Berserk

 • Tên khác
  Kiếm Sĩ Đen

  Tác giả
  Kentarō Miura

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  371/??
  Năm phát hành:
  2015
  Quốc gia:
  Manga
  Tóm tắt:
  Trong bối cảnh loạn lạc của chiến tranh, mỗi con người khi sinh ra đều mang một sứ mệnh và vai trò nhất định. Đặc biệt, có những người được xem là có khả năng thay đổi thế giới, họ được gọi là "God Hand" và có quyền phán xét mọi việc. Đến một lúc nào đó người mang số mệnh phải đứng trước sự lựa chọn cho cuộc đời mình: đi theo số phận sắp đặt trở thành thành viên của God Hand hay tự tìm cho mình lối đi riêng... Từ đó phát triển ra hai tuyến nhân vật, một đồng ý với những gì số phận sắp đặt, một từ bỏ để đi theo con đường riêng của mình. 
  Nhân vật chính trong truyện là Gatts, từ nhỏ đã bị xem là một đứa bé đem lại xui xẻo vì người ta nói rằng anh sinh ra từ một xác chết. Gatts là một kiếm sĩ với thanh kiếm to bản đeo trên lưng, chỉ với một nhát anh có thể khiến đối phương gãy lìa. Nhưng đồng thời Gatts cũng là một Berserker - những con người chỉ biết chiến đấu điên cuồng với thứ vũ khí khủng khiếp và thường không thể làm chủ được cơn phẫn nộ của bản thân trong những cuộc đối đầu. ...

