapter 29.1 21/12/2021 Chapter 28.2 21/12/2021 Chapter 28.1 21/12/2021 Chapter 27.2 21/12/2021 Chapter 27.1 21/12/2021 Chapter 26.2 21/12/2021 Chapter 26.1 21/12/2021 Chapter 25.2 21/12/2021 Chapter 25.1 21/12/2021 Chapter 24.2 21/12/2021 Chapter 24.1 21/12/2021 Chapter 23.2 21/12/2021 Chapter 23.1 21/12/2021 Chapter 22.2 21/12/2021 Chapter 22.1: Chap 21.2 21/12/2021 Chapter 21.2 21/12/2021 Chapter 21.1 21/12/2021 Chapter 20.2 21/12/2021 Chapter 20.1 21/12/2021 Chapter 19.2 21/12/2021 Chapter 19.1 21/12/2021 Chapter 18.2 21/12/2021 Chapter 18.1 21/12/2021 Chapter 17.2 21/12/2021 Chapter 17.1 21/12/2021 Chapter 16.2 21/12/2021 Chapter 16.1 21/12/2021 Chapter 15.2 21/12/2021 Chapter 15.1 21/12/2021 Chapter 14.2 21/12/2021 Chapter 14.1 21/12/2021 Chapter 13.2 21/12/2021 Chapter 13.1 21/12/2021 Chapter 12.2 21/12/2021 Chapter 12.1 21/12/2021 Chapter 11.2 21/12/2021 Chapter 11.1 21/12/2021 Chapter 10.2 21/12/2021 Chapter 10.1 21/12/2021 Chapter 9.2 21/12/2021 Chapter 9.1 21/12/2021 Chapter 8.2 21/12/2021 Chapter 8.1 21/12/2021 Chapter 7.2 21/12/2021 Chapter 7.1 21/12/2021 Chapter 6.2 21/12/2021 Chapter 6.1 21/12/2021 Chapter 5.2 21/12/2021 Chapter 5.1 21/12/2021 Chapter 4.2 21/12/2021 Chapter 4.1 21/12/2021 Chapter 3.2 21/12/2021 Chapter 3.1 21/12/2021 Chapter 2.2 21/12/2021 Chapter 2.1 21/12/2021 Chapter 1 21/12/2021