Change Guy

 • Tác giả
  Eun Ho Son

  Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  197/197
  Năm phát hành:
  2015
  Quốc gia:
  Manhwa
  Tóm tắt:
  Linh hồn Woo Soo Choi đang ở trong thân thể Kang Too Jee với vô số kẻ thù săn đuổi. Đối mặt hoặc là chết. Còn Kang Too Jee chỉ giỏi gây gổ và đánh lộn sẽ làm gì trong cái xác yếu ớt của Woo Soo Choi? Bộ truyện tranh kịch tính và cực kỳ vui nhộn với đầy những bí kíp, tuyệt chiêu võ thuật

  Thể loại:
  Manhwa Adventure Sci-fi Action
  Cập nhật
  18/12/2021

Danh sách chương

Chapter 338 - Chapter 338: - End Chapter 337 - Chapter 337 Chapter 336 - Chapter 336 Chapter 335 - Chapter 335 Chapter 334 - Chapter 334 Chapter 333 - Chapter 333 Chapter 332 - Chapter 332 Chapter 331 - Chapter 331 Chapter 330 - Chapter 330: - Transcendental Judo Chapter 329 - Chapter 329: - The Difference In Ability Chapter 328 - Chapter 328: - The Speed Is Different Chapter 327 - Chapter 327: - Trick X Trick Chapter 326 - Chapter 326: - Feeling Out Of Place Chapter 325 - Chapter 325: - The Definition Of A Fight Chapter 324 - Chapter 324 Chapter 323 - Chapter 323 Chapter 322 - Chapter 322 Chapter 321 - Chapter 321 Chapter 320 - Chapter 320 Chapter 319 - Chapter 319 Chapter 318 - Chapter 318 Chapter 317 - Chapter 317: - Loss Of Will To Fight Chapter 316 - Chapter 316 Chapter 315 - Chapter 315: - Baton Touch Chapter 314 - Chapter 314: - Shin Jin-ho's Will Chapter 313 - Chapter 313: - Total Rush Chapter 312 - Chapter 312: - With All I've Got Chapter 311 - Chapter 311: - Not Stamina But Will Chapter 310 - Chapter 310 Chapter 309 - Chapter 309: - Pleasure! Chapter 308 - Chapter 308 Chapter 307 - Chapter 307: - The More You Try To Win Chapter 306 - Chapter 306: - Perfect Visitor Chapter 305 - Chapter 305: - Revenge Chapter 304 - Chapter 304 Chapter 303 - Chapter 303: - A Fighters Evolution Chapter 302 - Chapter 302: - Victory In The Space Between Chapter 301 - Chapter 301 Chapter 300 - Chapter 300: - Natural Born Talent Chapter 299 - Chapter 299: - An Even Match Chapter 298 - Chapter 298: - Already Started Chapter 297 - Chapter 297: - The State Of Unconsciousness Chapter 296 - Chapter 296: - Dismemberment Chapter 295 - Chapter 295: - Rearrangeable Human Chapter 294 - Chapter 294: - Compound Hold Chapter 293 - Chapter 293 Chapter 292 - Chapter 292 Chapter 291 - Chapter 291: - Dangerous Human Chapter 290 - Chapter 290: - The Finest Circumstance Chapter 289 - Chapter 289: - Unfinished Match Chapter 288 - Chapter 288: - Ji Kang-hyuk's Fighting Spirit Chapter 287 - Chapter 287: - Victory Blow Chapter 286 - Chapter 286: - To Make An Opportunity Chapter 285 - Chapter 285: - Fangs Of The Beast Chapter 284 - Chapter 284: - A Beast's Instinct Chapter 283 - Chapter 283: - A Monster's Limits Chapter 282 - Chapter 282: - Unlimited Potential Chapter 281 - Chapter 281: - Hurricane Blow Chapter 280 - Chapter 280: - It's Dissappointing Like This! Chapter 279 - Chapter 279: - Extreme Destructive Power Chapter 278 - Chapter 278: - Immeasurable Stamina Chapter 277 - Chapter 277: - Ji Kang-hyuk Vs. Mah Kang-chull Chapter 276 - Chapter 276: - Keep Cool Chapter 275 - Chapter 275: - The Lottery Chapter 274 - Chapter 274: - Begin Chapter 273 - Chapter 273: - A New Arena Chapter 272 - Chapter 272: - Changing Directions Chapter 271 - Chapter 271: - Sleeping Skill Chapter 270 - Chapter 270: - An Unfathomable Difference Chapter 269 - Chapter 269: - Image Traning