  Thể loại:
  Manga Adult Adventure Action
  Cập nhật
  11/12/2021

Danh sách chương

Chapter 364 11/12/2021 Chapter 363 11/12/2021 Chapter 362 11/12/2021 Chapter 361 11/12/2021 Chapter 360 11/12/2021 Chapter 359 11/12/2021 Chapter 358 11/12/2021 Chapter 357 11/12/2021 Chapter 356 11/12/2021 Chapter 355 11/12/2021 Chapter 354 11/12/2021 Chapter 353 11/12/2021 Chapter 352 11/12/2021 Chapter 351 11/12/2021 Chapter 350 11/12/2021 Chapter 349 11/12/2021 Chapter 348 11/12/2021 Chapter 347 11/12/2021 Chapter 346 11/12/2021 Chapter 345 11/12/2021 Chapter 344 11/12/2021 Chapter 343 11/12/2021 Chapter 342 11/12/2021 Chapter 341 11/12/2021 Chapter 340 11/12/2021 Chapter 339 11/12/2021 Chapter 338 11/12/2021 Chapter 337 11/12/2021 Chapter 336 11/12/2021 Chapter 335 11/12/2021 Chapter 334 11/12/2021 Chapter 333 11/12/2021 Chapter 332 11/12/2021 Chapter 331 11/12/2021 Chapter 330 11/12/2021 Chapter 329 11/12/2021 Chapter 328 11/12/2021 Chapter 327.6 11/12/2021 Chapter 327.5 11/12/2021 Chapter 327.4 11/12/2021 Chapter 327.3 11/12/2021 Chapter 327.2 11/12/2021 Chapter 327.1 11/12/2021 Chapter 327 11/12/2021 Chapter 326 11/12/2021 Chapter 325 11/12/2021 Chapter 324 11/12/2021 Chapter 323 11/12/2021 Chapter 322 11/12/2021 Chapter 321 11/12/2021 Chapter 320 11/12/2021 Chapter 319 11/12/2021 Chapter 318 11/12/2021 Chapter 317 11/12/2021 Chapter 316 11/12/2021 Chapter 315 11/12/2021 Chapter 314 11/12/2021 Chapter 313 11/12/2021 Chapter 312 11/12/2021 Chapter 311 11/12/2021 Chapter 310 11/12/2021 Chapter 309 11/12/2021 Chapter 308 11/12/2021 Chapter 307 11/12/2021 Chapter 306 11/12/2021 Chapter 305 11/12/2021 Chapter 304 11/12/2021 Chapter 303 11/12/2021 Chapter 302 11/12/2021 Chapter 301 11/12/2021 Chapter 300 11/12/2021 Chapter 299 11/12/2021 Chapter 298 11/12/2021 Chapter 297 11/12/2021 Chapter 296 11/12/2021 Chapter 295 11/12/2021 Chapter 294 11/12/2021 Chapter 293 11/12/2021 Chapter 292 11/12/2021 Chapter 291 11/12/2021 Chapter 290 11/12/2021 Chapter 289 11/12/2021 Chapter 288 11/12/2021 Chapter 287 11/12/2021 Chapter 286 11/12/2021 Chapter 285 11/12/2021 Chapter 284 11/12/2021 Chapter 283 11/12/2021 Chapter 282 11/12/2021 Chapter 281 11/12/2021 Chapter 280 11/12/2021 Chapter 279 11/12/2021 Chapter 278 11/12/2021 Chapter 277 11/12/2021 Chapter 276 11/12/2021 Chapter 275 11/12/2021 Chapter 274 11/12/2021 Chapter 273 11/12/2021 Chapter 272 11/12/2021 Chapter 271 11/12/2021 Chapter 270 11/12/2021 Chapter 269 11/12/2021 Chapter 268 11/12/2021 Chapter 267 11/12/2021 Chapter 266 11/12/2021 Chapter 265 11/12/2021 Chapter 264 11/12/2021 Chapter 263 11/12/2021 Chapter 262 11/12/2021 Chapter 261 11/12/2021 Chapter 260 11/12/2021 Chapter 259 11/12/2021 Chapter 258 11/12/2021 Chapter 257 11/12/2021 Chapter 256 11/12/2021 Chapter 255 11/12/2021 Chapter 254 11/12/2021 Chapter 253 11/12/2021 Chapter 252 11/12/2021 Chapter 251 11/12/2021 Chapter 250 11/12/2021 Chapter 249 11/12/2021 Chapter 248 11/12/2021 Chapter 247 11/12/2021 Chapter 246 11/12/2021 Chapter 245 11/12/2021 Chapter 244 11/12/2021 Chapter 243 11/12/2021 Chapter 242 11/12/2021 Chapter 241 11/12/2021 Chapter 240 11/12/2021 Chapter 239 11/12/2021 Chapter 238 11/12/2021 Chapter 237 11/12/2021 Chapter 236 11/12/2021 Chapter 235 11/12/2021 Chapter 234 11/12/2021 Chapter 233 11/12/2021 Chapter 232 11/12/2021 Chapter 231 11/12/2021 Chapter 230 11/12/2021 Chapter 229 11/12/2021 Chapter 228 11/12/2021 Chapter 227 11/12/2021 Chapter 226 11/12/2021 Chapter 225 11/12/2021 Chapter 224 11/12/2021 Chapter 223 11/12/2021 Chapter 222 11/12/2021 Chapter 221 11/12/2021 Chapter 220 11/12/2021 Chapter 219 11/12/2021 Chapter 218 11/12/2021 Chapter 217 11/12/2021 Chapter 216 11/12/2021 Chapter 215 11/12/2021 Chapter 214 11/12/2021 Chapter 213 11/12/2021 Chapter 212 11/12/2021 Chapter 211 11/12/2021 Chapter 210 11/12/2021 Chapter 209 11/12/2021 Chapter 208 11/12/2021 Chapter 207 11/12/2021 Chapter 206 11/12/2021 Chapter 205 11/12/2021 Chapter 204 11/12/2021 Chapter 203 11/12/2021 Chapter 202 11/12/2021 Chapter 201 11/12/2021 Chapter 200 11/12/2021 Chapter 199 11/12/2021 Chapter 198 11/12/2021 Chapter 197 11/12/2021 Chapter 196 11/12/2021 Chapter 195 11/12/2021 Chapter 194 11/12/2021 Chapter 193 11/12/2021 Chapter 192 11/12/2021 Chapter 191 11/12/2021 Chapter 190 11/12/2021 