Cái Bóng Vạn Năng

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  169/??
  Năm phát hành:
  2022
  Quốc gia:
  Manga
  Tóm tắt:
  Tình cờ, Lý Vân Mục tìm được một máy chủ cao cấp tới từ thời đại đen tối của nhân loại. Giờ phút này, cuộc đời khổ sở của cậu đã thay đổi hoàn toàn!

  Tư chất sao? Hay là thiên phú? Đều chẳng là cái thá gì cả? Chúng có ăn được không?

  Tôi không có tư chất, cũng chẳng có thiên phú, nhưng cái bóng của tôi trong hiện thực lại có thể luyện cấp. Giá trị kinh nghiệm, giá trị nội lực, mức độ thông thạo kỹ năng chiến đấu…tất cả đều có thể tăng lên trong khi tôi chẳng phải làm gì cả. Lúc ngủ cũng có thể tăng độ thông thạo, ngáp một cái cũng có thể tăng chiến kĩ huyền công.

  Thể loại:
  Adventure Action Manhua Truyện Màu Fantasy
  Cập nhật
  04/08/2022

Danh sách chương

Chap 171 14/08/2022 Chap 170 14/08/2022 Chap 169 14/08/2022 Chap 169 05/08/2022 Chap 168 05/08/2022 Chap 167 05/08/2022 Chap 166 05/08/2022 Chap 165 05/08/2022 Chap 164 05/08/2022 Chap 163 05/08/2022 Chap 162 05/08/2022 Chap 161 05/08/2022 Chap 160 05/08/2022 Chap 159 05/08/2022 Chap 158 05/08/2022 Chap 157 05/08/2022 Chap 156 05/08/2022 Chap 155 05/08/2022 Chap 154 05/08/2022 Chap 153 05/08/2022 Chap 152 05/08/2022 Chap 151 05/08/2022 Chap 150 05/08/2022 Chap 149 05/08/2022 Chap 148 05/08/2022 Chap 147 05/08/2022 Chap 146 05/08/2022 Chap 145 05/08/2022 Chap 144 05/08/2022 Chap 143 05/08/2022 Chap 142 05/08/2022 Chap 141 05/08/2022 Chap 140 05/08/2022 Chap 139 05/08/2022 Chap 138 05/08/2022 Chap 137 05/08/2022 Chap 136 05/08/2022 Chap 135 05/08/2022 Chap 134 05/08/2022 Chap 133 05/08/2022 Chap 132 05/08/2022 Chap 131 05/08/2022 Chap 130 05/08/2022 Chap 129 05/08/2022 Chap 128 05/08/2022 Chap 127 05/08/2022 Chap 126 05/08/2022 Chap 124 05/08/2022 Chap 123 05/08/2022 Chap 122 05/08/2022 Chap 121 05/08/2022 Chap 120 05/08/2022 Chap 119 05/08/2022 Chap 118 05/08/2022 Chap 117 05/08/2022 Chap 116 05/08/2022 Chap 115 05/08/2022 Chap 114 05/08/2022 Chap 113 05/08/2022 Chap 112 05/08/2022 Chap 111 05/08/2022 Chap 110 05/08/2022 Chap 109 05/08/2022 Chap 108 05/08/2022 Chap 107 05/08/2022 Chap 106 05/08/2022 Chap 105 05/08/2022 Chap 104 05/08/2022 Chap 103 05/08/2022 Chap 102 05/08/2022 Chap 101 05/08/2022 Chap 100 05/08/2022 Chap 99 04/08/2022 Chap 98 04/08/2022 Chap 97-767226 04/08/2022 Chap 96 04/08/2022 Chap 95 04/08/2022 Chap 94 04/08/2022 Chap 93 04/08/2022 Chap 92 04/08/2022 Chap 91 04/08/2022 Chap 90 04/08/2022 Chap 88-89 04/08/2022 Chap 87 04/08/2022 Chap 86 04/08/2022 Chap 85 04/08/2022 Chap 84 04/08/2022 Chap 83 04/08/2022 Chap 82 04/08/2022 Chap 81 04/08/2022 Chap 80 04/08/2022 Chap 79 04/08/2022 Chap 78 04/08/2022 Chap 77 04/08/2022 Chap 76 04/08/2022 Chap 75 04/08/2022 Chap 74 04/08/2022 Chap 73 04/08/2022 Chap 72 04/08/2022 Chap 71 04/08/2022 Chap 70 04/08/2022 Chap 69 04/08/2022 Chap 68 04/08/2022 Chap 67 04/08/2022 Chap 66 04/08/2022 Chap 65 04/08/2022 Chap 64 04/08/2022 Chap 63 04/08/2022 Chap 62 04/08/2022 Chap 61 04/08/2022 Chap 60 04/08/2022 Chap 59 04/08/2022 Chap 58 04/08/2022 Chap 57 04/08/2022 Chap 56 04/08/2022 Chap 55 04/08/2022 Chap 54 04/08/2022 Chap 53 04/08/2022 Chap 52 04/08/2022 Chap 51 04/08/2022 Chap 50 04/08/2022 Chap 49 04/08/2022 Chap 48 04/08/2022 Chap 47 04/08/2022 Chap 46 04/08/2022 Chap 45 04/08/2022 Chap 44 04/08/2022 Chap 43 04/08/2022 Chap 41 14/08/2022 Chap 40 14/08/2022 Chap 39 14/08/2022 Chap 38 14/08/2022 Chap 37 14/08/2022 Chap 36 14/08/2022 Chap 35 14/08/2022 Chap 34 14/08/2022 Chap 33 14/08/2022 Chap 32 14/08/2022 Chap 31 14/08/2022 Chap 30 14/08/2022 Chap 29 14/08/2022 Chap 28 14/08/2022 Chap 27 14/08/2022 Chap 26 14/08/2022 Chap 25 14/08/2022 Chap 24 14/08/2022 Chap 23 14/08/2022 Chap 22 14/08/2022 Chap 21 14/08/2022 Chap 20 14/08/2022 Chap 19 14/08/2022 Chap 18 14/08/2022 Chap 17 14/08/2022 Chap 16 14/08/2022 Chap 15 14/08/2022 Chap 14 14/08/2022 Chap 13 14/08/2022 Chap 12 14/08/2022 Chap 11 14/08/2022 Chap 10 14/08/2022 Chap 9 14/08/2022 Chap 8 14/08/2022 Chap 7 14/08/2022 Chap 6 14/08/2022 Chap 5 14/08/2022 Chap 4 14/08/2022 Chap 3 14/08/2022 Chap 2 14/08/2022 Chap 1 14/08/2022