Chiến Binh Đến Từ Thế Giới Khác

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  162/??
  Năm phát hành:
  2019
  Quốc gia:
  Manhwa
  Tóm tắt:
  Tên khác: Other World Warrior ; The Dimensional Mercenary ; Two; Dimensional Mercenary
  Thanh niên Kang Chul Ho là một điển hình của đại đa số sinh viên đại học vừa ra trường: thất nghiệp, nợ nần, mồm ngậm hành,...
  Một hôm, thanh niên này lướt web tìm việc làm thì đhs lại bị xuyên không sang một thế giới khác toàn là chiến tranh.
  Với thân phận mới là Parsons, liệu thanh niên này phế vật này có thể chứng minh rằng mình xứng đáng làm main của bộ truyện?

  Thể loại:
  Manhwa Adventure Action Mature Truyện Màu Fantasy Martial Arts Webtoon Supernatural
  Cập nhật
  14/12/2021

Danh sách chương

Chapter 162 15/12/2021 Chapter 161 15/12/2021 Chapter 160 15/12/2021 Chapter 159 15/12/2021 Chapter 158 15/12/2021 Chapter 157 15/12/2021 Chapter 156 15/12/2021 Chapter 155 15/12/2021 Chapter 154 15/12/2021 Chapter 153 15/12/2021 Chapter 152 15/12/2021 Chapter 151 15/12/2021 Chapter 150 15/12/2021 Chapter 149 15/12/2021 Chapter 148 15/12/2021 Chapter 147 15/12/2021 Chapter 146 15/12/2021 Chapter 145 15/12/2021 Chapter 144 15/12/2021 Chapter 143 15/12/2021 Chapter 142 15/12/2021 Chapter 141 15/12/2021 Chapter 140 15/12/2021 Chapter 139 15/12/2021 Chapter 138 15/12/2021 Chapter 137 15/12/2021 Chapter 136 15/12/2021 Chapter 135 15/12/2021 Chapter 134 15/12/2021 Chapter 133 15/12/2021 Chapter 132 15/12/2021 Chapter 131 15/12/2021 Chapter 130 15/12/2021 Chapter 129 15/12/2021 Chapter 128 15/12/2021 Chapter 127 15/12/2021 Chapter 126 15/12/2021 Chapter 125 15/12/2021 Chapter 124 15/12/2021 Chapter 123 15/12/2021 Chapter 122 15/12/2021 Chapter 121 15/12/2021 Chapter 120 15/12/2021 Chapter 119 15/12/2021 Chapter 118 15/12/2021 Chapter 117 15/12/2021 Chapter 116 15/12/2021 Chapter 115 15/12/2021 Chapter 114 15/12/2021 Chapter 113 15/12/2021 Chapter 112 15/12/2021 Chapter 111 15/12/2021 Chapter 110 15/12/2021 Chapter 109 15/12/2021 Chapter 108 15/12/2021 Chapter 107 15/12/2021 Chapter 106 15/12/2021 Chapter 105 14/12/2021 Chapter 104 14/12/2021 Chapter 103 14/12/2021 Chapter 102 14/12/2021 Chapter 101 14/12/2021 Chapter 100 14/12/2021 Chapter 99 14/12/2021 Chapter 98 14/12/2021 Chapter 97 14/12/2021 Chapter 96 14/12/2021 Chapter 95 14/12/2021 Chapter 94 14/12/2021 Chapter 93 14/12/2021 Chapter 92 14/12/2021 Chapter 91 14/12/2021 Chapter 90 14/12/2021 Chapter 89 14/12/2021 Chapter 88 14/12/2021 Chapter 87 14/12/2021 Chapter 86 14/12/2021 Chapter 85 14/12/2021 Chapter 84 14/12/2021 Chapter 83 14/12/2021 Chapter 82 14/12/2021 Chapter 81 14/12/2021 Chapter 80 14/12/2021 Chapter 79 14/12/2021 Chapter 78 14/12/2021 Chapter 77 14/12/2021 Chapter 76 14/12/2021 Chapter 75 14/12/2021 Chapter 74 14/12/2021 Chapter 73 14/12/2021 Chapter 72 14/12/2021 Chapter 71 14/12/2021 Chapter 70 14/12/2021 Chapter 69 14/12/2021 Chapter 68 14/12/2021 Chapter 67 14/12/2021 Chapter 66 14/12/2021 Chapter 65 14/12/2021 Chapter 64 14/12/2021 Chapter 63 14/12/2021 Chapter 62 14/12/2021 Chapter 61 14/12/2021 Chapter 60 14/12/2021 Chapter 59 14/12/2021 Chapter 58 14/12/2021 Chapter 57 14/12/2021 Chapter 56 14/12/2021 Chapter 55 14/12/2021 Chapter 54 14/12/2021 Chapter 53 14/12/2021 Chapter 52 14/12/2021 Chapter 51 14/12/2021 Chapter 50 14/12/2021 Chapter 49 14/12/2021 Chapter 48 14/12/2021 Chapter 47 14/12/2021 Chapter 46 14/12/2021 Chapter 45 14/12/2021 Chapter 44 14/12/2021 Chapter 43 14/12/2021 Chapter 42 14/12/2021 Chapter 41 14/12/2021 Chapter 40 14/12/2021 Chapter 39 14/12/2021 Chapter 38 14/12/2021 Chapter 37 14/12/2021 Chapter 36 14/12/2021 Chapter 35 14/12/2021 Chapter 34 14/12/2021 Chapter 33 14/12/2021 Chapter 32 14/12/2021 Chapter 31 14/12/2021 Chapter 30 14/12/2021 Chapter 29 14/12/2021 Chapter 28 14/12/2021 Chapter 27 14/12/2021 Chapter 26 14/12/2021 Chapter 25 14/12/2021 Chapter 24 14/12/2021 Chapter 23 14/12/2021 Chapter 22 14/12/2021 Chapter 21 14/12/2021 Chapter 20 14/12/2021 Chapter 19 14/12/2021 Chapter 18 14/12/2021 Chapter 17 14/12/2021 Chapter 16 14/12/2021 Chapter 15 14/12/2021 Chapter 14 14/12/2021 Chapter 13 14/12/2021 Chapter 12 14/12/2021 Chapter 11 14/12/2021 Chapter 10 14/12/2021 Chapter 9 14/12/2021 Chapter 8 14/12/2021 Chapter 7 14/12/2021 Chapter 6 14/12/2021 Chapter 5 14/12/2021 Chapter 4 14/12/2021 Chapter 3 14/12/2021 Chapter 2 14/12/2021 Chapter 1 14/12/2021