Cô Nàng rắc rối

 • Tác giả
  HAMADA Yoshikazu

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  161/??
  Năm phát hành:
  2015
  Quốc gia:
  Manga
  Tóm tắt:
  Kazuya Kagami không bao giờ đi đâu nếu thiếu tấm Obi Anh đào mà mẹ tặng. Ngày nọ, một cô gái quấn trên mình bộ kimono trắng tên Kiriha xuất hiện trước mặt cậu. Kiriha sau đó đến ở cùng phòng với Kazuya. Không lâu sau, cô bạn thời thơ ấu với Kazuya là Chisato xen vào chuyện này.Còn chưa kể đến cô chị quan tâm quá mức suốt ngày đòi tắm chung với Kazuya. Rồi cả một nữ tu, một phù thủy tên  Kokuyoura. Cuộc sống vui tươi, dở khóc dở cười của Kazuya bắt đầu...

  Thể loại:
  Manga Romance Adult Action
  Cập nhật
  17/12/2021

Danh sách chương

Chapter 134 25/02/2022 Chapter 133 18/02/2022 Chapter 132 18/02/2022 Chapter 131 18/02/2022 Chapter 130 17/12/2021 Chapter 129 17/12/2021 Chapter 128 17/12/2021 Chapter 127 17/12/2021 Chapter 126 17/12/2021 Chapter 125 17/12/2021 Chapter 124 17/12/2021 Chapter 123 17/12/2021 Chapter 122 17/12/2021 Chapter 121 17/12/2021 Chapter 120 17/12/2021 Chapter 119 17/12/2021 Chapter 118 17/12/2021 Chapter 117 17/12/2021 Chapter 116 17/12/2021 Chapter 115 17/12/2021 Chapter 114 17/12/2021 Chapter 113 17/12/2021 Chapter 112 17/12/2021 Chapter 111 17/12/2021 Chapter 110 17/12/2021 Chapter 109 17/12/2021 Chapter 108 17/12/2021 Chapter 107 17/12/2021 Chapter 106 17/12/2021 Chapter 105 17/12/2021 Chapter 104 17/12/2021 Chapter 103 17/12/2021 Chapter 102 17/12/2021 Chapter 101 17/12/2021 Chapter 100 17/12/2021 Chapter 99 17/12/2021 Chapter 98 17/12/2021 Chapter 97 17/12/2021 Chapter 96 17/12/2021 Chapter 95 17/12/2021 Chapter 94 17/12/2021 Chapter 93: Đại hội cửu tinh anh 17/12/2021 Chapter 92.5: Kyouka và kazuya hoán đổi vị trí cho nhau 17/12/2021 Chapter 92 17/12/2021 Chapter 91: Cộng sự của Kazuya 17/12/2021 Chapter 90: Bàn kế chiến lược 17/12/2021 Chapter 89: Cuộc thương thảo 17/12/2021 Chapter 88: Kyouka 2 17/12/2021 Chapter 87: Kyouka 17/12/2021 Chapter 86.5 17/12/2021 Chapter 86: Chào mừng đến đền Tsuzura 17/12/2021 Chapter 85: Quá khứ phụ 17/12/2021 Chapter 84: Trái tim đen 17/12/2021 Chapter 83: Cái chết của Kanaka 17/12/2021 Chapter 82: Kazuya và Azami 3 17/12/2021 Chapter 81: Kazuya và Kazami 2 17/12/2021 Chapter 80: Kazuya và Azami 1 17/12/2021 Chapter 79: Quá khứ của kazuya 17/12/2021 Chapter 78: Kanaka và người thừa kế 17/12/2021 Chapter 77: Sống chung với thần 17/12/2021 Chapter 76: Cuộc hẹn tại Kamioka 2 17/12/2021 Chapter 75: Cuộc hẹn tại Kamioka 