Đại Đường Song Long Truyện

 • Tác giả
  Huỳnh Dị

  Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  254/254
  Năm phát hành:
  2015
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  "Đại Đường Song Long Truyện” kể về hai tên ăn mày Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lăn lộn trong giang hồ, cơ duyên xảo hợp có được bảo điển võ công Đạo gia "Trường Sinh Quyết”. Thông qua nỗ lực cùng thiên phú, đã luyện được môn tuyệt thế võ công và bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực của các giới, cuối cùng cả hai trở nên nổi tiếng và thoái lui ở ẩn.

  Thể loại:
  Adventure Action Manhua Truyện Màu Martial Arts
  Cập nhật
  26/12/2021

Danh sách chương

Chapter 252: END 26/12/2021 Chapter 251 26/12/2021 Chapter 250 26/12/2021 Chapter 249 26/12/2021 Chapter 248 26/12/2021 Chapter 247 26/12/2021 Chapter 246 26/12/2021 Chapter 245 26/12/2021 Chapter 244 26/12/2021 Chapter 243 26/12/2021 Chapter 242 26/12/2021 Chapter 241 26/12/2021 Chapter 240 26/12/2021 Chapter 239 26/12/2021 Chapter 238 26/12/2021 Chapter 237 26/12/2021 Chapter 236 26/12/2021 Chapter 235 26/12/2021 Chapter 234 26/12/2021 Chapter 233 26/12/2021 Chapter 232 26/12/2021 Chapter 231 26/12/2021 Chapter 230 26/12/2021 Chapter 229 26/12/2021 Chapter 228 26/12/2021 Chapter 227 26/12/2021 Chapter 226 26/12/2021 Chapter 225 26/12/2021 Chapter 224 26/12/2021 Chapter 223 26/12/2021 Chapter 222 26/12/2021 Chapter 221 26/12/2021 Chapter 220 26/12/2021 Chapter 219 26/12/2021 Chapter 218 26/12/2021 Chapter 217 26/12/2021 Chapter 216 26/12/2021 Chapter 215 26/12/2021 Chapter 214 26/12/2021 Chapter 213 26/12/2021 Chapter 212 26/12/2021 Chapter 211 26/12/2021 Chapter 210 26/12/2021 Chapter 209 26/12/2021 Chapter 208 26/12/2021 Chapter 207 26/12/2021 Chapter 206 26/12/2021 Chapter 205 26/12/2021 Chapter 204 26/12/2021 Chapter 203 26/12/2021 Chapter 202 26/12/2021 Chapter 201 26/12/2021 Chapter 200 26/12/2021 Chapter 199 26/12/2021 Chapter 198 26/12/2021 Chapter 197 26/12/2021 Chapter 196 26/12/2021 Chapter 195 26/12/2021 Chapter 194 26/12/2021 Chapter 193 26/12/2021 Chapter 192 26/12/2021 Chapter 191 26/12/2021 Chapter 190 26/12/2021 Chapter 189 26/12/2021 Chapter 188 26/12/2021 Chapter 187 26/12/2021 Chapter 186 26/12/2021 Chapter 185 26/12/2021 Chapter 184 26/12/2021 Chapter 183 26/12/2021 Chapter 182 26/12/2021 Chapter 181 26/12/2021 Chapter 180 26/12/2021 Chapter 179 26/12/2021 Chapter 178 26/12/2021 Chapter 177 26/12/2021 Chapter 176 26/12/2021 Chapter 175 26/12/2021 Chapter 174 26/12/2021 Chapter 173 26/12/2021 Chapter 172 26/12/2021 Chapter 171 26/12/2021 Chapter 170 26/12/2021 Chapter 169 26/12/2021 Chapter 168 26/12/2021 Chapter 167 26/12/2021 Chapter 166 26/12/2021 Chapter 165 26/12/2021 Chapter 164 26/12/2021 Chapter 163 26/12/2021 Chapter 162 26/12/2021 Chapter 161 26/12/2021 Chapter 160 26/12/2021 Chapter 159 26/12/2021 Chapter 158 26/12/2021 Chapter 157 26/12/2021 Chapter 156 26/12/2021 Chapter 155 26/12/2021 Chapter 154 26/12/2021 Chapter 153 26/12/2021 Chapter 152 26/12/2021 Chapter 151 26/12/2021 Chapter 150 26/12/2021 Chapter 149 26/12/2021 Chapter 148 26/12/2021 Chapter 147 26/12/2021 Chapter 146 26/12/2021 Chapter 145 26/12/2021 Chapter 144 26/12/2021 Chapter 143 26/12/2021 