Chung Cực Đấu La

 • Tên khác
  Đấu La Đại Lục 4

  Tác giả
  Đường Gia Tam Thiếu

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  318/??
  Năm phát hành:
  2019
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Câu chuyện này là phần 4 nối tiếp với chuỗi câu chuyện trong tác phẩm Đấu La Đại Lục của tác giả
  Nội dung truyện được diễn ra sau một vạn năm, khi đó mọi thứ đều bị băng hóa.
  Mở đầu là việc đội khảo sát khoa học của Liên bang Đấu La trong lúc khảo thí ở Cực Bắc Chi Địa đã phát hiện một quả trứng có hoa văn hai màu vàng bạc, sau khi dùng dụng cụ kiểm tra thì phát hiện bên trong có sinh mạng đang phát triển nên đã nhanh chóng mang về sở nghiên cứu tiến hành ấp trứng. Sau khi trứng nở ra thì không ngờ lại nở ra một đứa trẻ không khác gì trẻ con loài người, một quả trứng nở ra trẻ con.

  Thể loại:
  Mystery Adventure Action Manhua Truyện Màu
  Cập nhật
  10/12/2021

Danh sách chương

Chapter 315 08/03/2022 Chapter 314 08/03/2022 Chapter 313 08/03/2022 Chapter 312 08/03/2022 Chapter 311 08/03/2022 Chapter 310 19/02/2022 Chapter 309 19/02/2022 Chapter 308 19/02/2022 Chapter 307 09/02/2022 Chapter 306 09/02/2022 Chapter 305 09/02/2022 Chapter 304 09/02/2022 Chapter 303 25/01/2022 Chapter 302 25/01/2022 Chapter 301 25/01/2022 Chapter 300 25/01/2022 Chapter 299 25/01/2022 Chapter 298 26/12/2021 Chapter 297 25/12/2021 Chapter 296 25/12/2021 Chapter 295 25/12/2021 Chapter 294 25/12/2021 Chapter 293 10/12/2021 Chapter 292 10/12/2021 Chapter 291 10/12/2021 Chapter 290 10/12/2021 Chapter 289 10/12/2021 Chapter 288 10/12/2021 Chapter 287 10/12/2021 Chapter 286 10/12/2021 Chapter 285 10/12/2021 Chapter 284 10/12/2021 Chapter 283 10/12/2021 Chapter 282 10/12/2021 Chapter 281 10/12/2021 Chapter 280 10/12/2021 Chapter 279 10/12/2021 Chapter 278 10/12/2021 Chapter 277 10/12/2021 Chapter 276 10/12/2021 Chapter 275 10/12/2021 Chapter 274 10/12/2021 Chapter 273 10/12/2021 Chapter 272 10/12/2021 Chapter 271 10/12/2021 Chapter 270 10/12/2021 Chapter 269 10/12/2021 Chapter 268 10/12/2021 Chapter 267 10/12/2021 Chapter 266 10/12/2021 Chapter 265 10/12/2021 Chapter 264 10/12/2021 Chapter 263 10/12/2021 Chapter 262 10/12/2021 Chapter 261 10/12/2021 Chapter 260 10/12/2021 Chapter 259 10/12/2021 Chapter 258 10/12/2021 Chapter 257 10/12/2021 Chapter 256 10/12/2021 Chapter 255 10/12/2021 Chapter 254 10/12/2021 Chapter 253 10/12/2021 Chapter 252 10/12/2021 Chapter 251 10/12/2021 Chapter 250 10/12/2021 Chapter 249 10/12/2021 Chapter 248 10/12/2021 Chapter 247 10/12/2021 Chapter 246 10/12/2021 Chapter 245 10/12/2021 Chapter 244 10/12/2021 Chapter 243 10/12/2021 Chapter 242 10/12/2021 Chapter 241 10/12/2021 Chapter 240 10/12/2021 Chapter 239 10/12/2021 Chapter 238 10/12/2021 Chapter 237 10/12/2021 Chapter 