Change Guy

 • Tác giả
  Eun Ho Son

  Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  197/197
  Năm phát hành:
  2015
  Quốc gia:
  Manhwa
  Tóm tắt:
  Linh hồn Woo Soo Choi đang ở trong thân thể Kang Too Jee với vô số kẻ thù săn đuổi. Đối mặt hoặc là chết. Còn Kang Too Jee chỉ giỏi gây gổ và đánh lộn sẽ làm gì trong cái xác yếu ớt của Woo Soo Choi? Bộ truyện tranh kịch tính và cực kỳ vui nhộn với đầy những bí kíp, tuyệt chiêu võ thuật

  Thể loại:
  Manhwa Adventure Sci-fi Action
  Cập nhật
  18/12/2021

Danh sách chương

Chapter 338: - End 18/12/2021 Chapter 337 18/12/2021 Chapter 336 18/12/2021 Chapter 335 18/12/2021 Chapter 334 18/12/2021 Chapter 333 18/12/2021 Chapter 332 18/12/2021 Chapter 331 18/12/2021 Chapter 330: - Transcendental Judo 18/12/2021 Chapter 329: - The Difference In Ability 18/12/2021 Chapter 328: - The Speed Is Different 18/12/2021 Chapter 327: - Trick X Trick 18/12/2021 Chapter 326: - Feeling Out Of Place 18/12/2021 Chapter 325: - The Definition Of A Fight 18/12/2021 Chapter 324 18/12/2021 Chapter 323 18/12/2021 Chapter 322 18/12/2021 Chapter 321 18/12/2021 Chapter 320 18/12/2021 Chapter 319 18/12/2021 Chapter 318 18/12/2021 Chapter 317: - Loss Of Will To Fight 18/12/2021 Chapter 316 18/12/2021 Chapter 315: - Baton Touch 18/12/2021 Chapter 314: - Shin Jin-ho's Will 18/12/2021 Chapter 313: - Total Rush 18/12/2021 Chapter 312: - With All I've Got 18/12/2021 Chapter 311: - Not Stamina But Will 18/12/2021 Chapter 310 18/12/2021 Chapter 309: - Pleasure! 18/12/2021 Chapter 308 18/12/2021 Chapter 307: - The More You Try To Win 18/12/2021 Chapter 306: - Perfect Visitor 18/12/2021 Chapter 305: - Revenge 18/12/2021 Chapter 304 18/12/2021 Chapter 303: - A Fighters Evolution 18/12/2021 Chapter 302: - Victory In The Space Between 18/12/2021 Chapter 301 18/12/2021 Chapter 300: - Natural Born Talent 18/12/2021 Chapter 299: - An Even Match 18/12/2021 Chapter 298: - Already Started 18/12/2021 Chapter 297: - The State Of Unconsciousness 18/12/2021 Chapter 296: - Dismemberment 18/12/2021 Chapter 295: - Rearrangeable Human 18/12/2021 Chapter 294: - Compound Hold 18/12/2021 Chapter 293 18/12/2021 Chapter 292 18/12/2021 Chapter 291: - Dangerous Human 18/12/2021 Chapter 290: - The Finest Circumstance 18/12/2021 Chapter 289: - Unfinished Match 18/12/2021 Chapter 288: - Ji Kang-hyuk's Fighting Spirit 18/12/2021 Chapter 287: - Victory Blow 18/12/2021 Chapter 286: - To Make An Opportunity 18/12/2021 Chapter 285: - Fangs Of The Beast 18/12/2021 Chapter 284: - A Beast's Instinct 18/12/2021 Chapter 283: - A Monster's Limits 18/12/2021 Chapter 282: - Unlimited Potential 18/12/2021 Chapter 281: - Hurricane Blow 18/12/2021 Chapter 280: - It's Dissappointing Like This! 18/12/2021 Chapter 279: - Extreme Destructive Power 18/12/2021 Chapter 278: - Immeasurable Stamina 18/12/2021 Chapter 277: - Ji Kang-hyuk Vs. Mah Kang-chull 18/12/2021 Chapter 276: - Keep Cool 18/12/2021 Chapter 275: - The Lottery 18/12/2021 Chapter 274: - Begin 18/12/2021 Chapter 273: - A New Arena 18/12/2021 Chapter 272: - Changing Directions 18/12/2021 Chapter 271: - Sleeping Skill 18/12/2021 Chapter 270: - An Unfathomable