Chapter 268 - Chapter 268: - It's Not Over Yet Chapter 267 - Chapter 267: - Incineration Chapter 266 - Chapter 266: - Getting Serious Chapter 265 - Chapter 265: - The Impregnable Block Chapter 264 - Chapter 264 Chapter 263 - Chapter 263: - Special Intuition Chapter 262 - Chapter 262: - Timing Chapter 261 - Chapter 261 Chapter 260 - Chapter 260 Chapter 259 - Chapter 259 Chapter 258 - Chapter 258 Chapter 257 - Chapter 257 Chapter 256 - Chapter 256 Chapter 255 - Chapter 255 Chapter 254 - Chapter 254 Chapter 253 - Chapter 253 Chapter 252 - Chapter 252 Chapter 251 - Chapter 251 Chapter 250 - Chapter 250 Chapter 249 - Chapter 249 Chapter 248 - Chapter 248 Chapter 247 - Chapter 247 Chapter 246 - Chapter 246 Chapter 245 - Chapter 245 Chapter 244 - Chapter 244 Chapter 243 - Chapter 243 Chapter 242 - Chapter 242 Chapter 241 - Chapter 241 Chapter 240 - Chapter 240 Chapter 239 - Chapter 239 Chapter 238 - Chapter 238 Chapter 237 - Chapter 237 Chapter 236 - Chapter 236 Chapter 235 - Chapter 235 Chapter 234 - Chapter 234 Chapter 233 - Chapter 233 Chapter 232 - Chapter 232 Chapter 231 - Chapter 231 Chapter 230 - Chapter 230 Chapter 229 - Chapter 229 Chapter 228 - Chapter 228 Chapter 227 - Chapter 227 Chapter 226 - Chapter 226 Chapter 225 - Chapter 225 Chapter 224 - Chapter 224 Chapter 223 - Chapter 223 Chapter 222 - Chapter 222 Chapter 221 - Chapter 221 Chapter 220 - Chapter 220 Chapter 219 - Chapter 219 Chapter 218 - Chapter 218 Chapter 217 - Chapter 217 Chapter 216 - Chapter 216 Chapter 215 - Chapter 215 Chapter 214 - Chapter 214 Chapter 213 - Chapter 213 Chapter 212 - Chapter 212 Chapter 211 - Chapter 211 Chapter 210 - Chapter 210 Chapter 209 - Chapter 209 Chapter 207 - Chapter 207: - 208 Chapter 206 - Chapter 206 Chapter 205 - Chapter 205 Chapter 204 - Chapter 204 Chapter 203 - Chapter 203 Chapter 202 - Chapter 202 Chapter 201 - Chapter 201 Chapter 200 - Chapter 200 Chapter 199 - Chapter 199 Chapter 198 - Chapter 198 Chapter 197 - Chapter 197 Chapter 196 - Chapter 196 Chapter 195 - Chapter 195 Chapter 194 - Chapter 194 Chapter 193 - Chapter 193 Chapter 192 - Chapter 192 Chapter 191 - Chapter 191 Chapter 190 - Chapter 190 Chapter 189 - Chapter 189 Chapter 188 - Chapter 188 Chapter 187 - Chapter 187 Chapter 186 - Chapter 186 Chapter 185 - Chapter 185 Chapter 184 - Chapter 184 Chapter 183 - Chapter 183 Chapter 182 - Chapter 182 Chapter 181 - Chapter 181 Chapter 180 - Chapter 180 Chapter 179 - Chapter 179 Chapter 178 - Chapter 178 Chapter 177 - Chapter 177 Chapter 176 - Chapter 176 Chapter 175 - Chapter 175 Chapter 174 - Chapter 174 Chapter 173 - Chapter 173 Chapter 172 - Chapter 172 Chapter 171 - Chapter 171 Chapter 170 - Chapter 170 Chapter 169 - Chapter 169 Chapter 168 - Chapter 168 Chapter 167 - Chapter 167 Chapter 166 - Chapter 166 Chapter 165 - Chapter 165 Chapter 154 - Chapter 154: 164 Chapter 143 - Chapter 143: 153 Chapter 132 - Chapter 132: 142 Chapter 121 - Chapter 121: 131 Chapter 110 - Chapter 110: 120 Chapter 99 - Chapter 99: 109 Chapter 88 - Chapter 88: 98 Chapter 77 - Chapter 77: 87 Chapter 66 - Chapter 66: 76 Chapter 55 - Chapter 55: 65 Chapter 44 - Chapter 44: 54 Chapter 33 - Chapter 33: 43 Chapter 22 - Chapter 22: 32 Chapter 11 - Chapter 11: 21 Chapter 10 - Chapter 10 Chapter 9 - Chapter 9 Chapter 8 - Chapter 8 Chapter 7 - Chapter 7 Chapter 6 - Chapter 6 Chapter 5 - Chapter 5 Chapter 4 - Chapter 4 Chapter 3 - Chapter 3 Chapter 2 - Chapter 2 Chapter 1 - Chapter 1