236 10/12/2021 Chapter 235 10/12/2021 Chapter 234 10/12/2021 Chapter 233 10/12/2021 Chapter 232 10/12/2021 Chapter 231 10/12/2021 Chapter 230 10/12/2021 Chapter 229 10/12/2021 Chapter 228 10/12/2021 Chapter 227 10/12/2021 Chapter 226 10/12/2021 Chapter 225 10/12/2021 Chapter 224 10/12/2021 Chapter 223 10/12/2021 Chapter 222 10/12/2021 Chapter 221 10/12/2021 Chapter 220 10/12/2021 Chapter 219 10/12/2021 Chapter 218 10/12/2021 Chapter 217 10/12/2021 Chapter 216 10/12/2021 Chapter 215 10/12/2021 Chapter 214 10/12/2021 Chapter 213 10/12/2021 Chapter 212 10/12/2021 Chapter 211 10/12/2021 Chapter 210 10/12/2021 Chapter 209 10/12/2021 Chapter 208 10/12/2021 Chapter 207 10/12/2021 Chapter 206 10/12/2021 Chapter 205 10/12/2021 Chapter 204 10/12/2021 Chapter 203 10/12/2021 Chapter 202 10/12/2021 Chapter 201 10/12/2021 Chapter 200 10/12/2021 Chapter 199 10/12/2021 Chapter 198 10/12/2021 Chapter 197 10/12/2021 Chapter 196 10/12/2021 Chapter 195 10/12/2021 Chapter 194 10/12/2021 Chapter 193: Chap 195 10/12/2021 Chapter 192 10/12/2021 Chapter 191 10/12/2021 Chapter 190 10/12/2021 Chapter 189 10/12/2021 Chapter 188 10/12/2021 Chapter 187 10/12/2021 Chapter 186 10/12/2021 Chapter 185 10/12/2021 Chapter 184 10/12/2021 Chapter 183 10/12/2021 Chapter 182 10/12/2021 Chapter 181 10/12/2021 Chapter 180 10/12/2021 Chapter 179 10/12/2021 Chapter 178 10/12/2021 Chapter 177 10/12/2021 Chapter 176 10/12/2021 Chapter 175 10/12/2021 Chapter 174 10/12/2021 Chapter 173 10/12/2021 Chapter 172 10/12/2021 Chapter 171 10/12/2021 Chapter 170 10/12/2021 Chapter 169 10/12/2021 Chapter 168 10/12/2021 Chapter 167 10/12/2021 Chapter 166 10/12/2021 Chapter 165 10/12/2021 Chapter 164 10/12/2021 Chapter 163 10/12/2021 Chapter 162 10/12/2021 Chapter 161 10/12/2021 Chapter 160 10/12/2021 Chapter 159 10/12/2021 Chapter 158 10/12/2021 Chapter 157 10/12/2021 Chapter 156 10/12/2021 Chapter 155 10/12/2021 Chapter 154 10/12/2021 Chapter 153 10/12/2021 Chapter 152 10/12/2021 Chapter 151 10/12/2021 Chapter 150 10/12/2021 Chapter 149 10/12/2021 Chapter 148 10/12/2021 Chapter 147 10/12/2021 Chapter 146 10/12/2021 Chapter 145 10/12/2021 Chapter 144 10/12/2021 Chapter 143 10/12/2021 Chapter 142 10/12/2021 Chapter 141 10/12/2021 Chapter 140 10/12/2021 Chapter 139 10/12/2021 Chapter 138 10/12/2021 Chapter 137 10/12/2021 Chapter 136 10/12/2021 Chapter 135 10/12/2021 Chapter 134 10/12/2021 Chapter 133 10/12/2021 Chapter 132 10/12/2021 Chapter 131 10/12/2021 Chapter 130 10/12/2021 Chapter 129 10/12/2021 Chapter 128 10/12/2021 Chapter 127 10/12/2021 Chapter 126 10/12/2021 Chapter 125 10/12/2021 Chapter 124 10/12/2021 Chapter 123 10/12/2021 Chapter 122 10/12/2021 Chapter 121 10/12/2021 Chapter 120 10/12/2021 Chapter 119 10/12/2021 Chapter 118 10/12/2021 