Chapter 189 11/12/2021 Chapter 188 11/12/2021 Chapter 187 11/12/2021 Chapter 186 11/12/2021 Chapter 185 11/12/2021 Chapter 184 11/12/2021 Chapter 183 11/12/2021 Chapter 182 11/12/2021 Chapter 181 11/12/2021 Chapter 180 11/12/2021 Chapter 179 11/12/2021 Chapter 178 11/12/2021 Chapter 177 11/12/2021 Chapter 176 11/12/2021 Chapter 175 11/12/2021 Chapter 174 11/12/2021 Chapter 173 11/12/2021 Chapter 172 11/12/2021 Chapter 171 11/12/2021 Chapter 170 11/12/2021 Chapter 169 11/12/2021 Chapter 168 11/12/2021 Chapter 167 11/12/2021 Chapter 166 11/12/2021 Chapter 165 11/12/2021 Chapter 164 11/12/2021 Chapter 163 11/12/2021 Chapter 162 11/12/2021 Chapter 161 11/12/2021 Chapter 160 11/12/2021 Chapter 159 11/12/2021 Chapter 158 11/12/2021 Chapter 157 11/12/2021 Chapter 156 11/12/2021 Chapter 155 11/12/2021 Chapter 154 11/12/2021 Chapter 153 11/12/2021 Chapter 152 11/12/2021 Chapter 151 11/12/2021 Chapter 150 11/12/2021 Chapter 149 11/12/2021 Chapter 148 11/12/2021 Chapter 147 11/12/2021 Chapter 146 11/12/2021 Chapter 145 11/12/2021 Chapter 144 11/12/2021 Chapter 143 11/12/2021 Chapter 142 11/12/2021 Chapter 141 11/12/2021 Chapter 140 11/12/2021 Chapter 139 11/12/2021 Chapter 138 11/12/2021 Chapter 137 11/12/2021 Chapter 136 11/12/2021 Chapter 135 11/12/2021 Chapter 134 11/12/2021 Chapter 133 11/12/2021 Chapter 132 11/12/2021 Chapter 131 11/12/2021 Chapter 130 11/12/2021 Chapter 129 11/12/2021 Chapter 128 11/12/2021 Chapter 127 11/12/2021 Chapter 126 11/12/2021 Chapter 125 11/12/2021 Chapter 124 11/12/2021 Chapter 123 11/12/2021 Chapter 122 11/12/2021 Chapter 121 11/12/2021 Chapter 120 11/12/2021 Chapter 119 11/12/2021 Chapter 118 11/12/2021 Chapter 117 11/12/2021 Chapter 116 11/12/2021 Chapter 115 11/12/2021 Chapter 114 11/12/2021 Chapter 113 11/12/2021 Chapter 112 11/12/2021 Chapter 111 11/12/2021 Chapter 110 11/12/2021 Chapter 109 11/12/2021 Chapter 108 11/12/2021 Chapter 107 11/12/2021 Chapter 106 11/12/2021 Chapter 105 11/12/2021 Chapter 104 11/12/2021 Chapter 103 11/12/2021 Chapter 102 11/12/2021 Chapter 101 11/12/2021 Chapter 100 11/12/2021 Chapter 99 11/12/2021 Chapter 98 11/12/2021 Chapter 97 11/12/2021 Chapter 96 11/12/2021 Chapter 95 11/12/2021 Chapter 94 11/12/2021 Chapter 93 11/12/2021 Chapter 92 11/12/2021 Chapter 91 11/12/2021 Chapter 90 11/12/2021 Chapter 89 11/12/2021 Chapter 88 11/12/2021 Chapter 87 11/12/2021 Chapter 86 11/12/2021 Chapter 85 11/12/2021 Chapter 84 11/12/2021 Chapter 83 11/12/2021 Chapter 82 11/12/2021 Chapter 81 11/12/2021 Chapter 80 11/12/2021 Chapter 79 11/12/2021 Chapter 78 11/12/2021 Chapter 77 11/12/2021 Chapter 76 11/12/2021 Chapter 75 11/12/2021 Chapter 74 11/12/2021 Chapter 73 11/12/2021 Chapter 72 11/12/2021 Chapter 71 11/12/2021 Chapter 70 11/12/2021 Chapter 69 11/12/2021 Chapter 68 11/12/2021 Chapter 67 11/12/2021 Chapter 66 11/12/2021 Chapter 65 11/12/2021 Chapter 64 11/12/2021 Chapter 63 11/12/2021 Chapter 62 11/12/2021 Chapter 61 11/12/2021 Chapter 60 11/12/2021 Chapter 59 11/12/2021 Chapter 58 11/12/2021 Chapter 57 11/12/2021 Chapter 56 11/12/2021 Chapter 55 11/12/2021 Chapter 54 11/12/2021 Chapter 53 11/12/2021 Chapter 52 11/12/2021 Chapter 51 11/12/2021 Chapter 50 11/12/2021 Chapter 49 11/12/2021 Chapter 48 11/12/2021 Chapter 47 11/12/2021 Chapter 46 11/12/2021 Chapter 45 11/12/2021 Chapter 44 11/12/2021 Chapter 43 11/12/2021 Chapter 42 11/12/2021 Chapter 41 11/12/2021 Chapter 40 11/12/2021 Chapter 39 11/12/2021 Chapter 38 11/12/2021 Chapter 37 11/12/2021 Chapter 36 11/12/2021 Chapter 35 11/12/2021 Chapter 34 11/12/2021 Chapter 33 11/12/2021 Chapter 32 11/12/2021 Chapter 31 11/12/2021 Chapter 30 11/12/2021 Chapter 29 11/12/2021 Chapter 28 11/12/2021 Chapter 27 11/12/2021 Chapter 26 11/12/2021 Chapter 25 11/12/2021 Chapter 24 11/12/2021 Chapter 23 11/12/2021 Chapter 22 11/12/2021 Chapter 21 11/12/2021 Chapter 20 11/12/2021 Chapter 19 11/12/2021 Chapter 18 11/12/2021 Chapter 17 11/12/2021 Chapter 16 11/12/2021 Chapter 15 11/12/2021 Chapter 14 11/12/2021 Chapter 13 11/12/2021 Chapter 12 11/12/2021 Chapter 11 11/12/2021 Chapter 10 11/12/2021 Chapter 9 11/12/2021 Chapter 8 11/12/2021 Chapter 7 11/12/2021 Chapter 6 11/12/2021 Chapter 5 11/12/2021 Chapter 4 11/12/2021 Chapter 3 11/12/2021 Chapter 2 11/12/2021 Chapter 1 11/12/2021 Chapter 0 11/12/2021