Chapter 142 26/12/2021 Chapter 141 26/12/2021 Chapter 140 26/12/2021 Chapter 139 26/12/2021 Chapter 138 26/12/2021 Chapter 137 26/12/2021 Chapter 136 26/12/2021 Chapter 135 26/12/2021 Chapter 134 26/12/2021 Chapter 133 26/12/2021 Chapter 132 26/12/2021 Chapter 131 26/12/2021 Chapter 130 26/12/2021 Chapter 129 26/12/2021 Chapter 128 26/12/2021 Chapter 127 26/12/2021 Chapter 126 26/12/2021 Chapter 125 26/12/2021 Chapter 124 26/12/2021 Chapter 123 26/12/2021 Chapter 122 26/12/2021 Chapter 121 26/12/2021 Chapter 120 26/12/2021 Chapter 119 26/12/2021 Chapter 118 26/12/2021 Chapter 117 26/12/2021 Chapter 116 26/12/2021 Chapter 115 26/12/2021 Chapter 114 26/12/2021 Chapter 113 26/12/2021 Chapter 112 26/12/2021 Chapter 111 26/12/2021 Chapter 110 26/12/2021 Chapter 109 26/12/2021 Chapter 108 26/12/2021 Chapter 107 26/12/2021 Chapter 106 26/12/2021 Chapter 105 26/12/2021 Chapter 104 26/12/2021 Chapter 103 26/12/2021 Chapter 102 26/12/2021 Chapter 101 26/12/2021 Chapter 100 26/12/2021 Chapter 99 26/12/2021 Chapter 98 26/12/2021 Chapter 97 26/12/2021 Chapter 96 26/12/2021 Chapter 95 26/12/2021 Chapter 94 26/12/2021 Chapter 93 26/12/2021 Chapter 92 26/12/2021 Chapter 91 26/12/2021 Chapter 90 26/12/2021 Chapter 89 26/12/2021 Chapter 88 26/12/2021 Chapter 87 26/12/2021 Chapter 86 26/12/2021 Chapter 85 26/12/2021 Chapter 84 26/12/2021 Chapter 83 26/12/2021 Chapter 82 26/12/2021 Chapter 81 26/12/2021 Chapter 80 26/12/2021 Chapter 79 26/12/2021 Chapter 78 26/12/2021 Chapter 77 26/12/2021 Chapter 76 26/12/2021 Chapter 75 26/12/2021 Chapter 74 26/12/2021 Chapter 73 26/12/2021 Chapter 72 26/12/2021 Chapter 71 26/12/2021 Chapter 70 26/12/2021 Chapter 69 26/12/2021 Chapter 68 26/12/2021 Chapter 67 26/12/2021 Chapter 66 26/12/2021 Chapter 65 26/12/2021 Chapter 64 26/12/2021 Chapter 63 26/12/2021 Chapter 62 26/12/2021 Chapter 61 26/12/2021 Chapter 60 26/12/2021 Chapter 59 26/12/2021 Chapter 58 26/12/2021 Chapter 57 26/12/2021 Chapter 56 26/12/2021 Chapter 55 26/12/2021 Chapter 54 26/12/2021 Chapter 53 26/12/2021 Chapter 52 26/12/2021 Chapter 51 26/12/2021 Chapter 50 26/12/2021 Chapter 49 26/12/2021 Chapter 48 26/12/2021 Chapter 47 26/12/2021 Chapter 46 26/12/2021 Chapter 45 26/12/2021 Chapter 44 26/12/2021 Chapter 43 26/12/2021 Chapter 42 26/12/2021 Chapter 41 26/12/2021 Chapter 40 26/12/2021 Chapter 39 26/12/2021 Chapter 38 26/12/2021 Chapter 37 26/12/2021 Chapter 36 26/12/2021 Chapter 35 26/12/2021 Chapter 34 26/12/2021 Chapter 33 26/12/2021 Chapter 32 26/12/2021 Chapter 31 26/12/2021 Chapter 30 26/12/2021 Chapter 29.3: Part 1 26/12/2021 Chapter 29.3: Part 2 26/12/2021 Chapter 29 26/12/2021 Chapter 28 26/12/2021 Chapter 27 26/12/2021 Chapter 26 26/12/2021 Chapter 25 26/12/2021 Chapter 24 26/12/2021 Chapter 23 26/12/2021 Chapter 22 26/12/2021 Chapter 21 26/12/2021 Chapter 20 26/12/2021 Chapter 19 26/12/2021 Chapter 18 26/12/2021 Chapter 17 26/12/2021 Chapter 16 26/12/2021 Chapter 15 26/12/2021 Chapter 14 26/12/2021 Chapter 13 26/12/2021 Chapter 12 26/12/2021 Chapter 11 26/12/2021 Chapter 10 26/12/2021 Chapter 9 26/12/2021 Chapter 8 26/12/2021 Chapter 7 26/12/2021 Chapter 6 26/12/2021 Chapter 5 26/12/2021 Chapter 4 26/12/2021 Chapter 3 26/12/2021 Chapter 2 26/12/2021 Chapter 1 26/12/2021