Difference 18/12/2021 Chapter 269: - Image Traning 18/12/2021 Chapter 268: - It's Not Over Yet 18/12/2021 Chapter 267: - Incineration 18/12/2021 Chapter 266: - Getting Serious 18/12/2021 Chapter 265: - The Impregnable Block 18/12/2021 Chapter 264 18/12/2021 Chapter 263: - Special Intuition 18/12/2021 Chapter 262: - Timing 18/12/2021 Chapter 261 18/12/2021 Chapter 260 18/12/2021 Chapter 259 18/12/2021 Chapter 258 18/12/2021 Chapter 257 18/12/2021 Chapter 256 18/12/2021 Chapter 255 18/12/2021 Chapter 254 18/12/2021 Chapter 253 18/12/2021 Chapter 252 18/12/2021 Chapter 251 18/12/2021 Chapter 250 18/12/2021 Chapter 249 18/12/2021 Chapter 248 18/12/2021 Chapter 247 18/12/2021 Chapter 246 18/12/2021 Chapter 245 18/12/2021 Chapter 244 18/12/2021 Chapter 243 18/12/2021 Chapter 242 18/12/2021 Chapter 241 18/12/2021 Chapter 240 18/12/2021 Chapter 239 18/12/2021 Chapter 238 18/12/2021 Chapter 237 18/12/2021 Chapter 236 18/12/2021 Chapter 235 18/12/2021 Chapter 234 18/12/2021 Chapter 233 18/12/2021 Chapter 232 18/12/2021 Chapter 231 18/12/2021 Chapter 230 18/12/2021 Chapter 229 18/12/2021 Chapter 228 18/12/2021 Chapter 227 18/12/2021 Chapter 226 18/12/2021 Chapter 225 18/12/2021 Chapter 224 18/12/2021 Chapter 223 18/12/2021 Chapter 222 18/12/2021 Chapter 221 18/12/2021 Chapter 220 18/12/2021 Chapter 219 18/12/2021 Chapter 218 18/12/2021 Chapter 217 18/12/2021 Chapter 216 18/12/2021 Chapter 215 18/12/2021 Chapter 214 18/12/2021 Chapter 213 18/12/2021 Chapter 212 18/12/2021 Chapter 211 18/12/2021 Chapter 210 18/12/2021 Chapter 209 18/12/2021 Chapter 207: - 208 18/12/2021 Chapter 206 18/12/2021 Chapter 205 18/12/2021 Chapter 204 18/12/2021 Chapter 203 18/12/2021 Chapter 202 18/12/2021 Chapter 201 18/12/2021 Chapter 200 18/12/2021 Chapter 199 18/12/2021 Chapter 198 18/12/2021 Chapter 197 18/12/2021 Chapter 196 18/12/2021 Chapter 195 18/12/2021 Chapter 194 18/12/2021 Chapter 193 18/12/2021 Chapter 192 18/12/2021 Chapter 191 18/12/2021 Chapter 190 18/12/2021 Chapter 189 18/12/2021 Chapter 188 18/12/2021 Chapter 187 18/12/2021 Chapter 186 18/12/2021 Chapter 185 18/12/2021 Chapter 184 18/12/2021 Chapter 183 18/12/2021 Chapter 182 18/12/2021 Chapter 181 18/12/2021 Chapter 180 18/12/2021 Chapter 179 18/12/2021 Chapter 178 18/12/2021 Chapter 177 18/12/2021 Chapter 176 18/12/2021 Chapter 175 18/12/2021 Chapter 174 18/12/2021 Chapter 173 18/12/2021 Chapter 172 18/12/2021 Chapter 171 18/12/2021 Chapter 170 18/12/2021 Chapter 169 18/12/2021 Chapter 168 18/12/2021 Chapter 167 18/12/2021 Chapter 166 18/12/2021 Chapter 165 18/12/2021 Chapter 154: 164 18/12/2021 Chapter 143: 153 18/12/2021 Chapter 132: 142 18/12/2021 Chapter 121: 131 18/12/2021 Chapter 110: 120 18/12/2021 Chapter 99: 109 18/12/2021 Chapter 88: 98 18/12/2021 Chapter 77: 87 18/12/2021 Chapter 66: 76 18/12/2021 Chapter 55: 65 18/12/2021 Chapter 44: 54 18/12/2021 Chapter 33: 43 18/12/2021 Chapter 22: 32 18/12/2021 Chapter 11: 21 18/12/2021 Chapter 10 18/12/2021 Chapter 9 18/12/2021 Chapter 8 18/12/2021 Chapter 7 18/12/2021 Chapter 6 18/12/2021 Chapter 5 18/12/2021 Chapter 4 18/12/2021 Chapter 3 18/12/2021 Chapter 2 18/12/2021 Chapter 1 18/12/2021