Cốt binh trở lại

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  166/??
  Năm phát hành:
  2018
  Quốc gia:
  Manhwa
  Tóm tắt:
  Mục đích duy nhất của anh ấy là bảo vệ chủ nhân, nhưng sức cùng lực kiệt phải nhìn chủ nhân mình ngã xuống. Và định mệnh đã cho anh ấy một cơ hội khác để thay đổi dòng chảy của số phận

  Thể loại:
  Manhwa Adventure Action Fantasy Webtoon Supernatural Tragedy
  Cập nhật
  15/12/2021

Danh sách chương

Chapter 166 15/12/2021 Chapter 165 15/12/2021 Chapter 164: fix 15/12/2021 Chapter 163 15/12/2021 Chapter 162 15/12/2021 Chapter 161 15/12/2021 Chapter 160 15/12/2021 Chapter 159 15/12/2021 Chapter 158 15/12/2021 Chapter 157 15/12/2021 Chapter 156 15/12/2021 Chapter 155 15/12/2021 Chapter 154 15/12/2021 Chapter 153 15/12/2021 Chapter 152 15/12/2021 Chapter 151 15/12/2021 Chapter 150 15/12/2021 Chapter 149 15/12/2021 Chapter 148 15/12/2021 Chapter 147 15/12/2021 Chapter 146 15/12/2021 Chapter 145 15/12/2021 Chapter 144 15/12/2021 Chapter 143 15/12/2021 Chapter 142 15/12/2021 Chapter 141 15/12/2021 Chapter 140 15/12/2021 Chapter 139 15/12/2021 Chapter 138 15/12/2021 Chapter 137 15/12/2021 Chapter 136 15/12/2021 Chapter 135 15/12/2021 Chapter 134 15/12/2021 Chapter 133 15/12/2021 Chapter 132 15/12/2021 Chapter 131 15/12/2021 Chapter 130 15/12/2021 Chapter 129 15/12/2021 Chapter 128 15/12/2021 Chapter 127 15/12/2021 Chapter 126 15/12/2021 Chapter 125 15/12/2021 Chapter 124 15/12/2021 Chapter 123 15/12/2021 Chapter 122 15/12/2021 Chapter 121 15/12/2021 Chapter 120 15/12/2021 Chapter 119 15/12/2021 Chapter 118 15/12/2021 Chapter 117 15/12/2021 Chapter 116 15/12/2021 Chapter 115 15/12/2021 Chapter 114 15/12/2021 Chapter 113 15/12/2021 Chapter 112 15/12/2021 Chapter 111 15/12/2021 Chapter 110 15/12/2021 Chapter 109 15/12/2021 Chapter 108 15/12/2021 Chapter 107 15/12/2021 Chapter 106 15/12/2021 Chapter 105 15/12/2021 Chapter 104 15/12/2021 Chapter 103 15/12/2021 Chapter 102 15/12/2021 Chapter 101 15/12/2021 Chapter 100 15/12/2021 Chapter 99 15/12/2021 Chapter 98 15/12/2021 Chapter 97 15/12/2021 Chapter 96 15/12/2021 Chapter 95 15/12/2021 Chapter 94 15/12/2021 Chapter 93 15/12/2021 Chapter 92 15/12/2021 Chapter 91 15/12/2021 Chapter 90 15/12/2021 Chapter 89 15/12/2021 Chapter 88 15/12/2021 Chapter 87 15/12/2021 Chapter 86 15/12/2021 Chapter 85 15/12/2021 Chapter 84 15/12/2021 Chapter 83 15/12/2021 Chapter 82 15/12/2021 Chapter 81 15/12/2021 Chapter 80 15/12/2021 Chapter 79 15/12/2021 Chapter 78 15/12/2021 Chapter 77 15/12/2021 Chapter 76 15/12/2021 Chapter 75 15/12/2021 Chapter 74 15/12/2021 Chapter 73 15/12/2021 Chapter 72 15/12/2021 Chapter 71 15/12/2021 Chapter 70 15/12/2021 Chapter 69 15/12/2021 Chapter 68 15/12/2021 Chapter 67 15/12/2021 Chapter 66 15/12/2021 Chapter 65 15/12/2021 Chapter 64 15/12/2021 Chapter 63 15/12/2021 Chapter 62 15/12/2021 Chapter 61 15/12/2021 Chapter 60 15/12/2021 Chapter 59 15/12/2021 Chapter 58 15/12/2021 Chapter 57 15/12/2021 Chapter 56 15/12/2021 Chapter 55 15/12/2021 Chapter 54 15/12/2021 Chapter 53 15/12/2021 Chapter 52 15/12/2021 Chapter 51 15/12/2021 Chapter 50 15/12/2021 Chapter 49 15/12/2021 Chapter 48 15/12/2021 Chapter 47 15/12/2021 Chapter 46 15/12/2021 Chapter 45 15/12/2021 Chapter 44 15/12/2021 Chapter 43 15/12/2021 Chapter 42 15/12/2021 Chapter 41 15/12/2021 Chapter 40 15/12/2021 Chapter 39 15/12/2021 Chapter 38 15/12/2021 Chapter 37 15/12/2021 Chapter 36 15/12/2021 Chapter 35 15/12/2021 Chapter 34 15/12/2021 Chapter 33 15/12/2021 Chapter 32 15/12/2021 Chapter 31 15/12/2021 Chapter 30 15/12/2021 Chapter 29 15/12/2021 Chapter 28 15/12/2021 Chapter 27 15/12/2021 Chapter 26 15/12/2021 Chapter 25 15/12/2021 Chapter 24 15/12/2021 Chapter 23 15/12/2021 Chapter 22 15/12/2021 Chapter 21 15/12/2021 Chapter 20 15/12/2021 Chapter 19 15/12/2021 Chapter 18 15/12/2021 Chapter 17 15/12/2021 Chapter 16 15/12/2021 Chapter 15 15/12/2021 Chapter 14 15/12/2021 Chapter 13 15/12/2021 Chapter 12 15/12/2021 Chapter 11 15/12/2021 Chapter 10 15/12/2021 Chapter 9 15/12/2021 Chapter 8 15/12/2021 Chapter 7 15/12/2021 Chapter 6 15/12/2021 Chapter 5 15/12/2021 Chapter 4 15/12/2021 Chapter 3 15/12/2021 Chapter 2 15/12/2021 Chapter 1 15/12/2021