Chapter 117 10/12/2021 Chapter 116 10/12/2021 Chapter 115 10/12/2021 Chapter 114 10/12/2021 Chapter 113 10/12/2021 Chapter 112 10/12/2021 Chapter 111 10/12/2021 Chapter 110 10/12/2021 Chapter 109 10/12/2021 Chapter 108 10/12/2021 Chapter 107 10/12/2021 Chapter 106 10/12/2021 Chapter 105 10/12/2021 Chapter 104 10/12/2021 Chapter 103 10/12/2021 Chapter 102 10/12/2021 Chapter 101 10/12/2021 Chapter 100 10/12/2021 Chapter 99 10/12/2021 Chapter 98 10/12/2021 Chapter 97 10/12/2021 Chapter 96 10/12/2021 Chapter 95 10/12/2021 Chapter 94 10/12/2021 Chapter 93 10/12/2021 Chapter 92 10/12/2021 Chapter 91 10/12/2021 Chapter 90 10/12/2021 Chapter 89 10/12/2021 Chapter 88 10/12/2021 Chapter 87 10/12/2021 Chapter 86 10/12/2021 Chapter 85 10/12/2021 Chapter 84 10/12/2021 Chapter 83 10/12/2021 Chapter 82 10/12/2021 Chapter 81 10/12/2021 Chapter 80 10/12/2021 Chapter 79 10/12/2021 Chapter 78 10/12/2021 Chapter 77 10/12/2021 Chapter 76 10/12/2021 Chapter 75 10/12/2021 Chapter 74 10/12/2021 Chapter 73 10/12/2021 Chapter 72 10/12/2021 Chapter 71 10/12/2021 Chapter 70 10/12/2021 Chapter 69 10/12/2021 Chapter 68 10/12/2021 Chapter 67 10/12/2021 Chapter 66 10/12/2021 Chapter 65 10/12/2021 Chapter 64 10/12/2021 Chapter 63 10/12/2021 Chapter 62 10/12/2021 Chapter 61 10/12/2021 Chapter 60 10/12/2021 Chapter 59 10/12/2021 Chapter 58 10/12/2021 Chapter 57 10/12/2021 Chapter 56 10/12/2021 Chapter 55 10/12/2021 Chapter 54 10/12/2021 Chapter 53 10/12/2021 Chapter 52 10/12/2021 Chapter 51 10/12/2021 Chapter 50 10/12/2021 Chapter 49 10/12/2021 Chapter 48.3: Ngoại truyện 3 10/12/2021 Chapter 48.2: Ngoại truyện 2 10/12/2021 Chapter 48.1: Ngoại truyện 1 10/12/2021 Chapter 48 10/12/2021 Chapter 47 10/12/2021 Chapter 46 10/12/2021 Chapter 45 10/12/2021 Chapter 44 10/12/2021 Chapter 43 10/12/2021 Chapter 42 10/12/2021 Chapter 41 10/12/2021 Chapter 40 10/12/2021 Chapter 39 10/12/2021 Chapter 38 10/12/2021 Chapter 37 10/12/2021 Chapter 36 10/12/2021 Chapter 35 10/12/2021 Chapter 34 10/12/2021 Chapter 33 10/12/2021 Chapter 32 10/12/2021 Chapter 31 10/12/2021 Chapter 30 10/12/2021 Chapter 29 10/12/2021 Chapter 28 10/12/2021 Chapter 27 10/12/2021 Chapter 26 10/12/2021 Chapter 25 10/12/2021 Chapter 24 10/12/2021 Chapter 23 10/12/2021 Chapter 22 10/12/2021 Chapter 21 10/12/2021 Chapter 20 10/12/2021 Chapter 19 10/12/2021 Chapter 18 10/12/2021 Chapter 17 10/12/2021 Chapter 16 10/12/2021 Chapter 15 10/12/2021 Chapter 14 10/12/2021 Chapter 13 10/12/2021 Chapter 12 10/12/2021 Chapter 11 10/12/2021 Chapter 10 10/12/2021 Chapter 9 10/12/2021 Chapter 8 10/12/2021 Chapter 7 10/12/2021 Chapter 6 10/12/2021 Chapter 5 10/12/2021 Chapter 4 10/12/2021 Chapter 3 10/12/2021 Chapter 2: Đứa trẻ từ trong trứng 10/12/2021 Chapter 1: Người thần bí 10/12/2021