Băng Hỏa Ma Trù

 • Tác giả
  Đường Gia Tam Thiếu

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  152/??
  Năm phát hành:
  2015
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Chúng ta hãy cùng chứng kiến chàng thanh niên Dung Niệm Băng, mang trên người mối thù sát hại phụ thân, một lòng quyết luyện phép thuật để báo thù, dẫn dắt người xem vào một thế giới kỳ lạ nơi trù nghệ kết hợp với ma pháp thành một đường có một không hai : ma trù ma pháp.
  Cốt truyện biến ảo quái dị, lại thêm tài vẽ gấm thêu hoa và khả năng sáng tạo kinh người của Đường gia Tam Thiếu, khẳng định đây là một tác phẩm không thể bỏ qua

  Thể loại:
  Mystery Adventure Action Manhua Truyện Màu
  Cập nhật
  25/12/2021

Danh sách chương

Chapter 152 08/03/2022 Chapter 151 03/03/2022 Chapter 150 03/03/2022 Chapter 149 03/03/2022 Chapter 148 25/02/2022 Chapter 147 25/02/2022 Chapter 146 25/02/2022 Chapter 145 25/02/2022 Chapter 144 25/02/2022 Chapter 143 25/02/2022 Chapter 142 25/12/2021 Chapter 141 25/12/2021 Chapter 140 25/12/2021 Chapter 139 25/12/2021 Chapter 138 25/12/2021 Chapter 137 25/12/2021 Chapter 136 25/12/2021 Chapter 135 25/12/2021 Chapter 134 25/12/2021 Chapter 133 25/12/2021 Chapter 132 25/12/2021 Chapter 131 25/12/2021 Chapter 130 25/12/2021 Chapter 129 25/12/2021 Chapter 128 25/12/2021 Chapter 127 25/12/2021 Chapter 126 25/12/2021 Chapter 125 25/12/2021 Chapter 124 25/12/2021 Chapter 123 25/12/2021 Chapter 122 25/12/2021 Chapter 121 25/12/2021 Chapter 120 25/12/2021 Chapter 119 25/12/2021 Chapter 118 25/12/2021 Chapter 117 25/12/2021 Chapter 116 25/12/2021 Chapter 115 25/12/2021 Chapter 114 25/12/2021 Chapter 113 25/12/2021 Chapter 112 25/12/2021 Chapter 111 25/12/2021 Chapter 110 25/12/2021 Chapter 109 25/12/2021 Chapter 108 25/12/2021 Chapter 107 25/12/2021 Chapter 106 25/12/2021 Chapter 105 25/12/2021 Chapter 104 25/12/2021 Chapter 103 25/12/2021 Chapter 102 25/12/2021 Chapter 101 25/12/2021 Chapter 100 25/12/2021 Chapter 99 25/12/2021 Chapter 98 25/12/2021 Chapter 97 25/12/2021 Chapter 96 25/12/2021 Chapter 95 25/12/2021 Chapter 94 25/12/2021 Chapter 93 25/12/2021 Chapter 92 25/12/2021 Chapter 91 25/12/2021 Chapter 90 25/12/2021 Chapter 89 25/12/2021 Chapter 88 25/12/2021 Chapter 87 25/12/2021 Chapter 86 25/12/2021 Chapter 85 25/12/2021 Chapter 84 25/12/2021 Chapter 83 25/12/2021 Chapter 82 25/12/2021 Chapter 81 25/12/2021 Chapter 80 25/12/2021 Chapter 79 25/12/2021 Chapter 78 25/12/2021 Chapter 77 25/12/2021 Chapter 76 25/12/2021 Chapter 75 25/12/2021 Chapter 74 25/12/2021 Chapter 73 25/12/2021 Chapter 72 25/12/2021 Chapter 71 25/12/2021 Chapter 70 25/12/2021 Chapter 69 25/12/2021 Chapter 68 25/12/2021 Chapter 67 25/12/2021 Chapter 66 25/12/2021 Chapter 65 25/12/2021 Chapter 64 25/12/2021 Chapter 63 25/12/2021 Chapter 62 25/12/2021 Chapter 61 25/12/2021 Chapter 60 25/12/2021 Chapter 59 25/12/2021 Chapter 58 25/12/2021 Chapter 57 25/12/2021 Chapter 56 25/12/2021 Chapter 55 25/12/2021 Chapter 54 25/12/2021 Chapter 53 25/12/2021 Chapter 52 25/12/2021 Chapter 51 25/12/2021 Chapter 50 25/12/2021 Chapter 49 25/12/2021 Chapter 48 25/12/2021 Chapter 47 25/12/2021 Chapter 46 25/12/2021 Chapter 45 25/12/2021 Chapter 44 25/12/2021 Chapter 43 25/12/2021 Chapter 42 25/12/2021 Chapter 41 25/12/2021 Chapter 40 25/12/2021 Chapter 39 25/12/2021 Chapter 38 25/12/2021 Chapter 37 25/12/2021 Chapter 36 25/12/2021 Chapter 35 25/12/2021 Chapter 34 25/12/2021 Chapter 33 25/12/2021 Chapter 32 25/12/2021 Chapter 31 25/12/2021 Chapter 30 25/12/2021 Chapter 29 25/12/2021 Chapter 28 25/12/2021 Chapter 27 25/12/2021 Chapter 26 25/12/2021 Chapter 25 25/12/2021 Chapter 24 25/12/2021 Chapter 23 25/12/2021 Chapter 22 25/12/2021 Chapter 21 25/12/2021 Chapter 20 25/12/2021 Chapter 19 25/12/2021 Chapter 18 25/12/2021 Chapter 17 25/12/2021 Chapter 16 25/12/2021 Chapter 15 25/12/2021 Chapter 14 25/12/2021 Chapter 13 25/12/2021 Chapter 12 25/12/2021 Chapter 11 25/12/2021 Chapter 10 25/12/2021 Chapter 9 25/12/2021 Chapter 8 25/12/2021 Chapter 7 25/12/2021 Chapter 6 25/02/2022 Chapter 5 25/12/2021 Chapter 4 25/12/2021 Chapter 3 25/12/2021 Chapter 2 25/12/2021 Chapter 1 25/12/2021