1 17/12/2021 Chapter 74 17/12/2021 Chapter 73: Kanaka và Kiriha 2 17/12/2021 Chapter 72: Kanaka và Kiriha 1 17/12/2021 Chapter 71.5: Vào trong giấc mơ 17/12/2021 Chapter 71: Kanaka 5 17/12/2021 Chapter 70: Kanaka 4 17/12/2021 Chapter 69: Kanaka 3 17/12/2021 Chapter 68: Kanaka 2 17/12/2021 Chapter 67: Kanaka 1 17/12/2021 Chapter 66: Cuộc thư hùng tại đỉnh đền 17/12/2021 Chapter 65: Chiếc chiến hạm 17/12/2021 Chapter 64: Học sinh chuyển trường 17/12/2021 Chapter 63: Sự hòa giải 17/12/2021 Chapter 62.5 17/12/2021 Chapter 62 17/12/2021 Chapter 61.5 17/12/2021 Chapter 61 17/12/2021 Chapter 60.6: - Special 1 17/12/2021 Chapter 60.5: - Chap bonus 17/12/2021 Chapter 60 17/12/2021 Chapter 59 17/12/2021 Chapter 58 17/12/2021 Chapter 57.5 17/12/2021 Chapter 57 17/12/2021 Chapter 56 17/12/2021 Chapter 55 17/12/2021 Chapter 54 17/12/2021 Chapter 53 17/12/2021 Chapter 52 17/12/2021 Chapter 51 17/12/2021 Chapter 50 17/12/2021 Chapter 49 17/12/2021 Chapter 48.5 17/12/2021 Chapter 48 17/12/2021 Chapter 47 17/12/2021 Chapter 46.5 17/12/2021 Chapter 46 17/12/2021 Chapter 45 17/12/2021 Chapter 44 17/12/2021 Chapter 43.1 17/12/2021 Chapter 43 17/12/2021 Chapter 42 17/12/2021 Chapter 41 17/12/2021 Chapter 40 17/12/2021 Chapter 39 17/12/2021 Chapter 38: Shirou-kun rắc rối 2 17/12/2021 Chapter 37 17/12/2021 Chapter 36 17/12/2021 Chapter 35.1 17/12/2021 Chapter 35 17/12/2021 Chapter 34.1 17/12/2021 Chapter 34 17/12/2021 Chapter 33 17/12/2021 Chapter 32 17/12/2021 Chapter 31.5 17/12/2021 Chapter 31 17/12/2021 Chapter 30 17/12/2021 Chapter 29.5 17/12/2021 Chapter 29.2 17/12/2021 Chapter 29 17/12/2021 Chapter 28 17/12/2021 Chapter 27 17/12/2021 Chapter 26 17/12/2021 Chapter 25.5 17/12/2021 Chapter 25 17/12/2021 Chapter 24.1 17/12/2021 Chapter 24 17/12/2021 Chapter 23.5: Bonus vol 4 17/12/2021 Chapter 23.2 17/12/2021 Chapter 23.1 17/12/2021 Chapter 23 17/12/2021 Chapter 22.1 17/12/2021 Chapter 22 17/12/2021 Chapter 21.1 17/12/2021 Chapter 21 17/12/2021 Chapter 20 17/12/2021 Chapter 19.5 17/12/2021 Chapter 19 17/12/2021 Chapter 18.5 17/12/2021 Chapter 18 17/12/2021 Chapter 17 17/12/2021 Chapter 16 17/12/2021 Chapter 15.5 17/12/2021 Chapter 15 17/12/2021 Chapter 14 17/12/2021 Chapter 13 17/12/2021 Chapter 12 17/12/2021 Chapter 11 17/12/2021 Chapter 10 17/12/2021 Chapter 9 17/12/2021 Chapter 8 17/12/2021 Chapter 7 17/12/2021 Chapter 6.5 17/12/2021 Chapter 6 17/12/2021 Chapter 5 17/12/2021 Chapter 4 17/12/2021 Chapter 3 17/12/2021 Chapter 2 17/12/2021 Chapter 1 17/12/2021